garyu-pishogi

pishogi-garyu

dateresultmovesgame
2012-02-29 18:00 (csa) garyutoryo 92 floodgate-900-0
2012-02-29 09:30 (csa) garyutoryo 136 floodgate-900-0
2012-02-29 06:00 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2012-02-28 13:00 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2012-02-28 09:30 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2012-02-28 07:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-02-28 06:30 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2012-02-27 18:00 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2012-02-27 17:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-02-27 11:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-02-27 10:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-02-27 06:00 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-02-27 05:00 (csa) garyutoryo 54 floodgate-900-0
2012-02-27 04:00 (csa) garyutoryo 54 floodgate-900-0
2012-02-26 11:00 (csa) garyutoryo 98 floodgate-900-0
2012-02-26 07:00 (csa) garyutoryo 104 floodgate-900-0
2012-02-26 04:30 (csa) garyutoryo 136 floodgate-900-0
2012-02-24 15:00 (csa) garyutoryo 30 floodgate-900-0
2012-02-23 17:00 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2012-02-23 16:00 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2012-02-23 12:00 (csa) garyutoryo 46 floodgate-900-0
2012-02-23 09:00 (csa) garyutoryo 66 floodgate-900-0
2012-02-22 11:30 (csa) garyutoryo 56 floodgate-900-0
2012-02-22 04:30 (csa) garyutoryo 76 floodgate-900-0
2012-02-21 19:00 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-02-20 18:30 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2012-02-20 12:30 (csa) garyutoryo 138 floodgate-900-0
2012-02-20 05:30 (csa) garyutoryo 22 floodgate-900-0
2012-02-20 03:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-02-19 13:30 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2012-02-19 12:30 (csa) garyutoryo 136 floodgate-900-0
2012-02-19 11:30 (csa) garyutoryo 142 floodgate-900-0
2012-02-19 09:30 (csa) garyutoryo 22 floodgate-900-0
2012-02-19 05:30 (csa) drawsennichite 72 floodgate-900-0
2012-02-19 01:00 (csa) garyutoryo 94 floodgate-900-0
2012-02-17 18:30 (csa) garyutoryo 74 floodgate-900-0
2012-02-17 16:30 (csa) garyutoryo 28 floodgate-900-0
2012-02-17 14:30 (csa) garyutoryo 108 floodgate-900-0
2012-02-17 12:00 (csa) garyutoryo 128 floodgate-900-0
2012-02-17 10:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-02-17 09:30 (csa) garyutoryo 72 floodgate-900-0
2012-02-17 07:00 (csa) garyutoryo 94 floodgate-900-0
2012-02-17 04:00 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2012-02-16 21:00 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2012-02-16 18:30 (csa) garyutoryo 100 floodgate-900-0
2012-02-16 17:00 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-02-16 15:00 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2012-02-16 06:00 (csa) garyutoryo 94 floodgate-900-0
2012-02-15 10:00 (csa) garyutoryo 118 floodgate-900-0
2012-02-15 07:00 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-02-14 20:30 (csa) garyutoryo 98 floodgate-900-0
2012-02-14 17:30 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2012-02-14 16:30 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-02-14 15:30 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2012-02-14 12:30 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-02-14 06:00 (csa) garyutoryo 32 floodgate-900-0
2012-02-13 17:00 (csa) garyutoryo 70 floodgate-900-0
2012-02-13 13:00 (csa) garyutoryo 40 floodgate-900-0
2012-02-13 12:00 (csa) garyutoryo 52 floodgate-900-0
2012-02-13 09:00 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-02-13 08:00 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2012-02-13 03:00 (csa) garyutoryo 48 floodgate-900-0
2012-02-13 02:00 (csa) garyutoryo 44 floodgate-900-0
2012-02-13 01:00 (csa) garyutoryo 30 floodgate-900-0
2012-02-10 17:30 (csa) garyutoryo 88 floodgate-900-0
2012-02-10 10:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-02-10 06:00 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2012-02-10 03:00 (csa) garyutoryo 84 floodgate-900-0
2012-02-09 17:00 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-02-08 17:30 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-02-08 15:00 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-02-08 12:00 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2012-02-08 11:00 (csa) garyutoryo 60 floodgate-900-0
2012-02-07 20:00 (csa) garyutoryo 44 floodgate-900-0
2012-02-07 17:30 (csa) garyutoryo 90 floodgate-900-0
2012-02-07 10:30 (csa) garyutoryo 44 floodgate-900-0
2012-02-07 01:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-02-05 04:00 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-02-05 03:00 (csa) garyutoryo 86 floodgate-900-0
2012-02-03 20:00 (csa) garyutoryo 50 floodgate-900-0
2012-02-03 14:30 (csa) garyutoryo 104 floodgate-900-0
2012-02-03 12:30 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-02-03 11:30 (csa) garyutoryo 48 floodgate-900-0
2012-02-03 10:30 (csa) garyutoryo 116 floodgate-900-0
2012-02-03 09:30 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-02-03 08:30 (csa) garyutoryo 36 floodgate-900-0
2012-02-03 07:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-02-03 06:30 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-02-03 05:30 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2012-02-03 04:30 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2012-02-03 02:30 (csa) garyutoryo 62 floodgate-900-0
2012-02-03 01:00 (csa) garyutoryo 44 floodgate-900-0
2012-02-02 19:00 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2012-02-02 17:00 (csa) garyutoryo 34 floodgate-900-0
2012-02-02 16:00 (csa) garyutoryo 82 floodgate-900-0
2012-02-02 12:00 (csa) garyutoryo 80 floodgate-900-0
2012-02-02 09:00 (csa) garyutoryo 78 floodgate-900-0
2012-02-02 08:00 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-02-02 02:00 (csa) garyutoryo 36 floodgate-900-0
2012-02-02 01:00 (csa) garyutoryo 68 floodgate-900-0
2012-02-01 12:00 (csa) garyutoryo 58 floodgate-900-0
2012-02-01 09:00 (csa) garyutoryo 38 floodgate-900-0
2012-02-01 06:00 (csa) garyutoryo 98 floodgate-900-0
2012-02-01 01:00 (csa) garyutoryo 128 floodgate-900-0
0/103/1/0

