Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2008-08-31 16:30 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2008-08-31 03:00 (csa) bingotoryo 135 floodgate-900-0
2008-08-30 12:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-30 09:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-08-30 08:30 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-08-30 06:00 (csa) bingotoryo 127 floodgate-900-0
2008-08-29 21:00 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2008-08-28 21:00 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-08-28 16:00 (csa) Bonanzatoryo 208 floodgate-900-0
2008-08-28 15:30 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-08-28 14:00 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-08-28 09:00 (csa) bingotoryo 85 floodgate-900-0
2008-08-28 07:00 (csa) bingotoryo 91 floodgate-900-0
2008-08-28 00:00 (csa) bingotoryo 143 floodgate-900-0
2008-08-27 22:00 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-08-27 13:00 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-08-27 09:00 (csa) Bonanzatoryo 82 floodgate-900-0
2008-08-27 07:00 (csa) bingotoryo 113 floodgate-900-0
2008-08-27 03:00 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-08-27 00:30 (csa) Bonanzatoryo 172 floodgate-900-0
2008-08-26 22:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-08-26 20:00 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-08-26 14:00 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-08-26 09:30 (csa) bingotoryo 165 floodgate-900-0
2008-08-26 06:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-08-25 16:30 (csa) bingotoryo 209 floodgate-900-0
2008-08-25 13:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-08-25 12:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-08-25 09:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-08-25 06:00 (csa) Bonanzatoryo 174 floodgate-900-0
2008-08-25 02:00 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-08-25 01:30 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2008-08-24 23:00 (csa) bingotoryo 71 floodgate-900-0
2008-08-24 14:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-24 08:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-08-24 03:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-08-23 01:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-22 21:30 (csa) Bonanzatoryo 188 floodgate-900-0
2008-08-21 18:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-08-21 16:30 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-08-21 12:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-08-21 11:30 (csa) bingotoryo 75 floodgate-900-0
2008-08-21 09:30 (csa) Bonanzatoryo 204 floodgate-900-0
2008-08-20 23:00 (csa) bingotoryo 77 floodgate-900-0
2008-08-20 22:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-08-20 20:00 (csa) bingotoryo 165 floodgate-900-0
2008-08-20 14:30 (csa) bingotoryo 81 floodgate-900-0
2008-08-20 12:30 (csa) Bonanzatoryo 156 floodgate-900-0
2008-08-20 04:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2008-08-20 00:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-08-19 19:00 (csa) Bonanzatoryo 156 floodgate-900-0
2008-08-19 11:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-19 09:30 (csa) Bonanzatoryo 198 floodgate-900-0
2008-08-18 17:00 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-08-18 14:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-08-17 19:30 (csa) Bonanzatoryo 182 floodgate-900-0
2008-08-17 09:30 (csa) Bonanzatoryo 214 floodgate-900-0
2008-08-17 08:30 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-08-17 07:30 (csa) bingotoryo 103 floodgate-900-0
2008-08-16 20:30 (csa) Bonanzatoryo 230 floodgate-900-0
2008-08-16 04:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-15 11:00 (csa) bingotoryo 67 floodgate-900-0
2008-08-15 07:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-08-15 07:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-08-15 06:30 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-08-15 02:00 (csa) Bonanzatoryo 172 floodgate-900-0
2008-08-14 22:00 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-08-14 17:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-08-14 11:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-08-14 05:00 (csa) bingotoryo 157 floodgate-900-0
2008-08-14 04:00 (csa) bingotoryo 173 floodgate-900-0
2008-08-14 03:30 (csa) bingotoryo 83 floodgate-900-0
2008-08-14 01:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-14 01:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2008-08-12 15:00 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-08-12 09:00 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-08-12 02:00 (csa) bingotoryo 61 floodgate-900-0
2008-08-11 22:00 (csa) Bonanzatoryo 186 floodgate-900-0
2008-08-11 02:00 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2008-08-10 11:30 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2008-08-10 10:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-08-10 06:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-08-10 02:30 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-08-10 01:30 (csa) bingotoryo 67 floodgate-900-0
2008-08-10 00:00 (csa) bingotoryo 69 floodgate-900-0
2008-08-09 23:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-08-09 23:00 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-08-09 18:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-09 05:30 (csa) bingotoryo 231 floodgate-900-0
2008-08-09 04:30 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-08-08 18:30 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2008-08-08 17:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-08-08 14:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-08-08 11:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-08-08 10:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-08 08:00 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-08-08 07:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-08-08 01:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-08-07 14:00 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2008-08-07 03:30 (csa) Bonanzatoryo 184 floodgate-900-0
