Bonanza-otsuki

otsuki-Bonanza

dateresultmovesgame
2009-06-30 22:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2009-06-30 18:00 (csa) otsukitoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-30 01:30 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2009-06-29 15:00 (csa) otsukitoryo 107 floodgate-900-0
2009-06-29 07:00 (csa) otsukitoryo 181 floodgate-900-0
2009-06-28 22:00 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-28 20:30 (csa) otsukitoryo 89 floodgate-900-0
2009-06-28 15:30 (csa) otsukitoryo 141 floodgate-900-0
2009-06-28 06:00 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2009-06-27 22:30 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2009-06-27 21:30 (csa) otsukitoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-27 14:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-06-27 12:00 (csa) otsukitoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-27 10:30 (csa) otsukitoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-27 08:30 (csa) otsukitoryo 101 floodgate-900-0
2009-06-27 04:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-27 03:00 (csa) otsukitoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-27 01:00 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2009-06-26 22:00 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-26 15:30 (csa) otsukitoryo 145 floodgate-900-0
2009-06-26 11:00 (csa) Bonanzatoryo 142 floodgate-900-0
2009-06-26 10:00 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2009-06-26 06:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-06-26 04:30 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-25 22:30 (csa) otsukitoryo 173 floodgate-900-0
2009-06-25 19:30 (csa) Bonanzatoryo 88 floodgate-900-0
2009-06-25 13:00 (csa) otsukitoryo 149 floodgate-900-0
2009-06-25 11:30 (csa) otsukitoryo 99 floodgate-900-0
2009-06-25 07:30 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2009-06-25 04:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-06-25 02:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2009-06-24 23:00 (csa) otsukitoryo 95 floodgate-900-0
2009-06-24 20:30 (csa) otsukitoryo 225 floodgate-900-0
2009-06-24 19:30 (csa) otsukitoryo 99 floodgate-900-0
2009-06-24 18:30 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2009-06-24 16:30 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2009-06-24 13:30 (csa) Bonanzatoryo 88 floodgate-900-0
2009-06-24 12:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2009-06-24 05:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2009-06-24 03:30 (csa) otsukitoryo 153 floodgate-900-0
2009-06-22 22:30 (csa) otsukitoryo 107 floodgate-900-0
2009-06-22 15:00 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2009-06-22 12:30 (csa) otsukitoryo 161 floodgate-900-0
2009-06-22 07:30 (csa) otsukitoryo 143 floodgate-900-0
2009-06-22 04:30 (csa) drawsennichite 59 floodgate-900-0
2009-06-22 01:30 (csa) otsukitoryo 145 floodgate-900-0
2009-06-21 19:30 (csa) otsukitoryo 127 floodgate-900-0
2009-06-21 17:00 (csa) otsukitoryo 71 floodgate-900-0
2009-06-21 06:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2009-06-21 03:00 (csa) otsukitoryo 105 floodgate-900-0
2009-06-20 22:00 (csa) otsukitoryo 127 floodgate-900-0
2009-06-20 11:00 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-20 04:00 (csa) Bonanzatoryo 188 floodgate-900-0
2009-06-19 23:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-06-19 19:00 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2009-06-19 14:30 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2009-06-19 12:00 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2009-06-19 06:30 (csa) otsukitoryo 161 floodgate-900-0
2009-06-19 04:00 (csa) otsukitoryo 169 floodgate-900-0
2009-06-19 03:00 (csa) Bonanzatoryo 146 floodgate-900-0
2009-06-18 20:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-06-18 19:30 (csa) otsukitoryo 115 floodgate-900-0
2009-06-18 12:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2009-06-18 07:30 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2009-06-18 06:30 (csa) otsukitoryo 121 floodgate-900-0
