1bona002-uke16stepfv50

uke16stepfv50-1bona002

dateresultmovesgame
2015-12-08 15:10 (csa) uke16stepfv50toryo 101 omori8765-0-30
2015-12-08 15:07 (csa) 1bona002toryo 88 omori8765-0-30
2015-12-08 14:56 (csa) 1bona002toryo 76 omori8765-0-30
2015-12-08 14:48 (csa) 1bona002toryo 104 omori8765-0-30
2015-12-08 14:46 (csa) uke16stepfv50toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-08 14:41 (csa) uke16stepfv50toryo 111 omori8765-0-30
2015-12-08 14:30 (csa) 1bona002toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-08 14:23 (csa) uke16stepfv50toryo 87 omori8765-0-30
2015-12-08 14:16 (csa) 1bona002toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-08 13:58 (csa) 1bona002toryo 94 omori8765-0-30
2015-12-08 13:50 (csa) 1bona002toryo 88 omori8765-0-30
2015-12-08 13:44 (csa) 1bona002toryo 112 omori8765-0-30
2015-12-08 13:26 (csa) uke16stepfv50toryo 111 omori8765-0-30
2015-12-08 13:19 (csa) 1bona002toryo 58 omori8765-0-30
2015-12-08 13:12 (csa) uke16stepfv50toryo 73 omori8765-0-30
2015-12-08 13:05 (csa) uke16stepfv50toryo 77 omori8765-0-30
2015-12-08 12:50 (csa) 1bona002toryo 128 omori8765-0-30
2015-12-08 12:41 (csa) uke16stepfv50toryo 103 omori8765-0-30
2015-12-08 12:35 (csa) drawsennichite 135 omori8765-0-30
2015-12-08 12:18 (csa) uke16stepfv50toryo 105 omori8765-0-30
2015-12-08 12:12 (csa) 1bona002toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-08 11:50 (csa) 1bona002toryo 132 omori8765-0-30
2015-12-08 11:31 (csa) uke16stepfv50toryo 149 omori8765-0-30
2015-12-08 11:18 (csa) 1bona002toryo 138 omori8765-0-30
2015-12-08 11:14 (csa) uke16stepfv50toryo 107 omori8765-0-30
2015-12-08 11:09 (csa) 1bona002toryo 112 omori8765-0-30
2015-12-08 11:07 (csa) 1bona002toryo 64 omori8765-0-30
2015-12-08 11:03 (csa) uke16stepfv50toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-08 10:59 (csa) uke16stepfv50toryo 91 omori8765-0-30
2015-12-08 10:43 (csa) 1bona002toryo 100 omori8765-0-30
2015-12-08 10:41 (csa) uke16stepfv50toryo 81 omori8765-0-30
2015-12-08 10:37 (csa) uke16stepfv50toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-08 10:18 (csa) uke16stepfv50toryo 121 omori8765-0-30
2015-12-08 10:02 (csa) uke16stepfv50toryo 91 omori8765-0-30
2015-12-08 09:57 (csa) 1bona002toryo 124 omori8765-0-30
2015-12-08 09:16 (csa) uke16stepfv50toryo 99 omori8765-0-30
2015-12-08 09:04 (csa) uke16stepfv50toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-08 08:46 (csa) uke16stepfv50toryo 155 omori8765-0-30
2015-12-08 08:42 (csa) 1bona002toryo 96 omori8765-0-30
2015-12-08 08:39 (csa) 1bona002toryo 74 omori8765-0-30
2015-12-08 08:29 (csa) 1bona002toryo 212 omori8765-0-30
2015-12-08 08:24 (csa) uke16stepfv50toryo 101 omori8765-0-30
2015-12-08 08:18 (csa) 1bona002toryo 130 omori8765-0-30
2015-12-08 08:16 (csa) 1bona002toryo 86 omori8765-0-30
2015-12-08 08:01 (csa) uke16stepfv50toryo 101 omori8765-0-30
2015-12-08 07:56 (csa) uke16stepfv50toryo 105 omori8765-0-30
2015-12-08 07:44 (csa) 1bona002toryo 84 omori8765-0-30
