step8semebonafv90546-ujhotobona

ujhotobona-step8semebonafv90546

dateresultmovesgame
2015-10-19 16:42 (csa) ujhotobonatoryo 127 omori09890-0-30
2015-10-19 16:38 (csa) drawsennichite 88 omori09890-0-30
2015-10-19 16:24 (csa) step8semebonafv90546toryo 90 omori09890-0-30
2015-10-19 16:05 (csa) ujhotobonatoryo 113 omori09890-0-30
2015-10-19 15:57 (csa) ujhotobonatoryo 103 omori09890-0-30
2015-10-19 15:47 (csa) step8semebonafv90546toryo 140 omori09890-0-30
2015-10-19 15:30 (csa) step8semebonafv90546toryo 100 omori09890-0-30
2015-10-19 15:17 (csa) step8semebonafv90546toryo 88 omori09890-0-30
2015-10-19 15:10 (csa) ujhotobonatoryo 119 omori09890-0-30
2015-10-19 15:06 (csa) step8semebonafv90546toryo 98 omori09890-0-30
2015-10-19 14:55 (csa) ujhotobonatoryo 115 omori09890-0-30
2015-10-19 14:46 (csa) step8semebonafv90546toryo 100 omori09890-0-30
2015-10-19 14:37 (csa) step8semebonafv90546toryo 118 omori09890-0-30
2015-10-19 14:30 (csa) ujhotobonatoryo 173 omori09890-0-30
2015-10-19 14:19 (csa) ujhotobonatoryo 155 omori09890-0-30
2015-10-19 14:15 (csa) step8semebonafv90546toryo 88 omori09890-0-30
2015-10-19 13:53 (csa) ujhotobonatoryo 73 omori09890-0-30
2015-10-19 13:50 (csa) ujhotobonatoryo 125 omori09890-0-30
2015-10-19 13:41 (csa) ujhotobonatoryo 91 omori09890-0-30
2015-10-19 13:38 (csa) ujhotobonatoryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 13:32 (csa) step8semebonafv90546toryo 130 omori09890-0-30
2015-10-19 13:23 (csa) ujhotobonatoryo 73 omori09890-0-30
2015-10-19 13:10 (csa) ujhotobonatoryo 75 omori09890-0-30
2015-10-19 13:01 (csa) step8semebonafv90546toryo 84 omori09890-0-30
2015-10-19 12:58 (csa) ujhotobonatoryo 95 omori09890-0-30
2015-10-19 12:38 (csa) ujhotobonatoryo 91 omori09890-0-30
2015-10-19 12:22 (csa) ujhotobonatoryo 153 omori09890-0-30
2015-10-19 11:58 (csa) ujhotobonatoryo 75 omori09890-0-30
2015-10-19 11:55 (csa) step8semebonafv90546toryo 90 omori09890-0-30
2015-10-19 11:43 (csa) step8semebonafv90546toryo 106 omori09890-0-30
2015-10-19 11:26 (csa) ujhotobonatoryo 77 omori09890-0-30
2015-10-19 11:18 (csa) ujhotobonatoryo 85 omori09890-0-30
2015-10-19 11:08 (csa) ujhotobonatoryo 187 omori09890-0-30
2015-10-19 10:43 (csa) ujhotobonatoryo 87 omori09890-0-30
2015-10-19 10:38 (csa) step8semebonafv90546toryo 124 omori09890-0-30
2015-10-19 10:29 (csa) ujhotobonatoryo 47 omori09890-0-30
2015-10-19 10:26 (csa) ujhotobonatoryo 65 omori09890-0-30
2015-10-19 10:24 (csa) ujhotobonatoryo 83 omori09890-0-30
2015-10-19 10:21 (csa) ujhotobonatoryo 79 omori09890-0-30
2015-10-19 10:16 (csa) step8semebonafv90546toryo 112 omori09890-0-30
2015-10-19 10:07 (csa) ujhotobonatoryo 73 omori09890-0-30
2015-10-19 09:59 (csa) step8semebonafv90546toryo 146 omori09890-0-30
2015-10-19 09:49 (csa) ujhotobonatoryo 97 omori09890-0-30
