pishogi-sakurapyon-05

sakurapyon-05-pishogi

dateresultmovesgame
2012-01-21 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 47 floodgate-900-0
2012-01-21 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 77 floodgate-900-0
2012-01-21 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 51 floodgate-900-0
2012-01-21 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 129 floodgate-900-0
2012-01-20 23:00 (csa) pishogitime up 124 floodgate-900-0
2012-01-20 20:30 (csa) sakurapyon-05toryo 71 floodgate-900-0
2012-01-20 17:30 (csa) sakurapyon-05toryo 45 floodgate-900-0
2012-01-20 15:30 (csa) sakurapyon-05toryo 91 floodgate-900-0
2012-01-20 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 65 floodgate-900-0
2012-01-20 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 127 floodgate-900-0
2012-01-20 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 45 floodgate-900-0
2012-01-20 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 129 floodgate-900-0
2012-01-20 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 57 floodgate-900-0
2012-01-20 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 45 floodgate-900-0
2012-01-20 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 83 floodgate-900-0
2012-01-20 02:00 (csa) sakurapyon-05toryo 69 floodgate-900-0
2012-01-19 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 87 floodgate-900-0
2012-01-19 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 111 floodgate-900-0
2012-01-19 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 91 floodgate-900-0
2012-01-19 16:30 (csa) pishogitime up 120 floodgate-900-0
2012-01-19 10:30 (csa) sakurapyon-05toryo 97 floodgate-900-0
2012-01-19 08:30 (csa) sakurapyon-05toryo 93 floodgate-900-0
2012-01-19 05:30 (csa) sakurapyon-05toryo 87 floodgate-900-0
2012-01-19 04:30 (csa) sakurapyon-05toryo 41 floodgate-900-0
2012-01-19 02:30 (csa) sakurapyon-05toryo 69 floodgate-900-0
2012-01-19 01:30 (csa) pishogitime up 120 floodgate-900-0
2012-01-18 23:30 (csa) sakurapyon-05toryo 51 floodgate-900-0
2012-01-18 22:30 (csa) pishogitime up 128 floodgate-900-0
2012-01-18 14:30 (csa) sakurapyon-05toryo 111 floodgate-900-0
2012-01-18 07:30 (csa) sakurapyon-05toryo 71 floodgate-900-0
2012-01-18 06:30 (csa) sakurapyon-05toryo 83 floodgate-900-0
2012-01-18 04:30 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-18 01:30 (csa) sakurapyon-05toryo 65 floodgate-900-0
2012-01-18 00:30 (csa) sakurapyon-05toryo 59 floodgate-900-0
2012-01-17 23:30 (csa) sakurapyon-05toryo 79 floodgate-900-0
2012-01-17 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 103 floodgate-900-0
2012-01-17 15:00 (csa) sakurapyon-05toryo 51 floodgate-900-0
2012-01-17 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-17 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 73 floodgate-900-0
2012-01-17 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-17 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-17 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 57 floodgate-900-0
2012-01-17 03:30 (csa) sakurapyon-05toryo 89 floodgate-900-0
2012-01-17 02:30 (csa) sakurapyon-05toryo 95 floodgate-900-0
2012-01-17 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 89 floodgate-900-0
2012-01-16 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 63 floodgate-900-0
2012-01-16 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 33 floodgate-900-0
2012-01-16 20:00 (csa) pishogitoryo 100 floodgate-900-0
2012-01-16 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 101 floodgate-900-0
2012-01-16 17:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-16 16:00 (csa) sakurapyon-05toryo 83 floodgate-900-0
2012-01-16 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 83 floodgate-900-0
2012-01-16 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 75 floodgate-900-0
2012-01-16 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 51 floodgate-900-0
2012-01-16 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 47 floodgate-900-0
2012-01-16 02:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-15 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 85 floodgate-900-0
2012-01-15 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 51 floodgate-900-0
2012-01-15 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 99 floodgate-900-0
2012-01-15 16:00 (csa) sakurapyon-05toryo 111 floodgate-900-0
2012-01-15 15:00 (csa) sakurapyon-05toryo 113 floodgate-900-0
2012-01-15 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-15 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 49 floodgate-900-0
2012-01-15 07:30 (csa) drawsennichite 57 floodgate-900-0
2012-01-15 06:30 (csa) sakurapyon-05toryo 51 floodgate-900-0
2012-01-15 05:30 (csa) sakurapyon-05toryo 47 floodgate-900-0
2012-01-15 03:30 (csa) sakurapyon-05toryo 89 floodgate-900-0
2012-01-15 03:00 (csa) drawsennichite 57 floodgate-900-0
