garyu-pishogi

pishogi-garyu

dateresultmovesgame
2011-12-30 10:00 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2011-12-30 02:00 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2011-12-28 16:30 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2011-12-28 09:00 (csa) garyutoryo 64 floodgate-900-0
2011-12-28 05:00 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2011-12-27 11:00 (csa) garyutoryo 104 floodgate-900-0
2011-12-27 06:00 (csa) garyutoryo 32 floodgate-900-0
2011-12-27 02:00 (csa) garyutoryo 32 floodgate-900-0
2011-12-27 01:00 (csa) garyutoryo 32 floodgate-900-0
2011-12-25 09:00 (csa) garyutoryo 108 floodgate-900-0
2011-12-22 21:00 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2011-12-22 15:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2011-12-22 11:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2011-12-22 08:00 (csa) garyutoryo 64 floodgate-900-0
2011-12-21 23:30 (csa) garyutoryo 54 floodgate-900-0
2011-12-21 20:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2011-12-21 19:30 (csa) garyutoryo 64 floodgate-900-0
2011-12-21 17:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2011-12-21 16:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2011-12-21 15:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2011-12-21 14:00 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2011-12-21 13:00 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2011-12-21 11:30 (csa) garyutoryo 64 floodgate-900-0
2011-12-21 07:00 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2011-12-21 05:00 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2011-12-21 04:00 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2011-12-21 02:30 (csa) garyutoryo 94 floodgate-900-0
2011-12-20 17:00 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2011-12-20 12:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2011-12-20 11:30 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2011-12-20 10:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2011-12-20 07:00 (csa) garyutoryo 110 floodgate-900-0
2011-12-20 06:00 (csa) garyutoryo 94 floodgate-900-0
2011-12-20 05:00 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2011-12-20 03:30 (csa) garyutoryo 164 floodgate-900-0
2011-12-19 20:00 (csa) garyutoryo 112 floodgate-900-0
2011-12-19 17:30 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2011-12-19 16:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2011-12-19 15:30 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2011-12-19 14:30 (csa) garyutoryo 114 floodgate-900-0
2011-12-19 13:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2011-12-19 12:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2011-12-19 11:30 (csa) garyutoryo 110 floodgate-900-0
2011-12-19 10:30 (csa) garyutoryo 112 floodgate-900-0
2011-12-19 09:30 (csa) garyutoryo 92 floodgate-900-0
2011-12-19 06:30 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2011-12-18 10:00 (csa) garyutoryo 30 floodgate-900-0
2011-12-18 09:00 (csa) garyutoryo 30 floodgate-900-0
2011-12-18 08:00 (csa) garyutoryo 40 floodgate-900-0
2011-12-17 08:30 (csa) garyutoryo 42 floodgate-900-0
2011-12-17 04:30 (csa) drawsennichite 199 floodgate-900-0
2011-12-17 03:30 (csa) garyutoryo 164 floodgate-900-0
2011-12-15 19:30 (csa) garyutoryo 30 floodgate-900-0
2011-12-15 14:30 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2011-12-15 13:30 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2011-12-15 11:30 (csa) garyutoryo 26 floodgate-900-0
2011-12-15 10:30 (csa) garyutoryo 26 floodgate-900-0