2015-10-19 09:47 (csa) ujhotobonatoryo 77 omori09890-0-30
2015-10-19 09:45 (csa) drawsennichite 71 omori09890-0-30
2015-10-19 09:40 (csa) step8semebonafv90546toryo 146 omori09890-0-30
2015-10-19 09:26 (csa) step8semebonafv90546toryo 86 omori09890-0-30
2015-10-19 09:18 (csa) ujhotobonatoryo 131 omori09890-0-30
2015-10-19 09:10 (csa) step8semebonafv90546toryo 110 omori09890-0-30
2015-10-19 09:07 (csa) step8semebonafv90546toryo 88 omori09890-0-30
2015-10-19 08:57 (csa) ujhotobonatoryo 169 omori09890-0-30
2015-10-19 08:50 (csa) ujhotobonatoryo 175 omori09890-0-30
2015-10-19 08:47 (csa) ujhotobonatoryo 103 omori09890-0-30
2015-10-19 08:45 (csa) ujhotobonatoryo 61 omori09890-0-30
2015-10-19 08:42 (csa) step8semebonafv90546toryo 106 omori09890-0-30
2015-10-19 08:40 (csa) step8semebonafv90546toryo 82 omori09890-0-30
2015-10-19 08:33 (csa) ujhotobonatoryo 91 omori09890-0-30
2015-10-19 08:23 (csa) ujhotobonatoryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 08:15 (csa) ujhotobonatoryo 113 omori09890-0-30
2015-10-19 08:08 (csa) ujhotobonatoryo 89 omori09890-0-30
2015-10-19 08:04 (csa) ujhotobonatoryo 89 omori09890-0-30
2015-10-19 07:56 (csa) ujhotobonatoryo 63 omori09890-0-30
2015-10-19 07:52 (csa) ujhotobonatoryo 105 omori09890-0-30
2015-10-19 07:47 (csa) ujhotobonatoryo 65 omori09890-0-30
2015-10-19 07:45 (csa) step8semebonafv90546toryo 76 omori09890-0-30
2015-10-19 07:26 (csa) ujhotobonatoryo 127 omori09890-0-30
2015-10-19 07:22 (csa) ujhotobonatoryo 89 omori09890-0-30
2015-10-19 07:10 (csa) ujhotobonatoryo 139 omori09890-0-30
2015-10-19 07:04 (csa) ujhotobonatoryo 141 omori09890-0-30
2015-10-19 06:57 (csa) step8semebonafv90546toryo 88 omori09890-0-30
2015-10-19 06:54 (csa) ujhotobonatoryo 67 omori09890-0-30
2015-10-19 06:48 (csa) ujhotobonatoryo 127 omori09890-0-30
2015-10-19 06:45 (csa) ujhotobonatoryo 89 omori09890-0-30
2015-10-19 06:43 (csa) ujhotobonatoryo 73 omori09890-0-30
2015-10-19 06:27 (csa) ujhotobonatoryo 101 omori09890-0-30
2015-10-19 06:23 (csa) ujhotobonatoryo 151 omori09890-0-30
2015-10-19 06:19 (csa) step8semebonafv90546toryo 76 omori09890-0-30
2015-10-19 06:03 (csa) step8semebonafv90546toryo 108 omori09890-0-30
2015-10-19 05:48 (csa) ujhotobonatoryo 83 omori09890-0-30
2015-10-19 05:40 (csa) step8semebonafv90546toryo 88 omori09890-0-30
2015-10-19 05:34 (csa) step8semebonafv90546toryo 92 omori09890-0-30
2015-10-19 05:24 (csa) ujhotobonatoryo 87 omori09890-0-30
2015-10-19 05:22 (csa) step8semebonafv90546toryo 74 omori09890-0-30
2015-10-19 05:06 (csa) step8semebonafv90546toryo 112 omori09890-0-30
2015-10-19 05:01 (csa) ujhotobonatoryo 51 omori09890-0-30
2015-10-19 04:38 (csa) ujhotobonatoryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 04:35 (csa) step8semebonafv90546toryo 64 omori09890-0-30
