Gasyou-pishogi

pishogi-Gasyou

dateresultmovesgame
2009-12-29 01:00 (csa) Gasyoutoryo 98 floodgate-900-0
2009-12-28 19:30 (csa) Gasyoutoryo 22 floodgate-900-0
2009-12-28 18:30 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
2009-12-28 15:30 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-28 14:30 (csa) Gasyoutoryo 36 floodgate-900-0
2009-12-28 11:30 (csa) Gasyoutoryo 62 floodgate-900-0
2009-12-28 10:30 (csa) Gasyoutoryo 30 floodgate-900-0
2009-12-28 09:30 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-28 07:00 (csa) Gasyoutoryo 24 floodgate-900-0
2009-12-28 04:00 (csa) Gasyoutoryo 84 floodgate-900-0
2009-12-27 23:30 (csa) Gasyoutoryo 42 floodgate-900-0
2009-12-27 19:30 (csa) Gasyoutoryo 70 floodgate-900-0
2009-12-27 07:30 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-27 06:30 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-26 21:00 (csa) Gasyoutoryo 106 floodgate-900-0
2009-12-26 20:00 (csa) Gasyoutoryo 72 floodgate-900-0
2009-12-26 16:30 (csa) Gasyoutoryo 70 floodgate-900-0
2009-12-26 15:00 (csa) Gasyoutoryo 72 floodgate-900-0
2009-12-26 13:00 (csa) Gasyoutoryo 48 floodgate-900-0
2009-12-26 12:00 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-26 11:00 (csa) Gasyoutoryo 54 floodgate-900-0
2009-12-26 08:30 (csa) Gasyoutoryo 90 floodgate-900-0
2009-12-26 06:30 (csa) Gasyoutoryo 110 floodgate-900-0
2009-12-26 00:00 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-25 23:00 (csa) Gasyoutoryo 82 floodgate-900-0
2009-12-25 20:00 (csa) Gasyoutoryo 46 floodgate-900-0
2009-12-25 19:00 (csa) Gasyoutoryo 42 floodgate-900-0
2009-12-25 18:00 (csa) Gasyoutoryo 60 floodgate-900-0
2009-12-25 16:00 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
2009-12-25 14:30 (csa) Gasyoutoryo 48 floodgate-900-0
2009-12-25 10:00 (csa) Gasyoutoryo 36 floodgate-900-0
2009-12-25 09:00 (csa) Gasyoutoryo 80 floodgate-900-0
2009-12-25 08:00 (csa) Gasyoutoryo 22 floodgate-900-0
2009-12-25 06:00 (csa) Gasyoutoryo 78 floodgate-900-0
2009-12-25 05:00 (csa) Gasyoutoryo 74 floodgate-900-0
2009-12-25 00:00 (csa) Gasyoutoryo 62 floodgate-900-0
2009-12-24 22:30 (csa) Gasyoutoryo 32 floodgate-900-0
2009-12-24 21:30 (csa) Gasyoutoryo 100 floodgate-900-0
2009-12-24 20:30 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-24 18:30 (csa) Gasyoutoryo 54 floodgate-900-0
2009-12-24 17:00 (csa) Gasyoutoryo 76 floodgate-900-0
2009-12-24 16:00 (csa) Gasyoutoryo 58 floodgate-900-0
2009-12-24 14:00 (csa) Gasyoutoryo 100 floodgate-900-0
2009-12-24 12:00 (csa) Gasyoutoryo 64 floodgate-900-0
2009-12-24 11:00 (csa) Gasyoutoryo 58 floodgate-900-0
2009-12-24 09:00 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-24 08:00 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-24 03:00 (csa) Gasyoutoryo 32 floodgate-900-0
2009-12-24 00:30 (csa) Gasyoutoryo 22 floodgate-900-0
2009-12-23 23:30 (csa) Gasyoutoryo 54 floodgate-900-0
2009-12-23 20:30 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-12-23 19:30 (csa) Gasyoutoryo 42 floodgate-900-0
2009-12-23 15:00 (csa) Gasyoutoryo 40 floodgate-900-0
