pishogi-sakurapyon-20

sakurapyon-20-pishogi

dateresultmovesgame
2012-02-11 05:30 (csa) sakurapyon-20toryo 55 floodgate-900-0
2012-02-10 23:00 (csa) sakurapyon-20toryo 89 floodgate-900-0
2012-02-10 21:00 (csa) sakurapyon-20toryo 61 floodgate-900-0
2012-02-10 05:30 (csa) sakurapyon-20toryo 135 floodgate-900-0
2012-02-10 02:30 (csa) sakurapyon-20toryo 157 floodgate-900-0
2012-02-09 16:00 (csa) sakurapyon-20toryo 75 floodgate-900-0
2012-02-09 13:30 (csa) sakurapyon-20toryo 115 floodgate-900-0
2012-02-09 10:30 (csa) sakurapyon-20toryo 73 floodgate-900-0
2012-02-09 09:00 (csa) sakurapyon-20toryo 87 floodgate-900-0
2012-02-09 08:00 (csa) sakurapyon-20toryo 73 floodgate-900-0
2012-02-09 05:00 (csa) sakurapyon-20toryo 47 floodgate-900-0
2012-02-09 03:00 (csa) sakurapyon-20toryo 165 floodgate-900-0
2012-02-09 01:00 (csa) sakurapyon-20toryo 75 floodgate-900-0
2012-02-08 10:00 (csa) sakurapyon-20toryo 123 floodgate-900-0
2012-02-08 05:00 (csa) sakurapyon-20toryo 53 floodgate-900-0
2012-02-08 02:00 (csa) sakurapyon-20toryo 91 floodgate-900-0
2012-02-08 01:00 (csa) sakurapyon-20toryo 63 floodgate-900-0
2012-02-08 00:00 (csa) sakurapyon-20toryo 39 floodgate-900-0
2012-02-07 18:00 (csa) sakurapyon-20toryo 115 floodgate-900-0
2012-02-06 23:30 (csa) sakurapyon-20toryo 49 floodgate-900-0
2012-02-06 20:30 (csa) sakurapyon-20toryo 41 floodgate-900-0
2012-02-06 19:30 (csa) sakurapyon-20toryo 99 floodgate-900-0
2012-02-06 18:30 (csa) sakurapyon-20toryo 75 floodgate-900-0
2012-02-06 15:00 (csa) sakurapyon-20toryo 79 floodgate-900-0
2012-02-06 12:00 (csa) sakurapyon-20toryo 77 floodgate-900-0
2012-02-06 10:30 (csa) sakurapyon-20toryo 89 floodgate-900-0
2012-02-06 05:30 (csa) sakurapyon-20toryo 79 floodgate-900-0
2012-02-06 00:00 (csa) sakurapyon-20toryo 51 floodgate-900-0
2012-02-05 23:00 (csa) sakurapyon-20toryo 57 floodgate-900-0
2012-02-05 21:00 (csa) sakurapyon-20toryo 69 floodgate-900-0
2012-02-05 17:30 (csa) sakurapyon-20toryo 61 floodgate-900-0
2012-02-05 13:00 (csa) sakurapyon-20toryo 59 floodgate-900-0
2012-02-05 12:00 (csa) sakurapyon-20toryo 59 floodgate-900-0
2012-02-05 08:00 (csa) sakurapyon-20toryo 67 floodgate-900-0
2012-02-05 07:00 (csa) sakurapyon-20toryo 93 floodgate-900-0
2012-02-05 05:30 (csa) sakurapyon-20toryo 69 floodgate-900-0
2012-02-04 20:00 (csa) drawsennichite 59 floodgate-900-0
2012-02-04 18:00 (csa) sakurapyon-20toryo 69 floodgate-900-0
2012-02-04 17:00 (csa) sakurapyon-20toryo 61 floodgate-900-0
2012-02-04 16:00 (csa) sakurapyon-20toryo 115 floodgate-900-0
2012-02-04 12:00 (csa) sakurapyon-20toryo 73 floodgate-900-0
2012-02-04 11:00 (csa) sakurapyon-20toryo 83 floodgate-900-0
2012-02-04 04:00 (csa) sakurapyon-20toryo 59 floodgate-900-0
2012-02-04 03:00 (csa) sakurapyon-20toryo 77 floodgate-900-0
2012-02-04 00:30 (csa) sakurapyon-20toryo 105 floodgate-900-0
2012-02-03 23:30 (csa) sakurapyon-20toryo 81 floodgate-900-0
2012-02-03 22:30 (csa) sakurapyon-20toryo 79 floodgate-900-0
2012-02-03 18:00 (csa) sakurapyon-20toryo 51 floodgate-900-0
2012-02-03 15:00 (csa) sakurapyon-20toryo 71 floodgate-900-0
2012-02-03 14:00 (csa) sakurapyon-20toryo 135 floodgate-900-0
2012-02-03 11:00 (csa) sakurapyon-20toryo 87 floodgate-900-0
2012-02-03 10:00 (csa) sakurapyon-20toryo 81 floodgate-900-0
2012-02-03 08:00 (csa) sakurapyon-20toryo 111 floodgate-900-0
2012-02-03 07:00 (csa) sakurapyon-20toryo 81 floodgate-900-0
2012-02-03 03:00 (csa) sakurapyon-20toryo 93 floodgate-900-0
2012-02-03 00:30 (csa) sakurapyon-20toryo 115 floodgate-900-0
2012-02-02 22:30 (csa) sakurapyon-20toryo 105 floodgate-900-0
2012-02-02 21:30 (csa) sakurapyon-20toryo 151 floodgate-900-0
2012-02-02 19:30 (csa) sakurapyon-20toryo 117 floodgate-900-0
2012-02-02 18:30 (csa) sakurapyon-20toryo 95 floodgate-900-0
2012-02-02 17:30 (csa) sakurapyon-20toryo 45 floodgate-900-0
2012-02-02 11:00 (csa) sakurapyon-20toryo 89 floodgate-900-0
2012-02-02 09:30 (csa) sakurapyon-20toryo 75 floodgate-900-0
2012-02-02 07:30 (csa) sakurapyon-20toryo 51 floodgate-900-0
2012-02-01 21:30 (csa) sakurapyon-20toryo 59 floodgate-900-0
2012-02-01 20:30 (csa) sakurapyon-20toryo 77 floodgate-900-0
2012-02-01 18:30 (csa) sakurapyon-20toryo 67 floodgate-900-0
2012-02-01 17:30 (csa) sakurapyon-20toryo 75 floodgate-900-0
2012-02-01 13:00 (csa) sakurapyon-20toryo 63 floodgate-900-0
2012-02-01 09:30 (csa) sakurapyon-20toryo 67 floodgate-900-0
2012-02-01 07:00 (csa) sakurapyon-20toryo 111 floodgate-900-0
70/0/1/0

