Bonanza-otsuki

otsuki-Bonanza

dateresultmovesgame
2009-08-30 12:30 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2009-08-30 02:30 (csa) otsukitoryo 129 floodgate-900-0
2009-08-29 23:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2009-08-29 20:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-08-29 12:00 (csa) otsukitoryo 101 floodgate-900-0
2009-08-29 07:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-08-29 04:00 (csa) otsukitoryo 187 floodgate-900-0
2009-08-28 16:00 (csa) otsukitoryo 141 floodgate-900-0
2009-08-28 03:30 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2009-08-27 01:00 (csa) otsukitoryo 105 floodgate-900-0
2009-08-27 00:00 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2009-08-26 00:00 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2009-08-25 23:00 (csa) otsukitoryo 157 floodgate-900-0
2009-08-25 14:30 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2009-08-25 09:30 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2009-08-25 03:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2009-08-24 08:00 (csa) otsukitoryo 113 floodgate-900-0
2009-08-23 21:00 (csa) otsukitoryo 109 floodgate-900-0
2009-08-23 00:30 (csa) otsukitoryo 103 floodgate-900-0
2009-08-22 10:00 (csa) Bonanzatoryo 100 floodgate-900-0
2009-08-21 12:30 (csa) Bonanzatoryo 168 floodgate-900-0
2009-08-21 05:30 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2009-08-21 03:30 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2009-08-21 02:00 (csa) Bonanzatoryo 110 floodgate-900-0
2009-08-20 06:00 (csa) otsukitoryo 117 floodgate-900-0
2009-08-17 04:00 (csa) otsukitoryo 121 floodgate-900-0
2009-08-16 23:30 (csa) Bonanzatoryo 86 floodgate-900-0
2009-08-16 22:00 (csa) otsukitoryo 109 floodgate-900-0
2009-08-16 15:30 (csa) otsukitoryo 91 floodgate-900-0
2009-08-15 10:00 (csa) otsukitoryo 111 floodgate-900-0
2009-08-12 20:30 (csa) Bonanzatoryo 82 floodgate-900-0
2009-08-11 09:30 (csa) otsukitoryo 177 floodgate-900-0
2009-08-10 00:30 (csa) otsukitoryo 163 floodgate-900-0
2009-08-09 13:30 (csa) otsukitoryo 95 floodgate-900-0
2009-08-06 20:00 (csa) otsukitoryo 81 floodgate-900-0
2009-08-05 02:00 (csa) otsukitoryo 93 floodgate-900-0
2009-08-03 19:30 (csa) Bonanzatoryo 124 floodgate-900-0
2009-08-03 17:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2009-08-03 16:00 (csa) otsukitoryo 99 floodgate-900-0
2009-08-03 15:00 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2009-08-03 06:30 (csa) Bonanzatoryo 76 floodgate-900-0
2009-08-02 23:30 (csa) Bonanzatoryo 130 floodgate-900-0
2009-08-02 21:00 (csa) otsukitoryo 181 floodgate-900-0
2009-08-02 19:00 (csa) Bonanzatoryo 94 floodgate-900-0
2009-08-02 17:00 (csa) otsukitoryo 211 floodgate-900-0
2009-08-02 05:00 (csa) otsukitoryo 137 floodgate-900-0
2009-08-02 03:30 (csa) Bonanzatoryo 92 floodgate-900-0
2009-08-02 02:30 (csa) otsukitoryo 147 floodgate-900-0
24/24/0/0

