chie_v0.8-pishogi

pishogi-chie_v0.8

dateresultmovesgame
2010-11-30 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 68 floodgate-900-0
2010-11-29 23:30 (csa) chie_v0.8toryo 78 floodgate-900-0
2010-11-29 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-29 07:00 (csa) 77 floodgate-900-0
2010-11-29 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 114 floodgate-900-0
2010-11-27 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 46 floodgate-900-0
2010-11-27 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 84 floodgate-900-0
2010-11-27 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-11-26 22:30 (csa) chie_v0.8toryo 112 floodgate-900-0
2010-11-26 15:30 (csa) chie_v0.8toryo 100 floodgate-900-0
2010-11-25 19:30 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-11-25 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
2010-11-24 23:00 (csa) chie_v0.8toryo 88 floodgate-900-0
2010-11-24 21:00 (csa) chie_v0.8toryo 82 floodgate-900-0
2010-11-24 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 70 floodgate-900-0
2010-11-24 03:30 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-24 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-24 01:30 (csa) chie_v0.8toryo 76 floodgate-900-0
2010-11-23 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 58 floodgate-900-0
2010-11-22 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-22 10:30 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-11-22 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 98 floodgate-900-0
2010-11-22 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-11-22 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 40 floodgate-900-0
2010-11-22 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 80 floodgate-900-0
2010-11-21 22:00 (csa) chie_v0.8toryo 60 floodgate-900-0
2010-11-21 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 84 floodgate-900-0
2010-11-21 19:30 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-11-21 13:30 (csa) chie_v0.8toryo 76 floodgate-900-0
2010-11-21 11:30 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-11-21 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 82 floodgate-900-0
2010-11-21 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 46 floodgate-900-0
2010-11-21 02:00 (csa) chie_v0.8toryo 62 floodgate-900-0
2010-11-20 18:30 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-20 15:30 (csa) chie_v0.8toryo 104 floodgate-900-0
2010-11-20 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 56 floodgate-900-0
2010-11-20 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 118 floodgate-900-0
2010-11-19 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 38 floodgate-900-0
2010-11-19 13:30 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-11-19 12:30 (csa) chie_v0.8toryo 54 floodgate-900-0
2010-11-19 02:00 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-11-18 23:30 (csa) chie_v0.8toryo 44 floodgate-900-0
2010-11-18 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 96 floodgate-900-0
2010-11-18 17:00 (csa) chie_v0.8toryo 28 floodgate-900-0
2010-11-18 07:00 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-17 11:30 (csa) chie_v0.8toryo 88 floodgate-900-0
2010-11-16 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 60 floodgate-900-0
2010-11-15 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-11-15 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
2010-11-15 01:30 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-11-14 23:00 (csa) chie_v0.8toryo 110 floodgate-900-0
2010-11-14 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-11-14 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 60 floodgate-900-0
2010-11-14 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-11-14 00:30 (csa) chie_v0.8toryo 78 floodgate-900-0
2010-11-13 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 118 floodgate-900-0
2010-11-13 17:00 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-11-12 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 68 floodgate-900-0
2010-11-11 11:00 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-11-11 10:00 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-11-11 09:00 (csa) chie_v0.8toryo 110 floodgate-900-0
2010-11-11 05:00 (csa) chie_v0.8toryo 116 floodgate-900-0
2010-11-11 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-11-10 14:00 (csa) chie_v0.8toryo 84 floodgate-900-0
2010-11-10 13:00 (csa) chie_v0.8toryo 82 floodgate-900-0
2010-11-10 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-11-10 11:00 (csa) chie_v0.8toryo 50 floodgate-900-0
2010-11-10 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 62 floodgate-900-0
2010-11-10 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-11-08 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 70 floodgate-900-0
2010-11-08 06:00 (csa) chie_v0.8toryo 68 floodgate-900-0
2010-11-08 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
2010-11-08 01:00 (csa) chie_v0.8toryo 62 floodgate-900-0
2010-11-07 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 56 floodgate-900-0
2010-11-07 16:30 (csa) chie_v0.8toryo 44 floodgate-900-0
2010-11-06 21:30 (csa) chie_v0.8toryo 94 floodgate-900-0
2010-11-06 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 58 floodgate-900-0
2010-11-06 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 94 floodgate-900-0
2010-11-06 03:30 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-05 23:30 (csa) chie_v0.8toryo 60 floodgate-900-0
2010-11-05 21:30 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-11-05 19:30 (csa) chie_v0.8toryo 76 floodgate-900-0
2010-11-05 16:30 (csa) chie_v0.8toryo 56 floodgate-900-0
2010-11-05 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 76 floodgate-900-0
2010-11-05 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 62 floodgate-900-0
2010-11-05 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 78 floodgate-900-0
2010-11-05 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-11-05 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 48 floodgate-900-0
2010-11-04 22:30 (csa) chie_v0.8toryo 70 floodgate-900-0
2010-11-04 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 28 floodgate-900-0
2010-11-04 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-11-04 07:00 (csa) chie_v0.8toryo 60 floodgate-900-0
2010-11-04 05:00 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-11-04 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 58 floodgate-900-0
2010-11-04 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-03 22:00 (csa) chie_v0.8toryo 94 floodgate-900-0
2010-11-03 20:00 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-11-03 18:30 (csa) pishogitime up 459 floodgate-900-0
2010-11-03 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 70 floodgate-900-0
2010-11-03 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 58 floodgate-900-0
2010-11-03 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 80 floodgate-900-0
2010-11-03 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 90 floodgate-900-0
2010-11-03 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-11-03 03:30 (csa) chie_v0.8toryo 104 floodgate-900-0
2010-11-03 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 56 floodgate-900-0
2010-11-02 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-11-02 05:00 (csa) chie_v0.8toryo 60 floodgate-900-0
2010-11-01 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 80 floodgate-900-0
2010-11-01 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-11-01 12:30 (csa) chie_v0.8toryo 50 floodgate-900-0
2010-11-01 01:30 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
1/109/0/1

