C1semebona40-motobonanza13

motobonanza13-C1semebona40

dateresultmovesgame
2015-10-12 15:32 (csa) motobonanza13toryo 85 omori66-0-30
2015-10-12 15:29 (csa) C1semebona40toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 15:21 (csa) motobonanza13toryo 155 omori66-0-30
2015-10-12 15:03 (csa) motobonanza13toryo 97 omori66-0-30
2015-10-12 14:55 (csa) motobonanza13toryo 93 omori66-0-30
2015-10-12 14:48 (csa) C1semebona40toryo 122 omori66-0-30
2015-10-12 14:33 (csa) motobonanza13toryo 111 omori66-0-30
2015-10-12 14:23 (csa) motobonanza13toryo 49 omori66-0-30
2015-10-12 14:19 (csa) motobonanza13toryo 99 omori66-0-30
2015-10-12 14:14 (csa) motobonanza13toryo 109 omori66-0-30
2015-10-12 14:01 (csa) C1semebona40toryo 90 omori66-0-30
2015-10-12 13:49 (csa) motobonanza13toryo 87 omori66-0-30
2015-10-12 13:37 (csa) motobonanza13toryo 145 omori66-0-30
2015-10-12 13:35 (csa) C1semebona40toryo 68 omori66-0-30
2015-10-12 13:14 (csa) C1semebona40toryo 120 omori66-0-30
2015-10-12 13:02 (csa) motobonanza13toryo 89 omori66-0-30
2015-10-12 13:01 (csa) motobonanza13toryo 53 omori66-0-30
2015-10-12 12:54 (csa) motobonanza13toryo 73 omori66-0-30
2015-10-12 12:49 (csa) C1semebona40toryo 104 omori66-0-30
2015-10-12 12:40 (csa) C1semebona40toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 12:36 (csa) C1semebona40toryo 108 omori66-0-30
2015-10-12 12:30 (csa) motobonanza13toryo 129 omori66-0-30
2015-10-12 12:28 (csa) C1semebona40toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 12:20 (csa) C1semebona40toryo 90 omori66-0-30
2015-10-12 12:13 (csa) motobonanza13toryo 85 omori66-0-30
2015-10-12 12:08 (csa) motobonanza13toryo 95 omori66-0-30
2015-10-12 12:04 (csa) C1semebona40toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 12:02 (csa) motobonanza13toryo 59 omori66-0-30
2015-10-12 11:51 (csa) C1semebona40toryo 138 omori66-0-30
2015-10-12 11:47 (csa) motobonanza13toryo 93 omori66-0-30
2015-10-12 11:43 (csa) C1semebona40toryo 98 omori66-0-30
2015-10-12 11:38 (csa) C1semebona40toryo 110 omori66-0-30
2015-10-12 11:31 (csa) motobonanza13toryo 123 omori66-0-30
2015-10-12 11:24 (csa) motobonanza13toryo 101 omori66-0-30
2015-10-12 11:20 (csa) C1semebona40toryo 102 omori66-0-30
2015-10-12 11:16 (csa) C1semebona40toryo 80 omori66-0-30
2015-10-12 11:13 (csa) motobonanza13toryo 91 omori66-0-30
2015-10-12 11:09 (csa) motobonanza13toryo 105 omori66-0-30
2015-10-12 11:00 (csa) C1semebona40toryo 106 omori66-0-30
2015-10-12 10:57 (csa) C1semebona40toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 10:50 (csa) C1semebona40toryo 144 omori66-0-30
2015-10-12 10:36 (csa) motobonanza13toryo 107 omori66-0-30
2015-10-12 10:29 (csa) motobonanza13toryo 85 omori66-0-30
2015-10-12 10:26 (csa) C1semebona40toryo 84 omori66-0-30
2015-10-12 09:59 (csa) motobonanza13toryo 83 omori66-0-30
2015-10-12 09:56 (csa) motobonanza13toryo 83 omori66-0-30
2015-10-12 09:52 (csa) C1semebona40toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 09:50 (csa) C1semebona40toryo 74 omori66-0-30
