garyu-pishogi

pishogi-garyu

dateresultmovesgame
2012-01-31 20:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2012-01-31 18:30 (csa) drawsennichite 44 floodgate-900-0
2012-01-31 17:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-01-31 12:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2012-01-31 11:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-31 10:30 (csa) garyutoryo 50 floodgate-900-0
2012-01-31 09:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-01-31 06:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2012-01-31 05:30 (csa) garyutoryo 158 floodgate-900-0
2012-01-31 04:30 (csa) garyutoryo 94 floodgate-900-0
2012-01-31 03:30 (csa) garyutoryo 122 floodgate-900-0
2012-01-31 02:30 (csa) garyutoryo 130 floodgate-900-0
2012-01-30 01:00 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-01-28 16:00 (csa) garyutoryo 146 floodgate-900-0
2012-01-28 14:00 (csa) garyutoryo 30 floodgate-900-0
2012-01-28 13:00 (csa) garyutoryo 48 floodgate-900-0
2012-01-28 12:00 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2012-01-28 11:00 (csa) garyutoryo 122 floodgate-900-0
2012-01-28 10:00 (csa) garyutoryo 128 floodgate-900-0
2012-01-28 08:30 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2012-01-28 07:30 (csa) garyutoryo 92 floodgate-900-0
2012-01-27 18:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2012-01-27 16:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2012-01-26 17:00 (csa) garyutoryo 108 floodgate-900-0
2012-01-26 10:30 (csa) garyutoryo 104 floodgate-900-0
2012-01-26 07:30 (csa) garyutoryo 40 floodgate-900-0
2012-01-26 04:30 (csa) garyutoryo 134 floodgate-900-0
2012-01-26 03:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2012-01-24 19:30 (csa) garyutoryo 108 floodgate-900-0
2012-01-24 16:30 (csa) garyutoryo 74 floodgate-900-0
2012-01-24 10:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-24 08:00 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-01-24 05:30 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2012-01-24 02:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-01-23 18:00 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2012-01-23 17:00 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-23 15:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-01-23 14:00 (csa) garyutoryo 98 floodgate-900-0
2012-01-23 10:00 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2012-01-23 04:00 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2012-01-20 17:00 (csa) garyutoryo 54 floodgate-900-0
2012-01-20 12:30 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2012-01-20 07:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2012-01-20 04:30 (csa) garyutoryo 110 floodgate-900-0
2012-01-19 17:30 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2012-01-19 07:00 (csa) garyutoryo 166 floodgate-900-0
2012-01-19 05:00 (csa) garyutoryo 138 floodgate-900-0
2012-01-19 04:00 (csa) garyutoryo 114 floodgate-900-0
2012-01-18 17:00 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-18 16:00 (csa) garyutoryo 106 floodgate-900-0
2012-01-18 14:00 (csa) garyutoryo 40 floodgate-900-0
2012-01-18 11:00 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-01-18 08:00 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-01-18 05:00 (csa) garyutoryo 96 floodgate-900-0
2012-01-18 04:00 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-01-18 02:00 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-01-18 01:00 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2012-01-17 16:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-17 14:30 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2012-01-17 13:30 (csa) garyutoryo 74 floodgate-900-0
2012-01-17 12:30 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2012-01-17 11:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2012-01-17 10:30 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-01-17 09:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2012-01-17 06:30 (csa) garyutoryo 94 floodgate-900-0