chie_v0.8-pishogi

dateresultmovesgame
2010-11-30 23:30 (csa) chie_v0.8toryo 47 floodgate-900-0
2010-11-30 21:00 (csa) chie_v0.8toryo 39 floodgate-900-0
2010-11-30 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-11-30 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 87 floodgate-900-0
2010-11-29 13:30 (csa) chie_v0.8toryo 73 floodgate-900-0
2010-11-28 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 73 floodgate-900-0
2010-11-28 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 73 floodgate-900-0
2010-11-28 17:00 (csa) chie_v0.8toryo 55 floodgate-900-0
2010-11-28 11:30 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-11-27 22:30 (csa) chie_v0.8toryo 85 floodgate-900-0
2010-11-27 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 67 floodgate-900-0
2010-11-27 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 41 floodgate-900-0
2010-11-27 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 59 floodgate-900-0
2010-11-26 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 75 floodgate-900-0
2010-11-24 13:30 (csa) chie_v0.8toryo 59 floodgate-900-0
2010-11-24 00:30 (csa) chie_v0.8toryo 87 floodgate-900-0
2010-11-23 19:30 (csa) chie_v0.8toryo 41 floodgate-900-0
2010-11-23 14:00 (csa) chie_v0.8toryo 53 floodgate-900-0
2010-11-23 13:00 (csa) chie_v0.8toryo 67 floodgate-900-0
2010-11-22 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 45 floodgate-900-0
2010-11-22 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-11-22 01:30 (csa) chie_v0.8toryo 69 floodgate-900-0
2010-11-22 00:30 (csa) chie_v0.8toryo 53 floodgate-900-0
2010-11-21 01:00 (csa) chie_v0.8toryo 105 floodgate-900-0
2010-11-20 10:00 (csa) chie_v0.8toryo 83 floodgate-900-0
2010-11-19 11:30 (csa) chie_v0.8toryo 69 floodgate-900-0
2010-11-19 10:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-11-19 06:00 (csa) chie_v0.8toryo 37 floodgate-900-0
2010-11-18 22:00 (csa) chie_v0.8toryo 51 floodgate-900-0
2010-11-18 21:00 (csa) chie_v0.8toryo 99 floodgate-900-0
2010-11-18 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-11-18 11:00 (csa) chie_v0.8toryo 95 floodgate-900-0
2010-11-17 10:30 (csa) chie_v0.8toryo 83 floodgate-900-0
2010-11-17 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-11-15 10:00 (csa) chie_v0.8toryo 49 floodgate-900-0
2010-11-15 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 91 floodgate-900-0
2010-11-14 22:00 (csa) chie_v0.8toryo 95 floodgate-900-0
2010-11-14 21:00 (csa) chie_v0.8toryo 45 floodgate-900-0
2010-11-14 20:00 (csa) chie_v0.8toryo 83 floodgate-900-0
2010-11-14 17:00 (csa) chie_v0.8toryo 87 floodgate-900-0
2010-11-14 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 71 floodgate-900-0
2010-11-14 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 59 floodgate-900-0
2010-11-14 02:00 (csa) chie_v0.8toryo 85 floodgate-900-0
2010-11-13 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 63 floodgate-900-0
2010-11-13 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 101 floodgate-900-0
2010-11-13 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-11-13 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 67 floodgate-900-0
2010-11-13 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 79 floodgate-900-0
2010-11-12 11:00 (csa) chie_v0.8toryo 63 floodgate-900-0
2010-11-12 07:00 (csa) chie_v0.8toryo 37 floodgate-900-0
2010-11-12 06:00 (csa) chie_v0.8toryo 79 floodgate-900-0
2010-11-12 05:00 (csa) chie_v0.8toryo 53 floodgate-900-0
2010-11-11 08:00 (csa) chie_v0.8toryo 61 floodgate-900-0
2010-11-11 07:00 (csa) chie_v0.8toryo 79 floodgate-900-0