garyu-pishogi

dateresultmovesgame
2012-02-29 16:30 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2012-02-29 14:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-02-28 08:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-28 05:00 (csa) garyutoryo 61 floodgate-900-0
2012-02-27 19:00 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2012-02-27 16:00 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2012-02-27 15:00 (csa) garyutoryo 61 floodgate-900-0
2012-02-27 14:00 (csa) garyutoryo 61 floodgate-900-0
2012-02-27 12:30 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-27 09:30 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-02-27 08:30 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-02-27 07:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-02-27 03:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-02-27 02:00 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-02-27 00:30 (csa) garyutoryo 133 floodgate-900-0
2012-02-26 09:30 (csa) garyutoryo 111 floodgate-900-0
2012-02-26 08:00 (csa) garyutoryo 97 floodgate-900-0
2012-02-26 02:00 (csa) garyutoryo 105 floodgate-900-0
2012-02-24 09:30 (csa) garyutoryo 23 floodgate-900-0
2012-02-24 05:00 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-02-23 19:00 (csa) garyutoryo 31 floodgate-900-0
2012-02-23 18:00 (csa) garyutoryo 35 floodgate-900-0
2012-02-23 15:00 (csa) garyutoryo 39 floodgate-900-0
2012-02-23 14:00 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2012-02-23 13:00 (csa) garyutoryo 37 floodgate-900-0
2012-02-23 11:00 (csa) garyutoryo 35 floodgate-900-0
2012-02-22 11:00 (csa) drawsennichite 103 floodgate-900-0
2012-02-21 23:00 (csa) garyutoryo 117 floodgate-900-0
2012-02-21 13:30 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2012-02-21 09:00 (csa) garyutoryo 63 floodgate-900-0
2012-02-20 20:30 (csa) garyutoryo 59 floodgate-900-0
2012-02-20 19:30 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-02-20 16:30 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2012-02-20 15:30 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-02-20 14:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-02-20 11:30 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-02-20 04:00 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2012-02-20 02:00 (csa) garyutoryo 31 floodgate-900-0
2012-02-20 01:00 (csa) garyutoryo 97 floodgate-900-0
2012-02-19 07:30 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-02-19 06:30 (csa) garyutoryo 91 floodgate-900-0
2012-02-19 04:30 (csa) garyutoryo 107 floodgate-900-0
2012-02-19 02:00 (csa) garyutoryo 131 floodgate-900-0
2012-02-18 10:00 (csa) garyutoryo 119 floodgate-900-0
2012-02-18 09:00 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-02-17 19:30 (csa) garyutoryo 111 floodgate-900-0
2012-02-17 17:30 (csa) garyutoryo 95 floodgate-900-0
2012-02-17 15:30 (csa) garyutoryo 59 floodgate-900-0
2012-02-16 20:00 (csa) garyutoryo 91 floodgate-900-0
2012-02-16 02:30 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2012-02-15 17:30 (csa) garyutoryo 113 floodgate-900-0
2012-02-15 15:30 (csa) garyutoryo 89 floodgate-900-0
2012-02-15 14:30 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-02-15 12:00 (csa) garyutoryo 85 floodgate-900-0
2012-02-15 04:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-15 01:30 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-02-14 19:30 (csa) garyutoryo 91 floodgate-900-0
