pishogi-shirouto

shirouto-pishogi

dateresultmovesgame
2009-07-06 23:30 (csa) shiroutotoryo 59 floodgate-900-0
2009-07-06 21:30 (csa) shiroutotoryo 143 floodgate-900-0
2009-07-06 19:30 (csa) shiroutotoryo 113 floodgate-900-0
2009-07-06 15:30 (csa) pishogitoryo 128 floodgate-900-0
2009-07-06 14:30 (csa) shiroutotoryo 17 floodgate-900-0
2009-07-06 12:30 (csa) shiroutotoryo 93 floodgate-900-0
2009-07-06 11:30 (csa) shiroutotoryo 75 floodgate-900-0
2009-07-06 09:30 (csa) shiroutotoryo 109 floodgate-900-0
2009-07-06 07:30 (csa) shiroutotoryo 139 floodgate-900-0
2009-07-06 03:30 (csa) shiroutotoryo 51 floodgate-900-0
2009-07-05 22:30 (csa) shiroutotoryo 99 floodgate-900-0
2009-07-05 21:00 (csa) drawsennichite 109 floodgate-900-0
2009-07-05 19:00 (csa) shiroutotoryo 71 floodgate-900-0
2009-07-05 18:00 (csa) shiroutotoryo 123 floodgate-900-0
2009-07-05 17:00 (csa) shiroutotoryo 111 floodgate-900-0
2009-07-05 16:00 (csa) shiroutotoryo 93 floodgate-900-0
2009-07-05 12:00 (csa) shiroutotoryo 37 floodgate-900-0
2009-07-05 10:00 (csa) shiroutooute_sennichite 127 floodgate-900-0
2009-07-05 09:00 (csa) pishogitoryo 112 floodgate-900-0
2009-07-05 08:00 (csa) shiroutotoryo 39 floodgate-900-0
2009-07-05 04:30 (csa) shiroutotoryo 49 floodgate-900-0
2009-07-05 03:30 (csa) shiroutotoryo 61 floodgate-900-0
2009-07-05 00:30 (csa) shiroutotoryo 105 floodgate-900-0
2009-07-04 23:30 (csa) shiroutotoryo 97 floodgate-900-0
2009-07-04 22:30 (csa) shiroutotoryo 31 floodgate-900-0
2009-07-04 18:30 (csa) pishogitoryo 102 floodgate-900-0
2009-07-04 14:30 (csa) shiroutotoryo 61 floodgate-900-0
2009-07-04 09:30 (csa) shiroutotoryo 81 floodgate-900-0
2009-07-04 08:30 (csa) shiroutotoryo 75 floodgate-900-0
2009-07-04 06:30 (csa) shiroutotoryo 187 floodgate-900-0
2009-07-04 05:30 (csa) shiroutotoryo 139 floodgate-900-0
2009-07-04 04:30 (csa) shiroutotoryo 161 floodgate-900-0
2009-07-04 02:30 (csa) shiroutotoryo 57 floodgate-900-0
2009-07-04 01:30 (csa) shiroutotoryo 89 floodgate-900-0
2009-07-03 22:30 (csa) shiroutotoryo 175 floodgate-900-0
2009-07-03 18:30 (csa) shiroutotoryo 41 floodgate-900-0
2009-07-03 17:30 (csa) shiroutotoryo 87 floodgate-900-0
2009-07-03 14:30 (csa) shiroutotoryo 179 floodgate-900-0
2009-07-03 11:30 (csa) shiroutotoryo 89 floodgate-900-0
2009-07-03 08:30 (csa) pishogitoryo 98 floodgate-900-0
2009-07-03 05:30 (csa) shiroutotoryo 83 floodgate-900-0
2009-07-03 02:30 (csa) shiroutotoryo 127 floodgate-900-0
2009-07-03 00:30 (csa) shiroutotoryo 53 floodgate-900-0
2009-07-02 22:00 (csa) 62 floodgate-900-0
2009-07-02 21:00 (csa) shiroutotoryo 57 floodgate-900-0
2009-07-02 15:30 (csa) pishogitoryo 66 floodgate-900-0
2009-07-02 14:30 (csa) shiroutotoryo 31 floodgate-900-0
2009-07-02 11:30 (csa) shiroutotoryo 207 floodgate-900-0
2009-07-02 08:30 (csa) shiroutotoryo 49 floodgate-900-0
2009-07-02 07:30 (csa) shiroutotoryo 45 floodgate-900-0
2009-07-02 06:30 (csa) shiroutotoryo 17 floodgate-900-0
2009-07-02 05:30 (csa) shiroutotoryo 95 floodgate-900-0
2009-07-02 04:30 (csa) shiroutotoryo 77 floodgate-900-0
2009-07-02 02:30 (csa) shiroutotoryo 143 floodgate-900-0
2009-07-02 01:30 (csa) shiroutotoryo 113 floodgate-900-0
2009-07-02 00:30 (csa) shiroutotoryo 79 floodgate-900-0
2009-07-01 21:30 (csa) shiroutotoryo 155 floodgate-900-0
2009-07-01 18:30 (csa) shiroutotoryo 51 floodgate-900-0
2009-07-01 17:30 (csa) shiroutotoryo 167 floodgate-900-0
2009-07-01 15:30 (csa) shiroutotoryo 57 floodgate-900-0
2009-07-01 12:30 (csa) shiroutotoryo 121 floodgate-900-0
2009-07-01 10:30 (csa) shiroutotoryo 117 floodgate-900-0
2009-07-01 06:30 (csa) shiroutotoryo 107 floodgate-900-0
2009-07-01 05:30 (csa) shiroutotoryo 97 floodgate-900-0
2009-07-01 04:30 (csa) shiroutotoryo 93 floodgate-900-0
2009-07-01 02:30 (csa) shiroutotoryo 101 floodgate-900-0
2009-07-01 00:30 (csa) shiroutotoryo 119 floodgate-900-0
60/5/1/1

