Bonanza-bingo

bingo-Bonanza

dateresultmovesgame
2009-01-31 21:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2009-01-31 11:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2009-01-31 05:00 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2009-01-31 03:00 (csa) bingotoryo 169 floodgate-900-0
2009-01-30 18:00 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2009-01-30 13:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2009-01-30 11:00 (csa) bingotoryo 161 floodgate-900-0
2009-01-29 23:30 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2009-01-29 15:30 (csa) Bonanzatoryo 160 floodgate-900-0
2009-01-29 14:00 (csa) bingotoryo 95 floodgate-900-0
2009-01-29 11:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-01-29 09:00 (csa) Bonanzatoryo 78 floodgate-900-0
2009-01-28 15:00 (csa) Bonanzatoryo 172 floodgate-900-0
2009-01-28 05:30 (csa) bingotoryo 123 floodgate-900-0
2009-01-28 03:30 (csa) bingotoryo 61 floodgate-900-0
2009-01-28 02:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2009-01-28 00:00 (csa) bingotoryo 91 floodgate-900-0
2009-01-27 22:00 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2009-01-27 17:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-01-27 02:00 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2009-01-26 23:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2009-01-26 21:00 (csa) bingotoryo 137 floodgate-900-0
2009-01-26 15:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2009-01-23 02:00 (csa) bingotoryo 103 floodgate-900-0
2009-01-22 21:30 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2009-01-22 14:00 (csa) bingotoryo 153 floodgate-900-0
2009-01-22 00:30 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2009-01-21 20:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-01-21 11:30 (csa) bingotoryo 93 floodgate-900-0
2009-01-21 03:30 (csa) bingotoryo 89 floodgate-900-0
2009-01-20 23:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2009-01-20 19:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2009-01-20 18:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2009-01-20 17:00 (csa) bingotoryo 95 floodgate-900-0
2009-01-20 12:30 (csa) bingotoryo 83 floodgate-900-0
2009-01-20 07:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2009-01-20 06:00 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2009-01-20 04:30 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2009-01-20 01:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2009-01-19 23:00 (csa) bingotoryo 65 floodgate-900-0
2009-01-19 20:00 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2009-01-19 18:00 (csa) bingotoryo 79 floodgate-900-0
2009-01-19 09:00 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2009-01-19 02:00 (csa) bingotoryo 135 floodgate-900-0
2009-01-18 16:00 (csa) bingotoryo 51 floodgate-900-0
2009-01-18 07:30 (csa) bingotoryo 101 floodgate-900-0
2009-01-18 02:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2009-01-17 19:00 (csa) Bonanzatoryo 60 floodgate-900-0
2009-01-17 14:00 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2009-01-17 12:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2009-01-16 04:30 (csa) Bonanzatime up 82 floodgate-900-0
2009-01-15 21:00 (csa) Bonanzatoryo 82 floodgate-900-0
2009-01-15 16:00 (csa) bingotoryo 103 floodgate-900-0
2009-01-15 15:00 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2009-01-12 18:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2009-01-12 07:30 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2009-01-12 00:00 (csa) bingotoryo 109 floodgate-900-0
2009-01-11 17:00 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2009-01-11 14:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2009-01-11 07:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2009-01-11 04:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2009-01-11 01:00 (csa) Bonanzatoryo 182 floodgate-900-0