2015-12-08 07:35 (csa) uke16stepfv50toryo 91 omori8765-0-30
2015-12-08 07:23 (csa) 1bona002toryo 126 omori8765-0-30
2015-12-08 07:20 (csa) 1bona002toryo 84 omori8765-0-30
2015-12-08 07:13 (csa) uke16stepfv50toryo 145 omori8765-0-30
2015-12-08 06:53 (csa) uke16stepfv50toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-08 06:20 (csa) 1bona002toryo 210 omori8765-0-30
2015-12-08 06:18 (csa) 1bona002toryo 72 omori8765-0-30
2015-12-08 05:59 (csa) uke16stepfv50toryo 87 omori8765-0-30
2015-12-08 05:51 (csa) 1bona002toryo 86 omori8765-0-30
2015-12-08 05:36 (csa) uke16stepfv50toryo 47 omori8765-0-30
2015-12-08 05:22 (csa) 1bona002toryo 116 omori8765-0-30
2015-12-08 05:07 (csa) 1bona002toryo 132 omori8765-0-30
2015-12-08 05:02 (csa) 1bona002toryo 96 omori8765-0-30
2015-12-08 04:33 (csa) uke16stepfv50toryo 145 omori8765-0-30
2015-12-08 04:10 (csa) uke16stepfv50toryo 87 omori8765-0-30
2015-12-08 04:06 (csa) uke16stepfv50toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-08 03:56 (csa) uke16stepfv50toryo 81 omori8765-0-30
2015-12-08 03:34 (csa) 1bona002toryo 126 omori8765-0-30
2015-12-08 03:30 (csa) uke16stepfv50toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-08 03:21 (csa) uke16stepfv50toryo 103 omori8765-0-30
2015-12-08 03:17 (csa) 1bona002toryo 104 omori8765-0-30
2015-12-08 03:00 (csa) uke16stepfv50toryo 101 omori8765-0-30
2015-12-08 02:56 (csa) 1bona002toryo 80 omori8765-0-30
2015-12-08 02:52 (csa) uke16stepfv50toryo 95 omori8765-0-30
2015-12-08 02:44 (csa) uke16stepfv50toryo 79 omori8765-0-30
2015-12-08 02:41 (csa) 1bona002toryo 60 omori8765-0-30
2015-12-08 02:25 (csa) 1bona002toryo 116 omori8765-0-30
2015-12-08 02:16 (csa) 1bona002toryo 78 omori8765-0-30
2015-12-08 02:06 (csa) 1bona002toryo 174 omori8765-0-30
2015-12-08 01:45 (csa) 1bona002toryo 64 omori8765-0-30
2015-12-08 01:33 (csa) uke16stepfv50toryo 107 omori8765-0-30
2015-12-08 01:29 (csa) 1bona002toryo 76 omori8765-0-30
2015-12-08 01:24 (csa) uke16stepfv50toryo 119 omori8765-0-30
2015-12-08 01:20 (csa) 1bona002toryo 84 omori8765-0-30
2015-12-08 01:15 (csa) uke16stepfv50toryo 117 omori8765-0-30
2015-12-08 01:03 (csa) uke16stepfv50toryo 53 omori8765-0-30
2015-12-08 00:50 (csa) uke16stepfv50toryo 65 omori8765-0-30
2015-12-08 00:44 (csa) uke16stepfv50toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-08 00:36 (csa) uke16stepfv50toryo 51 omori8765-0-30
2015-12-08 00:35 (csa) uke16stepfv50toryo 63 omori8765-0-30
2015-12-08 00:16 (csa) 1bona002toryo 108 omori8765-0-30
2015-12-08 00:03 (csa) uke16stepfv50toryo 145 omori8765-0-30
2015-12-07 23:53 (csa) 1bona002toryo 114 omori8765-0-30
2015-12-07 23:44 (csa) uke16stepfv50toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-07 23:40 (csa) 1bona002toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-07 23:26 (csa) 1bona002toryo 108 omori8765-0-30
2015-12-07 23:22 (csa) 1bona002toryo 100 omori8765-0-30
2015-12-07 23:20 (csa) 1bona002toryo 56 omori8765-0-30
2015-12-07 23:14 (csa) uke16stepfv50toryo 123 omori8765-0-30
2015-12-07 22:49 (csa) uke16stepfv50toryo 83 omori8765-0-30