2009-12-23 11:00 (csa) Gasyoutoryo 34 floodgate-900-0
2009-12-23 08:30 (csa) Gasyoutoryo 94 floodgate-900-0
2009-12-23 07:30 (csa) Gasyoutoryo 96 floodgate-900-0
2009-12-23 06:30 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-12-23 02:30 (csa) Gasyoutoryo 48 floodgate-900-0
2009-12-23 01:30 (csa) Gasyoutoryo 64 floodgate-900-0
2009-12-22 22:30 (csa) Gasyoutoryo 124 floodgate-900-0
2009-12-22 21:30 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-22 20:30 (csa) Gasyoutoryo 50 floodgate-900-0
2009-12-22 16:30 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-22 13:30 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-22 10:00 (csa) Gasyoutoryo 50 floodgate-900-0
2009-12-22 03:00 (csa) Gasyoutoryo 60 floodgate-900-0
2009-12-22 01:00 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-21 23:00 (csa) Gasyoutoryo 50 floodgate-900-0
2009-12-21 19:00 (csa) Gasyoutoryo 60 floodgate-900-0
2009-12-21 17:00 (csa) Gasyoutoryo 90 floodgate-900-0
2009-12-21 16:00 (csa) Gasyoutoryo 98 floodgate-900-0
2009-12-21 15:00 (csa) Gasyoutoryo 36 floodgate-900-0
2009-12-21 14:00 (csa) Gasyoutoryo 120 floodgate-900-0
2009-12-21 11:00 (csa) Gasyoutoryo 104 floodgate-900-0
2009-12-21 10:00 (csa) Gasyoutoryo 88 floodgate-900-0
2009-12-20 11:30 (csa) Gasyoutoryo 22 floodgate-900-0
2009-12-20 10:30 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-20 08:30 (csa) Gasyoutoryo 106 floodgate-900-0
2009-12-20 06:30 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-12-20 05:30 (csa) Gasyoutoryo 42 floodgate-900-0
2009-12-20 04:30 (csa) Gasyoutoryo 34 floodgate-900-0
2009-12-20 01:00 (csa) Gasyoutoryo 90 floodgate-900-0
2009-12-19 22:30 (csa) Gasyoutoryo 52 floodgate-900-0
2009-12-19 19:30 (csa) Gasyoutoryo 70 floodgate-900-0
2009-12-19 18:30 (csa) Gasyoutoryo 58 floodgate-900-0
2009-12-19 15:00 (csa) Gasyoutoryo 96 floodgate-900-0
2009-12-19 13:30 (csa) Gasyoutoryo 54 floodgate-900-0
2009-12-19 09:00 (csa) Gasyoutoryo 26 floodgate-900-0
2009-12-19 07:30 (csa) Gasyoutoryo 86 floodgate-900-0
2009-12-19 05:30 (csa) Gasyoutoryo 84 floodgate-900-0
2009-12-19 04:30 (csa) Gasyoutoryo 108 floodgate-900-0
2009-12-19 01:30 (csa) Gasyoutoryo 54 floodgate-900-0
2009-12-18 18:00 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
2009-12-18 16:00 (csa) Gasyoutoryo 26 floodgate-900-0
2009-12-18 10:30 (csa) Gasyoutoryo 96 floodgate-900-0
2009-12-18 07:00 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-18 06:00 (csa) Gasyoutoryo 62 floodgate-900-0
2009-12-18 05:00 (csa) Gasyoutoryo 46 floodgate-900-0
2009-12-18 04:00 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-12-18 03:00 (csa) Gasyoutoryo 100 floodgate-900-0
2009-12-18 02:00 (csa) Gasyoutoryo 110 floodgate-900-0
2009-12-17 23:30 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-12-17 21:00 (csa) Gasyoutoryo 66 floodgate-900-0
2009-12-17 20:00 (csa) Gasyoutoryo 48 floodgate-900-0
2009-12-17 16:00 (csa) Gasyoutoryo 94 floodgate-900-0
2009-12-17 15:00 (csa) Gasyoutoryo 72 floodgate-900-0
