C1semefv100tlponnasibona-mbnhbona

mbnhbona-C1semefv100tlponnasibona

dateresultmovesgame
2015-10-22 15:50 (csa) mbnhbonatoryo 117 omori5-0-30
2015-10-22 15:44 (csa) mbnhbonatoryo 103 omori5-0-30
2015-10-22 15:37 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 15:14 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 98 omori5-0-30
2015-10-22 14:58 (csa) mbnhbonatoryo 71 omori5-0-30
2015-10-22 14:51 (csa) mbnhbonatoryo 73 omori5-0-30
2015-10-22 14:32 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 14:26 (csa) mbnhbonatoryo 129 omori5-0-30
2015-10-22 14:23 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-22 14:09 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 78 omori5-0-30
2015-10-22 14:02 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 90 omori5-0-30
2015-10-22 13:48 (csa) mbnhbonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-22 13:29 (csa) mbnhbonatoryo 105 omori5-0-30
2015-10-22 13:22 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 152 omori5-0-30
2015-10-22 13:18 (csa) mbnhbonatoryo 101 omori5-0-30
2015-10-22 13:13 (csa) mbnhbonatoryo 93 omori5-0-30
2015-10-22 12:59 (csa) mbnhbonatoryo 89 omori5-0-30
2015-10-22 12:38 (csa) mbnhbonatoryo 149 omori5-0-30
2015-10-22 12:35 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 86 omori5-0-30
2015-10-22 12:24 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 88 omori5-0-30
2015-10-22 12:12 (csa) mbnhbonatoryo 89 omori5-0-30
2015-10-22 12:03 (csa) mbnhbonatoryo 83 omori5-0-30
2015-10-22 12:00 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 78 omori5-0-30
2015-10-22 11:56 (csa) mbnhbonatoryo 97 omori5-0-30
2015-10-22 11:46 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 94 omori5-0-30
2015-10-22 11:21 (csa) mbnhbonatoryo 87 omori5-0-30
2015-10-22 11:15 (csa) mbnhbonatoryo 131 omori5-0-30
2015-10-22 11:08 (csa) mbnhbonatoryo 97 omori5-0-30
2015-10-22 11:01 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 82 omori5-0-30
2015-10-22 10:57 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 90 omori5-0-30
2015-10-22 10:49 (csa) mbnhbonatoryo 111 omori5-0-30
2015-10-22 10:38 (csa) mbnhbonatoryo 95 omori5-0-30
2015-10-22 10:32 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 132 omori5-0-30
2015-10-22 10:03 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 09:52 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 106 omori5-0-30
2015-10-22 09:49 (csa) mbnhbonatoryo 77 omori5-0-30
2015-10-22 09:45 (csa) mbnhbonatoryo 75 omori5-0-30
2015-10-22 09:41 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 09:29 (csa) mbnhbonatoryo 117 omori5-0-30
2015-10-22 09:13 (csa) mbnhbonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-22 09:10 (csa) mbnhbonatoryo 73 omori5-0-30
2015-10-22 08:53 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 142 omori5-0-30
2015-10-22 08:46 (csa) mbnhbonatoryo 141 omori5-0-30
2015-10-22 08:34 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 110 omori5-0-30
2015-10-22 08:31 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 82 omori5-0-30
2015-10-22 08:24 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 60 omori5-0-30
2015-10-22 08:11 (csa) drawsennichite 66 omori5-0-30
2015-10-22 08:06 (csa) mbnhbonatoryo 103 omori5-0-30
2015-10-22 07:44 (csa) mbnhbonatoryo 123 omori5-0-30
2015-10-22 07:31 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 168 omori5-0-30
2015-10-22 07:08 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 122 omori5-0-30
2015-10-22 07:01 (csa) mbnhbonatoryo 87 omori5-0-30
2015-10-22 06:58 (csa) mbnhbonatoryo 93 omori5-0-30
2015-10-22 06:55 (csa) mbnhbonatoryo 101 omori5-0-30
2015-10-22 06:48 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 80 omori5-0-30
2015-10-22 06:43 (csa) mbnhbonatoryo 109 omori5-0-30
2015-10-22 06:35 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 86 omori5-0-30
2015-10-22 06:23 (csa) mbnhbonatoryo 93 omori5-0-30
2015-10-22 06:09 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 160 omori5-0-30
2015-10-22 06:05 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 94 omori5-0-30
2015-10-22 05:59 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 132 omori5-0-30
2015-10-22 05:58 (csa) mbnhbonatoryo 45 omori5-0-30
