Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2008-12-31 21:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2008-12-31 09:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-12-31 07:00 (csa) Bonanzatoryo 72 floodgate-900-0
2008-12-31 03:00 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2008-12-30 20:00 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-12-30 19:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2008-12-30 13:30 (csa) bingotoryo 117 floodgate-900-0
2008-12-30 08:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-12-30 07:00 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-12-30 01:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-12-29 23:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-12-29 13:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-12-29 08:30 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2008-12-29 06:30 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2008-12-29 03:30 (csa) Bonanzatoryo 224 floodgate-900-0
2008-12-29 01:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-12-28 21:30 (csa) bingotoryo 61 floodgate-900-0
2008-12-28 07:30 (csa) Bonanzatoryo 64 floodgate-900-0
2008-12-28 06:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-12-28 05:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-12-28 01:30 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2008-12-27 21:00 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-12-27 18:30 (csa) bingotoryo 163 floodgate-900-0
2008-12-27 12:30 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-27 07:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2008-12-27 06:00 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2008-12-27 05:00 (csa) bingotoryo 155 floodgate-900-0
2008-12-26 23:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2008-12-26 22:00 (csa) Bonanzatoryo 196 floodgate-900-0
2008-12-26 20:30 (csa) bingotoryo 121 floodgate-900-0
2008-12-26 18:00 (csa) Bonanzatoryo 248 floodgate-900-0
2008-12-26 15:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-12-26 13:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-26 10:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2008-12-26 08:30 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-26 06:30 (csa) Bonanzatoryo 80 floodgate-900-0
2008-12-26 01:00 (csa) bingotoryo 95 floodgate-900-0
2008-12-25 22:30 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2008-12-25 21:30 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2008-12-25 20:30 (csa) Bonanzatoryo 208 floodgate-900-0
2008-12-25 19:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-12-25 10:30 (csa) 188 floodgate-900-0
2008-12-24 19:30 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-12-24 18:00 (csa) Bonanzatoryo 234 floodgate-900-0
2008-12-24 17:00 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-12-13 02:00 (csa) Bonanzatoryo 174 floodgate-900-0
2008-12-12 20:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-12-12 15:30 (csa) bingotime up 249 floodgate-900-0
2008-12-12 13:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2008-12-11 19:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-12-11 16:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-12-11 14:00 (csa) Bonanzatoryo 220 floodgate-900-0
2008-12-11 06:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2008-12-11 05:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-12-11 01:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2008-12-10 23:00 (csa) bingotoryo 129 floodgate-900-0
2008-12-10 02:30 (csa) bingotoryo 151 floodgate-900-0
2008-12-10 00:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-12-09 16:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-12-09 13:00 (csa) bingotoryo 71 floodgate-900-0
2008-12-09 06:00 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-12-08 12:00 (csa) Bonanzatoryo 234 floodgate-900-0
2008-12-08 06:30 (csa) bingotoryo 105 floodgate-900-0
2008-12-08 02:30 (csa) Bonanzatoryo 212 floodgate-900-0
2008-12-06 22:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-12-06 19:30 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-12-06 05:30 (csa) bingotoryo 143 floodgate-900-0
2008-12-05 12:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2008-12-05 00:30 (csa) bingotoryo 77 floodgate-900-0
2008-12-04 06:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-12-04 04:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2008-12-04 03:00 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2008-12-03 22:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2008-12-03 12:00 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2008-12-03 11:30 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2008-12-03 03:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2008-12-02 19:00 (csa) Bonanzatoryo 218 floodgate-900-0
2008-12-02 15:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2008-12-01 23:30 (csa) bingotoryo 111 floodgate-900-0
2008-12-01 14:00 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2008-12-01 10:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2008-12-01 09:30 (csa) bingotoryo 165 floodgate-900-0
2008-12-01 06:30 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2008-12-01 05:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2008-12-01 04:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
23/61/1/0

