1bk-ukestep16fv60

ukestep16fv60-1bk

dateresultmovesgame
2015-12-08 20:13 (csa) 1bktoryo 130 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:57 (csa) 1bktoryo 108 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:53 (csa) ukestep16fv60toryo 75 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:27 (csa) 1bktoryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:20 (csa) 1bktoryo 84 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:09 (csa) ukestep16fv60toryo 47 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:05 (csa) ukestep16fv60toryo 89 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:03 (csa) ukestep16fv60toryo 61 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:57 (csa) 1bktoryo 120 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:53 (csa) 1bktoryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:48 (csa) ukestep16fv60toryo 131 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:42 (csa) 1bktoryo 124 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:35 (csa) 1bktoryo 140 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:30 (csa) ukestep16fv60toryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:21 (csa) ukestep16fv60toryo 69 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:10 (csa) 1bktoryo 162 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:57 (csa) ukestep16fv60toryo 119 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:45 (csa) ukestep16fv60toryo 93 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:24 (csa) 1bktoryo 98 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:16 (csa) 1bktoryo 78 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:08 (csa) 1bktoryo 180 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:04 (csa) ukestep16fv60toryo 103 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:01 (csa) ukestep16fv60toryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:49 (csa) 1bktoryo 140 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:45 (csa) ukestep16fv60toryo 81 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:25 (csa) 1bktoryo 76 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:21 (csa) ukestep16fv60toryo 95 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:06 (csa) 1bktoryo 106 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:54 (csa) ukestep16fv60toryo 135 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:52 (csa) ukestep16fv60toryo 61 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:44 (csa) ukestep16fv60toryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:32 (csa) ukestep16fv60toryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:21 (csa) 1bktoryo 130 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:18 (csa) ukestep16fv60toryo 69 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:14 (csa) ukestep16fv60toryo 109 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:07 (csa) ukestep16fv60toryo 141 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:00 (csa) 1bktoryo 126 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:58 (csa) 1bktoryo 68 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:49 (csa) ukestep16fv60toryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:45 (csa) 1bktoryo 96 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:39 (csa) ukestep16fv60toryo 117 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:34 (csa) ukestep16fv60toryo 113 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:25 (csa) 1bktoryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:18 (csa) ukestep16fv60toryo 109 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:12 (csa) 1bktoryo 86 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:09 (csa) 1bktoryo 88 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:01 (csa) ukestep16fv60toryo 105 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:46 (csa) 1bktoryo 148 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:35 (csa) drawsennichite 61 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:31 (csa) 1bktoryo 104 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:16 (csa) 1bktoryo 138 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:07 (csa) ukestep16fv60toryo 131 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:51 (csa) 1bktoryo 68 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:35 (csa) 1bktoryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:30 (csa) 1bktoryo 126 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:22 (csa) ukestep16fv60toryo 89 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:10 (csa) ukestep16fv60toryo 99 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:00 (csa) 1bktoryo 114 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:56 (csa) ukestep16fv60toryo 87 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:51 (csa) 1bktoryo 108 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:46 (csa) ukestep16fv60toryo 135 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:33 (csa) 1bktoryo 138 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:29 (csa) 1bktoryo 116 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:25 (csa) 1bktoryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:16 (csa) 1bktoryo 66 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:12 (csa) 1bktoryo 80 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:09 (csa) ukestep16fv60toryo 91 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:04 (csa) 1bktoryo 98 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:57 (csa) 1bktoryo 86 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:47 (csa) 1bktoryo 124 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:27 (csa) ukestep16fv60toryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:17 (csa) 1bktoryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:46 (csa) ukestep16fv60toryo 135 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:33 (csa) ukestep16fv60toryo 75 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:31 (csa) ukestep16fv60toryo 61 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:23 (csa) 1bktoryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:07 (csa) ukestep16fv60toryo 75 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:03 (csa) ukestep16fv60toryo 105 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:59 (csa) 1bktoryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:55 (csa) ukestep16fv60toryo 109 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:41 (csa) ukestep16fv60toryo 125 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:35 (csa) ukestep16fv60toryo 121 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:31 (csa) 1bktoryo 110 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:23 (csa) 1bktoryo 64 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:18 (csa) ukestep16fv60toryo 111 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:05 (csa) ukestep16fv60toryo 79 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:01 (csa) ukestep16fv60toryo 103 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:53 (csa) 1bktoryo 108 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:45 (csa) 1bktoryo 108 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:28 (csa) ukestep16fv60toryo 125 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:21 (csa) ukestep16fv60toryo 49 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:00 (csa) ukestep16fv60toryo 73 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:54 (csa) 1bktoryo 144 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:40 (csa) ukestep16fv60toryo 65 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:15 (csa) 1bktoryo 88 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:06 (csa) ukestep16fv60toryo 183 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:24 (csa) ukestep16fv60toryo 131 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:35 (csa) drawsennichite 74 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:20 (csa) 1bktoryo 98 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:15 (csa) ukestep16fv60toryo 103 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:11 (csa) ukestep16fv60toryo 83 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:06 (csa) ukestep16fv60toryo 115 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:46 (csa) ukestep16fv60toryo 93 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:42 (csa) 1bktoryo 98 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:37 (csa) 1bktoryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:33 (csa) 1bktoryo 88 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:09 (csa) 1bktoryo 106 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:06 (csa) 1bktoryo 104 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:52 (csa) 1bktoryo 132 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:49 (csa) ukestep16fv60toryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:43 (csa) ukestep16fv60toryo 107 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:31 (csa) 1bktoryo 184 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:27 (csa) ukestep16fv60toryo 91 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:22 (csa) ukestep16fv60toryo 109 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:07 (csa) 1bktoryo 120 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:52 (csa) ukestep16fv60toryo 77 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:40 (csa) ukestep16fv60toryo 113 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:20 (csa) 1bktoryo 104 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:07 (csa) ukestep16fv60toryo 107 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:56 (csa) 1bktoryo 134 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:49 (csa) 1bktoryo 88 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:46 (csa) 1bktoryo 86 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:42 (csa) ukestep16fv60toryo 95 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:38 (csa) 1bktoryo 104 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:34 (csa) 1bktoryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:06 (csa) 1bktoryo 120 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:58 (csa) ukestep16fv60toryo 99 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:48 (csa) ukestep16fv60toryo 81 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:43 (csa) ukestep16fv60toryo 137 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:39 (csa) 1bktoryo 76 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:33 (csa) 1bktoryo 96 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:28 (csa) 1bktoryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:25 (csa) ukestep16fv60toryo 93 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:21 (csa) ukestep16fv60toryo 99 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:16 (csa) 1bktoryo 96 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:06 (csa) ukestep16fv60toryo 51 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:54 (csa) ukestep16fv60toryo 77 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:51 (csa) 1bktoryo 70 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:27 (csa) 1bktoryo 82 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:24 (csa) ukestep16fv60toryo 83 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:21 (csa) 1bktoryo 88 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:16 (csa) 1bktoryo 124 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:11 (csa) 1bktoryo 96 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:03 (csa) ukestep16fv60toryo 93 omorikjhe-0-30
70/72/2/0