2015-10-22 05:49 (csa) mbnhbonatoryo 127 omori5-0-30
2015-10-22 05:45 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 66 omori5-0-30
2015-10-22 05:42 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 78 omori5-0-30
2015-10-22 05:38 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 88 omori5-0-30
2015-10-22 05:27 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 112 omori5-0-30
2015-10-22 05:23 (csa) mbnhbonatoryo 109 omori5-0-30
2015-10-22 05:10 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 136 omori5-0-30
2015-10-22 04:54 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-22 04:51 (csa) mbnhbonatoryo 79 omori5-0-30
2015-10-22 04:47 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 104 omori5-0-30
2015-10-22 04:42 (csa) mbnhbonatoryo 111 omori5-0-30
2015-10-22 04:36 (csa) mbnhbonatoryo 121 omori5-0-30
2015-10-22 04:27 (csa) mbnhbonatoryo 113 omori5-0-30
2015-10-22 04:01 (csa) mbnhbonatoryo 95 omori5-0-30
2015-10-22 03:55 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 124 omori5-0-30
2015-10-22 03:41 (csa) mbnhbonatoryo 117 omori5-0-30
2015-10-22 03:34 (csa) mbnhbonatoryo 61 omori5-0-30
2015-10-22 03:11 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 78 omori5-0-30
2015-10-22 03:01 (csa) mbnhbonatoryo 99 omori5-0-30
2015-10-22 02:58 (csa) mbnhbonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-22 02:55 (csa) mbnhbonatoryo 63 omori5-0-30
2015-10-22 02:53 (csa) mbnhbonatoryo 51 omori5-0-30
2015-10-22 02:36 (csa) mbnhbonatoryo 63 omori5-0-30
2015-10-22 02:31 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 106 omori5-0-30
2015-10-22 02:26 (csa) mbnhbonatoryo 73 omori5-0-30
2015-10-22 02:20 (csa) mbnhbonatoryo 151 omori5-0-30
2015-10-22 01:52 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 92 omori5-0-30
2015-10-22 01:48 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 82 omori5-0-30
2015-10-22 01:46 (csa) mbnhbonatoryo 71 omori5-0-30
2015-10-22 01:23 (csa) mbnhbonatoryo 55 omori5-0-30
2015-10-22 01:17 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 126 omori5-0-30
2015-10-22 01:14 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 78 omori5-0-30
2015-10-22 01:11 (csa) mbnhbonatoryo 59 omori5-0-30
2015-10-22 01:07 (csa) mbnhbonatoryo 99 omori5-0-30
2015-10-22 00:49 (csa) mbnhbonatoryo 75 omori5-0-30
2015-10-22 00:45 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 00:40 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 124 omori5-0-30
2015-10-22 00:27 (csa) mbnhbonatoryo 141 omori5-0-30
2015-10-22 00:24 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 56 omori5-0-30
2015-10-22 00:20 (csa) mbnhbonatoryo 99 omori5-0-30
2015-10-22 00:01 (csa) mbnhbonatoryo 117 omori5-0-30
2015-10-21 23:55 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 90 omori5-0-30
2015-10-21 23:33 (csa) mbnhbonatoryo 149 omori5-0-30
2015-10-21 23:07 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 118 omori5-0-30
2015-10-21 22:57 (csa) mbnhbonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-21 22:48 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 64 omori5-0-30
2015-10-21 22:42 (csa) mbnhbonatoryo 69 omori5-0-30
2015-10-21 22:33 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 86 omori5-0-30
2015-10-21 22:28 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 88 omori5-0-30
2015-10-21 21:58 (csa) mbnhbonatoryo 135 omori5-0-30
2015-10-21 21:49 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 122 omori5-0-30
2015-10-21 21:44 (csa) mbnhbonatoryo 101 omori5-0-30
2015-10-21 21:42 (csa) drawsennichite 96 omori5-0-30
2015-10-21 21:38 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 106 omori5-0-30
2015-10-21 21:35 (csa) mbnhbonatoryo 103 omori5-0-30
2015-10-21 21:27 (csa) mbnhbonatoryo 83 omori5-0-30
2015-10-21 21:17 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 112 omori5-0-30
2015-10-21 21:13 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 72 omori5-0-30
2015-10-21 21:07 (csa) mbnhbonatoryo 91 omori5-0-30
2015-10-21 21:02 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 114 omori5-0-30
2015-10-21 20:33 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 128 omori5-0-30
2015-10-21 20:28 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 128 omori5-0-30