2015-10-12 09:44 (csa) motobonanza13toryo 117 omori66-0-30
2015-10-12 09:40 (csa) C1semebona40toryo 110 omori66-0-30
2015-10-12 09:29 (csa) motobonanza13toryo 123 omori66-0-30
2015-10-12 09:22 (csa) motobonanza13toryo 105 omori66-0-30
2015-10-12 09:18 (csa) motobonanza13toryo 75 omori66-0-30
2015-10-12 09:09 (csa) motobonanza13toryo 81 omori66-0-30
2015-10-12 09:07 (csa) C1semebona40toryo 80 omori66-0-30
2015-10-12 09:00 (csa) C1semebona40toryo 144 omori66-0-30
2015-10-12 08:56 (csa) motobonanza13toryo 93 omori66-0-30
2015-10-12 08:52 (csa) C1semebona40toryo 94 omori66-0-30
2015-10-12 08:49 (csa) motobonanza13toryo 79 omori66-0-30
2015-10-12 08:44 (csa) motobonanza13toryo 89 omori66-0-30
2015-10-12 08:38 (csa) C1semebona40toryo 120 omori66-0-30
2015-10-12 08:31 (csa) motobonanza13toryo 85 omori66-0-30
2015-10-12 08:08 (csa) C1semebona40toryo 98 omori66-0-30
2015-10-12 07:59 (csa) C1semebona40toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 07:53 (csa) motobonanza13toryo 109 omori66-0-30
2015-10-12 07:22 (csa) motobonanza13toryo 79 omori66-0-30
2015-10-12 06:56 (csa) motobonanza13toryo 69 omori66-0-30
2015-10-12 06:50 (csa) C1semebona40toryo 94 omori66-0-30
2015-10-12 06:43 (csa) motobonanza13toryo 91 omori66-0-30
2015-10-12 06:31 (csa) C1semebona40toryo 94 omori66-0-30
2015-10-12 06:25 (csa) motobonanza13toryo 95 omori66-0-30
2015-10-12 06:20 (csa) C1semebona40toryo 118 omori66-0-30
2015-10-12 06:18 (csa) motobonanza13toryo 53 omori66-0-30
2015-10-12 06:07 (csa) C1semebona40toryo 82 omori66-0-30
2015-10-12 05:55 (csa) motobonanza13toryo 177 omori66-0-30
2015-10-12 05:51 (csa) C1semebona40toryo 108 omori66-0-30
2015-10-12 05:48 (csa) motobonanza13toryo 61 omori66-0-30
2015-10-12 05:38 (csa) motobonanza13toryo 129 omori66-0-30
2015-10-12 05:17 (csa) C1semebona40toryo 116 omori66-0-30
2015-10-12 05:12 (csa) motobonanza13toryo 89 omori66-0-30
2015-10-12 05:08 (csa) motobonanza13toryo 83 omori66-0-30
2015-10-12 04:53 (csa) motobonanza13toryo 105 omori66-0-30
2015-10-12 04:44 (csa) motobonanza13toryo 135 omori66-0-30
2015-10-12 04:37 (csa) drawsennichite 47 omori66-0-30
2015-10-12 04:34 (csa) motobonanza13toryo 65 omori66-0-30
2015-10-12 04:29 (csa) C1semebona40toryo 46 omori66-0-30
2015-10-12 04:24 (csa) motobonanza13toryo 127 omori66-0-30
2015-10-12 04:19 (csa) C1semebona40toryo 96 omori66-0-30
2015-10-12 04:12 (csa) C1semebona40toryo 80 omori66-0-30
2015-10-12 03:59 (csa) motobonanza13toryo 103 omori66-0-30
2015-10-12 03:52 (csa) C1semebona40toryo 132 omori66-0-30
2015-10-12 03:38 (csa) C1semebona40toryo 148 omori66-0-30
2015-10-12 03:31 (csa) motobonanza13toryo 63 omori66-0-30
2015-10-12 03:28 (csa) drawsennichite 93 omori66-0-30
2015-10-12 03:26 (csa) motobonanza13toryo 73 omori66-0-30
2015-10-12 03:09 (csa) motobonanza13toryo 93 omori66-0-30
2015-10-12 02:53 (csa) C1semebona40toryo 88 omori66-0-30
2015-10-12 02:46 (csa) motobonanza13toryo 133 omori66-0-30
2015-10-12 02:34 (csa) C1semebona40toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 02:28 (csa) motobonanza13toryo 143 omori66-0-30
