Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2008-06-30 13:30 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-06-30 10:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-06-30 01:30 (csa) Bonanzatoryo 214 floodgate-900-0
2008-06-30 00:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-06-29 23:30 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-06-29 13:30 (csa) Bonanzatoryo 192 floodgate-900-0
2008-06-29 13:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-06-29 08:00 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-06-29 03:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-06-28 22:00 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-06-28 21:00 (csa) bingotoryo 157 floodgate-900-0
2008-06-28 11:30 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-06-28 09:30 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2008-06-28 05:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2008-06-27 22:30 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2008-06-27 18:30 (csa) Bonanzatoryo 196 floodgate-900-0
2008-06-26 22:30 (csa) Bonanzatoryo 156 floodgate-900-0
2008-06-26 22:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-06-26 21:00 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-06-26 17:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-26 11:00 (csa) bingotoryo 75 floodgate-900-0
2008-06-26 08:00 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-06-25 17:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-06-25 13:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2008-06-24 19:00 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-06-24 15:30 (csa) Bonanzatoryo 244 floodgate-900-0
2008-06-24 10:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-06-24 06:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-06-24 00:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-21 15:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-21 15:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-06-21 14:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-21 13:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2008-06-21 04:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-06-21 03:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-06-21 01:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-06-20 22:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2008-06-20 19:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-06-20 18:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-06-20 17:30 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-06-20 12:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-06-19 14:00 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-06-19 13:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-06-19 09:00 (csa) bingotoryo 253 floodgate-900-0
2008-06-19 01:30 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-06-18 22:00 (csa) bingotime up 281 floodgate-900-0
2008-06-18 19:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-06-18 18:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-06-18 14:30 (csa) bingotoryo 69 floodgate-900-0
2008-06-18 12:30 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2008-06-18 10:30 (csa) bingotoryo 131 floodgate-900-0
2008-06-18 09:30 (csa) Bonanzatoryo 184 floodgate-900-0
2008-06-18 06:30 (csa) Bonanzatoryo 198 floodgate-900-0
2008-06-17 19:00 (csa) bingotoryo 197 floodgate-900-0
2008-06-17 16:00 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-06-17 15:30 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-06-17 15:00 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-06-17 03:30 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-06-17 02:30 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-06-17 00:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-06-16 23:30 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-06-16 23:00 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-06-16 15:30 (csa) bingotoryo 153 floodgate-900-0
2008-06-16 15:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-06-16 11:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-06-16 05:30 (csa) bingotoryo 85 floodgate-900-0
2008-06-16 03:30 (csa) Bonanzatoryo 194 floodgate-900-0
2008-06-16 01:00 (csa) bingotoryo 83 floodgate-900-0
2008-06-15 12:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-06-15 06:00 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-06-15 05:00 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2008-06-15 04:30 (csa) bingotoryo 79 floodgate-900-0
2008-06-14 23:00 (csa) bingotoryo 135 floodgate-900-0
2008-06-14 17:00 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-06-14 15:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-06-14 14:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-06-14 13:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-06-14 12:00 (csa) bingotoryo 63 floodgate-900-0
2008-06-14 03:30 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2008-06-14 02:00 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-06-14 00:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-06-13 23:00 (csa) bingotoryo 143 floodgate-900-0
2008-06-13 15:30 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2008-06-13 11:30 (csa) Bonanzatoryo 238 floodgate-900-0
2008-06-13 10:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-06-13 09:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-06-13 04:30 (csa) bingotoryo 81 floodgate-900-0
2008-06-13 01:30 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-06-12 13:00 (csa) bingotoryo 135 floodgate-900-0
2008-06-12 04:30 (csa) Bonanzatoryo 206 floodgate-900-0