2015-10-21 20:16 (csa) drawsennichite 86 omori5-0-30
2015-10-21 20:06 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 124 omori5-0-30
2015-10-21 20:03 (csa) mbnhbonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-21 19:59 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 74 omori5-0-30
2015-10-21 19:54 (csa) mbnhbonatoryo 117 omori5-0-30
2015-10-21 19:49 (csa) mbnhbonatoryo 109 omori5-0-30
2015-10-21 19:26 (csa) mbnhbonatoryo 153 omori5-0-30
2015-10-21 19:19 (csa) mbnhbonatoryo 131 omori5-0-30
2015-10-21 19:08 (csa) mbnhbonatoryo 89 omori5-0-30
2015-10-21 18:57 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 150 omori5-0-30
2015-10-21 18:46 (csa) mbnhbonatoryo 113 omori5-0-30
2015-10-21 18:37 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 78 omori5-0-30
2015-10-21 18:30 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 142 omori5-0-30
72/62/3/0

C1semefv100tlponnasibona-mbnhbona

dateresultmovesgame
2015-10-22 15:53 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 65 omori5-0-30
2015-10-22 15:41 (csa) mbnhbonatoryo 86 omori5-0-30
2015-10-22 15:30 (csa) mbnhbonatoryo 160 omori5-0-30
2015-10-22 15:25 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 99 omori5-0-30
2015-10-22 15:22 (csa) mbnhbonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-22 15:18 (csa) mbnhbonatoryo 118 omori5-0-30
2015-10-22 15:07 (csa) mbnhbonatoryo 120 omori5-0-30
2015-10-22 15:01 (csa) mbnhbonatoryo 132 omori5-0-30
2015-10-22 14:54 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 83 omori5-0-30
2015-10-22 14:48 (csa) mbnhbonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-22 14:44 (csa) mbnhbonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 14:41 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 65 omori5-0-30
2015-10-22 14:36 (csa) mbnhbonatoryo 102 omori5-0-30
2015-10-22 14:20 (csa) mbnhbonatoryo 68 omori5-0-30
2015-10-22 14:18 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 73 omori5-0-30
2015-10-22 14:15 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-22 14:12 (csa) mbnhbonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 14:05 (csa) mbnhbonatoryo 98 omori5-0-30
2015-10-22 13:58 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 107 omori5-0-30
2015-10-22 13:53 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 137 omori5-0-30
2015-10-22 13:43 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 109 omori5-0-30
2015-10-22 13:39 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 89 omori5-0-30
2015-10-22 13:34 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 111 omori5-0-30
2015-10-22 13:08 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 107 omori5-0-30
2015-10-22 13:03 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 121 omori5-0-30
2015-10-22 12:55 (csa) mbnhbonatoryo 98 omori5-0-30
2015-10-22 12:51 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 87 omori5-0-30
2015-10-22 12:45 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 143 omori5-0-30
2015-10-22 12:30 (csa) mbnhbonatoryo 112 omori5-0-30
2015-10-22 12:26 (csa) mbnhbonatoryo 86 omori5-0-30
2015-10-22 12:25 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 67 omori5-0-30
2015-10-22 12:18 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 109 omori5-0-30
2015-10-22 12:16 (csa) mbnhbonatoryo 62 omori5-0-30
2015-10-22 12:10 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 65 omori5-0-30
2015-10-22 12:07 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 89 omori5-0-30
2015-10-22 11:50 (csa) mbnhbonatoryo 130 omori5-0-30
2015-10-22 11:41 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 99 omori5-0-30
2015-10-22 11:38 (csa) mbnhbonatoryo 106 omori5-0-30
2015-10-22 11:33 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 105 omori5-0-30
2015-10-22 11:24 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 205 omori5-0-30
2015-10-22 11:12 (csa) mbnhbonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-22 11:05 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 69 omori5-0-30
2015-10-22 10:54 (csa) mbnhbonatoryo 76 omori5-0-30
2015-10-22 10:42 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 161 omori5-0-30
