mmotobona-ukefv2

ukefv2-mmotobona

dateresultmovesgame
2015-11-18 23:02 (csa) ukefv2toryo 73 omori98-0-30
2015-11-18 22:58 (csa) ukefv2toryo 83 omori98-0-30
2015-11-18 22:55 (csa) ukefv2toryo 87 omori98-0-30
2015-11-18 22:43 (csa) mmotobonatoryo 126 omori98-0-30
2015-11-18 22:32 (csa) mmotobonatoryo 96 omori98-0-30
2015-11-18 22:14 (csa) ukefv2toryo 155 omori98-0-30
2015-11-18 22:09 (csa) mmotobonatoryo 112 omori98-0-30
2015-11-18 22:03 (csa) ukefv2toryo 97 omori98-0-30
2015-11-18 22:00 (csa) mmotobonatoryo 86 omori98-0-30
2015-11-18 21:53 (csa) ukefv2toryo 139 omori98-0-30
2015-11-18 21:40 (csa) mmotobonatoryo 144 omori98-0-30
2015-11-18 21:33 (csa) mmotobonatoryo 138 omori98-0-30
2015-11-18 21:29 (csa) mmotobonatoryo 70 omori98-0-30
2015-11-18 21:04 (csa) mmotobonatoryo 174 omori98-0-30
2015-11-18 20:48 (csa) ukefv2toryo 129 omori98-0-30
2015-11-18 20:37 (csa) ukefv2toryo 79 omori98-0-30
2015-11-18 20:18 (csa) mmotobonatoryo 54 omori98-0-30
2015-11-18 19:57 (csa) ukefv2toryo 113 omori98-0-30
2015-11-18 19:52 (csa) ukefv2toryo 115 omori98-0-30
2015-11-18 19:48 (csa) mmotobonatoryo 82 omori98-0-30
2015-11-18 19:30 (csa) mmotobonatoryo 146 omori98-0-30
2015-11-18 19:27 (csa) ukefv2toryo 73 omori98-0-30
2015-11-18 19:23 (csa) mmotobonatoryo 104 omori98-0-30
2015-11-18 19:15 (csa) ukefv2toryo 141 omori98-0-30
2015-11-18 19:12 (csa) mmotobonatoryo 80 omori98-0-30
2015-11-18 18:51 (csa) ukefv2toryo 121 omori98-0-30
2015-11-18 18:41 (csa) mmotobonatoryo 148 omori98-0-30
2015-11-18 18:22 (csa) ukefv2toryo 105 omori98-0-30
2015-11-18 18:12 (csa) mmotobonatoryo 190 omori98-0-30
2015-11-18 18:00 (csa) ukefv2toryo 97 omori98-0-30
2015-11-18 17:50 (csa) ukefv2toryo 81 omori98-0-30
2015-11-18 17:41 (csa) ukefv2toryo 113 omori98-0-30
2015-11-18 17:34 (csa) mmotobonatoryo 68 omori98-0-30
2015-11-18 17:25 (csa) mmotobonatoryo 150 omori98-0-30
2015-11-18 17:22 (csa) mmotobonatoryo 88 omori98-0-30
2015-11-18 17:08 (csa) ukefv2toryo 101 omori98-0-30
2015-11-18 16:55 (csa) ukefv2toryo 175 omori98-0-30
2015-11-18 16:48 (csa) ukefv2toryo 117 omori98-0-30
2015-11-18 16:44 (csa) ukefv2toryo 103 omori98-0-30
2015-11-18 16:33 (csa) ukefv2toryo 189 omori98-0-30
2015-11-18 16:17 (csa) ukefv2toryo 77 omori98-0-30
2015-11-18 16:05 (csa) mmotobonatoryo 128 omori98-0-30
23/19/0/0