2015-10-19 04:30 (csa) step8semebonafv90546toryo 124 omori09890-0-30
2015-10-19 04:27 (csa) ujhotobonatoryo 109 omori09890-0-30
2015-10-19 04:19 (csa) ujhotobonatoryo 85 omori09890-0-30
2015-10-19 04:12 (csa) step8semebonafv90546toryo 126 omori09890-0-30
2015-10-19 04:08 (csa) ujhotobonatoryo 115 omori09890-0-30
2015-10-19 04:00 (csa) step8semebonafv90546toryo 128 omori09890-0-30
2015-10-19 03:56 (csa) ujhotobonatoryo 105 omori09890-0-30
2015-10-19 03:53 (csa) ujhotobonatoryo 95 omori09890-0-30
2015-10-19 03:49 (csa) ujhotobonatoryo 91 omori09890-0-30
2015-10-19 03:43 (csa) ujhotobonatoryo 87 omori09890-0-30
2015-10-19 03:39 (csa) ujhotobonatoryo 95 omori09890-0-30
2015-10-19 03:35 (csa) ujhotobonatoryo 69 omori09890-0-30
2015-10-19 03:30 (csa) step8semebonafv90546toryo 136 omori09890-0-30
2015-10-19 03:12 (csa) ujhotobonatoryo 135 omori09890-0-30
2015-10-19 03:07 (csa) ujhotobonatoryo 131 omori09890-0-30
2015-10-19 03:02 (csa) ujhotobonatoryo 127 omori09890-0-30
2015-10-19 02:58 (csa) ujhotobonatoryo 107 omori09890-0-30
2015-10-19 02:55 (csa) ujhotobonatoryo 93 omori09890-0-30
2015-10-19 02:44 (csa) ujhotobonatoryo 53 omori09890-0-30
2015-10-19 02:36 (csa) ujhotobonatoryo 115 omori09890-0-30
2015-10-19 02:32 (csa) ujhotobonatoryo 93 omori09890-0-30
2015-10-19 02:12 (csa) ujhotobonatoryo 101 omori09890-0-30
2015-10-19 02:05 (csa) ujhotobonatoryo 121 omori09890-0-30
2015-10-19 01:47 (csa) ujhotobonatoryo 77 omori09890-0-30
2015-10-19 01:43 (csa) ujhotobonatoryo 45 omori09890-0-30
2015-10-19 01:36 (csa) ujhotobonatoryo 163 omori09890-0-30
2015-10-19 01:33 (csa) step8semebonafv90546toryo 88 omori09890-0-30
2015-10-19 01:30 (csa) ujhotobonatoryo 105 omori09890-0-30
2015-10-19 01:26 (csa) step8semebonafv90546toryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 01:19 (csa) step8semebonafv90546toryo 108 omori09890-0-30
2015-10-19 01:10 (csa) ujhotobonatoryo 87 omori09890-0-30
2015-10-19 01:05 (csa) ujhotobonatoryo 135 omori09890-0-30
2015-10-19 00:56 (csa) step8semebonafv90546toryo 168 omori09890-0-30
2015-10-19 00:30 (csa) ujhotobonatoryo 145 omori09890-0-30
2015-10-19 00:28 (csa) ujhotobonatoryo 65 omori09890-0-30
2015-10-19 00:20 (csa) ujhotobonatoryo 113 omori09890-0-30
2015-10-19 00:16 (csa) step8semebonafv90546toryo 86 omori09890-0-30
2015-10-19 00:08 (csa) step8semebonafv90546toryo 94 omori09890-0-30
2015-10-19 00:03 (csa) ujhotobonatoryo 101 omori09890-0-30
2015-10-18 23:52 (csa) step8semebonafv90546toryo 102 omori09890-0-30
2015-10-18 23:44 (csa) ujhotobonatoryo 119 omori09890-0-30
2015-10-18 23:41 (csa) ujhotobonatoryo 95 omori09890-0-30
2015-10-18 23:24 (csa) step8semebonafv90546toryo 90 omori09890-0-30
2015-10-18 23:19 (csa) ujhotobonatoryo 63 omori09890-0-30
2015-10-18 23:17 (csa) ujhotobonatoryo 85 omori09890-0-30