2008-06-11 22:00 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-06-11 21:00 (csa) bingotoryo 73 floodgate-900-0
2008-06-11 20:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-06-11 16:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-11 13:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-06-11 09:00 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-06-11 04:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-06-11 02:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-06-11 00:00 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-06-10 18:30 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2008-06-10 16:00 (csa) bingotoryo 125 floodgate-900-0
2008-06-10 15:00 (csa) bingotoryo 103 floodgate-900-0
2008-06-10 14:00 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-06-10 12:30 (csa) Bonanzatoryo 226 floodgate-900-0
2008-06-10 11:30 (csa) Bonanzatoryo 170 floodgate-900-0
2008-06-10 08:30 (csa) bingotoryo 95 floodgate-900-0
2008-06-10 04:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-06-10 03:30 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-06-10 02:30 (csa) bingotoryo 65 floodgate-900-0
2008-06-10 01:30 (csa) bingotoryo 113 floodgate-900-0
2008-06-09 21:30 (csa) Bonanzatoryo 214 floodgate-900-0
2008-06-09 20:30 (csa) Bonanzatoryo 214 floodgate-900-0
2008-06-09 14:00 (csa) bingotoryo 139 floodgate-900-0
2008-06-09 09:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-06-08 17:30 (csa) Bonanzatoryo 198 floodgate-900-0
2008-06-08 15:00 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-06-08 12:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-08 10:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-06-07 10:30 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-06-07 09:30 (csa) bingotoryo 153 floodgate-900-0
2008-06-07 07:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-06-07 04:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-07 01:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-06-06 18:00 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2008-06-06 16:30 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2008-06-06 10:30 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-06-06 09:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-06-05 15:30 (csa) bingotoryo 93 floodgate-900-0
2008-06-05 14:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-06-05 09:30 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2008-06-05 09:00 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2008-06-05 05:30 (csa) Bonanzatoryo 184 floodgate-900-0
2008-06-05 02:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-06-04 23:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-04 22:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-06-04 19:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-06-04 17:00 (csa) Bonanzatoryo 244 floodgate-900-0
2008-06-04 16:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-06-04 14:00 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-06-04 09:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2008-06-04 08:30 (csa) Bonanzatoryo 196 floodgate-900-0
2008-06-04 00:30 (csa) bingotoryo 117 floodgate-900-0
2008-06-03 21:30 (csa) Bonanzatoryo 88 floodgate-900-0
2008-06-03 19:30 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-06-03 17:00 (csa) bingotoryo 169 floodgate-900-0
2008-06-03 13:30 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-06-03 13:00 (csa) Bonanzatoryo 88 floodgate-900-0
2008-06-03 11:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-06-03 09:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-06-03 06:30 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-06-03 05:00 (csa) bingotoryo 167 floodgate-900-0
2008-06-03 04:30 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-06-03 03:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-06-03 03:00 (csa) bingotoryo 193 floodgate-900-0
2008-06-03 02:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-06-02 13:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-02 11:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-06-02 10:30 (csa) bingotoryo 141 floodgate-900-0
2008-06-02 10:00 (csa) bingotoryo 141 floodgate-900-0
2008-06-02 08:30 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-06-02 04:00 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-06-01 22:30 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2008-06-01 21:00 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-06-01 17:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-06-01 11:00 (csa) bingotoryo 139 floodgate-900-0
2008-06-01 09:00 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2008-06-01 03:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-06-01 02:30 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-06-01 02:00 (csa) Bonanzatoryo 76 floodgate-900-0
2008-06-01 01:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-06-01 00:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
63/108/0/0

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2008-06-30 16:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-06-30 11:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-06-30 02:30 (csa) Bonanzatime up 105 floodgate-900-0
2008-06-29 21:30 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-06-29 16:00 (csa) bingotoryo 182 floodgate-900-0
2008-06-29 15:00 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-06-29 14:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-06-29 11:00 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2008-06-29 10:00 (csa) bingotoryo 132 floodgate-900-0