pishogi-sakurapyon-20

dateresultmovesgame
2012-02-11 06:30 (csa) sakurapyon-20toryo 90 floodgate-900-0
2012-02-11 04:30 (csa) sakurapyon-20toryo 92 floodgate-900-0
2012-02-11 03:30 (csa) sakurapyon-20toryo 92 floodgate-900-0
2012-02-11 00:00 (csa) sakurapyon-20toryo 94 floodgate-900-0
2012-02-10 19:00 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-10 18:00 (csa) sakurapyon-20toryo 166 floodgate-900-0
2012-02-10 16:30 (csa) sakurapyon-20toryo 94 floodgate-900-0
2012-02-10 15:30 (csa) sakurapyon-20toryo 76 floodgate-900-0
2012-02-10 14:00 (csa) sakurapyon-20toryo 76 floodgate-900-0
2012-02-10 11:00 (csa) sakurapyon-20toryo 82 floodgate-900-0
2012-02-10 07:00 (csa) sakurapyon-20toryo 68 floodgate-900-0
2012-02-10 03:30 (csa) sakurapyon-20toryo 100 floodgate-900-0
2012-02-09 23:30 (csa) sakurapyon-20toryo 68 floodgate-900-0
2012-02-09 19:00 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-09 15:00 (csa) sakurapyon-20toryo 100 floodgate-900-0
2012-02-09 12:30 (csa) sakurapyon-20toryo 96 floodgate-900-0
2012-02-09 11:30 (csa) sakurapyon-20toryo 94 floodgate-900-0
2012-02-09 04:00 (csa) sakurapyon-20toryo 92 floodgate-900-0
2012-02-08 18:30 (csa) sakurapyon-20toryo 58 floodgate-900-0
2012-02-08 16:30 (csa) sakurapyon-20toryo 54 floodgate-900-0
2012-02-08 15:30 (csa) sakurapyon-20toryo 42 floodgate-900-0
2012-02-08 07:00 (csa) sakurapyon-20toryo 98 floodgate-900-0
2012-02-08 06:00 (csa) sakurapyon-20toryo 78 floodgate-900-0
2012-02-07 23:00 (csa) sakurapyon-20toryo 54 floodgate-900-0
2012-02-07 22:00 (csa) sakurapyon-20toryo 58 floodgate-900-0
2012-02-07 14:30 (csa) sakurapyon-20toryo 52 floodgate-900-0
2012-02-07 11:30 (csa) sakurapyon-20toryo 50 floodgate-900-0
2012-02-07 06:30 (csa) sakurapyon-20toryo 98 floodgate-900-0
2012-02-07 05:30 (csa) sakurapyon-20toryo 98 floodgate-900-0
2012-02-07 02:30 (csa) sakurapyon-20toryo 34 floodgate-900-0
2012-02-06 22:30 (csa) sakurapyon-20toryo 64 floodgate-900-0
2012-02-06 21:30 (csa) sakurapyon-20toryo 98 floodgate-900-0
2012-02-06 16:30 (csa) sakurapyon-20toryo 60 floodgate-900-0
2012-02-06 06:30 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-06 03:30 (csa) sakurapyon-20toryo 102 floodgate-900-0
2012-02-05 22:00 (csa) sakurapyon-20toryo 60 floodgate-900-0
2012-02-05 20:00 (csa) sakurapyon-20toryo 72 floodgate-900-0
2012-02-05 19:00 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-05 16:30 (csa) sakurapyon-20toryo 76 floodgate-900-0
