Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2008-09-30 22:00 (csa) bingotoryo 173 floodgate-900-0
2008-09-30 21:00 (csa) bingotoryo 171 floodgate-900-0
2008-09-30 17:30 (csa) bingotoryo 155 floodgate-900-0
2008-09-30 09:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-09-30 08:00 (csa) Bonanzatime up 144 floodgate-900-0
2008-09-30 07:30 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2008-09-30 01:00 (csa) bingotoryo 85 floodgate-900-0
2008-09-29 17:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-09-29 16:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-09-26 00:30 (csa) bingotoryo 183 floodgate-900-0
2008-09-25 19:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-09-25 17:30 (csa) bingotoryo 131 floodgate-900-0
2008-09-24 22:30 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2008-09-24 15:00 (csa) bingotoryo 103 floodgate-900-0
2008-09-24 14:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-09-24 11:30 (csa) Bonanzatoryo 62 floodgate-900-0
2008-09-24 10:30 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2008-09-24 07:30 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-09-24 02:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-09-23 11:30 (csa) Bonanzatoryo 234 floodgate-900-0
2008-09-23 02:30 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-09-22 17:00 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-09-22 16:30 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-09-22 07:30 (csa) bingotoryo 117 floodgate-900-0
2008-09-22 04:00 (csa) bingotoryo 201 floodgate-900-0
2008-09-21 18:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-09-21 00:00 (csa) bingotoryo 67 floodgate-900-0
2008-09-20 17:30 (csa) Bonanzatoryo 176 floodgate-900-0
2008-09-20 11:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-09-20 07:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-09-20 01:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-09-20 00:00 (csa) bingotoryo 173 floodgate-900-0
2008-09-19 23:00 (csa) bingotoryo 95 floodgate-900-0
2008-09-19 20:00 (csa) bingotoryo 141 floodgate-900-0
2008-09-19 19:30 (csa) bingotoryo 131 floodgate-900-0
2008-09-19 11:00 (csa) Bonanzatoryo 198 floodgate-900-0
2008-09-19 09:30 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-09-19 09:00 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-09-18 23:00 (csa) bingotoryo 125 floodgate-900-0
2008-09-18 22:00 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-09-18 19:00 (csa) bingotoryo 63 floodgate-900-0
2008-09-18 17:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-09-18 06:30 (csa) Bonanzatoryo 70 floodgate-900-0
2008-09-18 05:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-09-18 00:00 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-09-17 16:30 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2008-09-17 11:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-09-17 07:00 (csa) bingotoryo 131 floodgate-900-0
2008-09-17 06:30 (csa) bingotoryo 127 floodgate-900-0
2008-09-17 01:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-09-16 23:00 (csa) Bonanzatoryo 164 floodgate-900-0
2008-09-16 22:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-09-16 20:30 (csa) bingotoryo 5 floodgate-900-0
2008-09-16 16:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-09-16 08:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-09-16 02:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-09-15 23:00 (csa) Bonanzatoryo 214 floodgate-900-0
2008-09-15 16:00 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-09-15 15:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-09-15 13:00 (csa) bingotoryo 71 floodgate-900-0
2008-09-15 05:30 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2008-09-14 02:00 (csa) bingotoryo 201 floodgate-900-0
2008-09-13 22:30 (csa) bingotoryo 159 floodgate-900-0
2008-09-13 13:00 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-09-13 08:30 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-09-13 06:00 (csa) bingotoryo 141 floodgate-900-0
2008-09-12 20:00 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-09-12 15:00 (csa) Bonanzatoryo 204 floodgate-900-0
2008-09-12 13:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-09-11 21:30 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-09-11 21:00 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-09-11 19:30 (csa) bingotoryo 71 floodgate-900-0
2008-09-11 15:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-09-11 08:00 (csa) bingotoryo 89 floodgate-900-0
2008-09-11 07:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-09-11 05:30 (csa) bingotoryo 125 floodgate-900-0
2008-09-11 04:00 (csa) bingotoryo 79 floodgate-900-0
2008-09-11 00:00 (csa) bingotoryo 135 floodgate-900-0
2008-09-10 14:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-09-10 03:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-09-09 23:00 (csa) bingotoryo 211 floodgate-900-0
2008-09-09 13:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-09-09 06:00 (csa) Bonanzatoryo 168 floodgate-900-0
2008-09-08 09:30 (csa) Bonanzatoryo 190 floodgate-900-0
2008-09-08 03:30 (csa) Bonanzatoryo 240 floodgate-900-0
2008-09-08 00:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2008-09-07 23:00 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-09-07 16:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-09-07 15:30 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-09-07 13:00 (csa) Bonanzatoryo 192 floodgate-900-0
2008-09-07 07:30 (csa) bingotoryo 171 floodgate-900-0
2008-09-07 04:30 (csa) Bonanzatoryo 204 floodgate-900-0
2008-09-07 00:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-09-06 22:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-09-06 22:00 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-09-06 19:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-09-06 00:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-09-05 21:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-09-05 10:30 (csa) bingotoryo 91 floodgate-900-0
2008-09-05 09:30 (csa) bingotoryo 127 floodgate-900-0
2008-09-05 05:30 (csa) bingotoryo 83 floodgate-900-0
2008-09-05 01:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-09-04 20:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-09-04 15:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-09-04 14:30 (csa) Bonanzatoryo 84 floodgate-900-0
2008-09-04 08:30 (csa) Bonanzatoryo 80 floodgate-900-0
2008-09-04 05:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-09-04 03:00 (csa) Bonanzatoryo 222 floodgate-900-0
2008-09-04 02:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2008-09-04 01:00 (csa) bingotoryo 151 floodgate-900-0
2008-09-03 19:30 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-09-03 17:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-09-03 16:30 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-09-03 14:00 (csa) Bonanzatoryo 196 floodgate-900-0
2008-09-02 22:00 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2008-09-02 20:00 (csa) bingotoryo 175 floodgate-900-0
2008-09-02 15:00 (csa) bingotoryo 67 floodgate-900-0
2008-09-02 10:30 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-09-02 04:00 (csa) Bonanzatoryo 174 floodgate-900-0
51/68/0/0