2009-06-18 03:30 (csa) otsukitoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-18 00:30 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2009-06-17 20:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2009-06-17 12:30 (csa) otsukitoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-17 09:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-06-17 07:30 (csa) otsukitime up 307 floodgate-900-0
2009-06-17 06:00 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-17 03:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-06-16 14:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2009-06-16 12:30 (csa) otsukitoryo 99 floodgate-900-0
2009-06-16 10:30 (csa) otsukitoryo 89 floodgate-900-0
2009-06-16 07:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2009-06-16 06:00 (csa) Bonanzatoryo 226 floodgate-900-0
2009-06-16 04:00 (csa) otsukitoryo 89 floodgate-900-0
2009-06-15 11:00 (csa) Bonanzatoryo 126 floodgate-900-0
2009-06-15 06:00 (csa) Bonanzatoryo 178 floodgate-900-0
2009-06-15 00:00 (csa) otsukitoryo 139 floodgate-900-0
2009-06-14 23:00 (csa) otsukitoryo 103 floodgate-900-0
2009-06-14 01:30 (csa) otsukitoryo 141 floodgate-900-0
2009-06-13 23:30 (csa) otsukitoryo 91 floodgate-900-0
2009-06-13 21:00 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2009-06-13 14:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2009-06-13 10:30 (csa) Bonanzatoryo 182 floodgate-900-0
2009-06-13 04:00 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-12 15:30 (csa) otsukitoryo 109 floodgate-900-0
2009-06-12 14:30 (csa) otsukitoryo 145 floodgate-900-0
2009-06-12 09:30 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2009-06-11 06:30 (csa) Bonanzatoryo 128 floodgate-900-0
2009-06-11 05:00 (csa) Bonanzatoryo 154 floodgate-900-0
2009-06-11 03:00 (csa) otsukitoryo 111 floodgate-900-0
2009-06-10 23:30 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-10 12:30 (csa) otsukitoryo 125 floodgate-900-0
2009-06-10 06:00 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2009-06-10 02:00 (csa) otsukitoryo 137 floodgate-900-0
2009-06-09 10:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2009-06-09 06:30 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2009-06-09 04:00 (csa) Bonanzatoryo 88 floodgate-900-0
2009-06-08 19:30 (csa) Bonanzatoryo 80 floodgate-900-0
2009-06-08 18:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-08 17:30 (csa) Bonanzatoryo 58 floodgate-900-0
2009-06-08 07:00 (csa) otsukitoryo 117 floodgate-900-0
2009-06-08 06:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2009-06-08 04:00 (csa) otsukitoryo 141 floodgate-900-0
2009-06-08 00:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2009-06-07 20:30 (csa) Bonanzatoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-07 15:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2009-06-07 14:00 (csa) otsukitoryo 109 floodgate-900-0
2009-06-07 13:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2009-06-07 10:30 (csa) Bonanzatoryo 204 floodgate-900-0
2009-06-07 05:30 (csa) otsukitoryo 203 floodgate-900-0
2009-06-07 01:30 (csa) Bonanzatoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-07 00:30 (csa) Bonanzatoryo 174 floodgate-900-0
2009-06-06 14:00 (csa) otsukitoryo 155 floodgate-900-0
2009-06-06 12:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2009-06-06 08:30 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2009-06-05 23:30 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2009-06-05 16:00 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2009-06-05 15:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2009-06-05 12:30 (csa) otsukitoryo 121 floodgate-900-0
2009-06-05 11:00 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2009-06-05 04:00 (csa) otsukitoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-04 11:00 (csa) otsukitoryo 137 floodgate-900-0
2009-06-04 04:30 (csa) otsukitoryo 89 floodgate-900-0
2009-06-04 01:00 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-03 12:30 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-06-01 23:30 (csa) otsukitoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-01 22:30 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2009-06-01 13:30 (csa) otsukitoryo 213 floodgate-900-0
2009-06-01 08:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2009-06-01 01:00 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-01 00:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
56/79/1/0