2015-10-18 23:13 (csa) ujhotobonatoryo 93 omori09890-0-30
2015-10-18 22:56 (csa) ujhotobonatoryo 117 omori09890-0-30
2015-10-18 22:51 (csa) step8semebonafv90546toryo 116 omori09890-0-30
2015-10-18 22:42 (csa) step8semebonafv90546toryo 98 omori09890-0-30
2015-10-18 22:23 (csa) ujhotobonatoryo 85 omori09890-0-30
2015-10-18 22:21 (csa) ujhotobonatoryo 75 omori09890-0-30
2015-10-18 22:16 (csa) step8semebonafv90546toryo 100 omori09890-0-30
2015-10-18 22:13 (csa) ujhotobonatoryo 87 omori09890-0-30
2015-10-18 22:00 (csa) ujhotobonatoryo 97 omori09890-0-30
94/45/2/0

step8semebonafv90546-ujhotobona

dateresultmovesgame
2015-10-19 16:50 (csa) step8semebonafv90546toryo 171 omori09890-0-30
2015-10-19 16:47 (csa) ujhotobonatoryo 88 omori09890-0-30
2015-10-19 16:30 (csa) ujhotobonatoryo 174 omori09890-0-30
2015-10-19 16:28 (csa) step8semebonafv90546toryo 87 omori09890-0-30
2015-10-19 16:20 (csa) step8semebonafv90546toryo 113 omori09890-0-30
2015-10-19 16:14 (csa) step8semebonafv90546toryo 121 omori09890-0-30
2015-10-19 16:09 (csa) step8semebonafv90546toryo 131 omori09890-0-30
2015-10-19 16:01 (csa) ujhotobonatoryo 94 omori09890-0-30
2015-10-19 15:55 (csa) step8semebonafv90546toryo 55 omori09890-0-30
2015-10-19 15:53 (csa) step8semebonafv90546toryo 63 omori09890-0-30
2015-10-19 15:45 (csa) step8semebonafv90546toryo 87 omori09890-0-30
2015-10-19 15:40 (csa) step8semebonafv90546toryo 111 omori09890-0-30
2015-10-19 15:34 (csa) ujhotobonatoryo 140 omori09890-0-30
2015-10-19 15:28 (csa) step8semebonafv90546toryo 89 omori09890-0-30
2015-10-19 15:24 (csa) ujhotobonatoryo 98 omori09890-0-30
2015-10-19 15:20 (csa) ujhotobonatoryo 94 omori09890-0-30
2015-10-19 15:15 (csa) step8semebonafv90546toryo 69 omori09890-0-30
2015-10-19 15:02 (csa) ujhotobonatoryo 134 omori09890-0-30
2015-10-19 15:00 (csa) step8semebonafv90546toryo 89 omori09890-0-30
2015-10-19 14:49 (csa) step8semebonafv90546toryo 137 omori09890-0-30
2015-10-19 14:41 (csa) ujhotobonatoryo 122 omori09890-0-30
2015-10-19 14:25 (csa) step8semebonafv90546toryo 103 omori09890-0-30
2015-10-19 14:12 (csa) step8semebonafv90546toryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 14:08 (csa) ujhotobonatoryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 14:05 (csa) step8semebonafv90546toryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 14:01 (csa) drawsennichite 103 omori09890-0-30
2015-10-19 13:57 (csa) step8semebonafv90546toryo 93 omori09890-0-30
2015-10-19 13:47 (csa) ujhotobonatoryo 94 omori09890-0-30
2015-10-19 13:43 (csa) ujhotobonatoryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 13:36 (csa) ujhotobonatoryo 82 omori09890-0-30
2015-10-19 13:26 (csa) ujhotobonatoryo 128 omori09890-0-30
2015-10-19 13:17 (csa) ujhotobonatoryo 124 omori09890-0-30