2015-10-12 02:23 (csa) motobonanza13toryo 135 omori66-0-30
2015-10-12 02:20 (csa) motobonanza13toryo 101 omori66-0-30
2015-10-12 02:11 (csa) motobonanza13toryo 71 omori66-0-30
2015-10-12 02:02 (csa) C1semebona40toryo 110 omori66-0-30
2015-10-12 01:49 (csa) motobonanza13toryo 97 omori66-0-30
2015-10-12 01:46 (csa) motobonanza13toryo 69 omori66-0-30
2015-10-12 01:32 (csa) C1semebona40toryo 94 omori66-0-30
2015-10-12 01:23 (csa) C1semebona40toryo 98 omori66-0-30
2015-10-12 01:00 (csa) motobonanza13toryo 99 omori66-0-30
2015-10-12 00:47 (csa) motobonanza13toryo 143 omori66-0-30
2015-10-12 00:37 (csa) C1semebona40toryo 122 omori66-0-30
2015-10-12 00:29 (csa) motobonanza13toryo 77 omori66-0-30
2015-10-12 00:26 (csa) motobonanza13toryo 101 omori66-0-30
2015-10-12 00:21 (csa) motobonanza13toryo 95 omori66-0-30
2015-10-12 00:16 (csa) C1semebona40toryo 116 omori66-0-30
2015-10-12 00:13 (csa) motobonanza13toryo 75 omori66-0-30
2015-10-12 00:05 (csa) motobonanza13toryo 95 omori66-0-30
2015-10-11 23:57 (csa) C1semebona40toryo 92 omori66-0-30
2015-10-11 23:50 (csa) motobonanza13toryo 109 omori66-0-30
2015-10-11 23:44 (csa) C1semebona40toryo 80 omori66-0-30
2015-10-11 23:31 (csa) motobonanza13toryo 91 omori66-0-30
2015-10-11 23:20 (csa) C1semebona40toryo 88 omori66-0-30
2015-10-11 23:17 (csa) motobonanza13toryo 97 omori66-0-30
2015-10-11 22:59 (csa) C1semebona40toryo 106 omori66-0-30
2015-10-11 22:14 (csa) C1semebona40toryo 98 omori66-0-30
2015-10-11 22:07 (csa) motobonanza13toryo 101 omori66-0-30
2015-10-11 22:02 (csa) motobonanza13toryo 103 omori66-0-30
2015-10-11 21:58 (csa) motobonanza13toryo 105 omori66-0-30
2015-10-11 21:49 (csa) motobonanza13toryo 63 omori66-0-30
2015-10-11 21:45 (csa) C1semebona40toryo 96 omori66-0-30
2015-10-11 21:40 (csa) C1semebona40toryo 98 omori66-0-30
2015-10-11 21:17 (csa) C1semebona40toryo 104 omori66-0-30
2015-10-11 21:03 (csa) C1semebona40toryo 74 omori66-0-30
2015-10-11 20:52 (csa) motobonanza13toryo 101 omori66-0-30
2015-10-11 20:49 (csa) C1semebona40toryo 82 omori66-0-30
2015-10-11 20:38 (csa) motobonanza13toryo 91 omori66-0-30
2015-10-11 20:32 (csa) motobonanza13toryo 129 omori66-0-30
2015-10-11 20:21 (csa) C1semebona40toryo 114 omori66-0-30
2015-10-11 20:17 (csa) motobonanza13toryo 91 omori66-0-30
2015-10-11 20:12 (csa) C1semebona40toryo 114 omori66-0-30
2015-10-11 19:41 (csa) motobonanza13toryo 71 omori66-0-30
2015-10-11 19:39 (csa) motobonanza13toryo 43 omori66-0-30
2015-10-11 19:33 (csa) motobonanza13toryo 79 omori66-0-30
2015-10-11 19:28 (csa) C1semebona40toryo 124 omori66-0-30
2015-10-11 19:18 (csa) motobonanza13toryo 73 omori66-0-30
2015-10-11 19:16 (csa) C1semebona40toryo 76 omori66-0-30
2015-10-11 19:10 (csa) motobonanza13toryo 67 omori66-0-30
2015-10-11 19:06 (csa) motobonanza13toryo 83 omori66-0-30
2015-10-11 18:55 (csa) motobonanza13toryo 129 omori66-0-30
2015-10-11 18:51 (csa) C1semebona40toryo 100 omori66-0-30
2015-10-11 18:47 (csa) C1semebona40toryo 92 omori66-0-30