1bk-ukestep16fv60

dateresultmovesgame
2015-12-08 20:08 (csa) 1bktoryo 111 omorikjhe-0-30
2015-12-08 20:07 (csa) 1bktoryo 51 omorikjhe-0-30
2015-12-08 20:04 (csa) 1bktoryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 20:01 (csa) 1bktoryo 81 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:49 (csa) 1bktoryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:46 (csa) ukestep16fv60toryo 64 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:43 (csa) 1bktoryo 71 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:38 (csa) 1bktoryo 111 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:34 (csa) ukestep16fv60toryo 96 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:30 (csa) 1bktoryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:25 (csa) ukestep16fv60toryo 68 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:18 (csa) 1bktoryo 57 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:14 (csa) ukestep16fv60toryo 78 omorikjhe-0-30
2015-12-08 19:10 (csa) 1bktoryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:27 (csa) 1bktoryo 59 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:24 (csa) 1bktoryo 75 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:19 (csa) 1bktoryo 65 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:06 (csa) 1bktoryo 105 omorikjhe-0-30
2015-12-08 18:02 (csa) ukestep16fv60toryo 108 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:52 (csa) 1bktoryo 99 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:48 (csa) 1bktoryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:40 (csa) 1bktoryo 117 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:35 (csa) 1bktoryo 115 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:29 (csa) 1bktoryo 121 omorikjhe-0-30
2015-12-08 17:20 (csa) ukestep16fv60toryo 102 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:56 (csa) ukestep16fv60toryo 96 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:42 (csa) 1bktoryo 91 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:34 (csa) ukestep16fv60toryo 144 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:29 (csa) ukestep16fv60toryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:16 (csa) 1bktoryo 127 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:10 (csa) 1bktoryo 121 omorikjhe-0-30
2015-12-08 16:00 (csa) 1bktoryo 109 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:48 (csa) 1bktoryo 87 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:41 (csa) ukestep16fv60toryo 86 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:36 (csa) ukestep16fv60toryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 15:26 (csa) 1bktoryo 113 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:56 (csa) 1bktoryo 69 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:53 (csa) ukestep16fv60toryo 82 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:28 (csa) ukestep16fv60toryo 118 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:22 (csa) 1bktoryo 85 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:14 (csa) 1bktoryo 79 omorikjhe-0-30
2015-12-08 14:06 (csa) 1bktoryo 79 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:57 (csa) 1bktoryo 91 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:53 (csa) ukestep16fv60toryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:42 (csa) 1bktoryo 99 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:37 (csa) ukestep16fv60toryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:27 (csa) ukestep16fv60toryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:22 (csa) 1bktoryo 89 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:14 (csa) ukestep16fv60toryo 70 omorikjhe-0-30
2015-12-08 13:02 (csa) 1bktoryo 113 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:57 (csa) ukestep16fv60toryo 130 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:54 (csa) ukestep16fv60toryo 80 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:46 (csa) 1bktoryo 99 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:43 (csa) ukestep16fv60toryo 76 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:38 (csa) 1bktoryo 115 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:26 (csa) 1bktoryo 103 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:18 (csa) 1bktoryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:13 (csa) 1bktoryo 95 omorikjhe-0-30
2015-12-08 12:05 (csa) 1bktoryo 81 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:41 (csa) 1bktoryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:18 (csa) ukestep16fv60toryo 132 omorikjhe-0-30
2015-12-08 11:01 (csa) 1bktoryo 85 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:52 (csa) 1bktoryo 93 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:43 (csa) 1bktoryo 105 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:41 (csa) ukestep16fv60toryo 56 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:38 (csa) ukestep16fv60toryo 78 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:36 (csa) 1bktoryo 53 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:31 (csa) ukestep16fv60toryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:22 (csa) 1bktoryo 109 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:10 (csa) 1bktoryo 127 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:08 (csa) ukestep16fv60toryo 106 omorikjhe-0-30
2015-12-08 10:03 (csa) ukestep16fv60toryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:58 (csa) 1bktoryo 103 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:52 (csa) ukestep16fv60toryo 148 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:40 (csa) 1bktoryo 147 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:36 (csa) ukestep16fv60toryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:26 (csa) 1bktoryo 123 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:21 (csa) 1bktoryo 65 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:15 (csa) 1bktoryo 137 omorikjhe-0-30
