1b-ukebona16stepfv1002

ukebona16stepfv1002-1b

dateresultmovesgame
2015-12-06 13:30 (csa) 33 omori765-0-30
2015-12-06 13:18 (csa) 1btoryo 158 omori765-0-30
2015-12-06 13:05 (csa) 1btoryo 140 omori765-0-30
2015-12-06 12:58 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 81 omori765-0-30
2015-12-06 12:52 (csa) 1btoryo 86 omori765-0-30
2015-12-06 12:43 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 103 omori765-0-30
2015-12-06 12:37 (csa) 1btoryo 62 omori765-0-30
2015-12-06 12:34 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 75 omori765-0-30
2015-12-06 12:11 (csa) 1btoryo 108 omori765-0-30
2015-12-06 12:06 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 95 omori765-0-30
2015-12-06 12:02 (csa) 1btoryo 100 omori765-0-30
2015-12-06 11:47 (csa) 1btoryo 106 omori765-0-30
2015-12-06 11:43 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 81 omori765-0-30
2015-12-06 11:39 (csa) 1btoryo 80 omori765-0-30
2015-12-06 11:34 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 117 omori765-0-30
2015-12-06 11:16 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 73 omori765-0-30
2015-12-06 11:12 (csa) 1btoryo 122 omori765-0-30
2015-12-06 11:06 (csa) 1btoryo 122 omori765-0-30
2015-12-06 10:56 (csa) 1btoryo 64 omori765-0-30
2015-12-06 10:45 (csa) 1btoryo 168 omori765-0-30
2015-12-06 10:39 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 117 omori765-0-30
2015-12-06 10:29 (csa) 1btoryo 132 omori765-0-30
2015-12-06 10:17 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 115 omori765-0-30
2015-12-06 10:05 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 85 omori765-0-30
2015-12-06 10:01 (csa) 1btoryo 100 omori765-0-30
2015-12-06 09:57 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 93 omori765-0-30
2015-12-06 09:55 (csa) 1btoryo 72 omori765-0-30
2015-12-06 09:52 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 81 omori765-0-30
2015-12-06 09:43 (csa) 1btoryo 122 omori765-0-30
2015-12-06 09:36 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 65 omori765-0-30
2015-12-06 09:27 (csa) 1btoryo 98 omori765-0-30
2015-12-06 09:24 (csa) 1btoryo 78 omori765-0-30
2015-12-06 09:17 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 65 omori765-0-30
2015-12-06 09:08 (csa) 1btoryo 98 omori765-0-30
2015-12-06 09:05 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 59 omori765-0-30
2015-12-06 09:01 (csa) 1btoryo 98 omori765-0-30
2015-12-06 08:48 (csa) 1btoryo 160 omori765-0-30
2015-12-06 08:35 (csa) 1btoryo 176 omori765-0-30
2015-12-06 08:17 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 85 omori765-0-30
2015-12-06 08:12 (csa) 1btoryo 118 omori765-0-30
2015-12-06 07:45 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 117 omori765-0-30
2015-12-06 07:33 (csa) 1btoryo 108 omori765-0-30
2015-12-06 07:17 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 135 omori765-0-30
2015-12-06 07:14 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 95 omori765-0-30
2015-12-06 07:09 (csa) 1btoryo 118 omori765-0-30
2015-12-06 07:05 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 93 omori765-0-30
2015-12-06 06:55 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 129 omori765-0-30
2015-12-06 06:45 (csa) 1btoryo 98 omori765-0-30
2015-12-06 06:35 (csa) 1btoryo 144 omori765-0-30
2015-12-06 06:29 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 121 omori765-0-30
2015-12-06 06:24 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 121 omori765-0-30
2015-12-06 06:08 (csa) 1btoryo 92 omori765-0-30
2015-12-06 05:58 (csa) 1btoryo 130 omori765-0-30
2015-12-06 05:56 (csa) 1btoryo 72 omori765-0-30