2015-10-19 13:14 (csa) ujhotobonatoryo 82 omori09890-0-30
2015-10-19 13:13 (csa) step8semebonafv90546toryo 69 omori09890-0-30
2015-10-19 13:04 (csa) step8semebonafv90546toryo 147 omori09890-0-30
2015-10-19 12:54 (csa) step8semebonafv90546toryo 75 omori09890-0-30
2015-10-19 12:51 (csa) ujhotobonatoryo 92 omori09890-0-30
2015-10-19 12:48 (csa) ujhotobonatoryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 12:43 (csa) ujhotobonatoryo 104 omori09890-0-30
2015-10-19 12:41 (csa) step8semebonafv90546toryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 12:33 (csa) ujhotobonatoryo 94 omori09890-0-30
2015-10-19 12:29 (csa) step8semebonafv90546toryo 123 omori09890-0-30
2015-10-19 12:20 (csa) ujhotobonatoryo 70 omori09890-0-30
2015-10-19 12:17 (csa) ujhotobonatoryo 104 omori09890-0-30
2015-10-19 12:14 (csa) ujhotobonatoryo 86 omori09890-0-30
2015-10-19 12:09 (csa) ujhotobonatoryo 124 omori09890-0-30
2015-10-19 12:06 (csa) ujhotobonatoryo 94 omori09890-0-30
2015-10-19 12:01 (csa) ujhotobonatoryo 108 omori09890-0-30
2015-10-19 11:51 (csa) ujhotobonatoryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 11:48 (csa) ujhotobonatoryo 90 omori09890-0-30
2015-10-19 11:39 (csa) step8semebonafv90546toryo 103 omori09890-0-30
2015-10-19 11:34 (csa) ujhotobonatoryo 114 omori09890-0-30
2015-10-19 11:29 (csa) ujhotobonatoryo 164 omori09890-0-30
2015-10-19 11:22 (csa) ujhotobonatoryo 116 omori09890-0-30
2015-10-19 11:15 (csa) ujhotobonatoryo 92 omori09890-0-30
2015-10-19 11:04 (csa) step8semebonafv90546toryo 101 omori09890-0-30
2015-10-19 11:00 (csa) ujhotobonatoryo 130 omori09890-0-30
2015-10-19 10:57 (csa) ujhotobonatoryo 100 omori09890-0-30
2015-10-19 10:52 (csa) step8semebonafv90546toryo 97 omori09890-0-30
2015-10-19 10:48 (csa) step8semebonafv90546toryo 123 omori09890-0-30
2015-10-19 10:45 (csa) step8semebonafv90546toryo 69 omori09890-0-30
2015-10-19 10:34 (csa) ujhotobonatoryo 118 omori09890-0-30
2015-10-19 10:30 (csa) ujhotobonatoryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 10:09 (csa) ujhotobonatoryo 168 omori09890-0-30
2015-10-19 09:56 (csa) step8semebonafv90546toryo 95 omori09890-0-30
2015-10-19 09:52 (csa) ujhotobonatoryo 94 omori09890-0-30
2015-10-19 09:33 (csa) step8semebonafv90546toryo 151 omori09890-0-30
2015-10-19 09:30 (csa) ujhotobonatoryo 90 omori09890-0-30
2015-10-19 09:23 (csa) step8semebonafv90546toryo 115 omori09890-0-30
2015-10-19 09:16 (csa) step8semebonafv90546toryo 67 omori09890-0-30
2015-10-19 09:14 (csa) step8semebonafv90546toryo 55 omori09890-0-30
2015-10-19 09:04 (csa) step8semebonafv90546toryo 85 omori09890-0-30
2015-10-19 08:37 (csa) ujhotobonatoryo 82 omori09890-0-30
2015-10-19 08:27 (csa) ujhotobonatoryo 134 omori09890-0-30
2015-10-19 08:26 (csa) step8semebonafv90546toryo 65 omori09890-0-30
