Bonanza-Gekisashi_Xeon-X5482_1c

Gekisashi_Xeon-X5482_1c-Bonanza

dateresultmovesgame
2010-03-31 06:30 (csa) Bonanzatoryo 166 floodgate-900-0
2010-03-31 02:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 129 floodgate-900-0
2010-03-29 23:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 75 floodgate-900-0
2010-03-29 21:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 107 floodgate-900-0
2010-03-29 18:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 109 floodgate-900-0
2010-03-29 15:30 (csa) Bonanzatoryo 190 floodgate-900-0
2010-03-29 05:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 151 floodgate-900-0
2010-03-29 01:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 109 floodgate-900-0
2010-03-29 00:00 (csa) drawsennichite 59 floodgate-900-0
2010-03-28 16:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 123 floodgate-900-0
2010-03-28 08:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 97 floodgate-900-0
2010-03-28 05:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 273 floodgate-900-0
2010-03-27 16:00 (csa) Bonanzatoryo 96 floodgate-900-0
2010-03-27 10:30 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2010-03-27 02:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 157 floodgate-900-0
2010-03-26 21:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 95 floodgate-900-0
2010-03-26 20:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 111 floodgate-900-0
2010-03-26 00:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 79 floodgate-900-0
2010-03-25 23:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 141 floodgate-900-0
2010-03-25 21:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 79 floodgate-900-0
2010-03-25 19:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 133 floodgate-900-0
2010-03-25 18:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 107 floodgate-900-0
2010-03-25 09:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 141 floodgate-900-0
2010-03-25 06:00 (csa) Bonanzatoryo 162 floodgate-900-0
2010-03-25 04:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 65 floodgate-900-0
2010-03-25 00:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 111 floodgate-900-0
2010-03-24 23:30 (csa) Bonanzatoryo 120 floodgate-900-0
2010-03-24 16:00 (csa) Bonanzatoryo 98 floodgate-900-0
2010-03-24 15:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 111 floodgate-900-0
2010-03-24 14:00 (csa) Bonanzatoryo 170 floodgate-900-0
2010-03-24 08:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 89 floodgate-900-0
2010-03-24 07:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 129 floodgate-900-0
2010-03-24 03:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2010-03-24 02:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 159 floodgate-900-0
2010-03-23 21:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 119 floodgate-900-0
2010-03-23 17:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 101 floodgate-900-0
2010-03-22 19:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 123 floodgate-900-0
2010-03-22 09:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 91 floodgate-900-0
2010-03-22 07:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 127 floodgate-900-0
2010-03-22 02:30 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2010-03-21 21:30 (csa) Bonanzatoryo 134 floodgate-900-0
2010-03-21 18:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 93 floodgate-900-0
2010-03-21 17:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2010-03-21 16:00 (csa) Bonanzatoryo 116 floodgate-900-0
2010-03-21 10:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 175 floodgate-900-0
2010-03-21 08:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 95 floodgate-900-0
2010-03-21 06:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 77 floodgate-900-0
2010-03-21 03:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 133 floodgate-900-0
2010-03-21 01:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 123 floodgate-900-0
2010-03-21 00:00 (csa) Bonanzatoryo 102 floodgate-900-0
2010-03-20 23:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 81 floodgate-900-0
2010-03-17 11:00 (csa) Bonanzatoryo 140 floodgate-900-0
2010-03-17 04:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 93 floodgate-900-0
2010-03-17 02:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 139 floodgate-900-0
2010-03-16 15:30 (csa) Bonanzatoryo 108 floodgate-900-0
2010-03-16 10:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 123 floodgate-900-0
2010-03-16 05:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 105 floodgate-900-0
2010-03-16 04:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 135 floodgate-900-0
2010-03-16 03:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 163 floodgate-900-0
2010-03-16 01:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 115 floodgate-900-0
2010-03-15 17:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 153 floodgate-900-0
2010-03-15 16:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 149 floodgate-900-0
2010-03-15 07:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 113 floodgate-900-0
2010-03-15 00:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 131 floodgate-900-0
2010-03-14 17:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 85 floodgate-900-0
2010-03-14 16:00 (csa) Bonanzatoryo 90 floodgate-900-0
2010-03-14 12:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 81 floodgate-900-0
2010-03-14 04:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 121 floodgate-900-0
2010-03-13 03:00 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2010-03-13 01:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2010-03-12 11:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 79 floodgate-900-0
2010-03-12 09:30 (csa) Bonanzatoryo 132 floodgate-900-0
2010-03-11 08:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 115 floodgate-900-0
2010-03-10 08:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2010-03-10 03:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 143 floodgate-900-0
2010-03-09 13:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2010-03-09 12:30 (csa) Bonanzatoryo 138 floodgate-900-0
2010-03-08 15:00 (csa) Bonanzatoryo 104 floodgate-900-0
2010-03-08 11:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 141 floodgate-900-0
2010-03-08 07:00 (csa) Bonanzatoryo 136 floodgate-900-0
2010-03-08 04:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 113 floodgate-900-0
2010-03-08 01:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 91 floodgate-900-0
2010-03-07 20:30 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2010-03-07 17:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 99 floodgate-900-0
2010-03-07 16:30 (csa) Bonanzatoryo 122 floodgate-900-0
2010-03-07 09:30 (csa) drawsennichite 46 floodgate-900-0
2010-03-07 04:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 133 floodgate-900-0
2010-03-07 01:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 221 floodgate-900-0
2010-03-06 21:00 (csa) Bonanzatoryo 112 floodgate-900-0
2010-03-06 12:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 165 floodgate-900-0
2010-03-05 21:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 93 floodgate-900-0
2010-03-05 17:00 (csa) Bonanzatoryo 152 floodgate-900-0
2010-03-05 13:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 127 floodgate-900-0
2010-03-05 08:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 87 floodgate-900-0
2010-03-05 01:00 (csa) Bonanzatoryo 114 floodgate-900-0
2010-03-04 02:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 99 floodgate-900-0
2010-03-04 00:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 83 floodgate-900-0
2010-03-03 05:30 (csa) Bonanzatoryo 106 floodgate-900-0
2010-03-03 03:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 135 floodgate-900-0
2010-03-02 20:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 99 floodgate-900-0
2010-03-02 18:30 (csa) Bonanzatoryo 144 floodgate-900-0
2010-03-02 03:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 103 floodgate-900-0
2010-03-01 15:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 123 floodgate-900-0
2010-03-01 07:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 113 floodgate-900-0
2010-03-01 05:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 73 floodgate-900-0
2010-03-01 04:30 (csa) Bonanzatoryo 150 floodgate-900-0
2010-03-01 02:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 169 floodgate-900-0
72/33/2/0