2015-12-06 05:45 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 87 omori765-0-30
2015-12-06 05:39 (csa) 1btoryo 130 omori765-0-30
2015-12-06 05:28 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 75 omori765-0-30
2015-12-06 05:15 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 119 omori765-0-30
2015-12-06 05:12 (csa) 1btoryo 70 omori765-0-30
2015-12-06 05:05 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 127 omori765-0-30
2015-12-06 04:50 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 79 omori765-0-30
2015-12-06 04:48 (csa) 1btoryo 72 omori765-0-30
2015-12-06 04:39 (csa) 1btoryo 170 omori765-0-30
2015-12-06 04:29 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 135 omori765-0-30
2015-12-06 04:26 (csa) 1btoryo 64 omori765-0-30
2015-12-06 04:22 (csa) 1btoryo 92 omori765-0-30
2015-12-06 04:05 (csa) 1btoryo 116 omori765-0-30
2015-12-06 03:42 (csa) 1btoryo 92 omori765-0-30
2015-12-06 03:37 (csa) 1btoryo 122 omori765-0-30
2015-12-06 03:28 (csa) 1btoryo 142 omori765-0-30
2015-12-06 03:25 (csa) 1btoryo 104 omori765-0-30
2015-12-06 03:19 (csa) 1btoryo 118 omori765-0-30
2015-12-06 03:16 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 77 omori765-0-30
2015-12-06 03:11 (csa) 1btoryo 116 omori765-0-30
2015-12-06 03:06 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 89 omori765-0-30
2015-12-06 02:47 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 93 omori765-0-30
2015-12-06 02:41 (csa) 1btoryo 120 omori765-0-30
2015-12-06 02:34 (csa) 1btoryo 86 omori765-0-30
2015-12-06 02:11 (csa) 1btoryo 104 omori765-0-30
2015-12-06 02:06 (csa) 1btoryo 96 omori765-0-30
2015-12-06 02:00 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 107 omori765-0-30
2015-12-06 01:54 (csa) 1btoryo 136 omori765-0-30
2015-12-06 01:46 (csa) 1btoryo 156 omori765-0-30
2015-12-06 01:30 (csa) 1btoryo 90 omori765-0-30
2015-12-06 01:21 (csa) 1btoryo 92 omori765-0-30
2015-12-06 01:08 (csa) 1btoryo 100 omori765-0-30
2015-12-06 01:00 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 51 omori765-0-30
2015-12-06 00:59 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 49 omori765-0-30
2015-12-06 00:50 (csa) 1btoryo 108 omori765-0-30
2015-12-06 00:38 (csa) 1btoryo 118 omori765-0-30
2015-12-06 00:28 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 69 omori765-0-30
2015-12-06 00:15 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 95 omori765-0-30
2015-12-06 00:11 (csa) 1btoryo 98 omori765-0-30
2015-12-06 00:07 (csa) 1btoryo 92 omori765-0-30
2015-12-05 23:57 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 199 omori765-0-30
2015-12-05 23:49 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 109 omori765-0-30
2015-12-05 23:44 (csa) 1btoryo 126 omori765-0-30
2015-12-05 23:39 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 111 omori765-0-30
2015-12-05 23:23 (csa) 1btoryo 90 omori765-0-30
2015-12-05 23:14 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 181 omori765-0-30
2015-12-05 23:07 (csa) 1btoryo 90 omori765-0-30
2015-12-05 23:02 (csa) 1btoryo 108 omori765-0-30
2015-12-05 22:44 (csa) 1btoryo 90 omori765-0-30
2015-12-05 22:38 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 131 omori765-0-30
2015-12-05 22:33 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 101 omori765-0-30
2015-12-05 22:23 (csa) 1btoryo 116 omori765-0-30
2015-12-05 22:20 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 69 omori765-0-30
2015-12-05 22:10 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 123 omori765-0-30
2015-12-05 22:07 (csa) 1btoryo 86 omori765-0-30