2012-01-17 05:30 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-01-17 04:00 (csa) garyutoryo 74 floodgate-900-0
2012-01-17 03:00 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2012-01-16 19:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-16 18:30 (csa) garyutoryo 64 floodgate-900-0
2012-01-16 12:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-01-16 11:30 (csa) garyutoryo 74 floodgate-900-0
2012-01-16 05:30 (csa) garyutoryo 98 floodgate-900-0
2012-01-16 04:30 (csa) garyutoryo 96 floodgate-900-0
2012-01-16 03:30 (csa) garyutoryo 112 floodgate-900-0
2012-01-16 01:30 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2012-01-15 11:30 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2012-01-15 10:30 (csa) garyutoryo 98 floodgate-900-0
2012-01-15 09:30 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-01-15 06:00 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-13 21:30 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2012-01-13 19:30 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2012-01-13 17:30 (csa) garyutoryo 112 floodgate-900-0
2012-01-13 16:30 (csa) garyutoryo 120 floodgate-900-0
2012-01-13 15:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-01-13 14:30 (csa) garyutoryo 104 floodgate-900-0
2012-01-13 12:30 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-01-13 10:30 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2012-01-13 07:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2012-01-13 06:30 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2012-01-13 05:30 (csa) garyutoryo 102 floodgate-900-0
2012-01-13 04:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-01-13 03:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-01-13 02:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-01-12 17:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-12 16:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-01-12 07:30 (csa) garyutoryo 92 floodgate-900-0
2012-01-12 05:30 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2012-01-12 00:30 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-01-11 19:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-01-11 14:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2012-01-11 13:30 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2012-01-11 12:30 (csa) garyutoryo 92 floodgate-900-0
2012-01-11 03:30 (csa) garyutoryo 36 floodgate-900-0
2012-01-11 01:30 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2012-01-10 15:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-01-10 14:30 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2012-01-10 13:30 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2012-01-10 12:30 (csa) garyutoryo 48 floodgate-900-0
2012-01-10 10:30 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-01-10 09:30 (csa) garyutoryo 64 floodgate-900-0
2012-01-10 06:30 (csa) garyutoryo 32 floodgate-900-0
2012-01-10 03:30 (csa) garyutoryo 74 floodgate-900-0
2012-01-09 09:30 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2012-01-08 09:00 (csa) garyutoryo 92 floodgate-900-0
2012-01-08 07:30 (csa) garyutoryo 38 floodgate-900-0
2012-01-08 06:30 (csa) garyutoryo 26 floodgate-900-0
2012-01-08 05:30 (csa) garyutoryo 24 floodgate-900-0
2012-01-07 13:00 (csa) garyutoryo 40 floodgate-900-0
2012-01-07 10:00 (csa) garyutoryo 40 floodgate-900-0
2012-01-07 08:00 (csa) garyutoryo 34 floodgate-900-0
2012-01-07 06:00 (csa) garyutoryo 40 floodgate-900-0
2012-01-07 04:00 (csa) garyutoryo 32 floodgate-900-0
2012-01-07 01:30 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-01-05 11:00 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2012-01-05 01:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
0/125/1/0

