chie_v0.8-pishogi

pishogi-chie_v0.8

dateresultmovesgame
2010-12-30 22:00 (csa) chie_v0.8toryo 42 floodgate-900-0
2010-12-30 19:30 (csa) chie_v0.8toryo 50 floodgate-900-0
2010-12-30 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 90 floodgate-900-0
2010-12-29 19:30 (csa) chie_v0.8toryo 82 floodgate-900-0
2010-12-29 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 68 floodgate-900-0
2010-12-29 10:30 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-12-29 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-12-28 13:30 (csa) chie_v0.8toryo 76 floodgate-900-0
2010-12-28 01:00 (csa) chie_v0.8toryo 88 floodgate-900-0
2010-12-27 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-12-27 10:00 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-12-25 20:00 (csa) chie_v0.8toryo 46 floodgate-900-0
2010-12-24 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 56 floodgate-900-0
2010-12-24 11:00 (csa) chie_v0.8toryo 84 floodgate-900-0
2010-12-23 11:00 (csa) chie_v0.8toryo 42 floodgate-900-0
2010-12-23 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 52 floodgate-900-0
2010-12-23 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 106 floodgate-900-0
2010-12-22 23:00 (csa) chie_v0.8toryo 76 floodgate-900-0
2010-12-22 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 90 floodgate-900-0
2010-12-22 11:30 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-12-22 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 26 floodgate-900-0
2010-12-22 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-12-22 00:00 (csa) 320 floodgate-900-0
2010-12-21 10:30 (csa) chie_v0.8toryo 86 floodgate-900-0
2010-12-21 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 46 floodgate-900-0
2010-12-21 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 66 floodgate-900-0
2010-12-20 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 122 floodgate-900-0
2010-12-20 14:00 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-12-20 11:00 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-12-19 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 60 floodgate-900-0
2010-12-19 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 62 floodgate-900-0
2010-12-19 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
2010-12-18 03:30 (csa) chie_v0.8toryo 32 floodgate-900-0
2010-12-17 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 78 floodgate-900-0
2010-12-16 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 40 floodgate-900-0
2010-12-16 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 62 floodgate-900-0
2010-12-16 12:30 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-12-16 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 80 floodgate-900-0
2010-12-16 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 116 floodgate-900-0
2010-12-11 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 100 floodgate-900-0
2010-12-11 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 58 floodgate-900-0
2010-12-11 01:00 (csa) chie_v0.8toryo 72 floodgate-900-0
2010-12-10 22:30 (csa) chie_v0.8toryo 78 floodgate-900-0
2010-12-10 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 92 floodgate-900-0
2010-12-10 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-12-07 10:30 (csa) chie_v0.8toryo 54 floodgate-900-0
2010-12-06 20:30 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
2010-12-06 19:00 (csa) chie_v0.8toryo 84 floodgate-900-0
2010-12-06 17:30 (csa) chie_v0.8toryo 78 floodgate-900-0
2010-12-06 16:30 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
2010-12-06 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 64 floodgate-900-0
2010-12-05 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 98 floodgate-900-0
2010-12-05 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 84 floodgate-900-0
2010-12-04 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 58 floodgate-900-0
2010-12-04 06:00 (csa) chie_v0.8toryo 74 floodgate-900-0
2010-12-02 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 78 floodgate-900-0
2010-12-02 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 70 floodgate-900-0
2010-12-01 22:30 (csa) chie_v0.8toryo 80 floodgate-900-0
2010-12-01 20:00 (csa) chie_v0.8toryo 198 floodgate-900-0
2010-12-01 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 76 floodgate-900-0
0/59/0/1