2011-12-15 05:30 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2011-12-15 04:30 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2011-12-15 03:30 (csa) garyutoryo 64 floodgate-900-0
2011-12-15 02:30 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2011-12-14 19:00 (csa) garyutoryo 126 floodgate-900-0
2011-12-14 14:00 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2011-12-14 10:00 (csa) garyutoryo 46 floodgate-900-0
2011-12-14 04:00 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2011-12-14 03:00 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2011-12-14 02:00 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2011-12-14 00:00 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2011-12-13 20:30 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2011-12-13 19:30 (csa) garyutoryo 106 floodgate-900-0
2011-12-13 17:00 (csa) garyutoryo 98 floodgate-900-0
2011-12-13 16:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2011-12-13 12:00 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2011-12-13 11:00 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2011-12-13 06:00 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2011-12-13 05:00 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2011-12-13 04:00 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2011-12-13 00:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2011-12-12 22:00 (csa) garyutoryo 32 floodgate-900-0
2011-12-12 21:00 (csa) garyutoryo 168 floodgate-900-0
2011-12-12 20:00 (csa) garyutoryo 112 floodgate-900-0
2011-12-12 19:00 (csa) garyutoryo 108 floodgate-900-0
2011-12-12 16:30 (csa) garyutoryo 112 floodgate-900-0
2011-12-12 15:30 (csa) garyutoryo 54 floodgate-900-0
2011-12-12 14:30 (csa) garyutoryo 158 floodgate-900-0
2011-12-12 13:30 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2011-12-12 12:30 (csa) garyutoryo 110 floodgate-900-0
2011-12-12 11:30 (csa) garyutoryo 116 floodgate-900-0
2011-12-12 09:00 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2011-12-12 07:00 (csa) garyutoryo 50 floodgate-900-0
2011-12-12 05:00 (csa) garyutoryo 134 floodgate-900-0
2011-12-12 01:00 (csa) garyutoryo 122 floodgate-900-0
2011-12-12 00:00 (csa) garyutoryo 74 floodgate-900-0
2011-12-11 22:00 (csa) garyutoryo 96 floodgate-900-0
2011-12-11 21:00 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2011-12-11 19:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2011-12-11 18:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2011-12-11 15:30 (csa) garyutoryo 96 floodgate-900-0
2011-12-11 14:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2011-12-11 03:30 (csa) garyutoryo 128 floodgate-900-0
2011-12-11 02:30 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2011-12-09 17:00 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2011-12-09 12:00 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2011-12-08 07:00 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2011-12-07 21:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2011-12-07 19:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2011-12-07 17:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2011-12-07 02:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2011-12-06 23:30 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2011-12-06 20:00 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2011-12-06 13:30 (csa) garyutoryo 20 floodgate-900-0
2011-12-06 07:30 (csa) garyutoryo 104 floodgate-900-0
2011-12-06 02:00 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2011-12-05 20:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2011-12-01 07:00 (csa) garyutoryo 112 floodgate-900-0
2011-12-01 03:30 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
0/115/1/0