2009-01-10 20:30 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2009-01-10 15:30 (csa) bingotoryo 143 floodgate-900-0
2009-01-10 13:30 (csa) bingotoryo 171 floodgate-900-0
2009-01-10 12:30 (csa) bingotoryo 79 floodgate-900-0
2009-01-10 09:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2009-01-10 06:00 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2009-01-10 02:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-01-09 22:30 (csa) bingotoryo 75 floodgate-900-0
2009-01-09 13:30 (csa) Bonanzatoryo 158 floodgate-900-0
2009-01-09 12:00 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-01-09 11:00 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2009-01-09 06:30 (csa) bingotoryo 171 floodgate-900-0
2009-01-08 16:30 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2009-01-08 11:30 (csa) bingotoryo 77 floodgate-900-0
2009-01-08 00:30 (csa) bingotoryo 115 floodgate-900-0
2009-01-07 22:00 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2009-01-07 18:30 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2009-01-07 16:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2009-01-06 19:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2009-01-06 18:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2009-01-06 14:30 (csa) bingotoryo 97 floodgate-900-0
2009-01-06 09:00 (csa) bingotoryo 155 floodgate-900-0
2009-01-06 08:00 (csa) bingotoryo 169 floodgate-900-0
2009-01-06 03:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2009-01-06 00:00 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2009-01-05 04:00 (csa) Bonanzatoryo 70 floodgate-900-0
2009-01-05 03:30 (csa) Bonanzatoryo 174 floodgate-900-0
2009-01-05 02:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2009-01-05 00:00 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2009-01-04 22:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2009-01-04 21:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2009-01-04 18:30 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2009-01-04 15:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2009-01-04 12:30 (csa) Bonanzatoryo 200 floodgate-900-0
2009-01-04 10:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2009-01-04 05:30 (csa) bingotoryo 133 floodgate-900-0
2009-01-04 04:30 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2009-01-03 23:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2009-01-03 11:30 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2009-01-03 10:30 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2009-01-03 07:30 (csa) bingotoryo 113 floodgate-900-0
2009-01-03 04:30 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2009-01-03 03:30 (csa) bingotoryo 77 floodgate-900-0
2009-01-03 00:00 (csa) bingotoryo 145 floodgate-900-0
2009-01-02 22:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2009-01-02 09:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2009-01-02 08:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2009-01-02 07:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2009-01-02 04:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2009-01-02 01:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2009-01-02 00:30 (csa) Bonanzatoryo 176 floodgate-900-0
2009-01-01 20:00 (csa) bingotoryo 85 floodgate-900-0
2009-01-01 19:30 (csa) bingotoryo 87 floodgate-900-0
2009-01-01 18:00 (csa) bingotoryo 99 floodgate-900-0
2009-01-01 15:30 (csa) bingotoryo 107 floodgate-900-0
2009-01-01 11:00 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-01-01 03:00 (csa) Bonanzatoryo 168 floodgate-900-0
2009-01-01 01:00 (csa) Bonanzatoryo 222 floodgate-900-0
47/73/0/0