2015-10-11 18:39 (csa) C1semebona40toryo 104 omori66-0-30
2015-10-11 18:32 (csa) motobonanza13toryo 163 omori66-0-30
2015-10-11 18:26 (csa) C1semebona40toryo 116 omori66-0-30
2015-10-11 18:23 (csa) motobonanza13toryo 109 omori66-0-30
2015-10-11 18:20 (csa) motobonanza13toryo 87 omori66-0-30
89/65/2/0

C1semebona40-motobonanza13

dateresultmovesgame
2015-10-12 15:18 (csa) motobonanza13toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 15:15 (csa) C1semebona40toryo 83 omori66-0-30
2015-10-12 15:12 (csa) C1semebona40toryo 73 omori66-0-30
2015-10-12 15:07 (csa) motobonanza13toryo 108 omori66-0-30
2015-10-12 14:58 (csa) C1semebona40toryo 121 omori66-0-30
2015-10-12 14:44 (csa) motobonanza13toryo 104 omori66-0-30
2015-10-12 14:38 (csa) motobonanza13toryo 118 omori66-0-30
2015-10-12 14:29 (csa) motobonanza13toryo 114 omori66-0-30
2015-10-12 14:25 (csa) motobonanza13toryo 96 omori66-0-30
2015-10-12 14:10 (csa) motobonanza13toryo 100 omori66-0-30
2015-10-12 14:04 (csa) motobonanza13toryo 112 omori66-0-30
2015-10-12 13:58 (csa) C1semebona40toryo 65 omori66-0-30
2015-10-12 13:52 (csa) C1semebona40toryo 121 omori66-0-30
2015-10-12 13:44 (csa) motobonanza13toryo 104 omori66-0-30
2015-10-12 13:28 (csa) C1semebona40toryo 159 omori66-0-30
2015-10-12 13:24 (csa) motobonanza13toryo 82 omori66-0-30
2015-10-12 13:19 (csa) C1semebona40toryo 93 omori66-0-30
2015-10-12 13:09 (csa) motobonanza13toryo 104 omori66-0-30
2015-10-12 13:06 (csa) C1semebona40toryo 65 omori66-0-30
2015-10-12 12:56 (csa) motobonanza13toryo 110 omori66-0-30
2015-10-12 12:46 (csa) motobonanza13toryo 70 omori66-0-30
2015-10-12 12:43 (csa) motobonanza13toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 12:24 (csa) motobonanza13toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 12:15 (csa) C1semebona40toryo 125 omori66-0-30
2015-10-12 11:59 (csa) C1semebona40toryo 77 omori66-0-30
2015-10-12 11:28 (csa) C1semebona40toryo 79 omori66-0-30
2015-10-12 11:05 (csa) C1semebona40toryo 97 omori66-0-30
2015-10-12 10:46 (csa) C1semebona40toryo 101 omori66-0-30
2015-10-12 10:39 (csa) motobonanza13toryo 144 omori66-0-30
2015-10-12 10:32 (csa) C1semebona40toryo 105 omori66-0-30
2015-10-12 10:21 (csa) C1semebona40toryo 101 omori66-0-30
2015-10-12 10:18 (csa) motobonanza13toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 10:08 (csa) C1semebona40toryo 197 omori66-0-30
2015-10-12 10:04 (csa) motobonanza13toryo 98 omori66-0-30
2015-10-12 09:37 (csa) motobonanza13toryo 82 omori66-0-30
2015-10-12 09:33 (csa) motobonanza13toryo 98 omori66-0-30
2015-10-12 09:26 (csa) C1semebona40toryo 91 omori66-0-30
2015-10-12 09:13 (csa) motobonanza13toryo 110 omori66-0-30
2015-10-12 08:48 (csa) C1semebona40toryo 77 omori66-0-30
2015-10-12 08:34 (csa) C1semebona40toryo 91 omori66-0-30
2015-10-12 08:26 (csa) C1semebona40toryo 119 omori66-0-30
2015-10-12 08:21 (csa) C1semebona40toryo 109 omori66-0-30
2015-10-12 08:12 (csa) C1semebona40toryo 201 omori66-0-30
2015-10-12 08:03 (csa) motobonanza13toryo 98 omori66-0-30