2008-08-07 02:00 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-08-07 00:00 (csa) bingotoryo 55 floodgate-900-0
2008-08-06 18:00 (csa) bingotoryo 79 floodgate-900-0
2008-08-06 12:30 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-08-06 07:00 (csa) Bonanzatoryo 232 floodgate-900-0
2008-08-06 03:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-08-05 19:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-08-05 18:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-08-05 14:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-08-05 10:00 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-08-05 08:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-08-05 07:30 (csa) bingotoryo 79 floodgate-900-0
2008-08-05 06:30 (csa) bingotoryo 73 floodgate-900-0
2008-08-05 05:00 (csa) bingotoryo 65 floodgate-900-0
2008-08-05 03:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-08-04 12:30 (csa) Bonanzatoryo 240 floodgate-900-0
2008-08-04 12:00 (csa) bingotoryo 185 floodgate-900-0
2008-08-04 09:00 (csa) Bonanzatoryo 186 floodgate-900-0
2008-08-04 08:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-08-04 04:30 (csa) bingotoryo 65 floodgate-900-0
2008-08-04 03:00 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-08-04 00:30 (csa) Bonanzatoryo 260 floodgate-900-0
2008-08-03 18:30 (csa) bingotoryo 151 floodgate-900-0
2008-08-03 18:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-08-03 15:30 (csa) Bonanzatoryo 186 floodgate-900-0
2008-08-03 14:30 (csa) bingotoryo 85 floodgate-900-0
2008-08-03 09:00 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2008-08-03 08:00 (csa) bingotoryo 167 floodgate-900-0
2008-08-03 05:00 (csa) Bonanzatoryo 168 floodgate-900-0
2008-08-03 02:00 (csa) Bonanzatoryo 88 floodgate-900-0
2008-08-03 01:30 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-08-03 00:00 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2008-08-02 21:30 (csa) Bonanzatoryo 88 floodgate-900-0
2008-08-02 20:00 (csa) bingotoryo 93 floodgate-900-0
2008-08-02 17:00 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-08-02 13:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-02 12:00 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-08-02 11:00 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-08-02 10:00 (csa) Bonanzatoryo 168 floodgate-900-0
2008-08-02 09:30 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-08-02 06:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-08-02 06:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-08-02 03:00 (csa) Bonanzatoryo 196 floodgate-900-0
2008-08-02 00:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-08-01 18:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-08-01 14:30 (csa) bingotime up 269 floodgate-900-0
2008-08-01 11:00 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-08-01 04:30 (csa) bingotoryo 187 floodgate-900-0
2008-08-01 03:00 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
62/87/0/0

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2008-08-31 15:30 (csa) bingotoryo 68 floodgate-900-0
2008-08-31 14:00 (csa) bingotoryo 194 floodgate-900-0
2008-08-31 05:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-08-30 22:30 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2008-08-30 21:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-08-30 18:30 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-08-30 13:30 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-08-30 08:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-08-29 23:30 (csa) bingotime up 252 floodgate-900-0
2008-08-29 20:30 (csa) bingotoryo 94 floodgate-900-0
2008-08-29 08:00 (csa) Bonanzatoryo 169 floodgate-900-0
2008-08-29 02:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-08-29 00:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-08-28 19:00 (csa) bingotoryo 154 floodgate-900-0
2008-08-28 11:00 (csa) bingotoryo 90 floodgate-900-0
2008-08-27 19:00 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-08-27 18:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-08-27 15:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-08-27 11:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-08-27 01:00 (csa) bingotoryo 78 floodgate-900-0
2008-08-26 21:00 (csa) bingotoryo 54 floodgate-900-0
2008-08-26 17:00 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2008-08-26 15:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-08-26 13:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-08-26 09:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-26 05:30 (csa) Bonanzatoryo 211 floodgate-900-0
2008-08-25 22:00 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-08-25 18:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-08-25 16:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-08-25 07:30 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-08-25 07:00 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2008-08-24 19:30 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-08-24 14:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-08-24 10:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-08-24 04:30 (csa) bingotoryo 194 floodgate-900-0
2008-08-23 01:30 (csa) Bonanzatoryo 157 floodgate-900-0
2008-08-22 18:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-08-22 16:30 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-08-22 08:30 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-08-21 22:00 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-08-21 01:30 (csa) bingotoryo 166 floodgate-900-0
2008-08-20 13:00 (csa) Bonanzatoryo 235 floodgate-900-0
2008-08-20 08:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-08-19 20:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-08-19 13:30 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-19 09:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-08-17 18:00 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-08-17 15:00 (csa) bingotoryo 88 floodgate-900-0