mmotobona-ukefv2

dateresultmovesgame
2015-11-18 23:10 (csa) 23 omori98-0-30
2015-11-18 23:05 (csa) ukefv2toryo 118 omori98-0-30
2015-11-18 22:50 (csa) mmotobonatoryo 105 omori98-0-30
2015-11-18 22:37 (csa) mmotobonatoryo 141 omori98-0-30
2015-11-18 22:29 (csa) mmotobonatoryo 65 omori98-0-30
2015-11-18 22:26 (csa) ukefv2toryo 84 omori98-0-30
2015-11-18 22:21 (csa) ukefv2toryo 90 omori98-0-30
2015-11-18 22:12 (csa) drawsennichite 58 omori98-0-30
2015-11-18 21:47 (csa) ukefv2toryo 132 omori98-0-30
2015-11-18 21:25 (csa) ukefv2toryo 82 omori98-0-30
2015-11-18 21:20 (csa) mmotobonatoryo 115 omori98-0-30
2015-11-18 21:12 (csa) mmotobonatoryo 147 omori98-0-30
2015-11-18 20:59 (csa) mmotobonatoryo 97 omori98-0-30
2015-11-18 20:55 (csa) ukefv2toryo 80 omori98-0-30
2015-11-18 20:44 (csa) ukefv2toryo 92 omori98-0-30
2015-11-18 20:39 (csa) ukefv2toryo 106 omori98-0-30
2015-11-18 20:32 (csa) ukefv2toryo 102 omori98-0-30
2015-11-18 20:29 (csa) ukefv2toryo 78 omori98-0-30
2015-11-18 20:20 (csa) mmotobonatoryo 155 omori98-0-30
2015-11-18 20:14 (csa) ukefv2toryo 98 omori98-0-30
2015-11-18 20:08 (csa) mmotobonatoryo 121 omori98-0-30
2015-11-18 20:03 (csa) ukefv2toryo 116 omori98-0-30
2015-11-18 19:43 (csa) ukefv2toryo 90 omori98-0-30
2015-11-18 19:38 (csa) ukefv2toryo 122 omori98-0-30
2015-11-18 19:09 (csa) ukefv2toryo 78 omori98-0-30
2015-11-18 19:04 (csa) mmotobonatoryo 123 omori98-0-30
2015-11-18 18:58 (csa) mmotobonatoryo 135 omori98-0-30
2015-11-18 18:49 (csa) mmotobonatoryo 101 omori98-0-30
2015-11-18 18:38 (csa) ukefv2toryo 64 omori98-0-30
2015-11-18 18:34 (csa) mmotobonatoryo 87 omori98-0-30
2015-11-18 18:27 (csa) mmotobonatoryo 131 omori98-0-30
2015-11-18 18:04 (csa) ukefv2toryo 160 omori98-0-30
2015-11-18 17:56 (csa) mmotobonatoryo 81 omori98-0-30
2015-11-18 17:54 (csa) mmotobonatoryo 95 omori98-0-30
2015-11-18 17:47 (csa) mmotobonatoryo 75 omori98-0-30
2015-11-18 17:37 (csa) ukefv2toryo 106 omori98-0-30
2015-11-18 17:32 (csa) ukefv2toryo 86 omori98-0-30
2015-11-18 17:16 (csa) ukefv2toryo 126 omori98-0-30
2015-11-18 17:12 (csa) ukefv2toryo 102 omori98-0-30
2015-11-18 17:04 (csa) ukefv2toryo 72 omori98-0-30
2015-11-18 16:52 (csa) ukefv2toryo 78 omori98-0-30
2015-11-18 16:42 (csa) mmotobonatoryo 71 omori98-0-30
2015-11-18 16:30 (csa) mmotobonatoryo 57 omori98-0-30
2015-11-18 16:23 (csa) mmotobonatoryo 141 omori98-0-30
2015-11-18 16:20 (csa) ukefv2toryo 96 omori98-0-30
2015-11-18 16:12 (csa) ukefv2toryo 92 omori98-0-30
19/25/1/1

total

  • ukefv2 win: 48
  • mmotobona win: 38
  • draw: 1
  • other: 1

shogi-server@wdoor