garyu-pishogi

dateresultmovesgame
2011-12-31 02:00 (csa) 6 floodgate-900-0
2011-12-31 01:00 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2011-12-30 08:00 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2011-12-30 07:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2011-12-30 06:00 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2011-12-30 04:30 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2011-12-30 03:00 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2011-12-30 01:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-28 14:00 (csa) drawsennichite 46 floodgate-900-0
2011-12-28 11:00 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2011-12-27 14:00 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2011-12-27 03:30 (csa) garyutoryo 31 floodgate-900-0
2011-12-26 20:00 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2011-12-26 17:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2011-12-26 08:30 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2011-12-26 04:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2011-12-26 03:30 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2011-12-25 11:00 (csa) garyutoryo 89 floodgate-900-0
2011-12-25 10:00 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2011-12-23 01:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-22 20:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-22 13:30 (csa) garyutoryo 125 floodgate-900-0
2011-12-22 12:30 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2011-12-21 22:30 (csa) garyutoryo 91 floodgate-900-0
2011-12-21 09:00 (csa) garyutoryo 51 floodgate-900-0
2011-12-21 08:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-21 06:00 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2011-12-21 01:30 (csa) garyutoryo 63 floodgate-900-0
2011-12-20 15:00 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2011-12-20 09:30 (csa) garyutoryo 47 floodgate-900-0
2011-12-20 08:30 (csa) garyutoryo 105 floodgate-900-0
2011-12-20 02:30 (csa) garyutoryo 105 floodgate-900-0
2011-12-20 01:30 (csa) garyutoryo 103 floodgate-900-0
2011-12-19 19:00 (csa) garyutoryo 127 floodgate-900-0
2011-12-19 08:30 (csa) garyutoryo 31 floodgate-900-0
2011-12-19 07:30 (csa) garyutoryo 37 floodgate-900-0
2011-12-19 05:30 (csa) garyutoryo 35 floodgate-900-0
2011-12-19 02:30 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2011-12-19 01:30 (csa) garyutoryo 27 floodgate-900-0
2011-12-19 00:30 (csa) garyutoryo 25 floodgate-900-0
2011-12-18 11:00 (csa) garyutoryo 35 floodgate-900-0
2011-12-18 07:00 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2011-12-18 04:30 (csa) garyutoryo 41 floodgate-900-0
2011-12-17 10:30 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2011-12-17 07:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2011-12-17 06:00 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2011-12-17 02:00 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2011-12-15 18:30 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2011-12-15 17:30 (csa) garyutoryo 31 floodgate-900-0
2011-12-15 16:30 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2011-12-15 15:30 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2011-12-15 12:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-15 09:30 (csa) garyutoryo 31 floodgate-900-0
2011-12-15 08:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2011-12-15 00:00 (csa) garyutoryo 99 floodgate-900-0
2011-12-14 23:00 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2011-12-14 22:00 (csa) garyutoryo 97 floodgate-900-0
2011-12-14 21:00 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2011-12-14 20:00 (csa) garyutoryo 91 floodgate-900-0
2011-12-14 18:00 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2011-12-14 17:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-14 16:00 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2011-12-14 15:00 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2011-12-14 13:00 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2011-12-14 12:00 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2011-12-14 11:00 (csa) garyutoryo 59 floodgate-900-0
2011-12-14 09:00 (csa) garyutoryo 107 floodgate-900-0
2011-12-14 08:00 (csa) garyutoryo 113 floodgate-900-0
2011-12-14 07:00 (csa) garyutoryo 37 floodgate-900-0
2011-12-14 06:00 (csa) garyutoryo 109 floodgate-900-0
2011-12-14 05:00 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2011-12-14 01:00 (csa) garyutoryo 139 floodgate-900-0
2011-12-13 22:00 (csa) garyutoryo 127 floodgate-900-0
2011-12-13 18:30 (csa) garyutoryo 101 floodgate-900-0
2011-12-13 15:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-13 10:00 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2011-12-13 09:00 (csa) garyutoryo 103 floodgate-900-0
2011-12-13 07:00 (csa) garyutoryo 37 floodgate-900-0
2011-12-13 02:30 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2011-12-13 01:30 (csa) garyutoryo 39 floodgate-900-0
2011-12-12 23:30 (csa) drawsennichite 55 floodgate-900-0
2011-12-12 17:30 (csa) garyutoryo 35 floodgate-900-0
2011-12-12 10:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2011-12-12 08:00 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2011-12-12 04:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2011-12-11 23:00 (csa) garyutoryo 119 floodgate-900-0
2011-12-11 13:30 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2011-12-11 12:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2011-12-11 06:00 (csa) garyutoryo 109 floodgate-900-0
2011-12-09 13:00 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2011-12-09 08:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2011-12-09 03:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2011-12-09 01:00 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2011-12-07 18:30 (csa) garyutoryo 59 floodgate-900-0
2011-12-07 16:30 (csa) garyutoryo 47 floodgate-900-0
2011-12-07 09:30 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2011-12-07 05:30 (csa) garyutoryo 63 floodgate-900-0
2011-12-06 19:00 (csa) garyutoryo 89 floodgate-900-0
2011-12-06 05:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2011-12-06 03:00 (csa) garyutoryo 37 floodgate-900-0
2011-12-04 04:00 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2011-12-04 01:00 (csa) garyutoryo 123 floodgate-900-0
2011-12-03 18:00 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2011-12-01 09:00 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2011-12-01 08:00 (csa) garyutoryo 123 floodgate-900-0
2011-12-01 02:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
103/0/2/1

total

  • pishogi win: 0
  • garyu win: 218
  • draw: 3
  • other: 1

shogi-server@wdoor