2009-12-17 14:00 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
2009-12-17 13:00 (csa) Gasyoutoryo 62 floodgate-900-0
2009-12-17 12:00 (csa) Gasyoutoryo 86 floodgate-900-0
2009-12-17 10:00 (csa) Gasyoutoryo 52 floodgate-900-0
2009-12-17 08:00 (csa) Gasyoutoryo 40 floodgate-900-0
2009-12-17 07:00 (csa) Gasyoutoryo 58 floodgate-900-0
2009-12-17 06:00 (csa) Gasyoutoryo 46 floodgate-900-0
2009-12-17 04:00 (csa) Gasyoutoryo 36 floodgate-900-0
2009-12-17 03:00 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-17 01:00 (csa) Gasyoutoryo 62 floodgate-900-0
2009-12-17 00:00 (csa) Gasyoutoryo 84 floodgate-900-0
2009-12-16 22:00 (csa) Gasyoutoryo 108 floodgate-900-0
2009-12-16 20:30 (csa) Gasyoutoryo 64 floodgate-900-0
2009-12-16 19:30 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-16 18:00 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-16 14:00 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
2009-12-16 12:00 (csa) Gasyoutoryo 46 floodgate-900-0
2009-12-16 11:00 (csa) Gasyoutoryo 50 floodgate-900-0
2009-12-16 08:00 (csa) Gasyoutoryo 122 floodgate-900-0
2009-12-16 07:00 (csa) Gasyoutoryo 88 floodgate-900-0
2009-12-16 03:30 (csa) Gasyoutoryo 82 floodgate-900-0
2009-12-16 02:30 (csa) Gasyoutoryo 32 floodgate-900-0
2009-12-15 22:30 (csa) Gasyoutoryo 76 floodgate-900-0
2009-12-15 21:30 (csa) Gasyoutoryo 84 floodgate-900-0
2009-12-15 20:30 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-11 19:30 (csa) Gasyoutoryo 60 floodgate-900-0
2009-12-11 12:30 (csa) Gasyoutoryo 32 floodgate-900-0
2009-12-11 10:30 (csa) Gasyoutoryo 76 floodgate-900-0
2009-12-11 09:30 (csa) Gasyoutoryo 76 floodgate-900-0
2009-12-11 02:30 (csa) Gasyoutoryo 42 floodgate-900-0
2009-12-10 22:00 (csa) Gasyoutoryo 34 floodgate-900-0
2009-12-10 20:30 (csa) Gasyoutoryo 74 floodgate-900-0
2009-12-10 16:00 (csa) Gasyoutoryo 72 floodgate-900-0
2009-12-10 15:00 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
2009-12-10 12:30 (csa) Gasyoutoryo 52 floodgate-900-0
2009-12-10 09:30 (csa) Gasyoutoryo 48 floodgate-900-0
2009-12-10 06:00 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-12-10 04:30 (csa) Gasyoutoryo 78 floodgate-900-0
2009-12-10 03:00 (csa) Gasyoutoryo 32 floodgate-900-0
2009-12-10 02:00 (csa) Gasyoutoryo 72 floodgate-900-0
2009-12-10 01:00 (csa) Gasyoutoryo 90 floodgate-900-0
2009-12-09 21:00 (csa) Gasyoutoryo 40 floodgate-900-0
2009-12-09 20:00 (csa) Gasyoutoryo 56 floodgate-900-0
2009-12-09 15:00 (csa) Gasyoutoryo 52 floodgate-900-0
2009-12-09 14:00 (csa) Gasyoutoryo 52 floodgate-900-0
2009-12-09 13:00 (csa) Gasyoutoryo 82 floodgate-900-0
2009-12-09 11:30 (csa) Gasyoutoryo 32 floodgate-900-0
2009-12-09 10:30 (csa) Gasyoutoryo 34 floodgate-900-0
2009-12-09 09:30 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-09 08:30 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-09 06:00 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
2009-12-09 05:00 (csa) Gasyoutoryo 70 floodgate-900-0
2009-12-09 03:00 (csa) Gasyoutoryo 80 floodgate-900-0
2009-12-08 21:00 (csa) Gasyoutoryo 62 floodgate-900-0