2015-12-05 21:45 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 103 omori765-0-30
2015-12-05 21:34 (csa) 1btoryo 116 omori765-0-30
2015-12-05 21:23 (csa) 1btoryo 74 omori765-0-30
2015-12-05 21:20 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 85 omori765-0-30
2015-12-05 21:12 (csa) 1btoryo 80 omori765-0-30
2015-12-05 20:49 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 115 omori765-0-30
2015-12-05 20:42 (csa) 1btoryo 126 omori765-0-30
2015-12-05 20:27 (csa) 1btoryo 96 omori765-0-30
2015-12-05 20:21 (csa) 1btoryo 116 omori765-0-30
2015-12-05 20:15 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 101 omori765-0-30
2015-12-05 20:07 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 91 omori765-0-30
2015-12-05 20:00 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 67 omori765-0-30
2015-12-05 19:57 (csa) 1btoryo 84 omori765-0-30
2015-12-05 19:53 (csa) 1btoryo 102 omori765-0-30
2015-12-05 19:48 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 99 omori765-0-30
2015-12-05 19:44 (csa) 1btoryo 118 omori765-0-30
2015-12-05 19:39 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 109 omori765-0-30
2015-12-05 19:35 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 87 omori765-0-30
2015-12-05 19:30 (csa) 1btoryo 126 omori765-0-30
2015-12-05 19:20 (csa) 1btoryo 114 omori765-0-30
2015-12-05 19:13 (csa) 1btoryo 90 omori765-0-30
2015-12-05 19:09 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 83 omori765-0-30
2015-12-05 19:05 (csa) 1btoryo 100 omori765-0-30
2015-12-05 19:01 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 85 omori765-0-30
2015-12-05 18:55 (csa) 1btoryo 108 omori765-0-30
2015-12-05 18:48 (csa) 1btoryo 148 omori765-0-30
2015-12-05 18:45 (csa) 1btoryo 86 omori765-0-30
2015-12-05 18:34 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 105 omori765-0-30
2015-12-05 18:31 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 93 omori765-0-30
2015-12-05 18:18 (csa) 1btoryo 150 omori765-0-30
2015-12-05 17:58 (csa) 1btoryo 74 omori765-0-30
2015-12-05 17:55 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 77 omori765-0-30
2015-12-05 17:46 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 179 omori765-0-30
2015-12-05 17:41 (csa) 1btoryo 90 omori765-0-30
2015-12-05 17:37 (csa) 1btoryo 138 omori765-0-30
2015-12-05 17:28 (csa) 1btoryo 78 omori765-0-30
2015-12-05 17:21 (csa) 1btoryo 90 omori765-0-30
2015-12-05 17:17 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 95 omori765-0-30
2015-12-05 17:02 (csa) 1btoryo 154 omori765-0-30
2015-12-05 16:54 (csa) 1btoryo 96 omori765-0-30
2015-12-05 16:50 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 87 omori765-0-30
62/87/0/1

1b-ukebona16stepfv1002

dateresultmovesgame
2015-12-06 13:25 (csa) 1btoryo 117 omori765-0-30
2015-12-06 13:12 (csa) 1btoryo 107 omori765-0-30
2015-12-06 13:00 (csa) 1btoryo 107 omori765-0-30
2015-12-06 12:55 (csa) 1btoryo 99 omori765-0-30
2015-12-06 12:48 (csa) 1btoryo 79 omori765-0-30
2015-12-06 12:39 (csa) 1btoryo 89 omori765-0-30
2015-12-06 12:28 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 126 omori765-0-30
2015-12-06 12:24 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 106 omori765-0-30
2015-12-06 12:15 (csa) 1btoryo 181 omori765-0-30
2015-12-06 11:56 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 106 omori765-0-30
2015-12-06 11:51 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 102 omori765-0-30
2015-12-06 11:32 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 52 omori765-0-30
2015-12-06 11:26 (csa) 1btoryo 119 omori765-0-30
2015-12-06 11:21 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 112 omori765-0-30