2015-12-08 09:11 (csa) ukestep16fv60toryo 92 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:52 (csa) ukestep16fv60toryo 88 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:47 (csa) ukestep16fv60toryo 116 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:27 (csa) 1bktoryo 83 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:15 (csa) ukestep16fv60toryo 98 omorikjhe-0-30
2015-12-08 08:09 (csa) 1bktoryo 119 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:58 (csa) 1bktoryo 81 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:50 (csa) ukestep16fv60toryo 60 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:42 (csa) 1bktoryo 69 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:38 (csa) 1bktoryo 83 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:33 (csa) ukestep16fv60toryo 92 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:23 (csa) 1bktoryo 133 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:13 (csa) 1bktoryo 183 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:11 (csa) 1bktoryo 61 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:08 (csa) 1bktoryo 75 omorikjhe-0-30
2015-12-08 07:03 (csa) ukestep16fv60toryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:49 (csa) 1bktoryo 91 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:43 (csa) ukestep16fv60toryo 116 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:33 (csa) ukestep16fv60toryo 166 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:25 (csa) ukestep16fv60toryo 156 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:18 (csa) ukestep16fv60toryo 128 omorikjhe-0-30
2015-12-08 06:01 (csa) ukestep16fv60toryo 102 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:56 (csa) 1bktoryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:52 (csa) ukestep16fv60toryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:50 (csa) 1bktoryo 53 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:44 (csa) ukestep16fv60toryo 106 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:41 (csa) ukestep16fv60toryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:36 (csa) 1bktoryo 123 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:32 (csa) 1bktoryo 115 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:18 (csa) 1bktoryo 147 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:13 (csa) 1bktoryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:07 (csa) ukestep16fv60toryo 126 omorikjhe-0-30
2015-12-08 05:00 (csa) 1bktoryo 141 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:55 (csa) 1bktoryo 115 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:50 (csa) 1bktoryo 125 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:45 (csa) ukestep16fv60toryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:41 (csa) 1bktoryo 81 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:38 (csa) 1bktoryo 77 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:31 (csa) 1bktoryo 75 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:27 (csa) 1bktoryo 79 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:24 (csa) 1bktoryo 103 omorikjhe-0-30
2015-12-08 04:00 (csa) ukestep16fv60toryo 100 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:53 (csa) 1bktoryo 139 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:50 (csa) 1bktoryo 87 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:29 (csa) 1bktoryo 93 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:25 (csa) ukestep16fv60toryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:20 (csa) 1bktoryo 119 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:14 (csa) 1bktoryo 119 omorikjhe-0-30
2015-12-08 03:01 (csa) ukestep16fv60toryo 130 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:59 (csa) ukestep16fv60toryo 64 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:40 (csa) 1bktoryo 93 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:19 (csa) 1bktoryo 63 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:13 (csa) 1bktoryo 129 omorikjhe-0-30
2015-12-08 02:02 (csa) ukestep16fv60toryo 94 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:55 (csa) 1bktoryo 167 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:46 (csa) ukestep16fv60toryo 134 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:30 (csa) 1bktoryo 171 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:26 (csa) 1bktoryo 93 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:18 (csa) 1bktoryo 59 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:12 (csa) ukestep16fv60toryo 116 omorikjhe-0-30
2015-12-08 01:03 (csa) 1bktoryo 83 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:52 (csa) 1bktoryo 95 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:30 (csa) ukestep16fv60toryo 78 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:22 (csa) ukestep16fv60toryo 158 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:15 (csa) 1bktoryo 139 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:13 (csa) 1bktoryo 101 omorikjhe-0-30
2015-12-08 00:03 (csa) 1bktoryo 81 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:51 (csa) ukestep16fv60toryo 138 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:08 (csa) 1bktoryo 147 omorikjhe-0-30
2015-12-07 23:03 (csa) 1bktoryo 63 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:57 (csa) ukestep16fv60toryo 122 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:47 (csa) ukestep16fv60toryo 74 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:43 (csa) ukestep16fv60toryo 90 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:41 (csa) 1bktoryo 69 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:37 (csa) 1bktoryo 97 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:31 (csa) 1bktoryo 111 omorikjhe-0-30
2015-12-07 22:08 (csa) ukestep16fv60toryo 110 omorikjhe-0-30
97/59/0/0

total

  • ukestep16fv60 win: 129
  • 1bk win: 169
  • draw: 2

shogi-server@wdoor