garyu-pishogi

dateresultmovesgame
2012-01-31 15:30 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-01-31 14:30 (csa) garyutoryo 89 floodgate-900-0
2012-01-31 08:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-31 07:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2012-01-30 19:30 (csa) garyutoryo 61 floodgate-900-0
2012-01-30 15:30 (csa) garyutoryo 131 floodgate-900-0
2012-01-30 08:30 (csa) garyutoryo 103 floodgate-900-0
2012-01-30 03:00 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-28 18:30 (csa) garyutoryo 131 floodgate-900-0
2012-01-28 17:00 (csa) garyutoryo 133 floodgate-900-0
2012-01-28 15:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-01-28 06:30 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-01-28 05:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-28 03:30 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2012-01-27 19:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-27 03:00 (csa) garyutoryo 103 floodgate-900-0
2012-01-26 19:00 (csa) garyutoryo 103 floodgate-900-0
2012-01-26 18:00 (csa) garyutoryo 137 floodgate-900-0
2012-01-26 15:30 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-01-26 11:30 (csa) garyutoryo 131 floodgate-900-0
2012-01-26 09:30 (csa) garyutoryo 115 floodgate-900-0
2012-01-26 08:30 (csa) garyutoryo 111 floodgate-900-0
2012-01-26 06:30 (csa) garyutoryo 113 floodgate-900-0
2012-01-26 02:30 (csa) garyutoryo 45 floodgate-900-0
2012-01-25 17:30 (csa) garyutoryo 125 floodgate-900-0
2012-01-25 09:00 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2012-01-25 05:00 (csa) garyutoryo 97 floodgate-900-0
2012-01-24 18:30 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2012-01-24 17:30 (csa) garyutoryo 99 floodgate-900-0
2012-01-24 15:00 (csa) garyutoryo 63 floodgate-900-0
2012-01-24 12:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-24 11:30 (csa) garyutoryo 119 floodgate-900-0
2012-01-24 04:30 (csa) garyutoryo 51 floodgate-900-0
2012-01-23 19:00 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2012-01-23 05:00 (csa) garyutoryo 39 floodgate-900-0
2012-01-22 06:30 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2012-01-22 00:30 (csa) garyutoryo 117 floodgate-900-0
2012-01-20 18:00 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-20 09:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-01-20 06:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-20 05:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2012-01-20 03:30 (csa) garyutoryo 29 floodgate-900-0
2012-01-19 20:30 (csa) garyutoryo 101 floodgate-900-0
2012-01-19 19:30 (csa) garyutoryo 111 floodgate-900-0
2012-01-19 18:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-19 15:00 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2012-01-19 14:00 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-01-19 13:00 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2012-01-18 20:00 (csa) garyutoryo 121 floodgate-900-0
2012-01-18 19:00 (csa) garyutoryo 139 floodgate-900-0
2012-01-18 18:00 (csa) garyutoryo 47 floodgate-900-0
2012-01-18 15:00 (csa) garyutoryo 59 floodgate-900-0
2012-01-18 13:00 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-01-18 10:00 (csa) garyutoryo 159 floodgate-900-0
2012-01-18 07:00 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2012-01-18 06:00 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-18 03:00 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-01-17 20:30 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-01-17 19:30 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2012-01-17 17:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-17 15:30 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2012-01-17 08:30 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2012-01-17 07:30 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-01-17 01:30 (csa) pishogioute_sennichite 67 floodgate-900-0
2012-01-17 00:30 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-01-16 17:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-01-16 16:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-01-16 15:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2012-01-16 14:30 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2012-01-16 13:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-16 10:30 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2012-01-16 09:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-01-16 08:30 (csa) garyutoryo 109 floodgate-900-0
2012-01-16 07:30 (csa) garyutoryo 119 floodgate-900-0
2012-01-16 06:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-16 02:30 (csa) garyutoryo 91 floodgate-900-0
2012-01-16 00:30 (csa) garyutoryo 131 floodgate-900-0
2012-01-15 08:30 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-01-15 07:00 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-01-15 02:30 (csa) garyutoryo 115 floodgate-900-0
2012-01-13 20:30 (csa) garyutoryo 121 floodgate-900-0
2012-01-13 18:30 (csa) garyutoryo 165 floodgate-900-0
2012-01-12 19:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-01-12 18:30 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2012-01-12 14:30 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2012-01-12 13:30 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2012-01-12 12:30 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2012-01-12 10:30 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-01-12 09:30 (csa) garyutoryo 111 floodgate-900-0
2012-01-12 08:30 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-01-12 06:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-01-12 02:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-01-12 01:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-11 17:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-11 16:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-01-11 11:30 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-01-11 07:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-01-11 06:30 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-01-11 05:30 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2012-01-11 04:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-01-11 02:30 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2012-01-10 18:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-10 17:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-01-10 16:30 (csa) garyutoryo 61 floodgate-900-0
2012-01-10 08:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-01-10 07:30 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2012-01-09 07:30 (csa) garyutoryo 43 floodgate-900-0
2012-01-07 11:30 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2012-01-07 09:00 (csa) garyutoryo 53 floodgate-900-0
2012-01-07 05:00 (csa) garyutoryo 35 floodgate-900-0
2012-01-06 11:00 (csa) garyutoryo 35 floodgate-900-0
2012-01-06 07:00 (csa) garyutoryo 41 floodgate-900-0
2012-01-06 05:00 (csa) garyutoryo 51 floodgate-900-0
2012-01-05 08:00 (csa) garyutoryo 41 floodgate-900-0
2012-01-05 07:00 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-01-05 04:30 (csa) garyutoryo 45 floodgate-900-0
2012-01-05 03:30 (csa) garyutoryo 45 floodgate-900-0
116/1/0/0

total

  • pishogi win: 1
  • garyu win: 241
  • draw: 1

shogi-server@wdoor