2015-12-06 11:18 (csa) 1btoryo 75 omori765-0-30
2015-12-06 11:02 (csa) 1btoryo 111 omori765-0-30
2015-12-06 10:59 (csa) 1btoryo 79 omori765-0-30
2015-12-06 10:51 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 110 omori765-0-30
2015-12-06 10:35 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 86 omori765-0-30
2015-12-06 10:23 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 124 omori765-0-30
2015-12-06 10:12 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 108 omori765-0-30
2015-12-06 10:10 (csa) 1btoryo 71 omori765-0-30
2015-12-06 09:49 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 66 omori765-0-30
2015-12-06 09:40 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 104 omori765-0-30
2015-12-06 09:32 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 86 omori765-0-30
2015-12-06 09:19 (csa) 1btoryo 105 omori765-0-30
2015-12-06 09:12 (csa) 1btoryo 115 omori765-0-30
2015-12-06 08:56 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 86 omori765-0-30
2015-12-06 08:42 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 116 omori765-0-30
2015-12-06 08:30 (csa) 1btoryo 123 omori765-0-30
2015-12-06 08:21 (csa) 1btoryo 183 omori765-0-30
2015-12-06 08:04 (csa) 1btoryo 153 omori765-0-30
2015-12-06 08:00 (csa) 1btoryo 89 omori765-0-30
2015-12-06 07:53 (csa) 1btoryo 125 omori765-0-30
2015-12-06 07:48 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 96 omori765-0-30
2015-12-06 07:39 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 140 omori765-0-30
2015-12-06 07:30 (csa) 1btoryo 77 omori765-0-30
2015-12-06 07:25 (csa) 1btoryo 95 omori765-0-30
2015-12-06 07:22 (csa) 1btoryo 85 omori765-0-30
2015-12-06 07:02 (csa) 1btoryo 73 omori765-0-30
2015-12-06 06:48 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 154 omori765-0-30
2015-12-06 06:42 (csa) 1btoryo 91 omori765-0-30
2015-12-06 06:20 (csa) 1btoryo 115 omori765-0-30
2015-12-06 06:17 (csa) 1btoryo 87 omori765-0-30
2015-12-06 06:13 (csa) 1btoryo 101 omori765-0-30
2015-12-06 06:05 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 74 omori765-0-30
2015-12-06 05:51 (csa) 1btoryo 91 omori765-0-30
2015-12-06 05:48 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 76 omori765-0-30
2015-12-06 05:36 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 86 omori765-0-30
2015-12-06 05:31 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 116 omori765-0-30
2015-12-06 05:22 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 112 omori765-0-30
2015-12-06 05:02 (csa) 1btoryo 91 omori765-0-30
2015-12-06 04:58 (csa) 1btoryo 81 omori765-0-30
2015-12-06 04:54 (csa) 1btoryo 101 omori765-0-30
2015-12-06 04:35 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 104 omori765-0-30
2015-12-06 04:15 (csa) 1btoryo 139 omori765-0-30
2015-12-06 04:10 (csa) 1btoryo 139 omori765-0-30
2015-12-06 03:59 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 110 omori765-0-30
2015-12-06 03:53 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 128 omori765-0-30
2015-12-06 03:47 (csa) 1btoryo 129 omori765-0-30
2015-12-06 03:35 (csa) 1btoryo 77 omori765-0-30
2015-12-06 02:59 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 160 omori765-0-30
2015-12-06 02:54 (csa) 1btoryo 93 omori765-0-30
2015-12-06 02:50 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 86 omori765-0-30
2015-12-06 02:38 (csa) 1btoryo 85 omori765-0-30
2015-12-06 02:31 (csa) 1btoryo 89 omori765-0-30
2015-12-06 02:28 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 80 omori765-0-30
2015-12-06 02:22 (csa) 1btoryo 107 omori765-0-30
