Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2008-11-30 23:30 (csa) Bonanzatoryo 58 floodgate-900-0
2008-11-30 22:00 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-11-30 15:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2008-11-30 13:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-11-30 08:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-11-30 04:30 (csa) bingotoryo 221 floodgate-900-0
2008-11-30 02:30 (csa) bingotoryo 187 floodgate-900-0
2008-11-29 22:30 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-11-29 18:00 (csa) Bonanzatoryo 180 floodgate-900-0
2008-11-29 17:00 (csa) bingotoryo 119 floodgate-900-0
2008-11-29 10:00 (csa) Bonanzatoryo 186 floodgate-900-0
2008-11-29 09:00 (csa) bingotoryo 125 floodgate-900-0
2008-11-29 07:30 (csa) bingotoryo 81 floodgate-900-0
2008-11-29 03:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-11-29 00:00 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-11-28 10:30 (csa) Bonanzatoryo 180 floodgate-900-0
2008-11-28 05:30 (csa) bingotoryo 65 floodgate-900-0
2008-11-28 04:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-11-27 22:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-11-27 05:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-11-27 03:00 (csa) bingotoryo 169 floodgate-900-0
2008-11-26 21:30 (csa) bingotoryo 83 floodgate-900-0
2008-11-26 21:00 (csa) Bonanzatoryo 80 floodgate-900-0
2008-11-26 16:30 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-11-26 14:30 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-11-26 08:00 (csa) Bonanzatoryo 84 floodgate-900-0
2008-11-25 23:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-11-25 21:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-11-25 19:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-11-24 01:00 (csa) bingotoryo 95 floodgate-900-0
2008-11-23 15:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-11-23 13:30 (csa) bingotoryo 149 floodgate-900-0
2008-11-22 23:00 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-11-22 11:30 (csa) bingotoryo 93 floodgate-900-0
2008-11-22 04:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-11-21 15:00 (csa) bingotoryo 85 floodgate-900-0
2008-11-21 12:30 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2008-11-21 08:00 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2008-11-21 04:30 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-11-21 01:30 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2008-11-20 23:00 (csa) bingotoryo 125 floodgate-900-0
2008-11-20 22:30 (csa) Bonanzatoryo 214 floodgate-900-0
2008-11-20 19:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-11-20 10:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-11-20 08:00 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-11-20 05:30 (csa) Bonanzatoryo 174 floodgate-900-0
2008-11-20 05:00 (csa) bingotoryo 135 floodgate-900-0
2008-11-20 04:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2008-11-19 13:00 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-11-19 06:30 (csa) bingotoryo 91 floodgate-900-0
2008-11-19 02:30 (csa) bingotoryo 127 floodgate-900-0
2008-11-18 18:30 (csa) Bonanzatoryo 84 floodgate-900-0
2008-11-13 00:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2008-11-13 00:00 (csa) bingotoryo 83 floodgate-900-0
2008-11-12 17:00 (csa) bingotoryo 127 floodgate-900-0
2008-11-12 12:00 (csa) bingotoryo 81 floodgate-900-0
2008-11-11 19:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-11-11 16:00 (csa) Bonanzatoryo 178 floodgate-900-0
2008-11-11 14:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-11-11 08:00 (csa) Bonanzatoryo 184 floodgate-900-0
2008-11-11 00:30 (csa) bingotoryo 49 floodgate-900-0
2008-11-10 19:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-11-10 16:30 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2008-11-10 10:30 (csa) Bonanzatoryo 196 floodgate-900-0
2008-11-10 09:30 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2008-11-10 00:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-11-09 15:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-11-09 13:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-11-09 07:00 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-11-09 06:30 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2008-11-09 02:30 (csa) bingotoryo 103 floodgate-900-0
2008-11-09 01:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-11-08 21:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-11-08 16:30 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-11-08 13:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-11-08 10:30 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-11-08 09:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-11-08 03:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-11-08 02:30 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-11-08 01:30 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2008-11-07 23:30 (csa) Bonanzatoryo 176 floodgate-900-0
2008-11-07 23:00 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2008-11-07 22:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-11-07 19:30 (csa) Bonanzatoryo 200 floodgate-900-0
2008-11-07 19:00 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-11-07 18:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2008-11-07 13:30 (csa) Bonanzatoryo 80 floodgate-900-0
2008-11-07 12:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-11-07 11:00 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2008-11-06 21:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-11-05 15:00 (csa) bingotoryo 113 floodgate-900-0
2008-11-05 11:00 (csa) Bonanzatoryo 190 floodgate-900-0
2008-11-05 08:00 (csa) bingotoryo 225 floodgate-900-0
2008-11-05 01:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-11-04 18:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-11-04 14:00 (csa) bingotoryo 77 floodgate-900-0
2008-11-03 19:00 (csa) Bonanzatoryo 194 floodgate-900-0
2008-11-03 05:30 (csa) Bonanzatoryo 82 floodgate-900-0
2008-11-03 04:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-11-03 02:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2008-11-03 01:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-11-02 23:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-11-02 16:00 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-11-02 14:30 (csa) bingotoryo 95 floodgate-900-0
2008-11-02 12:00 (csa) Bonanzatoryo 170 floodgate-900-0
2008-11-02 02:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-11-02 01:30 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-11-01 08:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-11-01 07:30 (csa) bingotoryo 161 floodgate-900-0
36/73/0/0