2015-10-22 10:29 (csa) mbnhbonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 10:25 (csa) mbnhbonatoryo 92 omori5-0-30
2015-10-22 10:21 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 97 omori5-0-30
2015-10-22 10:18 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 73 omori5-0-30
2015-10-22 10:13 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 107 omori5-0-30
2015-10-22 10:10 (csa) mbnhbonatoryo 92 omori5-0-30
2015-10-22 10:06 (csa) mbnhbonatoryo 102 omori5-0-30
2015-10-22 09:57 (csa) mbnhbonatoryo 126 omori5-0-30
2015-10-22 09:39 (csa) mbnhbonatoryo 66 omori5-0-30
2015-10-22 09:37 (csa) drawsennichite 50 omori5-0-30
2015-10-22 09:34 (csa) mbnhbonatoryo 98 omori5-0-30
2015-10-22 09:24 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 111 omori5-0-30
2015-10-22 09:17 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 135 omori5-0-30
2015-10-22 09:03 (csa) mbnhbonatoryo 122 omori5-0-30
2015-10-22 09:01 (csa) mbnhbonatoryo 80 omori5-0-30
2015-10-22 08:43 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 93 omori5-0-30
2015-10-22 08:38 (csa) mbnhbonatoryo 84 omori5-0-30
2015-10-22 08:26 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 105 omori5-0-30
2015-10-22 08:20 (csa) mbnhbonatoryo 96 omori5-0-30
2015-10-22 08:17 (csa) mbnhbonatoryo 98 omori5-0-30
2015-10-22 08:13 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 107 omori5-0-30
2015-10-22 08:03 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 83 omori5-0-30
2015-10-22 07:59 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 109 omori5-0-30
2015-10-22 07:53 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 131 omori5-0-30
2015-10-22 07:49 (csa) mbnhbonatoryo 88 omori5-0-30
2015-10-22 07:42 (csa) mbnhbonatoryo 60 omori5-0-30
2015-10-22 07:40 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 87 omori5-0-30
2015-10-22 07:25 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 113 omori5-0-30
2015-10-22 07:18 (csa) mbnhbonatoryo 138 omori5-0-30
2015-10-22 07:14 (csa) mbnhbonatoryo 110 omori5-0-30
2015-10-22 07:03 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 101 omori5-0-30
2015-10-22 06:51 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-22 06:37 (csa) mbnhbonatoryo 126 omori5-0-30
2015-10-22 06:32 (csa) mbnhbonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-22 06:28 (csa) mbnhbonatoryo 116 omori5-0-30
2015-10-22 06:16 (csa) mbnhbonatoryo 136 omori5-0-30
2015-10-22 05:56 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 45 omori5-0-30
2015-10-22 05:55 (csa) drawsennichite 47 omori5-0-30
2015-10-22 05:36 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 83 omori5-0-30
2015-10-22 05:33 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 65 omori5-0-30
2015-10-22 05:18 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 101 omori5-0-30
2015-10-22 05:05 (csa) mbnhbonatoryo 116 omori5-0-30
2015-10-22 05:01 (csa) mbnhbonatoryo 98 omori5-0-30
2015-10-22 04:56 (csa) mbnhbonatoryo 106 omori5-0-30
2015-10-22 04:32 (csa) mbnhbonatoryo 128 omori5-0-30
2015-10-22 04:21 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 117 omori5-0-30
2015-10-22 04:12 (csa) mbnhbonatoryo 160 omori5-0-30
2015-10-22 04:09 (csa) mbnhbonatoryo 60 omori5-0-30
2015-10-22 04:05 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 79 omori5-0-30
2015-10-22 03:52 (csa) drawsennichite 67 omori5-0-30
2015-10-22 03:47 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 105 omori5-0-30
2015-10-22 03:36 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 109 omori5-0-30
2015-10-22 03:27 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 163 omori5-0-30
2015-10-22 03:23 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 103 omori5-0-30
2015-10-22 03:20 (csa) mbnhbonatoryo 84 omori5-0-30
2015-10-22 03:16 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 75 omori5-0-30
2015-10-22 03:13 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 101 omori5-0-30
2015-10-22 03:07 (csa) mbnhbonatoryo 86 omori5-0-30
2015-10-22 02:51 (csa) mbnhbonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-22 02:44 (csa) mbnhbonatoryo 142 omori5-0-30
2015-10-22 02:39 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 105 omori5-0-30
2015-10-22 02:29 (csa) drawsennichite 61 omori5-0-30