2015-10-12 07:49 (csa) motobonanza13toryo 94 omori66-0-30
2015-10-12 07:45 (csa) C1semebona40toryo 87 omori66-0-30
2015-10-12 07:41 (csa) motobonanza13toryo 88 omori66-0-30
2015-10-12 07:37 (csa) C1semebona40toryo 99 omori66-0-30
2015-10-12 07:28 (csa) C1semebona40toryo 181 omori66-0-30
2015-10-12 07:24 (csa) C1semebona40toryo 113 omori66-0-30
2015-10-12 07:17 (csa) C1semebona40toryo 115 omori66-0-30
2015-10-12 07:13 (csa) C1semebona40toryo 87 omori66-0-30
2015-10-12 07:09 (csa) C1semebona40toryo 83 omori66-0-30
2015-10-12 07:03 (csa) C1semebona40toryo 141 omori66-0-30
2015-10-12 06:59 (csa) motobonanza13toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 06:54 (csa) C1semebona40toryo 55 omori66-0-30
2015-10-12 06:47 (csa) C1semebona40toryo 73 omori66-0-30
2015-10-12 06:38 (csa) C1semebona40toryo 121 omori66-0-30
2015-10-12 06:35 (csa) C1semebona40toryo 79 omori66-0-30
2015-10-12 06:29 (csa) C1semebona40toryo 61 omori66-0-30
2015-10-12 06:09 (csa) motobonanza13toryo 184 omori66-0-30
2015-10-12 06:03 (csa) C1semebona40toryo 89 omori66-0-30
2015-10-12 05:46 (csa) C1semebona40toryo 69 omori66-0-30
2015-10-12 05:43 (csa) C1semebona40toryo 89 omori66-0-30
2015-10-12 05:31 (csa) motobonanza13toryo 144 omori66-0-30
2015-10-12 05:27 (csa) C1semebona40toryo 99 omori66-0-30
2015-10-12 05:21 (csa) C1semebona40toryo 153 omori66-0-30
2015-10-12 05:05 (csa) C1semebona40toryo 81 omori66-0-30
2015-10-12 04:59 (csa) C1semebona40toryo 111 omori66-0-30
2015-10-12 04:50 (csa) motobonanza13toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 04:42 (csa) motobonanza13toryo 94 omori66-0-30
2015-10-12 04:38 (csa) motobonanza13toryo 94 omori66-0-30
2015-10-12 04:31 (csa) C1semebona40toryo 91 omori66-0-30
2015-10-12 04:16 (csa) C1semebona40toryo 83 omori66-0-30
2015-10-12 04:08 (csa) C1semebona40toryo 95 omori66-0-30
2015-10-12 04:04 (csa) C1semebona40toryo 87 omori66-0-30
2015-10-12 03:48 (csa) C1semebona40toryo 99 omori66-0-30
2015-10-12 03:43 (csa) C1semebona40toryo 111 omori66-0-30
2015-10-12 03:34 (csa) C1semebona40toryo 97 omori66-0-30
2015-10-12 03:21 (csa) C1semebona40toryo 107 omori66-0-30
2015-10-12 03:17 (csa) motobonanza13toryo 72 omori66-0-30
2015-10-12 03:13 (csa) motobonanza13toryo 106 omori66-0-30
2015-10-12 03:04 (csa) motobonanza13toryo 98 omori66-0-30
2015-10-12 03:02 (csa) motobonanza13toryo 78 omori66-0-30
2015-10-12 02:56 (csa) C1semebona40toryo 113 omori66-0-30
2015-10-12 02:43 (csa) motobonanza13toryo 76 omori66-0-30
2015-10-12 02:38 (csa) motobonanza13toryo 102 omori66-0-30
2015-10-12 02:14 (csa) C1semebona40toryo 105 omori66-0-30
2015-10-12 02:07 (csa) motobonanza13toryo 86 omori66-0-30
2015-10-12 01:56 (csa) C1semebona40toryo 129 omori66-0-30
2015-10-12 01:43 (csa) C1semebona40toryo 77 omori66-0-30
2015-10-12 01:40 (csa) C1semebona40toryo 83 omori66-0-30
2015-10-12 01:36 (csa) motobonanza13toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 01:27 (csa) C1semebona40toryo 93 omori66-0-30