2012-01-15 01:30 (csa) drawsennichite 47 floodgate-900-0
2012-01-15 00:00 (csa) drawsennichite 57 floodgate-900-0
2012-01-14 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-14 20:30 (csa) drawsennichite 57 floodgate-900-0
2012-01-14 19:30 (csa) sakurapyon-05toryo 75 floodgate-900-0
2012-01-14 17:30 (csa) sakurapyon-05toryo 53 floodgate-900-0
2012-01-14 14:30 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-14 14:00 (csa) drawsennichite 57 floodgate-900-0
2012-01-14 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 129 floodgate-900-0
2012-01-14 11:30 (csa) drawsennichite 57 floodgate-900-0
2012-01-14 11:00 (csa) drawsennichite 57 floodgate-900-0
2012-01-14 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 53 floodgate-900-0
2012-01-14 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 71 floodgate-900-0
2012-01-14 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 69 floodgate-900-0
2012-01-14 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-14 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 79 floodgate-900-0
2012-01-14 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 73 floodgate-900-0
2012-01-13 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 63 floodgate-900-0
2012-01-13 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 87 floodgate-900-0
2012-01-13 16:00 (csa) sakurapyon-05toryo 119 floodgate-900-0
2012-01-13 15:00 (csa) sakurapyon-05toryo 85 floodgate-900-0
2012-01-13 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 63 floodgate-900-0
2012-01-13 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 57 floodgate-900-0
2012-01-13 11:00 (csa) pishogitoryo 96 floodgate-900-0
2012-01-13 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-13 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 81 floodgate-900-0
2012-01-13 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 99 floodgate-900-0
2012-01-13 02:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-13 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 63 floodgate-900-0
2012-01-12 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 95 floodgate-900-0
2012-01-12 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 57 floodgate-900-0
2012-01-12 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-12 16:00 (csa) sakurapyon-05toryo 79 floodgate-900-0
2012-01-12 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 95 floodgate-900-0
2012-01-12 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 69 floodgate-900-0
2012-01-12 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 77 floodgate-900-0
2012-01-12 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 75 floodgate-900-0
2012-01-12 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-12 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 81 floodgate-900-0
2012-01-12 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 103 floodgate-900-0
2012-01-12 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 23 floodgate-900-0
2012-01-12 02:00 (csa) sakurapyon-05toryo 93 floodgate-900-0
2012-01-12 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 85 floodgate-900-0
2012-01-12 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 75 floodgate-900-0
2012-01-11 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 35 floodgate-900-0
2012-01-11 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 21 floodgate-900-0
2012-01-11 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 77 floodgate-900-0
2012-01-11 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 77 floodgate-900-0
2012-01-11 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 107 floodgate-900-0
2012-01-11 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 35 floodgate-900-0
2012-01-11 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 73 floodgate-900-0
2012-01-11 09:00 (csa) pishogioute_sennichite 91 floodgate-900-0
2012-01-11 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 55 floodgate-900-0
2012-01-11 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 53 floodgate-900-0
2012-01-10 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 55 floodgate-900-0
2012-01-10 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 55 floodgate-900-0
2012-01-10 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 75 floodgate-900-0
2012-01-10 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 39 floodgate-900-0
2012-01-10 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 39 floodgate-900-0
2012-01-10 17:00 (csa) sakurapyon-05toryo 53 floodgate-900-0
2012-01-10 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 71 floodgate-900-0
2012-01-10 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 61 floodgate-900-0
2012-01-10 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 113 floodgate-900-0
2012-01-10 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 57 floodgate-900-0