2009-12-08 20:00 (csa) Gasyoutoryo 40 floodgate-900-0
2009-12-08 18:00 (csa) Gasyoutoryo 42 floodgate-900-0
2009-12-08 16:00 (csa) Gasyoutoryo 48 floodgate-900-0
2009-12-08 15:00 (csa) Gasyoutoryo 40 floodgate-900-0
2009-12-08 14:00 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-08 07:00 (csa) Gasyoutoryo 50 floodgate-900-0
2009-12-08 05:00 (csa) Gasyoutoryo 32 floodgate-900-0
2009-12-08 04:00 (csa) Gasyoutoryo 34 floodgate-900-0
2009-12-08 03:00 (csa) Gasyoutoryo 22 floodgate-900-0
2009-12-08 02:00 (csa) Gasyoutoryo 66 floodgate-900-0
2009-12-07 22:00 (csa) Gasyoutoryo 58 floodgate-900-0
2009-12-02 12:00 (csa) Gasyoutoryo 46 floodgate-900-0
2009-12-02 11:00 (csa) Gasyoutoryo 50 floodgate-900-0
2009-12-02 08:00 (csa) Gasyoutoryo 66 floodgate-900-0
2009-12-02 05:00 (csa) Gasyoutoryo 48 floodgate-900-0
2009-12-02 04:00 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-02 02:00 (csa) Gasyoutoryo 26 floodgate-900-0
2009-12-02 01:00 (csa) Gasyoutoryo 86 floodgate-900-0
2009-12-01 23:00 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-01 22:00 (csa) Gasyoutoryo 42 floodgate-900-0
2009-12-01 21:00 (csa) Gasyoutoryo 44 floodgate-900-0
2009-12-01 19:30 (csa) Gasyoutoryo 78 floodgate-900-0
2009-12-01 18:30 (csa) Gasyoutoryo 50 floodgate-900-0
2009-12-01 17:30 (csa) Gasyoutoryo 38 floodgate-900-0
2009-12-01 15:30 (csa) Gasyoutoryo 68 floodgate-900-0
2009-12-01 14:30 (csa) Gasyoutoryo 122 floodgate-900-0
2009-12-01 11:30 (csa) Gasyoutoryo 90 floodgate-900-0
2009-12-01 09:30 (csa) Gasyoutoryo 40 floodgate-900-0
2009-12-01 08:30 (csa) Gasyoutoryo 54 floodgate-900-0
2009-12-01 07:30 (csa) Gasyoutoryo 78 floodgate-900-0
2009-12-01 04:30 (csa) Gasyoutoryo 90 floodgate-900-0
2009-12-01 01:30 (csa) Gasyoutoryo 28 floodgate-900-0
0/192/0/0

Gasyou-pishogi

dateresultmovesgame
2009-12-29 00:00 (csa) Gasyoutoryo 49 floodgate-900-0
2009-12-28 21:30 (csa) Gasyoutoryo 47 floodgate-900-0
2009-12-28 20:30 (csa) Gasyoutoryo 61 floodgate-900-0
2009-12-28 16:30 (csa) Gasyoutoryo 49 floodgate-900-0
2009-12-28 13:30 (csa) Gasyoutoryo 17 floodgate-900-0
2009-12-28 12:30 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-28 08:00 (csa) Gasyoutoryo 69 floodgate-900-0
2009-12-28 06:00 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-28 05:00 (csa) Gasyoutoryo 137 floodgate-900-0
2009-12-28 03:00 (csa) Gasyoutoryo 91 floodgate-900-0
2009-12-28 01:30 (csa) Gasyoutoryo 83 floodgate-900-0
2009-12-28 00:30 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-27 15:30 (csa) Gasyoutoryo 47 floodgate-900-0
2009-12-27 14:30 (csa) Gasyoutoryo 51 floodgate-900-0
2009-12-27 13:30 (csa) Gasyoutoryo 63 floodgate-900-0
2009-12-27 09:30 (csa) Gasyoutoryo 49 floodgate-900-0
2009-12-27 08:30 (csa) Gasyoutoryo 71 floodgate-900-0
2009-12-27 05:00 (csa) Gasyoutoryo 103 floodgate-900-0
2009-12-27 04:00 (csa) Gasyoutoryo 51 floodgate-900-0
2009-12-27 03:00 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-27 02:00 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-27 01:00 (csa) Gasyoutoryo 59 floodgate-900-0