2010-11-10 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-11-10 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 51 floodgate-900-0
2010-11-10 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 51 floodgate-900-0
2010-11-09 08:00 (csa) chie_v0.8toryo 99 floodgate-900-0
2010-11-08 22:00 (csa) chie_v0.8toryo 59 floodgate-900-0
2010-11-08 20:00 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-11-08 13:00 (csa) chie_v0.8toryo 27 floodgate-900-0
2010-11-08 07:00 (csa) chie_v0.8toryo 49 floodgate-900-0
2010-11-08 05:00 (csa) chie_v0.8toryo 83 floodgate-900-0
2010-11-08 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 99 floodgate-900-0
2010-11-08 02:00 (csa) chie_v0.8toryo 67 floodgate-900-0
2010-11-07 21:00 (csa) chie_v0.8toryo 129 floodgate-900-0
2010-11-07 18:30 (csa) chie_v0.8toryo 63 floodgate-900-0
2010-11-07 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 73 floodgate-900-0
2010-11-07 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 83 floodgate-900-0
2010-11-07 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 75 floodgate-900-0
2010-11-07 00:00 (csa) chie_v0.8toryo 105 floodgate-900-0
2010-11-06 18:00 (csa) chie_v0.8oute_kaihimore 69 floodgate-900-0
2010-11-06 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 87 floodgate-900-0
2010-11-06 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 83 floodgate-900-0
2010-11-06 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 95 floodgate-900-0
2010-11-06 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 51 floodgate-900-0
2010-11-05 22:30 (csa) chie_v0.8toryo 27 floodgate-900-0
2010-11-05 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 61 floodgate-900-0
2010-11-05 18:30 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-11-05 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 89 floodgate-900-0
2010-11-05 15:30 (csa) chie_v0.8toryo 65 floodgate-900-0
2010-11-05 13:30 (csa) chie_v0.8toryo 85 floodgate-900-0
2010-11-05 12:30 (csa) chie_v0.8toryo 35 floodgate-900-0
2010-11-05 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 53 floodgate-900-0
2010-11-05 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 59 floodgate-900-0
2010-11-05 03:30 (csa) chie_v0.8toryo 85 floodgate-900-0
2010-11-05 01:00 (csa) chie_v0.8toryo 75 floodgate-900-0
2010-11-04 21:30 (csa) chie_v0.8toryo 93 floodgate-900-0
2010-11-04 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 55 floodgate-900-0
2010-11-04 08:00 (csa) chie_v0.8toryo 91 floodgate-900-0
2010-11-04 06:00 (csa) chie_v0.8toryo 93 floodgate-900-0
2010-11-03 23:30 (csa) chie_v0.8toryo 29 floodgate-900-0
2010-11-03 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 67 floodgate-900-0
2010-11-03 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 51 floodgate-900-0
2010-11-02 15:30 (csa) chie_v0.8toryo 69 floodgate-900-0
2010-11-02 08:00 (csa) chie_v0.8toryo 61 floodgate-900-0
2010-11-02 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 61 floodgate-900-0
2010-11-02 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 79 floodgate-900-0
2010-11-01 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 93 floodgate-900-0
2010-11-01 16:30 (csa) chie_v0.8toryo 61 floodgate-900-0
2010-11-01 15:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-11-01 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 63 floodgate-900-0
2010-11-01 13:30 (csa) chie_v0.8toryo 65 floodgate-900-0
2010-11-01 11:30 (csa) chie_v0.8toryo 51 floodgate-900-0
2010-11-01 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
105/0/0/0

total

  • pishogi win: 1
  • chie_v0.8 win: 214
  • other: 1

shogi-server@wdoor