2012-01-10 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 47 floodgate-900-0
2012-01-10 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 105 floodgate-900-0
2012-01-09 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 55 floodgate-900-0
2012-01-09 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 87 floodgate-900-0
2012-01-09 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 51 floodgate-900-0
2012-01-09 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 101 floodgate-900-0
2012-01-09 16:00 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-09 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 63 floodgate-900-0
2012-01-09 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 57 floodgate-900-0
2012-01-09 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 71 floodgate-900-0
2012-01-09 08:30 (csa) sakurapyon-05toryo 65 floodgate-900-0
2012-01-09 05:30 (csa) sakurapyon-05toryo 35 floodgate-900-0
2012-01-09 03:30 (csa) sakurapyon-05toryo 25 floodgate-900-0
2012-01-09 00:30 (csa) sakurapyon-05toryo 101 floodgate-900-0
2012-01-08 20:30 (csa) sakurapyon-05toryo 95 floodgate-900-0
2012-01-08 18:30 (csa) sakurapyon-05toryo 69 floodgate-900-0
2012-01-08 17:30 (csa) sakurapyon-05toryo 39 floodgate-900-0
2012-01-08 16:30 (csa) sakurapyon-05toryo 45 floodgate-900-0
2012-01-08 11:30 (csa) pishogitime up 130 floodgate-900-0
2012-01-08 10:30 (csa) sakurapyon-05toryo 89 floodgate-900-0
2012-01-08 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 41 floodgate-900-0
2012-01-08 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 33 floodgate-900-0
2012-01-08 03:30 (csa) sakurapyon-05toryo 29 floodgate-900-0
2012-01-08 02:30 (csa) sakurapyon-05toryo 69 floodgate-900-0
2012-01-08 01:30 (csa) sakurapyon-05toryo 47 floodgate-900-0
2012-01-08 00:30 (csa) sakurapyon-05toryo 31 floodgate-900-0
2012-01-07 23:30 (csa) sakurapyon-05toryo 59 floodgate-900-0
2012-01-07 19:30 (csa) sakurapyon-05toryo 31 floodgate-900-0
2012-01-07 17:30 (csa) sakurapyon-05toryo 67 floodgate-900-0
2012-01-07 15:30 (csa) sakurapyon-05toryo 35 floodgate-900-0
2012-01-07 14:30 (csa) sakurapyon-05toryo 47 floodgate-900-0
2012-01-07 13:30 (csa) sakurapyon-05toryo 55 floodgate-900-0
2012-01-07 12:00 (csa) drawsennichite 34 floodgate-900-0
2012-01-07 09:30 (csa) sakurapyon-05toryo 41 floodgate-900-0
2012-01-07 05:30 (csa) sakurapyon-05toryo 39 floodgate-900-0
2012-01-07 04:30 (csa) sakurapyon-05toryo 65 floodgate-900-0
2012-01-07 03:30 (csa) sakurapyon-05toryo 47 floodgate-900-0
152/8/9/0

pishogi-sakurapyon-05

dateresultmovesgame
2012-01-21 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 60 floodgate-900-0
2012-01-21 10:30 (csa) sakurapyon-05toryo 74 floodgate-900-0
2012-01-21 08:00 (csa) sakurapyon-05oute_sennichite 75 floodgate-900-0
2012-01-21 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 80 floodgate-900-0
2012-01-21 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 56 floodgate-900-0
2012-01-21 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 82 floodgate-900-0
2012-01-21 01:30 (csa) sakurapyon-05toryo 80 floodgate-900-0
2012-01-21 01:00 (csa) drawsennichite 28 floodgate-900-0
2012-01-21 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 62 floodgate-900-0
2012-01-20 22:30 (csa) drawsennichite 87 floodgate-900-0
2012-01-20 21:30 (csa) pishogitoryo 97 floodgate-900-0
2012-01-20 19:30 (csa) sakurapyon-05toryo 36 floodgate-900-0
2012-01-20 18:30 (csa) sakurapyon-05toryo 66 floodgate-900-0
2012-01-20 16:30 (csa) sakurapyon-05toryo 100 floodgate-900-0
2012-01-20 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 82 floodgate-900-0
2012-01-20 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-20 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 82 floodgate-900-0
2012-01-20 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 56 floodgate-900-0
2012-01-20 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 94 floodgate-900-0
2012-01-20 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 60 floodgate-900-0
2012-01-20 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 64 floodgate-900-0
2012-01-19 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 90 floodgate-900-0
2012-01-19 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 98 floodgate-900-0
2012-01-19 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-19 15:30 (csa) sakurapyon-05toryo 64 floodgate-900-0
2012-01-19 14:30 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-19 13:30 (csa) sakurapyon-05toryo 68 floodgate-900-0
2012-01-19 12:30 (csa) sakurapyon-05toryo 54 floodgate-900-0
2012-01-19 11:30 (csa) sakurapyon-05toryo 62 floodgate-900-0
2012-01-19 09:30 (csa) sakurapyon-05toryo 100 floodgate-900-0
2012-01-19 07:30 (csa) sakurapyon-05toryo 166 floodgate-900-0
2012-01-19 06:30 (csa) sakurapyon-05toryo 54 floodgate-900-0