2009-12-27 00:00 (csa) Gasyoutoryo 79 floodgate-900-0
2009-12-26 22:00 (csa) Gasyoutoryo 57 floodgate-900-0
2009-12-26 05:30 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-26 04:30 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-26 03:30 (csa) Gasyoutoryo 83 floodgate-900-0
2009-12-26 02:00 (csa) Gasyoutoryo 23 floodgate-900-0
2009-12-26 01:00 (csa) Gasyoutoryo 53 floodgate-900-0
2009-12-25 21:30 (csa) Gasyoutoryo 37 floodgate-900-0
2009-12-25 17:00 (csa) Gasyoutoryo 25 floodgate-900-0
2009-12-25 13:00 (csa) Gasyoutoryo 21 floodgate-900-0
2009-12-25 12:00 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-25 11:00 (csa) Gasyoutoryo 21 floodgate-900-0
2009-12-25 07:00 (csa) Gasyoutoryo 79 floodgate-900-0
2009-12-25 03:30 (csa) Gasyoutoryo 29 floodgate-900-0
2009-12-25 01:30 (csa) Gasyoutoryo 55 floodgate-900-0
2009-12-24 19:30 (csa) Gasyoutoryo 83 floodgate-900-0
2009-12-24 15:00 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-24 13:00 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-24 10:00 (csa) Gasyoutoryo 101 floodgate-900-0
2009-12-24 07:00 (csa) Gasyoutoryo 99 floodgate-900-0
2009-12-24 06:00 (csa) Gasyoutoryo 37 floodgate-900-0
2009-12-24 05:00 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-24 04:00 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-24 02:00 (csa) Gasyoutoryo 79 floodgate-900-0
2009-12-23 22:30 (csa) Gasyoutoryo 61 floodgate-900-0
2009-12-23 21:30 (csa) Gasyoutoryo 61 floodgate-900-0
2009-12-23 18:00 (csa) Gasyoutoryo 57 floodgate-900-0
2009-12-23 13:30 (csa) Gasyoutoryo 53 floodgate-900-0
2009-12-23 12:00 (csa) Gasyoutoryo 23 floodgate-900-0
2009-12-23 05:30 (csa) Gasyoutoryo 37 floodgate-900-0
2009-12-23 04:30 (csa) Gasyoutoryo 111 floodgate-900-0
2009-12-23 03:30 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-22 23:30 (csa) Gasyoutoryo 41 floodgate-900-0
2009-12-22 19:30 (csa) Gasyoutoryo 59 floodgate-900-0
2009-12-22 15:30 (csa) Gasyoutoryo 93 floodgate-900-0
2009-12-22 14:30 (csa) Gasyoutoryo 61 floodgate-900-0
2009-12-22 12:30 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-22 11:00 (csa) Gasyoutoryo 85 floodgate-900-0
2009-12-22 09:00 (csa) Gasyoutoryo 71 floodgate-900-0
2009-12-22 08:00 (csa) Gasyoutoryo 51 floodgate-900-0
2009-12-22 07:00 (csa) Gasyoutoryo 71 floodgate-900-0
2009-12-22 06:00 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-22 05:00 (csa) Gasyoutoryo 57 floodgate-900-0
2009-12-22 04:00 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-22 02:00 (csa) Gasyoutoryo 55 floodgate-900-0
2009-12-22 00:00 (csa) Gasyoutoryo 25 floodgate-900-0
2009-12-21 22:00 (csa) Gasyoutoryo 73 floodgate-900-0
2009-12-21 21:00 (csa) Gasyoutoryo 37 floodgate-900-0
2009-12-21 18:00 (csa) Gasyoutoryo 99 floodgate-900-0
2009-12-21 13:00 (csa) Gasyoutoryo 73 floodgate-900-0
2009-12-21 09:00 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-21 08:00 (csa) Gasyoutoryo 49 floodgate-900-0
2009-12-21 06:00 (csa) Gasyoutoryo 27 floodgate-900-0