pishogi-shirouto

dateresultmovesgame
2009-07-06 22:30 (csa) shiroutotoryo 112 floodgate-900-0
2009-07-06 20:30 (csa) shiroutotoryo 142 floodgate-900-0
2009-07-06 18:30 (csa) shiroutotoryo 98 floodgate-900-0
2009-07-06 17:30 (csa) shiroutotoryo 112 floodgate-900-0
2009-07-06 16:30 (csa) shiroutotoryo 164 floodgate-900-0
2009-07-06 13:30 (csa) shiroutotoryo 116 floodgate-900-0
2009-07-06 10:30 (csa) shiroutotoryo 112 floodgate-900-0
2009-07-06 08:30 (csa) shiroutotoryo 62 floodgate-900-0
2009-07-06 06:30 (csa) shiroutotoryo 30 floodgate-900-0
2009-07-06 05:30 (csa) shiroutotoryo 46 floodgate-900-0
2009-07-06 04:30 (csa) shiroutotoryo 182 floodgate-900-0
2009-07-06 02:30 (csa) shiroutotoryo 58 floodgate-900-0
2009-07-06 01:30 (csa) shiroutotoryo 114 floodgate-900-0
2009-07-06 00:30 (csa) shiroutotoryo 102 floodgate-900-0
2009-07-05 23:30 (csa) shiroutotoryo 114 floodgate-900-0
2009-07-05 21:30 (csa) shiroutotoryo 30 floodgate-900-0
2009-07-05 20:00 (csa) shiroutooute_sennichite 106 floodgate-900-0
2009-07-05 15:00 (csa) shiroutotoryo 172 floodgate-900-0
2009-07-05 14:00 (csa) pishogitoryo 177 floodgate-900-0
2009-07-05 13:00 (csa) shiroutotoryo 26 floodgate-900-0
2009-07-05 11:00 (csa) shiroutotoryo 46 floodgate-900-0
2009-07-05 07:00 (csa) shiroutotoryo 78 floodgate-900-0
2009-07-05 05:30 (csa) pishogitoryo 53 floodgate-900-0
2009-07-05 02:30 (csa) shiroutotoryo 92 floodgate-900-0
2009-07-05 01:30 (csa) shiroutotoryo 132 floodgate-900-0
2009-07-04 21:30 (csa) shiroutotoryo 144 floodgate-900-0
2009-07-04 20:30 (csa) shiroutotoryo 134 floodgate-900-0
2009-07-04 19:30 (csa) shiroutotoryo 88 floodgate-900-0
2009-07-04 17:30 (csa) shiroutotoryo 116 floodgate-900-0
2009-07-04 16:30 (csa) shiroutotoryo 70 floodgate-900-0
2009-07-04 15:30 (csa) shiroutotoryo 130 floodgate-900-0
2009-07-04 13:30 (csa) shiroutotoryo 74 floodgate-900-0
2009-07-04 12:30 (csa) shiroutotoryo 66 floodgate-900-0
2009-07-04 11:30 (csa) 69 floodgate-900-0
2009-07-04 10:30 (csa) shiroutotoryo 104 floodgate-900-0
2009-07-04 07:30 (csa) shiroutotoryo 84 floodgate-900-0
2009-07-04 03:30 (csa) shiroutotoryo 116 floodgate-900-0
