Gasyou-mattari_yuchan_SHUQI

mattari_yuchan_SHUQI-Gasyou

dateresultmovesgame
2009-06-18 18:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItime up 269 floodgate-900-0
2009-06-18 15:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 111 floodgate-900-0
2009-06-18 09:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 131 floodgate-900-0
2009-06-18 02:00 (csa) Gasyoutoryo 90 floodgate-900-0
2009-06-18 01:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 147 floodgate-900-0
2009-06-17 18:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 105 floodgate-900-0
2009-06-17 01:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 61 floodgate-900-0
2009-06-17 00:00 (csa) Gasyoutoryo 164 floodgate-900-0
2009-06-16 18:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-16 16:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 75 floodgate-900-0
2009-06-16 11:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 141 floodgate-900-0
2009-06-16 08:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 143 floodgate-900-0
2009-06-16 04:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 139 floodgate-900-0
2009-06-15 22:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 135 floodgate-900-0
2009-06-15 19:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 127 floodgate-900-0
2009-06-13 00:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 109 floodgate-900-0
2009-06-12 23:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 115 floodgate-900-0
2009-06-12 22:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 83 floodgate-900-0
2009-06-12 21:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 117 floodgate-900-0
2009-06-12 19:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-12 05:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 91 floodgate-900-0
2009-06-12 01:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 117 floodgate-900-0
2009-06-11 17:00 (csa) 0 floodgate-900-0
2009-06-11 11:30 (csa) Gasyoutoryo 64 floodgate-900-0
2009-06-11 04:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 91 floodgate-900-0
2009-06-10 22:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 145 floodgate-900-0
2009-06-10 18:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 99 floodgate-900-0
2009-06-10 17:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 101 floodgate-900-0
2009-06-10 15:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 111 floodgate-900-0
2009-06-09 15:30 (csa) Gasyoutoryo 86 floodgate-900-0
2009-06-09 14:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 83 floodgate-900-0
2009-06-09 13:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 89 floodgate-900-0
2009-06-09 04:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 163 floodgate-900-0
2009-06-09 02:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 109 floodgate-900-0
2009-06-08 23:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 183 floodgate-900-0
2009-06-08 22:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 119 floodgate-900-0
2009-06-08 20:00 (csa) Gasyoutoryo 176 floodgate-900-0
2009-06-08 15:30 (csa) Gasyoutoryo 110 floodgate-900-0
2009-06-08 10:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 89 floodgate-900-0
2009-06-07 23:30 (csa) Gasyoutoryo 150 floodgate-900-0
2009-06-07 19:00 (csa) Gasyoutoryo 102 floodgate-900-0
2009-06-07 13:30 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-06-07 03:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 105 floodgate-900-0
2009-06-07 00:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 127 floodgate-900-0
2009-06-06 20:00 (csa) Gasyoutoryo 82 floodgate-900-0
2009-06-06 18:30 (csa) Gasyoutoryo 146 floodgate-900-0
34/11/0/1

Gasyou-mattari_yuchan_SHUQI

dateresultmovesgame
2009-06-18 16:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-18 13:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 78 floodgate-900-0
2009-06-18 11:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 128 floodgate-900-0
2009-06-18 07:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-18 06:00 (csa) Gasyoutoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-18 05:00 (csa) Gasyoutoryo 151 floodgate-900-0
2009-06-18 04:00 (csa) Gasyoutoryo 111 floodgate-900-0
2009-06-17 23:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 60 floodgate-900-0
2009-06-17 22:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 110 floodgate-900-0
2009-06-17 21:30 (csa) Gasyoutoryo 129 floodgate-900-0
2009-06-17 20:30 (csa) Gasyoutoryo 97 floodgate-900-0
2009-06-17 17:30 (csa) Gasyoutoryo 103 floodgate-900-0
2009-06-17 16:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 102 floodgate-900-0
2009-06-17 05:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItime up 250 floodgate-900-0
2009-06-17 03:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 96 floodgate-900-0
2009-06-17 02:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 142 floodgate-900-0
2009-06-16 21:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 138 floodgate-900-0
2009-06-16 15:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 94 floodgate-900-0
2009-06-16 14:30 (csa) Gasyoutoryo 219 floodgate-900-0
2009-06-16 13:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 90 floodgate-900-0
2009-06-16 12:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 114 floodgate-900-0
2009-06-16 10:30 (csa) Gasyoutoryo 105 floodgate-900-0
2009-06-16 09:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-16 07:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 84 floodgate-900-0
2009-06-16 06:30 (csa) Gasyoutoryo 179 floodgate-900-0
2009-06-16 02:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 178 floodgate-900-0
2009-06-16 01:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-16 00:00 (csa) Gasyoutoryo 127 floodgate-900-0
2009-06-15 21:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 174 floodgate-900-0
2009-06-15 20:00 (csa) Gasyoutoryo 103 floodgate-900-0
2009-06-12 15:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-12 13:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 66 floodgate-900-0
2009-06-12 08:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 138 floodgate-900-0
2009-06-12 06:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 94 floodgate-900-0
2009-06-12 04:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 146 floodgate-900-0
2009-06-12 03:30 (csa) Gasyoutoryo 81 floodgate-900-0
2009-06-12 02:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 94 floodgate-900-0
2009-06-12 00:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 110 floodgate-900-0
2009-06-11 22:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 68 floodgate-900-0
2009-06-11 21:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 122 floodgate-900-0
2009-06-11 12:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 114 floodgate-900-0
2009-06-11 10:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 92 floodgate-900-0
2009-06-11 09:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 98 floodgate-900-0
2009-06-11 08:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 176 floodgate-900-0
2009-06-11 06:30 (csa) Gasyoutoryo 77 floodgate-900-0
2009-06-11 05:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 94 floodgate-900-0
2009-06-10 23:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-10 21:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 136 floodgate-900-0
2009-06-10 20:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 98 floodgate-900-0
2009-06-10 16:00 (csa) Gasyoutoryo 131 floodgate-900-0
2009-06-10 14:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 140 floodgate-900-0
2009-06-09 21:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-09 12:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-09 08:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 104 floodgate-900-0
2009-06-09 01:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 106 floodgate-900-0
2009-06-09 00:30 (csa) Gasyoutoryo 187 floodgate-900-0
2009-06-08 19:00 (csa) Gasyoutoryo 123 floodgate-900-0
2009-06-08 13:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItime up 192 floodgate-900-0
2009-06-08 11:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 146 floodgate-900-0
2009-06-07 21:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 124 floodgate-900-0
2009-06-07 20:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 118 floodgate-900-0
2009-06-07 16:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 176 floodgate-900-0
2009-06-07 14:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 162 floodgate-900-0
2009-06-07 02:30 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 128 floodgate-900-0
2009-06-07 01:00 (csa) Gasyoutoryo 181 floodgate-900-0
2009-06-06 16:00 (csa) mattari_yuchan_SHUQItoryo 124 floodgate-900-0
17/49/0/0

total

  • mattari_yuchan_SHUQI win: 83
  • Gasyou win: 28
  • other: 1

shogi-server@wdoor