Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2008-10-31 20:00 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-10-31 14:30 (csa) bingotoryo 79 floodgate-900-0
2008-10-31 09:00 (csa) bingotoryo 171 floodgate-900-0
2008-10-30 11:30 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-10-28 11:00 (csa) bingotoryo 63 floodgate-900-0
2008-10-27 22:00 (csa) bingotoryo 209 floodgate-900-0
2008-10-27 03:30 (csa) Bonanzatoryo 156 floodgate-900-0
2008-10-26 17:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-10-26 14:00 (csa) bingotoryo 61 floodgate-900-0
2008-10-26 12:30 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-10-26 08:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-10-26 04:30 (csa) Bonanzatoryo 156 floodgate-900-0
2008-10-26 04:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-10-25 21:30 (csa) Bonanzatoryo 180 floodgate-900-0
2008-10-25 21:00 (csa) bingotoryo 73 floodgate-900-0
2008-10-25 20:30 (csa) bingotoryo 211 floodgate-900-0
2008-10-25 06:30 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-10-25 02:30 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-10-24 11:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-10-24 10:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-10-23 16:00 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-10-22 16:30 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2008-10-22 16:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-10-22 14:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-10-22 13:00 (csa) Bonanzatoryo 168 floodgate-900-0
2008-10-22 11:30 (csa) bingotoryo 65 floodgate-900-0
2008-10-22 10:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-10-22 09:00 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-10-22 06:30 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-10-21 15:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-10-20 23:00 (csa) Bonanzatoryo 80 floodgate-900-0
2008-10-20 10:00 (csa) bingotoryo 155 floodgate-900-0
2008-10-19 20:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-10-19 15:30 (csa) Bonanzatoryo 168 floodgate-900-0
2008-10-19 15:00 (csa) Bonanzatoryo 184 floodgate-900-0
2008-10-19 13:00 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-10-19 10:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-10-19 08:30 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2008-10-19 03:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-10-19 02:00 (csa) bingotoryo 197 floodgate-900-0
2008-10-19 01:00 (csa) bingotoryo 139 floodgate-900-0
2008-10-18 22:30 (csa) Bonanzatoryo 200 floodgate-900-0
2008-10-18 21:00 (csa) Bonanzatoryo 220 floodgate-900-0
2008-10-18 14:30 (csa) bingotoryo 45 floodgate-900-0
2008-10-18 13:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-10-18 03:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-10-18 01:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2008-10-17 22:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2008-10-17 14:00 (csa) bingotoryo 55 floodgate-900-0
2008-10-16 22:00 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-10-16 17:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-10-16 01:30 (csa) bingotoryo 153 floodgate-900-0
2008-10-15 23:00 (csa) bingotoryo 73 floodgate-900-0
2008-10-15 14:30 (csa) bingotoryo 125 floodgate-900-0
2008-10-15 11:00 (csa) bingotoryo 141 floodgate-900-0
2008-10-15 09:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-10-15 07:30 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2008-10-14 08:30 (csa) Bonanzatoryo 80 floodgate-900-0
2008-10-14 04:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-10-08 19:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-10-08 14:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2008-10-08 11:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-10-07 22:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-10-07 20:30 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-10-07 19:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2008-10-07 18:00 (csa) bingotoryo 169 floodgate-900-0
2008-10-07 10:00 (csa) Bonanzatoryo 244 floodgate-900-0
2008-10-06 21:00 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-10-06 09:00 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2008-10-06 05:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-10-06 01:00 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-10-05 22:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-10-05 18:00 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2008-10-05 09:30 (csa) Bonanzatoryo 180 floodgate-900-0
2008-10-04 05:00 (csa) Bonanzatoryo 220 floodgate-900-0
2008-10-03 17:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-10-03 13:00 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2008-10-03 04:30 (csa) bingotoryo 155 floodgate-900-0
2008-10-03 01:30 (csa) Bonanzatoryo 228 floodgate-900-0
2008-10-02 16:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-10-02 10:00 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2008-10-02 06:00 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-10-01 23:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-10-01 20:00 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2008-10-01 01:30 (csa) Bonanzatoryo 180 floodgate-900-0
33/52/0/0