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2008-12-31 20:00 (csa) bingotoryo 136 floodgate-900-0
2008-12-31 19:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2008-12-31 18:00 (csa) bingotoryo 92 floodgate-900-0
2008-12-31 17:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-12-31 11:00 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-12-31 10:00 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2008-12-31 05:00 (csa) Bonanzatoryo 77 floodgate-900-0
2008-12-31 04:00 (csa) bingotoryo 84 floodgate-900-0
2008-12-30 23:30 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2008-12-30 21:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-12-30 21:00 (csa) bingotoryo 130 floodgate-900-0
2008-12-30 18:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-30 17:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-12-30 15:00 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2008-12-30 12:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-12-29 21:00 (csa) bingotoryo 158 floodgate-900-0
2008-12-29 19:30 (csa) Bonanzatoryo 67 floodgate-900-0
2008-12-29 15:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-12-29 00:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-12-28 23:30 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
2008-12-28 22:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2008-12-28 20:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-12-28 16:30 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-12-28 08:30 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2008-12-28 04:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-28 02:30 (csa) bingotoryo 104 floodgate-900-0
2008-12-28 00:30 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2008-12-27 22:30 (csa) Bonanzatoryo 181 floodgate-900-0
2008-12-27 19:30 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2008-12-27 08:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2008-12-27 02:00 (csa) Bonanzatoryo 209 floodgate-900-0
2008-12-27 01:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-27 00:00 (csa) Bonanzatoryo 157 floodgate-900-0
2008-12-26 19:30 (csa) bingotoryo 112 floodgate-900-0
2008-12-26 17:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2008-12-26 04:00 (csa) bingotoryo 78 floodgate-900-0
2008-12-26 02:00 (csa) bingotoryo 134 floodgate-900-0
2008-12-26 00:00 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2008-12-25 15:30 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2008-12-25 12:00 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2008-12-25 11:00 (csa) Bonanzatoryo 73 floodgate-900-0
2008-12-25 09:30 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2008-12-25 00:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2008-12-24 22:30 (csa) Bonanzatoryo 179 floodgate-900-0
2008-12-24 21:00 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2008-12-24 14:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-12-12 18:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2008-12-12 14:30 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2008-12-12 07:00 (csa) bingotoryo 72 floodgate-900-0
2008-12-12 05:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2008-12-12 01:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-12-12 00:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-12-11 22:30 (csa) Bonanzatoryo 195 floodgate-900-0
2008-12-11 21:30 (csa) Bonanzatoryo 225 floodgate-900-0
2008-12-11 20:00 (csa) Bonanzatoryo 185 floodgate-900-0
2008-12-11 17:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-11 12:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2008-12-11 11:00 (csa) bingotoryo 180 floodgate-900-0
2008-12-11 04:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-12-11 00:30 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2008-12-10 22:00 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2008-12-10 21:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2008-12-10 20:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2008-12-10 11:30 (csa) Bonanzatoryo 181 floodgate-900-0
2008-12-10 10:00 (csa) bingotoryo 174 floodgate-900-0
2008-12-10 04:30 (csa) Bonanzatoryo 77 floodgate-900-0
2008-12-09 22:00 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2008-12-09 19:00 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-12-09 17:30 (csa) bingotoryo 62 floodgate-900-0
2008-12-09 14:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2008-12-09 11:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-12-09 10:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-12-09 08:30 (csa) Bonanzatoryo 181 floodgate-900-0
2008-12-09 07:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-12-09 04:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-09 00:30 (csa) Bonanzatoryo 83 floodgate-900-0
2008-12-08 16:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2008-12-08 10:30 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2008-12-08 09:00 (csa) bingotoryo 90 floodgate-900-0
2008-12-07 00:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2008-12-06 22:30 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2008-12-06 12:00 (csa) Bonanzatoryo 167 floodgate-900-0
2008-12-06 09:30 (csa) bingotoryo 122 floodgate-900-0
2008-12-06 00:00 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2008-12-05 22:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2008-12-05 14:30 (csa) bingotoryo 94 floodgate-900-0
2008-12-05 06:00 (csa) Bonanzatoryo 197 floodgate-900-0
2008-12-04 17:00 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-12-04 15:30 (csa) bingotoryo 136 floodgate-900-0
2008-12-04 06:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2008-12-04 04:00 (csa) Bonanzatoryo 215 floodgate-900-0
2008-12-04 01:30 (csa) Bonanzatoryo 191 floodgate-900-0
2008-12-03 23:30 (csa) bingotoryo 160 floodgate-900-0
2008-12-03 09:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2008-12-03 08:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2008-12-03 01:00 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2008-12-03 00:30 (csa) 68 floodgate-900-0
2008-12-03 00:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2008-12-02 21:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2008-12-02 04:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2008-12-01 19:30 (csa) Bonanzatoryo 175 floodgate-900-0
2008-12-01 16:30 (csa) bingotoryo 182 floodgate-900-0
2008-12-01 16:00 (csa) Bonanzatoryo 201 floodgate-900-0
2008-12-01 14:30 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2008-12-01 07:00 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2008-12-01 01:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
67/38/1/0

total

  • bingo win: 61
  • Bonanza win: 128
  • draw: 2

shogi-server@wdoor