Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2008-07-31 21:00 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-07-31 20:30 (csa) bingotoryo 153 floodgate-900-0
2008-07-31 20:00 (csa) bingotoryo 63 floodgate-900-0
2008-07-31 18:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2008-07-31 10:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-07-31 10:00 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-07-31 08:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-07-31 08:00 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-07-31 02:00 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2008-07-30 23:30 (csa) bingotoryo 81 floodgate-900-0
2008-07-30 22:30 (csa) Bonanzatoryo 178 floodgate-900-0
2008-07-30 03:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-07-29 23:30 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-07-29 21:00 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-07-29 18:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-07-29 12:00 (csa) Bonanzatoryo 74 floodgate-900-0
2008-07-29 10:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-07-29 08:30 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-07-28 18:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-07-28 16:00 (csa) bingotoryo 91 floodgate-900-0
2008-07-28 07:30 (csa) Bonanzatoryo 254 floodgate-900-0
2008-07-28 04:30 (csa) bingotoryo 135 floodgate-900-0
2008-07-28 02:00 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2008-07-27 23:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-07-27 20:00 (csa) Bonanzatoryo 218 floodgate-900-0
2008-07-27 17:30 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-07-27 17:00 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-27 12:30 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-07-27 07:30 (csa) bingotoryo 83 floodgate-900-0
2008-07-27 05:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-07-27 03:30 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-07-27 01:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2008-07-27 00:00 (csa) bingotoryo 67 floodgate-900-0
2008-07-26 21:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-07-26 16:30 (csa) bingotoryo 89 floodgate-900-0
2008-07-26 11:30 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-07-26 01:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-07-25 23:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-07-25 22:30 (csa) bingotime up 237 floodgate-900-0
2008-07-25 19:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-07-25 15:30 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-07-25 13:30 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-07-25 12:00 (csa) bingotoryo 191 floodgate-900-0
2008-07-25 10:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-07-21 07:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-07-21 05:30 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2008-07-19 15:00 (csa) 0 floodgate-900-0
2008-07-19 11:30 (csa) bingotoryo 113 floodgate-900-0
2008-07-19 11:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-07-19 09:00 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2008-07-19 05:30 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-07-19 04:00 (csa) bingotoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-19 00:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-07-18 22:30 (csa) bingotoryo 113 floodgate-900-0
2008-07-18 21:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-18 15:00 (csa) 0 floodgate-900-0
2008-07-18 14:30 (csa) bingotoryo 67 floodgate-900-0
2008-07-18 11:30 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-07-18 10:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-07-18 09:30 (csa) Bonanzatoryo 192 floodgate-900-0
2008-07-18 09:00 (csa) bingotoryo 177 floodgate-900-0
2008-07-17 14:30 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-07-17 13:30 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-07-17 11:00 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2008-07-17 09:00 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-17 08:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-07-17 07:30 (csa) bingotoryo 63 floodgate-900-0
2008-07-17 00:00 (csa) Bonanzatoryo 182 floodgate-900-0
2008-07-16 23:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-07-16 22:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2008-07-16 19:00 (csa) bingotime up 259 floodgate-900-0
2008-07-16 18:00 (csa) bingotoryo 147 floodgate-900-0
2008-07-16 17:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-16 15:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-07-16 10:30 (csa) bingotoryo 59 floodgate-900-0
2008-07-16 05:30 (csa) Bonanzatoryo 192 floodgate-900-0
2008-07-16 05:00 (csa) bingotoryo 127 floodgate-900-0
2008-07-15 22:00 (csa) Bonanzatoryo 182 floodgate-900-0
2008-07-15 17:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-07-15 16:30 (csa) bingotoryo 161 floodgate-900-0
2008-07-15 12:30 (csa) bingotoryo 139 floodgate-900-0
2008-07-15 09:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-07-15 08:30 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-07-15 05:00 (csa) bingotoryo 213 floodgate-900-0
2008-07-15 04:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-07-15 01:30 (csa) bingotoryo 151 floodgate-900-0
2008-07-12 17:30 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-07-12 12:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-07-12 09:30 (csa) Bonanzatoryo 200 floodgate-900-0
2008-07-12 08:00 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-07-12 07:00 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2008-07-12 03:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-07-11 23:30 (csa) bingotoryo 157 floodgate-900-0
2008-07-11 20:00 (csa) Bonanzatoryo 174 floodgate-900-0
2008-07-11 18:00 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2008-07-11 15:30 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-07-11 14:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-07-11 14:00 (csa) Bonanzatoryo 192 floodgate-900-0
2008-07-11 13:30 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2008-07-11 09:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-07-11 09:00 (csa) Bonanzatoryo 192 floodgate-900-0
2008-07-11 07:00 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2008-07-11 00:00 (csa) Bonanzatoryo 172 floodgate-900-0
2008-07-10 23:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-10 21:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-07-10 19:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-07-10 16:30 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-07-10 16:00 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-07-10 12:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-07-10 12:00 (csa) bingotoryo 161 floodgate-900-0
2008-07-10 07:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-07-10 05:00 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-07-10 04:30 (csa) bingotoryo 81 floodgate-900-0