2015-12-06 02:14 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 132 omori765-0-30
2015-12-06 01:42 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 94 omori765-0-30
2015-12-06 01:38 (csa) 1btoryo 97 omori765-0-30
2015-12-06 01:33 (csa) 1btoryo 97 omori765-0-30
2015-12-06 01:25 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 108 omori765-0-30
2015-12-06 01:17 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 90 omori765-0-30
2015-12-06 01:13 (csa) 1btoryo 69 omori765-0-30
2015-12-06 01:01 (csa) 1btoryo 119 omori765-0-30
2015-12-06 00:56 (csa) 1btoryo 103 omori765-0-30
2015-12-06 00:48 (csa) 1btoryo 83 omori765-0-30
2015-12-06 00:43 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 112 omori765-0-30
2015-12-06 00:31 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 152 omori765-0-30
2015-12-06 00:24 (csa) 1btoryo 97 omori765-0-30
2015-12-06 00:21 (csa) 1btoryo 63 omori765-0-30
2015-12-06 00:18 (csa) 1btoryo 81 omori765-0-30
2015-12-05 23:54 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 86 omori765-0-30
2015-12-05 23:36 (csa) 1btoryo 79 omori765-0-30
2015-12-05 23:28 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 152 omori765-0-30
2015-12-05 23:11 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 74 omori765-0-30
2015-12-05 22:57 (csa) 1btoryo 119 omori765-0-30
2015-12-05 22:52 (csa) 1btoryo 87 omori765-0-30
2015-12-05 22:48 (csa) 1btoryo 91 omori765-0-30
2015-12-05 22:28 (csa) 1btoryo 125 omori765-0-30
2015-12-05 22:16 (csa) 1btoryo 77 omori765-0-30
2015-12-05 22:00 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 150 omori765-0-30
2015-12-05 21:50 (csa) 1btoryo 179 omori765-0-30
2015-12-05 21:41 (csa) 1btoryo 97 omori765-0-30
2015-12-05 21:31 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 92 omori765-0-30
2015-12-05 21:26 (csa) 1btoryo 139 omori765-0-30
2015-12-05 21:16 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 112 omori765-0-30
2015-12-05 21:09 (csa) 1btoryo 79 omori765-0-30
2015-12-05 21:05 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 90 omori765-0-30
2015-12-05 21:01 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 88 omori765-0-30
2015-12-05 20:59 (csa) 1btoryo 65 omori765-0-30
2015-12-05 20:55 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 94 omori765-0-30
2015-12-05 20:48 (csa) 1btoryo 57 omori765-0-30
2015-12-05 20:37 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 100 omori765-0-30
2015-12-05 20:31 (csa) 1btoryo 133 omori765-0-30
2015-12-05 20:12 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 72 omori765-0-30
2015-12-05 20:03 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 94 omori765-0-30
2015-12-05 19:24 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 120 omori765-0-30
2015-12-05 19:16 (csa) 1btoryo 97 omori765-0-30
2015-12-05 18:58 (csa) 1btoryo 79 omori765-0-30
2015-12-05 18:40 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 104 omori765-0-30
2015-12-05 18:26 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 106 omori765-0-30
2015-12-05 18:14 (csa) 1btoryo 105 omori765-0-30
2015-12-05 18:08 (csa) 1btoryo 107 omori765-0-30
2015-12-05 18:04 (csa) 1btoryo 95 omori765-0-30
2015-12-05 18:01 (csa) 1btoryo 97 omori765-0-30
2015-12-05 17:31 (csa) 1btoryo 115 omori765-0-30
2015-12-05 17:26 (csa) 1btoryo 63 omori765-0-30
2015-12-05 17:25 (csa) 1btoryo 61 omori765-0-30
2015-12-05 17:12 (csa) 1btoryo 101 omori765-0-30
2015-12-05 17:08 (csa) 1btoryo 101 omori765-0-30
2015-12-05 16:58 (csa) ukebona16stepfv1002toryo 94 omori765-0-30
72/51/0/0

total

  • ukebona16stepfv1002 win: 113
  • 1b win: 159
  • other: 1

shogi-server@wdoor