2012-01-19 03:30 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-19 00:30 (csa) sakurapyon-05toryo 64 floodgate-900-0
2012-01-18 21:30 (csa) sakurapyon-05toryo 44 floodgate-900-0
2012-01-18 20:30 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-18 19:30 (csa) sakurapyon-05toryo 88 floodgate-900-0
2012-01-18 18:30 (csa) sakurapyon-05toryo 74 floodgate-900-0
2012-01-18 17:30 (csa) sakurapyon-05toryo 110 floodgate-900-0
2012-01-18 16:30 (csa) sakurapyon-05toryo 88 floodgate-900-0
2012-01-18 15:30 (csa) sakurapyon-05toryo 68 floodgate-900-0
2012-01-18 13:30 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-18 12:30 (csa) sakurapyon-05toryo 60 floodgate-900-0
2012-01-18 11:30 (csa) sakurapyon-05toryo 66 floodgate-900-0
2012-01-18 10:30 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-18 09:30 (csa) sakurapyon-05toryo 68 floodgate-900-0
2012-01-18 08:30 (csa) sakurapyon-05toryo 56 floodgate-900-0
2012-01-18 05:30 (csa) sakurapyon-05toryo 76 floodgate-900-0
2012-01-18 03:30 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-18 02:30 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-17 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 68 floodgate-900-0
2012-01-17 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-17 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 100 floodgate-900-0
2012-01-17 18:00 (csa) pishogitoryo 97 floodgate-900-0
2012-01-17 17:00 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-17 16:00 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-17 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 76 floodgate-900-0
2012-01-17 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 68 floodgate-900-0
2012-01-17 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 80 floodgate-900-0
2012-01-17 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 80 floodgate-900-0
2012-01-17 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-16 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 74 floodgate-900-0
2012-01-16 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 56 floodgate-900-0
2012-01-16 15:00 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-16 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-16 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 52 floodgate-900-0
2012-01-16 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-16 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 66 floodgate-900-0
2012-01-16 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 58 floodgate-900-0
2012-01-16 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-16 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-16 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-16 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 82 floodgate-900-0
2012-01-16 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-15 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 90 floodgate-900-0
2012-01-15 20:00 (csa) sakurapyon-05toryo 86 floodgate-900-0
2012-01-15 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 66 floodgate-900-0
2012-01-15 17:00 (csa) sakurapyon-05toryo 98 floodgate-900-0
2012-01-15 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 54 floodgate-900-0
2012-01-15 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 20 floodgate-900-0
2012-01-15 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 74 floodgate-900-0
2012-01-15 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 82 floodgate-900-0
2012-01-15 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-15 04:30 (csa) sakurapyon-05toryo 108 floodgate-900-0
2012-01-15 02:00 (csa) sakurapyon-05toryo 112 floodgate-900-0
2012-01-15 00:30 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-14 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-14 21:00 (csa) pishogitime up 179 floodgate-900-0
2012-01-14 18:30 (csa) sakurapyon-05toryo 88 floodgate-900-0
2012-01-14 16:30 (csa) sakurapyon-05toryo 64 floodgate-900-0
2012-01-14 15:30 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-14 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 76 floodgate-900-0
2012-01-14 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-14 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 100 floodgate-900-0
2012-01-14 02:00 (csa) pishogitime up 165 floodgate-900-0
2012-01-14 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-14 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 84 floodgate-900-0
2012-01-13 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 84 floodgate-900-0
2012-01-13 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-13 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-13 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 110 floodgate-900-0
2012-01-13 17:00 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-13 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 110 floodgate-900-0