2015-10-19 08:19 (csa) step8semebonafv90546toryo 91 omori09890-0-30
2015-10-19 08:11 (csa) ujhotobonatoryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 08:00 (csa) step8semebonafv90546toryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 07:58 (csa) step8semebonafv90546toryo 99 omori09890-0-30
2015-10-19 07:50 (csa) ujhotobonatoryo 104 omori09890-0-30
2015-10-19 07:41 (csa) step8semebonafv90546toryo 103 omori09890-0-30
2015-10-19 07:36 (csa) step8semebonafv90546toryo 133 omori09890-0-30
2015-10-19 07:32 (csa) step8semebonafv90546toryo 93 omori09890-0-30
2015-10-19 07:30 (csa) step8semebonafv90546toryo 79 omori09890-0-30
2015-10-19 07:17 (csa) step8semebonafv90546toryo 109 omori09890-0-30
2015-10-19 07:15 (csa) ujhotobonatoryo 96 omori09890-0-30
2015-10-19 06:59 (csa) step8semebonafv90546toryo 107 omori09890-0-30
2015-10-19 06:35 (csa) ujhotobonatoryo 200 omori09890-0-30
2015-10-19 06:31 (csa) ujhotobonatoryo 114 omori09890-0-30
2015-10-19 06:21 (csa) ujhotobonatoryo 62 omori09890-0-30
2015-10-19 06:15 (csa) step8semebonafv90546toryo 131 omori09890-0-30
2015-10-19 06:12 (csa) ujhotobonatoryo 86 omori09890-0-30
2015-10-19 06:08 (csa) ujhotobonatoryo 100 omori09890-0-30
2015-10-19 05:56 (csa) step8semebonafv90546toryo 145 omori09890-0-30
2015-10-19 05:51 (csa) step8semebonafv90546toryo 119 omori09890-0-30
2015-10-19 05:46 (csa) ujhotobonatoryo 80 omori09890-0-30
2015-10-19 05:43 (csa) step8semebonafv90546toryo 75 omori09890-0-30
2015-10-19 05:37 (csa) step8semebonafv90546toryo 71 omori09890-0-30
2015-10-19 05:31 (csa) step8semebonafv90546toryo 93 omori09890-0-30
2015-10-19 05:28 (csa) ujhotobonatoryo 96 omori09890-0-30
2015-10-19 05:18 (csa) step8semebonafv90546toryo 75 omori09890-0-30
2015-10-19 05:09 (csa) ujhotobonatoryo 184 omori09890-0-30
2015-10-19 05:02 (csa) ujhotobonatoryo 132 omori09890-0-30
2015-10-19 04:57 (csa) ujhotobonatoryo 92 omori09890-0-30
2015-10-19 04:53 (csa) step8semebonafv90546toryo 97 omori09890-0-30
2015-10-19 04:50 (csa) ujhotobonatoryo 86 omori09890-0-30
2015-10-19 04:47 (csa) step8semebonafv90546toryo 81 omori09890-0-30
2015-10-19 04:42 (csa) step8semebonafv90546toryo 125 omori09890-0-30
2015-10-19 04:40 (csa) step8semebonafv90546toryo 79 omori09890-0-30
2015-10-19 04:26 (csa) step8semebonafv90546toryo 71 omori09890-0-30
2015-10-19 04:21 (csa) step8semebonafv90546toryo 115 omori09890-0-30
2015-10-19 04:17 (csa) step8semebonafv90546toryo 77 omori09890-0-30
2015-10-19 04:04 (csa) step8semebonafv90546toryo 97 omori09890-0-30
2015-10-19 03:45 (csa) step8semebonafv90546toryo 95 omori09890-0-30
2015-10-19 03:36 (csa) ujhotobonatoryo 96 omori09890-0-30
2015-10-19 03:23 (csa) ujhotobonatoryo 156 omori09890-0-30
2015-10-19 03:21 (csa) step8semebonafv90546toryo 73 omori09890-0-30