2012-02-14 18:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-14 14:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-02-14 13:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-14 11:30 (csa) garyutoryo 79 floodgate-900-0
2012-02-14 09:30 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-02-14 08:30 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2012-02-13 16:00 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2012-02-13 15:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-13 14:00 (csa) garyutoryo 55 floodgate-900-0
2012-02-13 11:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-13 10:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-13 07:00 (csa) garyutoryo 65 floodgate-900-0
2012-02-13 06:00 (csa) garyutoryo 49 floodgate-900-0
2012-02-13 04:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-02-10 15:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-02-10 12:00 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-02-09 18:00 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-02-09 14:00 (csa) garyutoryo 83 floodgate-900-0
2012-02-09 09:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-08 20:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-08 13:00 (csa) garyutoryo 71 floodgate-900-0
2012-02-08 09:00 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-08 08:00 (csa) garyutoryo 115 floodgate-900-0
2012-02-08 04:00 (csa) garyutoryo 43 floodgate-900-0
2012-02-07 19:00 (csa) garyutoryo 43 floodgate-900-0
2012-02-07 16:30 (csa) garyutoryo 97 floodgate-900-0
2012-02-07 15:30 (csa) garyutoryo 43 floodgate-900-0
2012-02-07 12:30 (csa) garyutoryo 93 floodgate-900-0
2012-02-07 09:30 (csa) garyutoryo 43 floodgate-900-0
2012-02-07 07:30 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-07 04:30 (csa) garyutoryo 51 floodgate-900-0
2012-02-07 03:30 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-07 00:30 (csa) garyutoryo 43 floodgate-900-0
2012-02-06 11:30 (csa) garyutoryo 61 floodgate-900-0
2012-02-06 09:30 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-02-06 04:30 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-02-06 02:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-02-05 12:30 (csa) garyutoryo 73 floodgate-900-0
2012-02-05 06:30 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-05 05:00 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-05 02:00 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-02-05 01:00 (csa) garyutoryo 99 floodgate-900-0
2012-02-03 18:30 (csa) garyutoryo 57 floodgate-900-0
2012-02-03 17:30 (csa) garyutoryo 87 floodgate-900-0
2012-02-03 15:30 (csa) garyutoryo 47 floodgate-900-0
2012-02-03 03:30 (csa) garyutoryo 77 floodgate-900-0
2012-02-02 20:00 (csa) garyutoryo 97 floodgate-900-0
2012-02-02 18:00 (csa) garyutoryo 69 floodgate-900-0
2012-02-02 15:00 (csa) garyutoryo 159 floodgate-900-0
2012-02-02 13:30 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-02-02 10:00 (csa) garyutoryo 63 floodgate-900-0
2012-02-02 06:00 (csa) garyutoryo 81 floodgate-900-0
2012-02-02 05:00 (csa) garyutoryo 47 floodgate-900-0
2012-02-02 04:00 (csa) garyutoryo 51 floodgate-900-0
2012-02-02 03:00 (csa) garyutoryo 59 floodgate-900-0
2012-02-01 19:30 (csa) garyutoryo 47 floodgate-900-0
2012-02-01 16:30 (csa) garyutoryo 75 floodgate-900-0
2012-02-01 15:30 (csa) garyutoryo 47 floodgate-900-0
2012-02-01 14:30 (csa) garyutoryo 63 floodgate-900-0
2012-02-01 13:30 (csa) garyutoryo 67 floodgate-900-0
2012-02-01 11:00 (csa) garyutoryo 51 floodgate-900-0
2012-02-01 08:00 (csa) garyutoryo 61 floodgate-900-0
118/0/1/0

total

  • pishogi win: 0
  • garyu win: 221
  • draw: 2

shogi-server@wdoor