Bonanza-otsuki

dateresultmovesgame
2009-08-31 11:30 (csa) otsukitoryo 126 floodgate-900-0
2009-08-31 06:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2009-08-31 03:30 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2009-08-31 00:30 (csa) Bonanzatoryo 111 floodgate-900-0
2009-08-30 20:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-08-29 16:30 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
2009-08-29 00:00 (csa) otsukitoryo 136 floodgate-900-0
2009-08-27 21:00 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2009-08-27 18:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2009-08-27 15:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-08-27 04:30 (csa) otsukitoryo 146 floodgate-900-0
2009-08-26 17:00 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2009-08-26 15:30 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2009-08-26 13:30 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-08-26 07:30 (csa) Bonanzatoryo 107 floodgate-900-0
2009-08-26 01:00 (csa) Bonanzatoryo 67 floodgate-900-0
2009-08-25 19:00 (csa) otsukitoryo 90 floodgate-900-0
2009-08-25 11:30 (csa) Bonanzatoryo 131 floodgate-900-0
2009-08-25 04:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2009-08-24 23:30 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2009-08-24 20:00 (csa) otsukitoryo 96 floodgate-900-0
2009-08-24 19:00 (csa) otsukitoryo 84 floodgate-900-0
2009-08-24 15:30 (csa) Bonanzatoryo 117 floodgate-900-0
2009-08-23 19:00 (csa) otsukitoryo 128 floodgate-900-0
2009-08-23 05:30 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2009-08-23 02:30 (csa) Bonanzatoryo 91 floodgate-900-0
2009-08-22 15:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-08-22 13:30 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2009-08-21 11:00 (csa) otsukitoryo 114 floodgate-900-0
2009-08-20 19:00 (csa) otsukitoryo 98 floodgate-900-0
2009-08-20 17:00 (csa) Bonanzatoryo 89 floodgate-900-0
2009-08-19 10:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-08-19 04:30 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2009-08-18 13:30 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-08-18 09:00 (csa) otsukitoryo 164 floodgate-900-0
2009-08-18 07:00 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2009-08-17 18:30 (csa) otsukitoryo 116 floodgate-900-0
2009-08-17 17:00 (csa) otsukitoryo 114 floodgate-900-0
2009-08-17 13:00 (csa) drawsennichite 76 floodgate-900-0
2009-08-16 12:30 (csa) Bonanzatoryo 181 floodgate-900-0
2009-08-16 07:00 (csa) Bonanzatoryo 177 floodgate-900-0
2009-08-16 03:30 (csa) Bonanzatoryo 137 floodgate-900-0
2009-08-15 20:00 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2009-08-15 14:00 (csa) Bonanzatoryo 89 floodgate-900-0
2009-08-15 06:00 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2009-08-14 22:30 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-08-14 20:00 (csa) otsukitoryo 90 floodgate-900-0
2009-08-14 17:30 (csa) Bonanzatoryo 105 floodgate-900-0
2009-08-14 04:00 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2009-08-13 22:30 (csa) Bonanzatoryo 79 floodgate-900-0
2009-08-13 11:30 (csa) Bonanzatoryo 147 floodgate-900-0
2009-08-13 03:30 (csa) Bonanzatoryo 87 floodgate-900-0
2009-08-11 11:00 (csa) otsukitoryo 132 floodgate-900-0
2009-08-11 06:00 (csa) Bonanzatoryo 145 floodgate-900-0
2009-08-11 00:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2009-08-10 23:00 (csa) Bonanzatoryo 95 floodgate-900-0
2009-08-10 13:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2009-08-08 09:00 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2009-08-08 06:00 (csa) otsukitoryo 134 floodgate-900-0
2009-08-07 20:30 (csa) otsukitoryo 122 floodgate-900-0
2009-08-07 19:00 (csa) Bonanzatoryo 141 floodgate-900-0
2009-08-07 14:30 (csa) otsukitoryo 112 floodgate-900-0
2009-08-07 03:00 (csa) Bonanzatoryo 135 floodgate-900-0
2009-08-06 11:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2009-08-06 10:00 (csa) otsukitoryo 118 floodgate-900-0
2009-08-06 01:30 (csa) otsukitoryo 126 floodgate-900-0
2009-08-05 11:00 (csa) Bonanzatoryo 143 floodgate-900-0
2009-08-04 18:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2009-08-04 16:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2009-08-04 11:00 (csa) otsukitoryo 168 floodgate-900-0
2009-08-04 05:00 (csa) Bonanzatoryo 99 floodgate-900-0
2009-08-03 20:30 (csa) otsukitoryo 134 floodgate-900-0
2009-08-03 18:30 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-08-03 14:00 (csa) otsukitoryo 116 floodgate-900-0
2009-08-03 12:30 (csa) otsukitoryo 114 floodgate-900-0
2009-08-03 09:30 (csa) Bonanzatoryo 119 floodgate-900-0
2009-08-03 08:00 (csa) Bonanzatoryo 123 floodgate-900-0
2009-08-02 22:00 (csa) otsukitoryo 224 floodgate-900-0
2009-08-02 18:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
54/24/1/0

total

  • otsuki win: 48
  • Bonanza win: 78
  • draw: 1

shogi-server@wdoor