2012-01-13 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 120 floodgate-900-0
2012-01-13 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 64 floodgate-900-0
2012-01-13 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 54 floodgate-900-0
2012-01-13 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-13 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 98 floodgate-900-0
2012-01-13 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 80 floodgate-900-0
2012-01-12 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-12 21:00 (csa) sakurapyon-05toryo 102 floodgate-900-0
2012-01-12 18:00 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-12 17:00 (csa) sakurapyon-05toryo 72 floodgate-900-0
2012-01-12 15:00 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-12 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 116 floodgate-900-0
2012-01-12 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 56 floodgate-900-0
2012-01-12 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 64 floodgate-900-0
2012-01-12 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 48 floodgate-900-0
2012-01-11 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-11 16:30 (csa) sakurapyon-05toryo 62 floodgate-900-0
2012-01-11 15:30 (csa) sakurapyon-05toryo 76 floodgate-900-0
2012-01-11 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 74 floodgate-900-0
2012-01-11 13:00 (csa) sakurapyon-05toryo 42 floodgate-900-0
2012-01-11 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 56 floodgate-900-0
2012-01-11 08:00 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-11 07:00 (csa) sakurapyon-05toryo 48 floodgate-900-0
2012-01-11 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 62 floodgate-900-0
2012-01-11 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 90 floodgate-900-0
2012-01-11 02:00 (csa) sakurapyon-05toryo 48 floodgate-900-0
2012-01-11 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 58 floodgate-900-0
2012-01-11 00:00 (csa) sakurapyon-05toryo 40 floodgate-900-0
2012-01-10 22:00 (csa) sakurapyon-05toryo 48 floodgate-900-0
2012-01-10 16:00 (csa) sakurapyon-05toryo 62 floodgate-900-0
2012-01-10 15:00 (csa) sakurapyon-05toryo 80 floodgate-900-0
2012-01-10 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 68 floodgate-900-0
2012-01-10 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 58 floodgate-900-0
2012-01-10 10:00 (csa) sakurapyon-05toryo 74 floodgate-900-0
2012-01-10 09:00 (csa) sakurapyon-05toryo 82 floodgate-900-0
2012-01-10 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 88 floodgate-900-0
2012-01-10 04:00 (csa) sakurapyon-05toryo 86 floodgate-900-0
2012-01-10 03:00 (csa) sakurapyon-05toryo 48 floodgate-900-0
2012-01-10 02:00 (csa) sakurapyon-05toryo 86 floodgate-900-0
2012-01-10 01:00 (csa) sakurapyon-05toryo 88 floodgate-900-0
2012-01-09 23:00 (csa) sakurapyon-05toryo 114 floodgate-900-0
2012-01-09 19:00 (csa) sakurapyon-05toryo 64 floodgate-900-0
2012-01-09 17:00 (csa) pishogitoryo 113 floodgate-900-0
2012-01-09 15:00 (csa) sakurapyon-05toryo 96 floodgate-900-0
2012-01-09 14:00 (csa) sakurapyon-05toryo 112 floodgate-900-0
2012-01-09 12:00 (csa) sakurapyon-05toryo 44 floodgate-900-0
2012-01-09 06:30 (csa) sakurapyon-05toryo 120 floodgate-900-0
2012-01-09 04:30 (csa) sakurapyon-05toryo 110 floodgate-900-0
2012-01-09 02:30 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-09 01:30 (csa) sakurapyon-05toryo 70 floodgate-900-0
2012-01-08 23:30 (csa) sakurapyon-05toryo 68 floodgate-900-0
2012-01-08 22:30 (csa) sakurapyon-05toryo 88 floodgate-900-0
2012-01-08 21:30 (csa) sakurapyon-05toryo 154 floodgate-900-0
2012-01-08 19:30 (csa) sakurapyon-05toryo 66 floodgate-900-0
2012-01-08 15:30 (csa) sakurapyon-05toryo 106 floodgate-900-0
2012-01-08 14:30 (csa) sakurapyon-05toryo 114 floodgate-900-0
2012-01-08 13:30 (csa) sakurapyon-05toryo 92 floodgate-900-0
2012-01-08 12:30 (csa) pishogitoryo 91 floodgate-900-0
2012-01-08 09:30 (csa) sakurapyon-05toryo 148 floodgate-900-0
2012-01-08 06:00 (csa) sakurapyon-05toryo 28 floodgate-900-0
2012-01-08 05:00 (csa) sakurapyon-05toryo 40 floodgate-900-0
2012-01-07 22:30 (csa) sakurapyon-05toryo 28 floodgate-900-0
2012-01-07 21:30 (csa) sakurapyon-05toryo 20 floodgate-900-0
2012-01-07 20:30 (csa) sakurapyon-05toryo 58 floodgate-900-0
2012-01-07 18:30 (csa) sakurapyon-05toryo 50 floodgate-900-0
2012-01-07 16:30 (csa) sakurapyon-05toryo 32 floodgate-900-0
2012-01-07 12:30 (csa) sakurapyon-05toryo 48 floodgate-900-0
2012-01-07 11:00 (csa) sakurapyon-05toryo 44 floodgate-900-0
2012-01-07 08:30 (csa) sakurapyon-05toryo 52 floodgate-900-0
2012-01-07 07:30 (csa) sakurapyon-05toryo 78 floodgate-900-0
2012-01-07 06:30 (csa) sakurapyon-05toryo 52 floodgate-900-0
2012-01-07 02:30 (csa) sakurapyon-05toryo 48 floodgate-900-0
6/167/2/0

total

  • sakurapyon-05 win: 319
  • pishogi win: 14
  • draw: 11

shogi-server@wdoor