2015-10-12 01:15 (csa) motobonanza13toryo 144 omori66-0-30
2015-10-12 01:09 (csa) motobonanza13toryo 118 omori66-0-30
2015-10-12 01:04 (csa) C1semebona40toryo 123 omori66-0-30
2015-10-12 00:54 (csa) motobonanza13toryo 146 omori66-0-30
2015-10-12 00:42 (csa) motobonanza13toryo 92 omori66-0-30
2015-10-12 00:32 (csa) C1semebona40toryo 103 omori66-0-30
2015-10-12 00:09 (csa) motobonanza13toryo 84 omori66-0-30
2015-10-12 00:01 (csa) C1semebona40toryo 79 omori66-0-30
2015-10-11 23:54 (csa) motobonanza13toryo 86 omori66-0-30
2015-10-11 23:48 (csa) motobonanza13toryo 62 omori66-0-30
2015-10-11 23:38 (csa) motobonanza13toryo 114 omori66-0-30
2015-10-11 23:35 (csa) C1semebona40toryo 75 omori66-0-30
2015-10-11 23:24 (csa) C1semebona40toryo 149 omori66-0-30
2015-10-11 23:10 (csa) C1semebona40toryo 143 omori66-0-30
2015-10-11 23:04 (csa) motobonanza13toryo 130 omori66-0-30
2015-10-11 22:54 (csa) C1semebona40toryo 141 omori66-0-30
2015-10-11 22:47 (csa) motobonanza13toryo 142 omori66-0-30
2015-10-11 22:44 (csa) motobonanza13toryo 78 omori66-0-30
2015-10-11 22:41 (csa) motobonanza13toryo 56 omori66-0-30
2015-10-11 22:33 (csa) motobonanza13toryo 162 omori66-0-30
2015-10-11 22:29 (csa) motobonanza13toryo 114 omori66-0-30
2015-10-11 22:25 (csa) motobonanza13toryo 84 omori66-0-30
2015-10-11 22:18 (csa) motobonanza13toryo 140 omori66-0-30
2015-10-11 22:11 (csa) motobonanza13toryo 104 omori66-0-30
2015-10-11 21:52 (csa) motobonanza13toryo 136 omori66-0-30
2015-10-11 21:37 (csa) C1semebona40toryo 83 omori66-0-30
2015-10-11 21:32 (csa) C1semebona40toryo 113 omori66-0-30
2015-10-11 21:29 (csa) C1semebona40toryo 97 omori66-0-30
2015-10-11 21:21 (csa) motobonanza13toryo 164 omori66-0-30
2015-10-11 21:12 (csa) C1semebona40toryo 87 omori66-0-30
2015-10-11 21:11 (csa) C1semebona40toryo 39 omori66-0-30
2015-10-11 21:06 (csa) C1semebona40toryo 87 omori66-0-30
2015-10-11 21:00 (csa) motobonanza13toryo 90 omori66-0-30
2015-10-11 20:57 (csa) C1semebona40toryo 89 omori66-0-30
2015-10-11 20:42 (csa) motobonanza13toryo 138 omori66-0-30
2015-10-11 20:29 (csa) C1semebona40toryo 61 omori66-0-30
2015-10-11 20:26 (csa) motobonanza13toryo 114 omori66-0-30
2015-10-11 20:07 (csa) motobonanza13toryo 108 omori66-0-30
2015-10-11 20:04 (csa) motobonanza13toryo 84 omori66-0-30
2015-10-11 19:59 (csa) C1semebona40toryo 119 omori66-0-30
2015-10-11 19:54 (csa) motobonanza13toryo 108 omori66-0-30
2015-10-11 19:49 (csa) motobonanza13toryo 132 omori66-0-30
2015-10-11 19:45 (csa) motobonanza13toryo 104 omori66-0-30
2015-10-11 19:34 (csa) C1semebona40toryo 129 omori66-0-30
2015-10-11 19:21 (csa) motobonanza13toryo 128 omori66-0-30
2015-10-11 19:12 (csa) C1semebona40toryo 83 omori66-0-30
2015-10-11 19:01 (csa) C1semebona40toryo 109 omori66-0-30
2015-10-11 18:43 (csa) motobonanza13toryo 86 omori66-0-30
2015-10-11 18:17 (csa) motobonanza13toryo 74 omori66-0-30
2015-10-11 18:15 (csa) motobonanza13toryo 60 omori66-0-30
75/69/0/0

total

  • motobonanza13 win: 158
  • C1semebona40 win: 140
  • draw: 2

shogi-server@wdoor