2008-06-29 04:00 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2008-06-29 00:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-06-29 00:00 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2008-06-28 16:30 (csa) bingotoryo 182 floodgate-900-0
2008-06-28 12:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-06-28 10:30 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-06-28 08:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-06-28 06:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-06-28 04:00 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2008-06-28 02:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-06-28 01:00 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-06-28 00:00 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-06-27 23:00 (csa) Bonanzatoryo 73 floodgate-900-0
2008-06-27 20:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-06-26 20:00 (csa) Bonanzatoryo 55 floodgate-900-0
2008-06-26 15:00 (csa) Bonanzatoryo 223 floodgate-900-0
2008-06-26 14:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-06-25 10:30 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-06-25 09:30 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-06-24 18:30 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-06-24 13:30 (csa) Bonanzatoryo 235 floodgate-900-0
2008-06-24 12:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-06-24 07:30 (csa) bingotime up 258 floodgate-900-0
2008-06-24 05:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-06-24 04:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-06-24 02:30 (csa) bingotoryo 84 floodgate-900-0
2008-06-23 23:00 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2008-06-21 17:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-06-21 16:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-06-21 12:00 (csa) Bonanzatoryo 167 floodgate-900-0
2008-06-21 11:00 (csa) bingotime up 244 floodgate-900-0
2008-06-21 02:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-06-21 01:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-06-20 23:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-06-20 21:30 (csa) Bonanzatoryo 195 floodgate-900-0
2008-06-20 20:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-06-20 16:30 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-20 09:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-06-19 15:00 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-19 11:30 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2008-06-19 06:00 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2008-06-18 23:30 (csa) Bonanzatoryo 181 floodgate-900-0
2008-06-18 11:30 (csa) Bonanzatoryo 177 floodgate-900-0
2008-06-18 04:30 (csa) Bonanzatoryo 75 floodgate-900-0
2008-06-18 02:30 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-06-18 01:00 (csa) Bonanzatoryo 225 floodgate-900-0
2008-06-18 00:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-06-17 17:30 (csa) bingotoryo 90 floodgate-900-0
2008-06-17 13:30 (csa) Bonanzatoryo 211 floodgate-900-0
2008-06-17 13:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-06-17 12:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-06-17 08:30 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-06-17 08:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-06-17 07:00 (csa) bingotoryo 144 floodgate-900-0
2008-06-17 01:30 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-06-16 17:00 (csa) Bonanzatoryo 193 floodgate-900-0
2008-06-16 16:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-06-16 08:30 (csa) Bonanzatoryo 197 floodgate-900-0
2008-06-16 07:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-06-16 05:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-06-16 02:30 (csa) bingotoryo 164 floodgate-900-0
2008-06-16 01:30 (csa) bingotoryo 220 floodgate-900-0
2008-06-16 00:30 (csa) Bonanzatoryo 211 floodgate-900-0
2008-06-15 14:00 (csa) bingotoryo 158 floodgate-900-0
2008-06-15 13:00 (csa) bingotoryo 150 floodgate-900-0
2008-06-15 12:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-06-15 11:30 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-06-15 09:00 (csa) bingotoryo 76 floodgate-900-0
2008-06-15 04:00 (csa) bingotoryo 138 floodgate-900-0
2008-06-15 03:00 (csa) bingotoryo 138 floodgate-900-0
2008-06-15 02:00 (csa) Bonanzatoryo 195 floodgate-900-0
2008-06-14 22:30 (csa) bingotoryo 84 floodgate-900-0
2008-06-14 22:00 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-06-14 13:00 (csa) bingotoryo 176 floodgate-900-0
2008-06-14 09:00 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-06-14 07:30 (csa) bingotime up 242 floodgate-900-0
2008-06-14 06:30 (csa) Bonanzatoryo 201 floodgate-900-0
2008-06-14 04:30 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-06-14 03:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-06-14 02:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-06-14 01:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-06-14 00:00 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
2008-06-13 21:30 (csa) Bonanzatoryo 189 floodgate-900-0
2008-06-13 20:00 (csa) Bonanzatoryo 205 floodgate-900-0
2008-06-13 17:30 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-06-13 17:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-06-13 16:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-06-13 13:00 (csa) Bonanzatoryo 215 floodgate-900-0
2008-06-13 08:30 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-06-13 07:00 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-06-13 03:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-06-13 02:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-06-13 00:30 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-06-13 00:00 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-06-12 14:30 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-06-12 08:30 (csa) Bonanzatoryo 177 floodgate-900-0