2015-10-19 03:17 (csa) step8semebonafv90546toryo 103 omori09890-0-30
2015-10-19 02:50 (csa) ujhotobonatoryo 120 omori09890-0-30
2015-10-19 02:46 (csa) ujhotobonatoryo 126 omori09890-0-30
2015-10-19 02:40 (csa) ujhotobonatoryo 102 omori09890-0-30
2015-10-19 02:28 (csa) step8semebonafv90546toryo 147 omori09890-0-30
2015-10-19 02:23 (csa) ujhotobonatoryo 116 omori09890-0-30
2015-10-19 02:16 (csa) step8semebonafv90546toryo 141 omori09890-0-30
2015-10-19 02:11 (csa) ujhotobonatoryo 70 omori09890-0-30
2015-10-19 01:59 (csa) step8semebonafv90546toryo 181 omori09890-0-30
2015-10-19 01:54 (csa) ujhotobonatoryo 134 omori09890-0-30
2015-10-19 01:50 (csa) step8semebonafv90546toryo 123 omori09890-0-30
2015-10-19 01:44 (csa) step8semebonafv90546toryo 89 omori09890-0-30
2015-10-19 01:24 (csa) drawsennichite 72 omori09890-0-30
2015-10-19 01:18 (csa) ujhotobonatoryo 72 omori09890-0-30
2015-10-19 01:13 (csa) step8semebonafv90546toryo 129 omori09890-0-30
2015-10-19 01:02 (csa) ujhotobonatoryo 106 omori09890-0-30
2015-10-19 00:51 (csa) step8semebonafv90546toryo 129 omori09890-0-30
2015-10-19 00:48 (csa) ujhotobonatoryo 84 omori09890-0-30
2015-10-19 00:43 (csa) step8semebonafv90546toryo 115 omori09890-0-30
2015-10-19 00:39 (csa) step8semebonafv90546toryo 99 omori09890-0-30
2015-10-19 00:36 (csa) step8semebonafv90546toryo 77 omori09890-0-30
2015-10-19 00:24 (csa) step8semebonafv90546toryo 117 omori09890-0-30
2015-10-19 00:11 (csa) ujhotobonatoryo 138 omori09890-0-30
2015-10-18 23:59 (csa) step8semebonafv90546toryo 101 omori09890-0-30
2015-10-18 23:56 (csa) ujhotobonatoryo 92 omori09890-0-30
2015-10-18 23:49 (csa) ujhotobonatoryo 86 omori09890-0-30
2015-10-18 23:38 (csa) step8semebonafv90546toryo 119 omori09890-0-30
2015-10-18 23:34 (csa) ujhotobonatoryo 96 omori09890-0-30
2015-10-18 23:31 (csa) step8semebonafv90546toryo 73 omori09890-0-30
2015-10-18 23:26 (csa) step8semebonafv90546toryo 113 omori09890-0-30
2015-10-18 23:21 (csa) step8semebonafv90546toryo 79 omori09890-0-30
2015-10-18 23:08 (csa) step8semebonafv90546toryo 149 omori09890-0-30
2015-10-18 23:05 (csa) ujhotobonatoryo 124 omori09890-0-30
2015-10-18 23:00 (csa) ujhotobonatoryo 98 omori09890-0-30
2015-10-18 22:49 (csa) step8semebonafv90546toryo 87 omori09890-0-30
2015-10-18 22:44 (csa) drawsennichite 139 omori09890-0-30
2015-10-18 22:39 (csa) ujhotobonatoryo 104 omori09890-0-30
2015-10-18 22:33 (csa) step8semebonafv90546toryo 129 omori09890-0-30
2015-10-18 22:26 (csa) step8semebonafv90546toryo 175 omori09890-0-30
2015-10-18 22:09 (csa) ujhotobonatoryo 104 omori09890-0-30
2015-10-18 22:07 (csa) step8semebonafv90546toryo 53 omori09890-0-30
2015-10-18 22:04 (csa) ujhotobonatoryo 66 omori09890-0-30
82/74/3/0

total

  • ujhotobona win: 168
  • step8semebonafv90546 win: 127
  • draw: 5

shogi-server@wdoor