chie_v0.8-pishogi

dateresultmovesgame
2010-12-30 18:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-12-30 17:00 (csa) chie_v0.8toryo 93 floodgate-900-0
2010-12-30 12:30 (csa) chie_v0.8toryo 79 floodgate-900-0
2010-12-29 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 83 floodgate-900-0
2010-12-29 12:30 (csa) chie_v0.8toryo 35 floodgate-900-0
2010-12-28 19:30 (csa) chie_v0.8toryo 91 floodgate-900-0
2010-12-28 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 63 floodgate-900-0
2010-12-28 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 47 floodgate-900-0
2010-12-28 05:00 (csa) chie_v0.8toryo 55 floodgate-900-0
2010-12-28 00:00 (csa) chie_v0.8toryo 49 floodgate-900-0
2010-12-27 16:30 (csa) chie_v0.8toryo 61 floodgate-900-0
2010-12-27 15:30 (csa) chie_v0.8toryo 89 floodgate-900-0
2010-12-26 10:30 (csa) chie_v0.8toryo 39 floodgate-900-0
2010-12-25 22:30 (csa) chie_v0.8toryo 53 floodgate-900-0
2010-12-25 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 89 floodgate-900-0
2010-12-25 03:30 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-12-25 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 53 floodgate-900-0
2010-12-24 12:30 (csa) chie_v0.8toryo 89 floodgate-900-0
2010-12-23 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 45 floodgate-900-0
2010-12-23 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 39 floodgate-900-0
2010-12-23 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-12-23 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-12-23 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-12-23 01:30 (csa) chie_v0.8toryo 63 floodgate-900-0
2010-12-23 00:00 (csa) chie_v0.8toryo 75 floodgate-900-0
2010-12-22 16:30 (csa) chie_v0.8toryo 69 floodgate-900-0
2010-12-22 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 27 floodgate-900-0
2010-12-21 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 75 floodgate-900-0
2010-12-21 00:00 (csa) chie_v0.8toryo 51 floodgate-900-0
2010-12-20 10:00 (csa) chie_v0.8toryo 53 floodgate-900-0
2010-12-20 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-12-19 01:30 (csa) chie_v0.8toryo 87 floodgate-900-0
2010-12-19 00:30 (csa) chie_v0.8toryo 75 floodgate-900-0
2010-12-18 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 93 floodgate-900-0
2010-12-18 00:00 (csa) chie_v0.8toryo 77 floodgate-900-0
2010-12-17 09:30 (csa) chie_v0.8toryo 57 floodgate-900-0
2010-12-17 07:00 (csa) chie_v0.8toryo 97 floodgate-900-0
2010-12-16 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 69 floodgate-900-0
2010-12-16 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 93 floodgate-900-0
2010-12-16 07:30 (csa) chie_v0.8toryo 121 floodgate-900-0
2010-12-16 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 47 floodgate-900-0
2010-12-11 12:00 (csa) chie_v0.8toryo 89 floodgate-900-0
2010-12-11 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 109 floodgate-900-0
2010-12-11 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 57 floodgate-900-0
2010-12-11 04:00 (csa) chie_v0.8toryo 73 floodgate-900-0
2010-12-11 03:00 (csa) chie_v0.8toryo 45 floodgate-900-0
2010-12-10 23:30 (csa) chie_v0.8toryo 69 floodgate-900-0
2010-12-10 18:00 (csa) chie_v0.8toryo 67 floodgate-900-0
2010-12-10 17:00 (csa) chie_v0.8toryo 47 floodgate-900-0
2010-12-10 15:00 (csa) chie_v0.8toryo 79 floodgate-900-0
2010-12-10 14:00 (csa) chie_v0.8toryo 61 floodgate-900-0
2010-12-10 13:00 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-12-09 16:00 (csa) chie_v0.8toryo 89 floodgate-900-0
2010-12-07 08:30 (csa) chie_v0.8toryo 59 floodgate-900-0
2010-12-07 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 73 floodgate-900-0
2010-12-07 03:30 (csa) chie_v0.8toryo 55 floodgate-900-0
2010-12-06 15:30 (csa) chie_v0.8toryo 63 floodgate-900-0
2010-12-06 02:00 (csa) chie_v0.8toryo 89 floodgate-900-0
2010-12-05 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 67 floodgate-900-0
2010-12-05 02:30 (csa) chie_v0.8toryo 43 floodgate-900-0
2010-12-05 00:30 (csa) chie_v0.8toryo 231 floodgate-900-0
2010-12-04 22:30 (csa) 1 floodgate-900-0
2010-12-04 14:30 (csa) chie_v0.8toryo 69 floodgate-900-0
2010-12-04 05:00 (csa) chie_v0.8toryo 71 floodgate-900-0
2010-12-03 04:30 (csa) chie_v0.8toryo 65 floodgate-900-0
2010-12-02 05:30 (csa) chie_v0.8toryo 47 floodgate-900-0
2010-12-01 17:00 (csa) chie_v0.8toryo 95 floodgate-900-0
2010-12-01 06:30 (csa) chie_v0.8toryo 85 floodgate-900-0
67/0/0/1

total

  • pishogi win: 0
  • chie_v0.8 win: 126
  • other: 2

shogi-server@wdoor