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2008-10-31 19:00 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-10-31 16:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-10-31 10:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-10-31 08:00 (csa) bingotoryo 148 floodgate-900-0
2008-10-31 04:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-10-31 02:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-10-30 22:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-10-30 15:00 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-10-30 09:30 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2008-10-30 04:30 (csa) bingotime up 238 floodgate-900-0
2008-10-30 02:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-10-28 08:30 (csa) bingotoryo 128 floodgate-900-0
2008-10-28 07:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-10-28 05:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-10-28 01:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-10-27 23:00 (csa) bingotoryo 80 floodgate-900-0
2008-10-27 21:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-10-27 15:30 (csa) bingotoryo 162 floodgate-900-0
2008-10-27 13:30 (csa) Bonanzatoryo 169 floodgate-900-0
2008-10-26 16:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-10-26 15:00 (csa) bingotime up 228 floodgate-900-0
2008-10-26 10:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-10-26 09:30 (csa) Bonanzatoryo 187 floodgate-900-0
2008-10-26 02:00 (csa) bingotoryo 60 floodgate-900-0
2008-10-25 16:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-10-25 14:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-10-25 11:00 (csa) Bonanzatoryo 197 floodgate-900-0
2008-10-25 04:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-10-25 01:00 (csa) Bonanzatoryo 165 floodgate-900-0
2008-10-24 12:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-10-24 08:00 (csa) bingotoryo 84 floodgate-900-0
2008-10-23 20:00 (csa) Bonanzatoryo 157 floodgate-900-0
2008-10-23 19:30 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-10-23 17:30 (csa) bingotoryo 152 floodgate-900-0
2008-10-23 15:30 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2008-10-23 14:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-10-21 12:30 (csa) Bonanzatoryo 175 floodgate-900-0
2008-10-20 01:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-10-19 22:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-10-19 21:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-10-19 21:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-10-19 18:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-10-19 11:30 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-10-19 06:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-10-19 04:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-10-19 00:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-10-18 21:30 (csa) bingotoryo 132 floodgate-900-0
2008-10-18 18:00 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-10-18 16:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-10-18 15:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-10-18 00:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-10-17 12:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-10-17 09:30 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2008-10-17 02:00 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2008-10-16 23:30 (csa) bingotoryo 150 floodgate-900-0
2008-10-16 16:30 (csa) bingotoryo 144 floodgate-900-0
2008-10-16 13:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-10-16 08:30 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2008-10-15 19:00 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-10-15 15:00 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-10-15 12:00 (csa) Bonanzatoryo 241 floodgate-900-0
2008-10-15 08:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2008-10-15 02:30 (csa) Bonanzatoryo 213 floodgate-900-0
2008-10-14 17:30 (csa) bingotoryo 170 floodgate-900-0
2008-10-13 19:00 (csa) bingotoryo 138 floodgate-900-0
2008-10-10 07:30 (csa) bingotoryo 190 floodgate-900-0
2008-10-10 06:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-10-10 01:30 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-10-08 04:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-10-08 03:30 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2008-10-08 01:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-10-08 01:00 (csa) bingotoryo 90 floodgate-900-0
2008-10-07 20:00 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2008-10-07 09:00 (csa) Bonanzatoryo 241 floodgate-900-0
2008-10-07 08:30 (csa) bingotoryo 226 floodgate-900-0
2008-10-07 08:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-10-06 23:00 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-10-06 13:30 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-10-06 05:30 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2008-10-06 04:30 (csa) Bonanzatoryo 79 floodgate-900-0
2008-10-05 20:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-10-05 16:00 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-10-05 14:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2008-10-05 12:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-10-05 12:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-10-04 03:00 (csa) bingotoryo 150 floodgate-900-0
2008-10-03 16:30 (csa) Bonanzatoryo 167 floodgate-900-0
2008-10-02 23:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-10-02 22:30 (csa) Bonanzatoryo 205 floodgate-900-0
2008-10-02 20:30 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2008-10-02 18:00 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-10-02 02:30 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-10-01 20:30 (csa) Bonanzatoryo 243 floodgate-900-0
2008-10-01 17:30 (csa) bingotoryo 146 floodgate-900-0
2008-10-01 05:00 (csa) bingotoryo 88 floodgate-900-0
2008-10-01 04:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
62/34/0/0

total

  • bingo win: 67
  • Bonanza win: 114

shogi-server@wdoor