2008-07-10 03:00 (csa) 110 floodgate-900-0
2008-07-10 01:00 (csa) bingotoryo 191 floodgate-900-0
2008-07-09 23:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-09 22:30 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-07-09 21:30 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2008-07-09 18:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-07-09 17:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-07-09 15:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-07-09 10:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-07-08 22:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-07-08 15:30 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2008-07-08 12:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-07-08 07:30 (csa) Bonanzatoryo 72 floodgate-900-0
2008-07-07 23:30 (csa) Bonanzatoryo 182 floodgate-900-0
2008-07-07 19:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-07-07 12:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-07-07 08:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-07-07 03:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-07-07 02:00 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-07-07 00:00 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-07-06 21:00 (csa) Bonanzatoryo 188 floodgate-900-0
2008-07-06 16:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-07-06 15:30 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-07-06 14:30 (csa) Bonanzatoryo 220 floodgate-900-0
2008-07-06 14:00 (csa) bingotoryo 93 floodgate-900-0
2008-07-06 11:00 (csa) bingotime up 275 floodgate-900-0
2008-07-06 06:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-07-06 04:00 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-07-06 02:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-06 00:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-05 23:00 (csa) bingotoryo 113 floodgate-900-0
2008-07-05 17:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-07-05 15:00 (csa) 75 floodgate-900-0
2008-07-05 13:30 (csa) Bonanzatoryo 76 floodgate-900-0
2008-07-05 03:30 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-07-05 01:30 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-07-05 00:00 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2008-07-04 22:30 (csa) bingotoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-04 22:00 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2008-07-03 13:30 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-07-03 11:00 (csa) bingotoryo 69 floodgate-900-0
2008-07-02 23:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-07-02 22:30 (csa) Bonanzatoryo 204 floodgate-900-0
2008-07-02 19:00 (csa) bingotoryo 127 floodgate-900-0
2008-07-02 17:30 (csa) bingotoryo 73 floodgate-900-0
2008-07-02 15:30 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-02 09:00 (csa) bingotoryo 163 floodgate-900-0
2008-07-02 02:00 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2008-07-01 22:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-07-01 21:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-07-01 20:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-07-01 17:00 (csa) bingotoryo 89 floodgate-900-0
2008-07-01 12:30 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2008-07-01 12:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-07-01 10:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-07-01 08:00 (csa) bingotoryo 93 floodgate-900-0
2008-07-01 04:00 (csa) Bonanzatoryo 208 floodgate-900-0
2008-07-01 02:30 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
63/104/1/3

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2008-07-31 23:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-07-31 22:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-07-31 19:00 (csa) bingotime up 230 floodgate-900-0
2008-07-31 14:30 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-07-31 14:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-07-31 11:30 (csa) Bonanzatoryo 183 floodgate-900-0
2008-07-31 07:00 (csa) bingotoryo 156 floodgate-900-0
2008-07-31 06:30 (csa) bingotoryo 154 floodgate-900-0
2008-07-31 04:00 (csa) bingotoryo 148 floodgate-900-0
2008-07-31 03:30 (csa) bingotoryo 128 floodgate-900-0
2008-07-30 10:30 (csa) Bonanzatoryo 185 floodgate-900-0
2008-07-30 08:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-07-30 06:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-07-30 02:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-07-30 01:30 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-07-30 01:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-30 00:30 (csa) bingotoryo 126 floodgate-900-0
2008-07-30 00:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-07-29 22:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-07-29 20:00 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-07-29 19:00 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-07-29 16:30 (csa) Bonanzatoryo 177 floodgate-900-0
2008-07-29 16:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-29 14:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-07-29 13:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-07-29 07:00 (csa) bingotoryo 164 floodgate-900-0
2008-07-29 05:30 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-07-29 04:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-07-29 00:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-07-28 22:30 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2008-07-28 22:00 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-07-28 14:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-07-28 13:30 (csa) bingotoryo 94 floodgate-900-0
2008-07-28 13:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-07-28 03:30 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-07-28 00:30 (csa) Bonanzatoryo 163 floodgate-900-0
2008-07-28 00:00 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2008-07-27 20:30 (csa) bingotoryo 174 floodgate-900-0
2008-07-27 16:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-07-27 15:30 (csa) Bonanzatoryo 239 floodgate-900-0
2008-07-27 14:00 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-07-27 09:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-27 06:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-07-27 02:30 (csa) Bonanzatoryo 157 floodgate-900-0
2008-07-26 23:00 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2008-07-26 19:30 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2008-07-26 13:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-26 13:00 (csa) Bonanzatoryo 175 floodgate-900-0
2008-07-26 12:30 (csa) bingotoryo 128 floodgate-900-0
2008-07-26 12:00 (csa) bingotoryo 182 floodgate-900-0
2008-07-26 05:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-07-26 04:30 (csa) bingotoryo 110 floodgate-900-0
2008-07-26 00:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-07-25 20:00 (csa) bingotime up 256 floodgate-900-0
2008-07-25 16:00 (csa) bingotoryo 104 floodgate-900-0