Bonanza-Gekisashi_Xeon-X5482_1c

dateresultmovesgame
2010-03-31 20:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 106 floodgate-900-0
2010-03-31 19:30 (csa) Bonanzatoryo 93 floodgate-900-0
2010-03-31 18:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 150 floodgate-900-0
2010-03-31 13:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 106 floodgate-900-0
2010-03-31 11:00 (csa) Bonanzatoryo 161 floodgate-900-0
2010-03-31 07:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 130 floodgate-900-0
2010-03-31 03:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 118 floodgate-900-0
2010-03-30 22:30 (csa) Bonanzatoryo 103 floodgate-900-0
2010-03-30 02:30 (csa) Bonanzatoryo 173 floodgate-900-0
2010-03-29 19:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2010-03-29 13:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 84 floodgate-900-0
2010-03-29 11:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2010-03-29 02:00 (csa) Bonanzatoryo 113 floodgate-900-0
2010-03-28 14:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2010-03-28 13:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 160 floodgate-900-0
2010-03-28 00:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 66 floodgate-900-0
2010-03-27 22:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 132 floodgate-900-0
2010-03-27 07:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 96 floodgate-900-0
2010-03-26 08:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 110 floodgate-900-0
2010-03-26 07:30 (csa) Bonanzatoryo 115 floodgate-900-0
2010-03-26 05:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 142 floodgate-900-0
2010-03-25 12:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 136 floodgate-900-0
2010-03-25 10:30 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2010-03-25 07:30 (csa) Bonanzatoryo 81 floodgate-900-0
2010-03-24 10:30 (csa) Bonanzatoryo 125 floodgate-900-0
2010-03-23 15:00 (csa) Bonanzatoryo 129 floodgate-900-0
2010-03-22 16:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 128 floodgate-900-0
2010-03-22 12:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 124 floodgate-900-0
2010-03-21 13:30 (csa) Bonanzatoryo 101 floodgate-900-0
2010-03-21 07:00 (csa) Bonanzatoryo 139 floodgate-900-0
2010-03-21 04:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 122 floodgate-900-0
2010-03-21 02:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 160 floodgate-900-0
2010-03-20 20:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 110 floodgate-900-0
2010-03-20 19:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 172 floodgate-900-0
2010-03-20 17:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 196 floodgate-900-0
2010-03-17 12:00 (csa) 91 floodgate-900-0
2010-03-16 17:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 110 floodgate-900-0
2010-03-16 08:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 134 floodgate-900-0
2010-03-15 23:00 (csa) Bonanzatoryo 127 floodgate-900-0
2010-03-15 22:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 168 floodgate-900-0
2010-03-15 06:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 238 floodgate-900-0
2010-03-13 21:30 (csa) Bonanzatoryo 159 floodgate-900-0
2010-03-13 20:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 70 floodgate-900-0
2010-03-13 14:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 104 floodgate-900-0
2010-03-12 19:00 (csa) Bonanzatoryo 85 floodgate-900-0
2010-03-12 13:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 92 floodgate-900-0
2010-03-11 13:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 150 floodgate-900-0
2010-03-11 02:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2010-03-11 00:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 132 floodgate-900-0
2010-03-10 06:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 180 floodgate-900-0
2010-03-08 19:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 106 floodgate-900-0
2010-03-08 13:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 96 floodgate-900-0
2010-03-08 05:00 (csa) Bonanzatoryo 109 floodgate-900-0
2010-03-07 11:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 90 floodgate-900-0
2010-03-07 05:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 132 floodgate-900-0
2010-03-07 02:00 (csa) Bonanzatoryo 121 floodgate-900-0
2010-03-06 03:30 (csa) Bonanzatoryo 153 floodgate-900-0
2010-03-06 01:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 86 floodgate-900-0
2010-03-05 12:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 138 floodgate-900-0
2010-03-04 23:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 114 floodgate-900-0
2010-03-04 18:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 108 floodgate-900-0
2010-03-04 17:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 84 floodgate-900-0
2010-03-03 04:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 100 floodgate-900-0
2010-03-02 12:00 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 110 floodgate-900-0
2010-03-02 04:30 (csa) Bonanzatoryo 155 floodgate-900-0
2010-03-01 18:30 (csa) Gekisashi_Xeon-X5482_1ctoryo 84 floodgate-900-0
23/42/0/1

total

  • Gekisashi_Xeon-X5482_1c win: 114
  • Bonanza win: 56
  • draw: 2
  • other: 1

shogi-server@wdoor