2009-12-21 00:30 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-20 23:30 (csa) Gasyoutoryo 135 floodgate-900-0
2009-12-20 21:30 (csa) Gasyoutoryo 37 floodgate-900-0
2009-12-20 20:30 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-20 18:00 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-20 17:00 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-20 16:00 (csa) Gasyoutoryo 85 floodgate-900-0
2009-12-20 13:00 (csa) Gasyoutoryo 47 floodgate-900-0
2009-12-20 07:30 (csa) Gasyoutoryo 75 floodgate-900-0
2009-12-20 03:30 (csa) Gasyoutoryo 109 floodgate-900-0
2009-12-20 02:30 (csa) Gasyoutoryo 41 floodgate-900-0
2009-12-20 00:00 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-19 21:30 (csa) Gasyoutoryo 55 floodgate-900-0
2009-12-19 20:30 (csa) Gasyoutoryo 71 floodgate-900-0
2009-12-19 17:30 (csa) Gasyoutoryo 57 floodgate-900-0
2009-12-19 16:00 (csa) Gasyoutoryo 67 floodgate-900-0
2009-12-19 10:00 (csa) Gasyoutoryo 69 floodgate-900-0
2009-12-19 06:30 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-19 03:30 (csa) Gasyoutoryo 69 floodgate-900-0
2009-12-19 02:30 (csa) Gasyoutoryo 47 floodgate-900-0
2009-12-18 23:30 (csa) Gasyoutoryo 49 floodgate-900-0
2009-12-18 21:30 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-18 20:30 (csa) Gasyoutoryo 49 floodgate-900-0
2009-12-18 19:30 (csa) Gasyoutoryo 101 floodgate-900-0
2009-12-18 17:00 (csa) Gasyoutoryo 55 floodgate-900-0
2009-12-18 15:00 (csa) Gasyoutoryo 97 floodgate-900-0
2009-12-18 13:30 (csa) Gasyoutoryo 75 floodgate-900-0
2009-12-18 12:30 (csa) Gasyoutoryo 27 floodgate-900-0
2009-12-18 11:30 (csa) Gasyoutoryo 109 floodgate-900-0
2009-12-18 08:00 (csa) Gasyoutoryo 77 floodgate-900-0
2009-12-18 00:30 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-17 22:30 (csa) Gasyoutoryo 47 floodgate-900-0
2009-12-17 19:00 (csa) Gasyoutoryo 87 floodgate-900-0
2009-12-17 18:00 (csa) Gasyoutoryo 71 floodgate-900-0
2009-12-17 17:00 (csa) Gasyoutoryo 55 floodgate-900-0
2009-12-17 11:00 (csa) Gasyoutoryo 67 floodgate-900-0
2009-12-17 09:00 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-17 05:00 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-17 02:00 (csa) Gasyoutoryo 53 floodgate-900-0
2009-12-16 23:00 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-16 17:00 (csa) Gasyoutoryo 41 floodgate-900-0
2009-12-16 16:00 (csa) Gasyoutoryo 85 floodgate-900-0
2009-12-16 15:00 (csa) Gasyoutoryo 77 floodgate-900-0
2009-12-16 13:00 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-16 10:00 (csa) Gasyoutoryo 21 floodgate-900-0
2009-12-16 09:00 (csa) Gasyoutoryo 83 floodgate-900-0
2009-12-16 05:30 (csa) pishogitoryo 70 floodgate-900-0
2009-12-16 04:30 (csa) Gasyoutoryo 31 floodgate-900-0
2009-12-16 01:30 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-16 00:30 (csa) Gasyoutoryo 61 floodgate-900-0
2009-12-15 23:30 (csa) Gasyoutoryo 69 floodgate-900-0
2009-12-11 14:30 (csa) Gasyoutoryo 53 floodgate-900-0
2009-12-11 13:30 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-11 11:30 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-11 08:30 (csa) Gasyoutoryo 27 floodgate-900-0