2008-07-25 12:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-07-25 10:30 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-20 15:30 (csa) 0 floodgate-900-0
2008-07-19 13:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-07-19 12:00 (csa) bingotoryo 134 floodgate-900-0
2008-07-19 09:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-19 03:30 (csa) bingotoryo 128 floodgate-900-0
2008-07-19 03:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-07-19 02:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-07-18 23:30 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-18 23:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-07-18 14:00 (csa) bingotoryo 152 floodgate-900-0
2008-07-18 12:00 (csa) bingotoryo 162 floodgate-900-0
2008-07-18 10:30 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-07-18 07:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-07-18 05:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-07-18 04:00 (csa) Bonanzatoryo 165 floodgate-900-0
2008-07-17 15:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-07-17 12:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-07-17 08:00 (csa) bingotoryo 128 floodgate-900-0
2008-07-17 07:00 (csa) Bonanzatoryo 187 floodgate-900-0
2008-07-16 22:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-07-16 20:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-16 14:30 (csa) Bonanzatoryo 231 floodgate-900-0
2008-07-16 13:00 (csa) bingotoryo 146 floodgate-900-0
2008-07-16 12:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-07-16 11:30 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-07-16 08:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-07-16 06:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-07-16 02:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-07-15 23:00 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2008-07-15 21:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-15 17:00 (csa) Bonanzatoryo 215 floodgate-900-0
2008-07-15 14:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-15 12:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-07-15 02:30 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-07-12 19:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-12 19:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-07-12 18:00 (csa) Bonanzatoryo 187 floodgate-900-0
2008-07-12 15:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-12 14:30 (csa) bingotoryo 52 floodgate-900-0
2008-07-12 13:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-07-12 08:30 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-07-12 07:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-12 05:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-07-12 04:30 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-07-11 22:30 (csa) Bonanzatoryo 189 floodgate-900-0
2008-07-11 17:30 (csa) Bonanzatoryo 185 floodgate-900-0
2008-07-11 16:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-11 13:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-11 11:00 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2008-07-11 06:30 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2008-07-11 06:00 (csa) Bonanzatoryo 163 floodgate-900-0
2008-07-11 04:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-07-11 03:00 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-07-11 02:30 (csa) bingotoryo 54 floodgate-900-0
2008-07-10 10:30 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2008-07-10 10:00 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2008-07-10 08:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-07-10 08:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-07-10 01:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-07-09 20:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-09 19:00 (csa) bingotoryo 110 floodgate-900-0
2008-07-09 11:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-07-09 08:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-07-09 05:00 (csa) bingotoryo 60 floodgate-900-0
2008-07-09 02:00 (csa) Bonanzatoryo 175 floodgate-900-0
2008-07-09 00:00 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-07-08 16:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-07-08 11:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-07-08 10:00 (csa) bingotoryo 164 floodgate-900-0
2008-07-08 09:00 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-07-08 05:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-07-08 04:30 (csa) bingotoryo 156 floodgate-900-0
2008-07-08 03:30 (csa) bingotoryo 146 floodgate-900-0
2008-07-08 00:00 (csa) bingotoryo 132 floodgate-900-0
2008-07-07 22:00 (csa) bingotoryo 80 floodgate-900-0
2008-07-07 17:30 (csa) bingotoryo 162 floodgate-900-0
2008-07-07 16:30 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-07-07 07:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-07-07 05:30 (csa) Bonanzatoryo 183 floodgate-900-0
2008-07-07 01:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-07-06 22:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-06 19:00 (csa) bingotoryo 208 floodgate-900-0
2008-07-06 12:30 (csa) bingotime up 268 floodgate-900-0
2008-07-06 12:00 (csa) Bonanzatoryo 231 floodgate-900-0
2008-07-06 07:00 (csa) bingotoryo 164 floodgate-900-0
2008-07-06 05:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-07-06 03:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-07-06 00:00 (csa) bingotoryo 176 floodgate-900-0
2008-07-05 18:30 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-07-05 15:30 (csa) bingotoryo 144 floodgate-900-0
2008-07-05 12:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-07-05 04:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-07-04 23:00 (csa) bingotoryo 66 floodgate-900-0
2008-07-04 21:30 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-07-03 10:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-07-03 08:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-07-03 07:30 (csa) bingotoryo 76 floodgate-900-0
2008-07-03 07:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-07-03 03:30 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-07-03 03:00 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-07-02 21:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-07-02 20:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-07-02 19:30 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-07-02 14:00 (csa) bingotoryo 166 floodgate-900-0
2008-07-02 11:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-02 00:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-07-02 00:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-07-01 16:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-01 15:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-07-01 13:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-07-01 07:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-07-01 00:00 (csa) bingotoryo 136 floodgate-900-0
109/59/0/1

total

  • bingo win: 122
  • Bonanza win: 213
  • draw: 1
  • other: 4

shogi-server@wdoor