Bonanza-otsuki

dateresultmovesgame
2009-06-30 16:30 (csa) otsukitoryo 112 floodgate-900-0
2009-06-30 15:30 (csa) otsukitoryo 102 floodgate-900-0
2009-06-30 11:00 (csa) otsukitoryo 126 floodgate-900-0
2009-06-30 08:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-06-30 05:00 (csa) otsukitoryo 76 floodgate-900-0
2009-06-30 04:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2009-06-29 19:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2009-06-29 18:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2009-06-29 15:30 (csa) otsukitoryo 124 floodgate-900-0
2009-06-29 11:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-06-29 05:00 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2009-06-29 00:00 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2009-06-28 23:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-28 18:30 (csa) otsukitoryo 116 floodgate-900-0
2009-06-28 16:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-06-28 13:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-06-28 08:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-06-28 04:30 (csa) otsukitoryo 96 floodgate-900-0
2009-06-28 01:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2009-06-27 18:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-27 17:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-27 00:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-06-26 19:30 (csa) otsukitoryo 108 floodgate-900-0
2009-06-26 18:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-06-26 14:30 (csa) otsukitoryo 282 floodgate-900-0
2009-06-26 01:30 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-25 20:30 (csa) otsukitoryo 116 floodgate-900-0
2009-06-25 17:30 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-25 15:30 (csa) otsukitoryo 120 floodgate-900-0
2009-06-25 06:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-25 00:30 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-24 17:30 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-06-24 11:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2009-06-24 10:30 (csa) otsukitoryo 126 floodgate-900-0
2009-06-24 02:30 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
2009-06-24 01:00 (csa) otsukitoryo 96 floodgate-900-0
2009-06-23 21:30 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2009-06-23 07:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-23 06:00 (csa) Bonanzatoryo 149 floodgate-900-0
2009-06-23 02:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2009-06-23 00:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2009-06-22 20:30 (csa) Bonanzatoryo 165 floodgate-900-0
2009-06-22 19:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2009-06-22 18:00 (csa) otsukitoryo 102 floodgate-900-0
2009-06-22 17:00 (csa) 189 floodgate-900-0
2009-06-22 05:30 (csa) otsukitoryo 142 floodgate-900-0
2009-06-22 03:30 (csa) Bonanzatoryo 175 floodgate-900-0
2009-06-22 02:30 (csa) otsukitoryo 158 floodgate-900-0
2009-06-22 00:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-06-21 18:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-21 16:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2009-06-21 13:00 (csa) otsukitoryo 136 floodgate-900-0
2009-06-21 11:30 (csa) otsukitoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-21 05:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-20 23:00 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2009-06-20 20:30 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2009-06-20 05:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-06-19 22:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2009-06-19 17:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-19 16:30 (csa) otsukitoryo 136 floodgate-900-0
2009-06-19 09:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-06-19 07:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2009-06-19 01:30 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2009-06-19 00:00 (csa) Bonanzatoryo 191 floodgate-900-0
2009-06-18 21:30 (csa) otsukitoryo 124 floodgate-900-0
2009-06-18 15:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2009-06-18 10:00 (csa) otsukitoryo 86 floodgate-900-0
2009-06-18 04:30 (csa) otsukitoryo 174 floodgate-900-0
2009-06-18 01:30 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2009-06-17 23:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-06-17 04:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2009-06-17 01:00 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2009-06-16 22:00 (csa) otsukitoryo 180 floodgate-900-0
2009-06-16 16:30 (csa) otsukitoryo 144 floodgate-900-0
2009-06-16 15:00 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2009-06-16 08:00 (csa) otsukitoryo 146 floodgate-900-0
2009-06-15 23:00 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2009-06-15 20:30 (csa) otsukitoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-15 18:00 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2009-06-15 16:30 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2009-06-15 14:30 (csa) otsukitoryo 96 floodgate-900-0
2009-06-15 07:00 (csa) Bonanzatoryo 183 floodgate-900-0
2009-06-14 17:30 (csa) Bonanzatoryo 233 floodgate-900-0
2009-06-14 08:30 (csa) otsukitoryo 120 floodgate-900-0
2009-06-14 07:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2009-06-14 05:30 (csa) otsukitoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-14 02:30 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2009-06-13 11:30 (csa) Bonanzatoryo 81 floodgate-900-0
2009-06-13 07:30 (csa) otsukitoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-13 06:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-06-13 05:00 (csa) Bonanzatoryo 87 floodgate-900-0
2009-06-13 03:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-06-13 00:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-06-12 23:00 (csa) otsukitoryo 130 floodgate-900-0
2009-06-12 18:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2009-06-12 16:30 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2009-06-12 13:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2009-06-12 03:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-12 01:30 (csa) otsukitime up 258 floodgate-900-0
2009-06-11 23:30 (csa) Bonanzatoryo 151 floodgate-900-0
2009-06-11 22:30 (csa) otsukitoryo 102 floodgate-900-0
2009-06-11 21:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2009-06-11 16:00 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2009-06-11 14:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2009-06-11 10:30 (csa) otsukitoryo 126 floodgate-900-0
2009-06-10 21:30 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2009-06-10 20:30 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2009-06-10 15:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2009-06-10 13:30 (csa) otsukitoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-10 07:00 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2009-06-09 22:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2009-06-09 15:30 (csa) Bonanzatoryo 87 floodgate-900-0
2009-06-09 13:30 (csa) Bonanzatoryo 195 floodgate-900-0
2009-06-09 11:30 (csa) Bonanzatoryo 169 floodgate-900-0
2009-06-09 09:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-09 05:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-06-09 01:30 (csa) otsukitoryo 100 floodgate-900-0
2009-06-08 21:30 (csa) otsukitoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-08 16:30 (csa) otsukitoryo 126 floodgate-900-0
2009-06-08 10:30 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-08 08:30 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2009-06-08 02:30 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2009-06-08 01:30 (csa) otsukitoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-07 23:00 (csa) Bonanzatoryo 97 floodgate-900-0
2009-06-07 08:30 (csa) otsukitoryo 122 floodgate-900-0
2009-06-07 07:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-06 22:30 (csa) otsukitoryo 122 floodgate-900-0
2009-06-06 20:00 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-06 02:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2009-06-05 10:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-06-04 22:00 (csa) Bonanzatoryo 133 floodgate-900-0
2009-06-04 20:30 (csa) otsukitoryo 74 floodgate-900-0
2009-06-04 19:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-04 08:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-06-04 07:30 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-06-04 06:30 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2009-06-04 02:30 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2009-06-03 17:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2009-06-03 13:30 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2009-06-03 09:00 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2009-06-03 01:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2009-06-02 03:30 (csa) Bonanzatoryo 181 floodgate-900-0
2009-06-01 18:00 (csa) otsukitoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-01 16:00 (csa) otsukitoryo 110 floodgate-900-0
2009-06-01 07:00 (csa) otsukitoryo 148 floodgate-900-0
2009-06-01 05:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2009-06-01 03:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-01 02:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
102/45/0/1

total

  • otsuki win: 101
  • Bonanza win: 181
  • draw: 1
  • other: 1

shogi-server@wdoor