2009-12-11 07:30 (csa) Gasyoutoryo 97 floodgate-900-0
2009-12-11 06:30 (csa) Gasyoutoryo 67 floodgate-900-0
2009-12-11 05:30 (csa) Gasyoutoryo 41 floodgate-900-0
2009-12-11 04:30 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-11 03:30 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-11 01:30 (csa) Gasyoutoryo 61 floodgate-900-0
2009-12-11 00:30 (csa) Gasyoutoryo 75 floodgate-900-0
2009-12-10 23:00 (csa) Gasyoutoryo 63 floodgate-900-0
2009-12-10 19:30 (csa) Gasyoutoryo 105 floodgate-900-0
2009-12-10 18:00 (csa) Gasyoutoryo 87 floodgate-900-0
2009-12-10 17:00 (csa) Gasyoutoryo 71 floodgate-900-0
2009-12-10 13:30 (csa) Gasyoutoryo 107 floodgate-900-0
2009-12-10 11:30 (csa) Gasyoutoryo 27 floodgate-900-0
2009-12-10 10:30 (csa) Gasyoutoryo 41 floodgate-900-0
2009-12-10 08:30 (csa) Gasyoutoryo 103 floodgate-900-0
2009-12-10 07:30 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-09 22:30 (csa) Gasyoutoryo 61 floodgate-900-0
2009-12-09 19:00 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-09 16:00 (csa) 0 floodgate-900-0
2009-12-09 07:00 (csa) Gasyoutoryo 29 floodgate-900-0
2009-12-09 04:00 (csa) Gasyoutoryo 37 floodgate-900-0
2009-12-09 02:00 (csa) Gasyoutoryo 41 floodgate-900-0
2009-12-09 01:00 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-08 23:00 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-08 22:00 (csa) Gasyoutoryo 51 floodgate-900-0
2009-12-08 19:00 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-08 17:00 (csa) Gasyoutoryo 73 floodgate-900-0
2009-12-08 13:00 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-08 12:00 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-08 11:00 (csa) Gasyoutoryo 75 floodgate-900-0
2009-12-08 10:00 (csa) Gasyoutoryo 95 floodgate-900-0
2009-12-08 09:00 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-08 08:00 (csa) Gasyoutoryo 35 floodgate-900-0
2009-12-08 06:00 (csa) Gasyoutoryo 101 floodgate-900-0
2009-12-08 01:00 (csa) Gasyoutoryo 47 floodgate-900-0
2009-12-08 00:00 (csa) Gasyoutoryo 77 floodgate-900-0
2009-12-07 23:00 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-02 10:00 (csa) Gasyoutoryo 63 floodgate-900-0
2009-12-02 09:00 (csa) Gasyoutoryo 65 floodgate-900-0
2009-12-02 07:00 (csa) Gasyoutoryo 53 floodgate-900-0
2009-12-02 06:00 (csa) Gasyoutoryo 55 floodgate-900-0
2009-12-02 03:00 (csa) Gasyoutoryo 45 floodgate-900-0
2009-12-02 00:00 (csa) Gasyoutoryo 69 floodgate-900-0
2009-12-01 16:30 (csa) Gasyoutoryo 95 floodgate-900-0
2009-12-01 13:30 (csa) Gasyoutoryo 39 floodgate-900-0
2009-12-01 12:30 (csa) Gasyoutoryo 33 floodgate-900-0
2009-12-01 10:30 (csa) Gasyoutoryo 57 floodgate-900-0
2009-12-01 06:30 (csa) Gasyoutoryo 51 floodgate-900-0
2009-12-01 05:30 (csa) Gasyoutoryo 23 floodgate-900-0
2009-12-01 03:30 (csa) Gasyoutoryo 43 floodgate-900-0
2009-12-01 02:30 (csa) Gasyoutoryo 27 floodgate-900-0
2009-12-01 00:30 (csa) Gasyoutoryo 31 floodgate-900-0
180/1/0/1

total

  • pishogi win: 1
  • Gasyou win: 372
  • other: 1

shogi-server@wdoor