2008-08-16 21:30 (csa) bingotoryo 144 floodgate-900-0
2008-08-16 13:30 (csa) Bonanzatoryo 83 floodgate-900-0
2008-08-16 11:00 (csa) bingotoryo 202 floodgate-900-0
2008-08-16 10:30 (csa) bingotoryo 166 floodgate-900-0
2008-08-16 08:30 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2008-08-16 07:30 (csa) bingotoryo 146 floodgate-900-0
2008-08-16 05:00 (csa) bingotoryo 94 floodgate-900-0
2008-08-16 02:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-08-15 23:00 (csa) Bonanzatoryo 223 floodgate-900-0
2008-08-15 18:30 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-08-15 08:30 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-08-15 00:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-08-14 18:00 (csa) Bonanzatime up 79 floodgate-900-0
2008-08-14 12:00 (csa) bingotoryo 206 floodgate-900-0
2008-08-14 11:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-08-14 09:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-08-14 04:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-08-14 02:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-08-13 18:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-08-13 17:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-08-12 21:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-08-12 19:30 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-08-12 17:30 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-08-12 17:00 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2008-08-12 14:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-08-12 11:30 (csa) bingotoryo 104 floodgate-900-0
2008-08-12 11:00 (csa) bingotoryo 126 floodgate-900-0
2008-08-12 10:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-08-12 09:30 (csa) bingotoryo 132 floodgate-900-0
2008-08-12 08:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-12 05:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-08-12 00:30 (csa) Bonanzatoryo 65 floodgate-900-0
2008-08-11 23:30 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2008-08-11 19:30 (csa) bingotoryo 220 floodgate-900-0
2008-08-11 11:30 (csa) Bonanzatoryo 207 floodgate-900-0
2008-08-11 09:30 (csa) bingotoryo 192 floodgate-900-0
2008-08-11 07:30 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-08-11 06:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-08-11 05:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-08-11 00:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-08-10 14:00 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-08-10 13:00 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-08-10 09:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-08-10 08:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-08-10 07:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-08-10 05:00 (csa) bingotoryo 56 floodgate-900-0
2008-08-09 19:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-08-09 15:00 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-08-09 13:30 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-08-09 12:30 (csa) bingotoryo 84 floodgate-900-0
2008-08-09 12:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-08-09 11:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-08-09 02:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-08-09 00:00 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-08 23:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-08-08 21:30 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2008-08-08 15:00 (csa) bingotoryo 104 floodgate-900-0
2008-08-08 14:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-08 12:00 (csa) bingotoryo 196 floodgate-900-0
2008-08-08 05:00 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-08-07 05:30 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-08-07 02:30 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2008-08-06 23:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-08-06 21:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-08-06 16:30 (csa) bingotoryo 68 floodgate-900-0
2008-08-06 16:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-08-06 11:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-08-06 08:30 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-08-06 08:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-08-06 06:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-08-06 05:30 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2008-08-06 04:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-08-05 13:00 (csa) bingotoryo 192 floodgate-900-0
2008-08-05 12:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-08-05 12:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-08-05 05:30 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2008-08-05 01:30 (csa) bingotoryo 138 floodgate-900-0
2008-08-04 11:30 (csa) bingotoryo 150 floodgate-900-0
2008-08-04 06:00 (csa) bingotoryo 198 floodgate-900-0
2008-08-04 02:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-08-03 09:30 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-03 06:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-08-03 04:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-08-02 22:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-08-02 19:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-08-02 18:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-08-02 07:30 (csa) Bonanzatoryo 83 floodgate-900-0
2008-08-01 20:30 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2008-08-01 14:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-08-01 11:30 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-08-01 07:30 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-08-01 07:00 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-08-01 03:30 (csa) Bonanzatoryo 169 floodgate-900-0
2008-08-01 02:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-08-01 00:00 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
80/63/0/0

total

  • bingo win: 125
  • Bonanza win: 167

shogi-server@wdoor