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2008-09-30 22:30 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-09-30 11:30 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-09-30 10:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-09-29 21:30 (csa) Bonanzatoryo 81 floodgate-900-0
2008-09-26 10:00 (csa) Bonanzatoryo 211 floodgate-900-0
2008-09-26 02:00 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2008-09-25 15:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-09-25 13:00 (csa) Bonanzatoryo 175 floodgate-900-0
2008-09-25 12:00 (csa) Bonanzatoryo 221 floodgate-900-0
2008-09-25 09:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-09-25 07:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-09-25 02:30 (csa) Bonanzatoryo 69 floodgate-900-0
2008-09-25 02:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-09-24 23:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-09-24 21:00 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2008-09-24 17:30 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2008-09-24 11:00 (csa) bingotoryo 182 floodgate-900-0
2008-09-24 09:30 (csa) bingotoryo 88 floodgate-900-0
2008-09-24 07:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-09-23 10:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-09-23 05:30 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-09-22 17:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-09-22 10:30 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-09-22 07:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-09-22 00:30 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-09-20 22:00 (csa) Bonanzatoryo 87 floodgate-900-0
2008-09-20 16:30 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-09-20 10:00 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-09-20 03:00 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-09-19 23:30 (csa) bingotoryo 104 floodgate-900-0
2008-09-19 14:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-09-19 12:00 (csa) Bonanzatoryo 205 floodgate-900-0
2008-09-19 02:30 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-09-19 01:30 (csa) Bonanzatoryo 213 floodgate-900-0
2008-09-18 13:00 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-09-18 08:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-09-17 22:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-09-16 14:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-09-16 11:00 (csa) Bonanzatoryo 89 floodgate-900-0
2008-09-16 07:30 (csa) Bonanzatoryo 89 floodgate-900-0
2008-09-16 04:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-09-16 00:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-09-15 21:30 (csa) bingotoryo 104 floodgate-900-0
2008-09-15 10:30 (csa) bingotoryo 160 floodgate-900-0
2008-09-15 06:30 (csa) bingotoryo 58 floodgate-900-0
2008-09-15 03:30 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2008-09-15 02:30 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2008-09-15 01:00 (csa) bingotoryo 80 floodgate-900-0
2008-09-14 22:00 (csa) bingotoryo 174 floodgate-900-0
2008-09-14 20:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-09-14 14:00 (csa) bingotoryo 156 floodgate-900-0
2008-09-14 04:00 (csa) bingotoryo 56 floodgate-900-0
2008-09-14 01:00 (csa) bingotoryo 190 floodgate-900-0
2008-09-13 23:00 (csa) bingotoryo 78 floodgate-900-0
2008-09-13 19:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-09-13 13:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-09-13 11:00 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-09-13 09:30 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-09-13 00:00 (csa) bingotoryo 154 floodgate-900-0
2008-09-11 20:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-09-11 14:30 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-09-10 10:00 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-09-10 03:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-09-10 00:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-09-09 21:00 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2008-09-09 20:30 (csa) bingotoryo 136 floodgate-900-0
2008-09-09 19:30 (csa) bingotoryo 172 floodgate-900-0
2008-09-09 17:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-09-09 15:00 (csa) bingotoryo 154 floodgate-900-0
2008-09-09 12:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-09-09 07:30 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-09-09 03:00 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-09-09 01:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-09-08 10:00 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2008-09-07 08:30 (csa) bingotoryo 80 floodgate-900-0
2008-09-07 05:00 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
2008-09-07 01:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-09-06 23:00 (csa) Bonanzatoryo 189 floodgate-900-0
2008-09-06 21:30 (csa) Bonanzatoryo 223 floodgate-900-0
2008-09-06 17:00 (csa) bingotoryo 162 floodgate-900-0
2008-09-06 13:00 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-09-06 09:30 (csa) bingotoryo 90 floodgate-900-0
2008-09-06 06:30 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-09-06 04:00 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2008-09-05 15:30 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-09-05 14:30 (csa) Bonanzatoryo 83 floodgate-900-0
2008-09-04 16:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-09-04 12:30 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2008-09-04 11:00 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2008-09-04 10:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-09-04 08:00 (csa) bingotoryo 136 floodgate-900-0
2008-09-04 07:00 (csa) bingotoryo 164 floodgate-900-0
2008-09-04 04:00 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2008-09-03 19:00 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-09-03 18:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-09-03 07:00 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-09-03 03:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-09-03 02:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-09-02 22:30 (csa) Bonanzatoryo 245 floodgate-900-0
2008-09-02 16:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-09-02 14:30 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2008-09-02 11:30 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
60/42/0/0

total

  • bingo win: 93
  • Bonanza win: 128

shogi-server@wdoor