2008-06-12 07:00 (csa) Bonanzatoryo 181 floodgate-900-0
2008-06-12 03:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-06-12 02:00 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2008-06-12 00:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-06-11 19:00 (csa) bingotoryo 180 floodgate-900-0
2008-06-11 17:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-06-11 15:30 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-06-11 15:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-06-11 10:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-06-11 07:30 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-06-11 06:30 (csa) bingotoryo 126 floodgate-900-0
2008-06-11 01:30 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-06-11 00:30 (csa) bingotoryo 218 floodgate-900-0
2008-06-10 22:00 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2008-06-10 20:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-06-10 17:00 (csa) bingotoryo 160 floodgate-900-0
2008-06-10 09:30 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-06-10 07:30 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2008-06-10 00:30 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2008-06-09 17:30 (csa) Bonanzatoryo 227 floodgate-900-0
2008-06-09 13:00 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-06-09 10:30 (csa) Bonanzatoryo 215 floodgate-900-0
2008-06-09 07:30 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-06-09 04:30 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-09 02:30 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-09 01:00 (csa) bingotoryo 222 floodgate-900-0
2008-06-08 22:30 (csa) bingotoryo 164 floodgate-900-0
2008-06-08 20:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-06-08 13:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-06-08 13:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-06-08 11:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-06-07 15:00 (csa) Bonanzatoryo 169 floodgate-900-0
2008-06-07 14:00 (csa) Bonanzatoryo 69 floodgate-900-0
2008-06-07 12:00 (csa) bingotoryo 68 floodgate-900-0
2008-06-07 05:30 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-06-07 02:00 (csa) bingotoryo 160 floodgate-900-0
2008-06-07 00:00 (csa) bingotoryo 134 floodgate-900-0
2008-06-06 22:30 (csa) bingotoryo 74 floodgate-900-0
2008-06-06 21:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-06-06 14:00 (csa) bingotoryo 132 floodgate-900-0
2008-06-06 13:30 (csa) bingotoryo 110 floodgate-900-0
2008-06-06 07:30 (csa) Bonanzatoryo 81 floodgate-900-0
2008-06-06 06:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-06-06 04:00 (csa) Bonanzatoryo 191 floodgate-900-0
2008-06-06 02:00 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-06-05 22:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-06-05 21:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-06-05 20:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-06-05 13:00 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-06-05 11:30 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2008-06-05 07:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-06-05 04:30 (csa) Bonanzatoryo 197 floodgate-900-0
2008-06-05 01:00 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-06-04 12:00 (csa) bingotoryo 148 floodgate-900-0
2008-06-04 11:00 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-04 09:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-06-04 08:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-06-04 07:00 (csa) Bonanzatoryo 167 floodgate-900-0
2008-06-04 06:00 (csa) bingotoryo 64 floodgate-900-0
2008-06-04 02:30 (csa) bingotoryo 138 floodgate-900-0
2008-06-04 01:30 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-06-03 23:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-06-03 20:30 (csa) bingotoryo 110 floodgate-900-0
2008-06-03 15:30 (csa) Bonanzatoryo 73 floodgate-900-0
2008-06-03 15:00 (csa) bingotoryo 192 floodgate-900-0
2008-06-03 14:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-06-03 09:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-06-03 08:30 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-06-03 08:00 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2008-06-03 07:30 (csa) bingotoryo 160 floodgate-900-0
2008-06-03 06:00 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-06-03 04:00 (csa) bingotoryo 76 floodgate-900-0
2008-06-02 11:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-06-02 07:30 (csa) bingotoryo 110 floodgate-900-0
2008-06-02 06:00 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2008-06-02 05:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-06-02 02:00 (csa) Bonanzatoryo 89 floodgate-900-0
2008-06-02 00:30 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-06-01 23:30 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-06-01 19:30 (csa) bingotoryo 94 floodgate-900-0
2008-06-01 19:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-06-01 16:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-06-01 15:00 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2008-06-01 14:00 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-06-01 10:00 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-06-01 07:30 (csa) bingotoryo 240 floodgate-900-0
2008-06-01 05:30 (csa) bingotoryo 158 floodgate-900-0
2008-06-01 04:00 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-06-01 03:30 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-06-01 00:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
111/84/0/0

total

  • bingo win: 147
  • Bonanza win: 219

shogi-server@wdoor