2009-07-04 00:30 (csa) shiroutotoryo 144 floodgate-900-0
2009-07-03 23:30 (csa) shiroutotoryo 152 floodgate-900-0
2009-07-03 21:30 (csa) shiroutotoryo 124 floodgate-900-0
2009-07-03 20:30 (csa) shiroutotoryo 84 floodgate-900-0
2009-07-03 19:30 (csa) shiroutotoryo 30 floodgate-900-0
2009-07-03 16:30 (csa) shiroutotoryo 112 floodgate-900-0
2009-07-03 15:30 (csa) shiroutotoryo 118 floodgate-900-0
2009-07-03 13:30 (csa) shiroutotoryo 32 floodgate-900-0
2009-07-03 12:30 (csa) pishogitoryo 109 floodgate-900-0
2009-07-03 10:30 (csa) shiroutotoryo 106 floodgate-900-0
2009-07-03 09:30 (csa) shiroutotoryo 62 floodgate-900-0
2009-07-03 07:30 (csa) shiroutotoryo 92 floodgate-900-0
2009-07-03 06:30 (csa) shiroutotoryo 34 floodgate-900-0
2009-07-03 04:30 (csa) shiroutotoryo 102 floodgate-900-0
2009-07-03 03:30 (csa) pishogitoryo 81 floodgate-900-0
2009-07-03 01:30 (csa) shiroutotoryo 78 floodgate-900-0
2009-07-02 23:30 (csa) shiroutotoryo 48 floodgate-900-0
2009-07-02 13:30 (csa) shiroutotoryo 200 floodgate-900-0
2009-07-02 12:30 (csa) shiroutotoryo 48 floodgate-900-0
2009-07-02 10:30 (csa) shiroutotoryo 108 floodgate-900-0
2009-07-02 09:30 (csa) shiroutotoryo 66 floodgate-900-0
2009-07-02 03:30 (csa) shiroutotoryo 100 floodgate-900-0
2009-07-01 23:30 (csa) shiroutotoryo 108 floodgate-900-0
2009-07-01 22:30 (csa) shiroutotoryo 46 floodgate-900-0
2009-07-01 20:30 (csa) shiroutotoryo 140 floodgate-900-0
2009-07-01 19:30 (csa) shiroutotoryo 122 floodgate-900-0
2009-07-01 16:30 (csa) shiroutotoryo 156 floodgate-900-0
2009-07-01 14:30 (csa) shiroutotoryo 30 floodgate-900-0
2009-07-01 13:30 (csa) shiroutotoryo 62 floodgate-900-0
2009-07-01 11:30 (csa) shiroutotoryo 108 floodgate-900-0
2009-07-01 09:30 (csa) shiroutotoryo 32 floodgate-900-0
2009-07-01 08:30 (csa) shiroutotoryo 118 floodgate-900-0
2009-07-01 07:30 (csa) shiroutotoryo 80 floodgate-900-0
2009-07-01 03:30 (csa) shiroutotoryo 46 floodgate-900-0
2009-07-01 01:30 (csa) shiroutotoryo 138 floodgate-900-0
4/67/0/1

total

  • shirouto win: 127
  • pishogi win: 9
  • draw: 1
  • other: 2

shogi-server@wdoor