Bonanza-bingo

dateresultmovesgame
2009-01-31 13:00 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2009-01-31 02:00 (csa) bingotoryo 164 floodgate-900-0
2009-01-31 00:30 (csa) bingotoryo 106 floodgate-900-0
2009-01-30 22:00 (csa) bingotoryo 162 floodgate-900-0
2009-01-30 10:00 (csa) bingotoryo 188 floodgate-900-0
2009-01-30 07:00 (csa) bingotoryo 102 floodgate-900-0
2009-01-30 06:00 (csa) Bonanzatoryo 83 floodgate-900-0
2009-01-30 05:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-01-30 02:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-01-29 08:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2009-01-29 03:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2009-01-28 11:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2009-01-28 10:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2009-01-27 21:00 (csa) Bonanzatoryo 45 floodgate-900-0
2009-01-27 18:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-01-27 15:30 (csa) bingotoryo 96 floodgate-900-0
2009-01-27 12:00 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2009-01-27 10:00 (csa) bingotoryo 90 floodgate-900-0
2009-01-27 04:30 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2009-01-23 00:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2009-01-22 22:30 (csa) bingotoryo 154 floodgate-900-0
2009-01-22 16:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2009-01-22 12:30 (csa) Bonanzatoryo 81 floodgate-900-0
2009-01-22 12:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2009-01-22 04:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-01-21 23:00 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2009-01-21 13:00 (csa) Bonanzatoryo 87 floodgate-900-0
2009-01-21 10:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2009-01-21 09:00 (csa) bingotoryo 196 floodgate-900-0
2009-01-21 06:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2009-01-21 01:30 (csa) bingotoryo 194 floodgate-900-0
2009-01-20 16:00 (csa) Bonanzatoryo 167 floodgate-900-0
2009-01-20 14:30 (csa) bingotoryo 80 floodgate-900-0
2009-01-20 13:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2009-01-20 10:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-01-20 03:30 (csa) Bonanzatoryo 201 floodgate-900-0
2009-01-19 17:00 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2009-01-19 16:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2009-01-19 12:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2009-01-19 08:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2009-01-19 06:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-01-19 05:00 (csa) bingotoryo 66 floodgate-900-0
2009-01-19 00:30 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2009-01-18 23:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-01-18 21:00 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2009-01-18 19:30 (csa) bingotoryo 88 floodgate-900-0
2009-01-18 18:00 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2009-01-18 12:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2009-01-18 06:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-01-18 05:30 (csa) bingotoryo 124 floodgate-900-0
2009-01-18 04:30 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2009-01-18 01:00 (csa) bingotoryo 126 floodgate-900-0
2009-01-17 23:30 (csa) bingotoryo 116 floodgate-900-0
2009-01-17 18:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-01-17 15:00 (csa) bingotoryo 140 floodgate-900-0
2009-01-16 01:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-01-15 19:30 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2009-01-15 09:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2009-01-12 11:00 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2009-01-12 06:00 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2009-01-12 04:30 (csa) Bonanzatoryo 185 floodgate-900-0
2009-01-12 02:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-01-12 01:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-01-11 12:00 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-01-11 09:00 (csa) bingotoryo 88 floodgate-900-0
2009-01-11 03:00 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2009-01-10 18:00 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2009-01-10 17:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-01-10 11:30 (csa) Bonanzatoryo 221 floodgate-900-0
2009-01-10 05:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-01-10 00:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2009-01-09 15:00 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2009-01-09 08:30 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2009-01-09 07:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2009-01-09 01:00 (csa) bingotoryo 114 floodgate-900-0
2009-01-08 18:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2009-01-08 12:30 (csa) bingotoryo 188 floodgate-900-0
2009-01-08 06:00 (csa) Bonanzatoryo 87 floodgate-900-0
2009-01-08 02:00 (csa) Bonanzatoryo 171 floodgate-900-0
2009-01-07 20:00 (csa) Bonanzatoryo 83 floodgate-900-0
2009-01-07 14:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-01-07 13:00 (csa) bingotoryo 120 floodgate-900-0
2009-01-06 21:00 (csa) bingotoryo 98 floodgate-900-0
2009-01-06 18:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-01-06 12:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2009-01-06 10:30 (csa) bingotoryo 70 floodgate-900-0
2009-01-06 06:00 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2009-01-06 04:00 (csa) bingotoryo 218 floodgate-900-0
2009-01-06 01:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-01-05 22:00 (csa) bingotoryo 86 floodgate-900-0
2009-01-05 21:00 (csa) bingotoryo 142 floodgate-900-0
2009-01-05 20:00 (csa) bingotoryo 118 floodgate-900-0
2009-01-05 19:00 (csa) bingotoryo 128 floodgate-900-0
2009-01-05 10:00 (csa) Bonanzatime up 21 floodgate-900-0
2009-01-05 00:30 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2009-01-04 23:00 (csa) bingotoryo 156 floodgate-900-0
2009-01-04 19:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-01-04 16:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-01-04 14:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-01-04 11:30 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2009-01-04 08:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-01-03 22:00 (csa) bingotoryo 54 floodgate-900-0
2009-01-03 18:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2009-01-03 14:30 (csa) bingotoryo 154 floodgate-900-0
2009-01-03 08:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2009-01-03 06:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2009-01-03 01:30 (csa) bingotoryo 72 floodgate-900-0
2009-01-02 21:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2009-01-02 20:30 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2009-01-02 19:00 (csa) bingotoryo 158 floodgate-900-0
2009-01-02 05:00 (csa) Bonanzatoryo 205 floodgate-900-0
2009-01-02 00:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-01-01 23:00 (csa) bingotoryo 108 floodgate-900-0
2009-01-01 22:00 (csa) bingotoryo 100 floodgate-900-0
2009-01-01 14:00 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2009-01-01 09:30 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2009-01-01 09:00 (csa) bingotoryo 82 floodgate-900-0
2009-01-01 08:30 (csa) Bonanzatoryo 77 floodgate-900-0
2009-01-01 06:00 (csa) bingotoryo 76 floodgate-900-0
2009-01-01 00:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
76/44/0/0

total

  • bingo win: 91
  • Bonanza win: 149

shogi-server@wdoor