2015-10-22 02:14 (csa) mbnhbonatoryo 102 omori5-0-30
2015-10-22 02:01 (csa) mbnhbonatoryo 240 omori5-0-30
2015-10-22 01:56 (csa) mbnhbonatoryo 92 omori5-0-30
2015-10-22 01:43 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 93 omori5-0-30
2015-10-22 01:39 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 85 omori5-0-30
2015-10-22 01:33 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 131 omori5-0-30
2015-10-22 01:30 (csa) mbnhbonatoryo 92 omori5-0-30
2015-10-22 01:25 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 117 omori5-0-30
2015-10-22 00:58 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 163 omori5-0-30
2015-10-22 00:52 (csa) mbnhbonatoryo 174 omori5-0-30
2015-10-22 00:33 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 125 omori5-0-30
2015-10-22 00:16 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 93 omori5-0-30
2015-10-22 00:11 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 111 omori5-0-30
2015-10-22 00:07 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 77 omori5-0-30
2015-10-21 23:58 (csa) mbnhbonatoryo 82 omori5-0-30
2015-10-21 23:51 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 91 omori5-0-30
2015-10-21 23:45 (csa) mbnhbonatoryo 126 omori5-0-30
2015-10-21 23:40 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 89 omori5-0-30
2015-10-21 23:30 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 73 omori5-0-30
2015-10-21 23:25 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 101 omori5-0-30
2015-10-21 23:20 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 115 omori5-0-30
2015-10-21 23:16 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 83 omori5-0-30
2015-10-21 23:11 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 113 omori5-0-30
2015-10-21 23:02 (csa) mbnhbonatoryo 130 omori5-0-30
2015-10-21 22:51 (csa) mbnhbonatoryo 124 omori5-0-30
2015-10-21 22:44 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 107 omori5-0-30
2015-10-21 22:40 (csa) mbnhbonatoryo 70 omori5-0-30
2015-10-21 22:36 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 65 omori5-0-30
2015-10-21 22:23 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 105 omori5-0-30
2015-10-21 22:17 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 139 omori5-0-30
2015-10-21 22:14 (csa) mbnhbonatoryo 104 omori5-0-30
2015-10-21 22:11 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 65 omori5-0-30
2015-10-21 22:04 (csa) mbnhbonatoryo 166 omori5-0-30
2015-10-21 21:55 (csa) mbnhbonatoryo 64 omori5-0-30
2015-10-21 21:31 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 91 omori5-0-30
2015-10-21 21:22 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 113 omori5-0-30
2015-10-21 21:10 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 77 omori5-0-30
2015-10-21 20:57 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 91 omori5-0-30
2015-10-21 20:53 (csa) mbnhbonatoryo 90 omori5-0-30
2015-10-21 20:45 (csa) mbnhbonatoryo 150 omori5-0-30
2015-10-21 20:39 (csa) mbnhbonatoryo 144 omori5-0-30
2015-10-21 20:24 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 91 omori5-0-30
2015-10-21 20:19 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 99 omori5-0-30
2015-10-21 20:11 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 93 omori5-0-30
2015-10-21 19:47 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 43 omori5-0-30
2015-10-21 19:42 (csa) mbnhbonatoryo 148 omori5-0-30
2015-10-21 19:40 (csa) drawsennichite 78 omori5-0-30
2015-10-21 19:34 (csa) mbnhbonatoryo 114 omori5-0-30
2015-10-21 19:12 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 155 omori5-0-30
2015-10-21 19:03 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 97 omori5-0-30
2015-10-21 18:50 (csa) mbnhbonatoryo 134 omori5-0-30
2015-10-21 18:40 (csa) mbnhbonatoryo 124 omori5-0-30
2015-10-21 18:25 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 119 omori5-0-30
2015-10-21 18:22 (csa) mbnhbonatoryo 84 omori5-0-30
2015-10-21 18:18 (csa) mbnhbonatoryo 104 omori5-0-30
2015-10-21 18:15 (csa) C1semefv100tlponnasibonatoryo 73 omori5-0-30
2015-10-21 18:12 (csa) mbnhbonatoryo 82 omori5-0-30
85/73/5/0

total

  • mbnhbona win: 145
  • C1semefv100tlponnasibona win: 147
  • draw: 8

shogi-server@wdoor