2012-02-05 15:30 (csa) sakurapyon-20toryo 32 floodgate-900-0
2012-02-05 14:30 (csa) sakurapyon-20toryo 66 floodgate-900-0
2012-02-05 11:00 (csa) sakurapyon-20toryo 102 floodgate-900-0
2012-02-05 10:00 (csa) sakurapyon-20toryo 92 floodgate-900-0
2012-02-05 00:00 (csa) sakurapyon-20toryo 50 floodgate-900-0
2012-02-04 23:00 (csa) sakurapyon-20toryo 66 floodgate-900-0
2012-02-04 21:00 (csa) sakurapyon-20toryo 44 floodgate-900-0
2012-02-04 19:00 (csa) sakurapyon-20toryo 66 floodgate-900-0
2012-02-04 15:00 (csa) sakurapyon-20toryo 46 floodgate-900-0
2012-02-04 14:00 (csa) sakurapyon-20toryo 60 floodgate-900-0
2012-02-04 13:00 (csa) sakurapyon-20toryo 66 floodgate-900-0
2012-02-04 08:00 (csa) sakurapyon-20toryo 48 floodgate-900-0
2012-02-04 07:00 (csa) sakurapyon-20toryo 62 floodgate-900-0
2012-02-04 05:00 (csa) sakurapyon-20toryo 36 floodgate-900-0
2012-02-04 01:30 (csa) sakurapyon-20toryo 82 floodgate-900-0
2012-02-03 21:00 (csa) sakurapyon-20toryo 48 floodgate-900-0
2012-02-03 17:00 (csa) sakurapyon-20toryo 88 floodgate-900-0
2012-02-03 16:00 (csa) sakurapyon-20toryo 38 floodgate-900-0
2012-02-03 13:00 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-03 12:00 (csa) sakurapyon-20toryo 78 floodgate-900-0
2012-02-03 09:00 (csa) sakurapyon-20toryo 60 floodgate-900-0
2012-02-03 06:00 (csa) sakurapyon-20toryo 110 floodgate-900-0
2012-02-03 05:00 (csa) sakurapyon-20toryo 94 floodgate-900-0
2012-02-03 04:00 (csa) sakurapyon-20toryo 86 floodgate-900-0
2012-02-03 02:00 (csa) sakurapyon-20toryo 100 floodgate-900-0
2012-02-02 23:30 (csa) sakurapyon-20toryo 72 floodgate-900-0
2012-02-02 20:30 (csa) sakurapyon-20toryo 50 floodgate-900-0
2012-02-02 14:00 (csa) sakurapyon-20toryo 70 floodgate-900-0
2012-02-02 12:30 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-02 06:30 (csa) sakurapyon-20toryo 44 floodgate-900-0
2012-02-02 04:30 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-02 00:00 (csa) sakurapyon-20toryo 82 floodgate-900-0
2012-02-01 16:00 (csa) sakurapyon-20toryo 30 floodgate-900-0
2012-02-01 15:00 (csa) sakurapyon-20toryo 44 floodgate-900-0
2012-02-01 10:30 (csa) sakurapyon-20toryo 74 floodgate-900-0
2012-02-01 08:30 (csa) sakurapyon-20toryo 40 floodgate-900-0
2012-02-01 05:00 (csa) pishogioute_sennichite 82 floodgate-900-0
2012-02-01 04:00 (csa) sakurapyon-20toryo 50 floodgate-900-0
2012-02-01 00:30 (csa) sakurapyon-20toryo 56 floodgate-900-0
1/77/0/0

total

  • sakurapyon-20 win: 147
  • pishogi win: 1
  • draw: 1

shogi-server@wdoor