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2008-11-30 19:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-11-30 18:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-11-30 10:30 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-11-30 09:00 (csa) bingotoryo 176 floodgate-900-0
2008-11-30 06:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-11-29 20:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-11-29 17:30 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2008-11-29 08:00 (csa) bingotime up 248 floodgate-900-0
2008-11-29 06:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-11-28 22:00 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2008-11-28 16:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-11-28 12:30 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-11-28 02:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-11-28 01:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-11-27 20:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-11-27 16:30 (csa) bingotoryo 88 floodgate-900-0
2008-11-27 00:30 (csa) Bonanzatoryo 75 floodgate-900-0
2008-11-26 22:30 (csa) bingotoryo 134 floodgate-900-0
2008-11-26 18:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-11-26 10:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-11-26 08:30 (csa) Bonanzatoryo 83 floodgate-900-0
2008-11-26 06:30 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-11-26 05:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2008-11-25 18:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-11-23 21:00 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
2008-11-23 16:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-11-23 07:30 (csa) Bonanzatoryo 89 floodgate-900-0
2008-11-23 02:00 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2008-11-23 01:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-11-22 17:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-11-22 10:30 (csa) bingotoryo 160 floodgate-900-0
2008-11-22 09:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-11-22 00:00 (csa) Bonanzatoryo 191 floodgate-900-0
2008-11-21 10:00 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-11-21 07:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2008-11-20 18:00 (csa) Bonanzatoryo 167 floodgate-900-0
2008-11-20 17:00 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-11-20 11:30 (csa) bingotoryo 146 floodgate-900-0
2008-11-19 21:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2008-11-19 18:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-11-19 14:00 (csa) Bonanzatoryo 237 floodgate-900-0
2008-11-19 09:00 (csa) bingotoryo 64 floodgate-900-0
2008-11-19 03:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2008-11-19 01:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-11-19 01:00 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-11-19 00:00 (csa) Bonanzatoryo 177 floodgate-900-0
2008-11-18 23:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-11-13 02:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-11-12 21:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-11-12 08:30 (csa) bingotoryo 166 floodgate-900-0
2008-11-12 06:00 (csa) bingotime up 250 floodgate-900-0
2008-11-12 04:30 (csa) Bonanzatoryo 191 floodgate-900-0
2008-11-12 00:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-11-10 22:30 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-11-10 15:30 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-11-10 07:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-11-09 14:30 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-11-08 23:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-11-08 22:30 (csa) bingotoryo 78 floodgate-900-0
2008-11-08 12:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-11-08 12:00 (csa) bingotoryo 104 floodgate-900-0
2008-11-08 08:00 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-11-08 07:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-11-08 04:30 (csa) bingotoryo 94 floodgate-900-0
2008-11-08 00:00 (csa) Bonanzatoryo 79 floodgate-900-0
2008-11-07 18:00 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-11-07 17:30 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2008-11-07 16:00 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2008-11-07 15:30 (csa) bingotoryo 126 floodgate-900-0
2008-11-07 13:00 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-11-07 09:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-11-07 02:30 (csa) Bonanzatoryo 201 floodgate-900-0
2008-11-06 03:00 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-11-05 14:00 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2008-11-05 13:00 (csa) Bonanzatoryo 167 floodgate-900-0
2008-11-05 06:00 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2008-11-05 04:30 (csa) bingotoryo 132 floodgate-900-0
2008-11-04 20:30 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2008-11-04 19:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-11-04 16:30 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2008-11-04 15:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-11-04 09:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-11-03 16:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-11-03 15:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-11-03 08:00 (csa) Bonanzatoryo 157 floodgate-900-0
2008-11-03 07:30 (csa) bingotoryo 146 floodgate-900-0
2008-11-03 00:30 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2008-11-02 21:30 (csa) bingotoryo 64 floodgate-900-0
2008-11-02 15:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-11-02 10:00 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2008-11-02 08:30 (csa) Bonanzatoryo 179 floodgate-900-0
2008-11-02 07:00 (csa) bingotoryo 144 floodgate-900-0
2008-11-02 06:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-11-01 22:00 (csa) Bonanzatoryo 209 floodgate-900-0
2008-11-01 20:00 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2008-11-01 06:30 (csa) Bonanzatoryo 201 floodgate-900-0
2008-11-01 05:30 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
61/36/0/0

total

  • bingo win: 72
  • Bonanza win: 134

shogi-server@wdoor