2015-12-07 22:46 (csa) uke16stepfv50toryo 61 omori8765-0-30
2015-12-07 22:26 (csa) uke16stepfv50toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-07 22:22 (csa) uke16stepfv50toryo 83 omori8765-0-30
2015-12-07 22:11 (csa) uke16stepfv50toryo 117 omori8765-0-30
2015-12-07 21:59 (csa) uke16stepfv50toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-07 21:51 (csa) 1bona002toryo 82 omori8765-0-30
2015-12-07 21:45 (csa) 1bona002toryo 142 omori8765-0-30
2015-12-07 21:40 (csa) 1bona002toryo 94 omori8765-0-30
2015-12-07 21:32 (csa) uke16stepfv50toryo 85 omori8765-0-30
2015-12-07 21:17 (csa) 1bona002toryo 112 omori8765-0-30
2015-12-07 21:12 (csa) uke16stepfv50toryo 129 omori8765-0-30
2015-12-07 21:07 (csa) 1bona002toryo 100 omori8765-0-30
2015-12-07 21:00 (csa) 1bona002toryo 106 omori8765-0-30
2015-12-07 20:43 (csa) 1bona002toryo 122 omori8765-0-30
2015-12-07 20:38 (csa) uke16stepfv50toryo 101 omori8765-0-30
2015-12-07 20:35 (csa) 1bona002toryo 74 omori8765-0-30
2015-12-07 20:28 (csa) 1bona002toryo 58 omori8765-0-30
2015-12-07 20:23 (csa) 1bona002toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-07 20:16 (csa) uke16stepfv50toryo 93 omori8765-0-30
2015-12-07 20:03 (csa) 1bona002toryo 126 omori8765-0-30
2015-12-07 19:53 (csa) 1bona002toryo 86 omori8765-0-30
2015-12-07 19:50 (csa) 1bona002toryo 72 omori8765-0-30
2015-12-07 19:43 (csa) 1bona002toryo 134 omori8765-0-30
2015-12-07 19:34 (csa) uke16stepfv50toryo 115 omori8765-0-30
2015-12-07 19:30 (csa) uke16stepfv50toryo 85 omori8765-0-30
2015-12-07 19:26 (csa) uke16stepfv50toryo 115 omori8765-0-30
2015-12-07 19:17 (csa) uke16stepfv50toryo 93 omori8765-0-30
2015-12-07 19:07 (csa) 1bona002toryo 88 omori8765-0-30
2015-12-07 18:53 (csa) uke16stepfv50toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-07 18:47 (csa) 1bona002toryo 106 omori8765-0-30
2015-12-07 18:38 (csa) 1bona002toryo 108 omori8765-0-30
2015-12-07 17:20 (csa) 1bona002toryo 96 omori8765-0-30
2015-12-07 17:14 (csa) uke16stepfv50toryo 131 omori8765-0-30
2015-12-07 17:10 (csa) uke16stepfv50toryo 93 omori8765-0-30
2015-12-07 17:06 (csa) 1bona002toryo 104 omori8765-0-30
2015-12-07 17:01 (csa) uke16stepfv50toryo 119 omori8765-0-30
2015-12-07 16:52 (csa) uke16stepfv50toryo 107 omori8765-0-30
2015-12-07 16:41 (csa) 1bona002toryo 132 omori8765-0-30
2015-12-07 16:38 (csa) uke16stepfv50toryo 71 omori8765-0-30
2015-12-07 16:30 (csa) 1bona002toryo 72 omori8765-0-30
2015-12-07 16:20 (csa) 1bona002toryo 120 omori8765-0-30
68/69/1/0

1bona002-uke16stepfv50

dateresultmovesgame
2015-12-08 15:14 (csa) uke16stepfv50toryo 80 omori8765-0-30
2015-12-08 15:00 (csa) uke16stepfv50toryo 138 omori8765-0-30
2015-12-08 14:52 (csa) 1bona002toryo 91 omori8765-0-30
2015-12-08 14:35 (csa) uke16stepfv50toryo 126 omori8765-0-30
2015-12-08 14:26 (csa) uke16stepfv50toryo 96 omori8765-0-30
2015-12-08 14:20 (csa) uke16stepfv50toryo 66 omori8765-0-30
2015-12-08 14:08 (csa) uke16stepfv50toryo 142 omori8765-0-30
2015-12-08 14:05 (csa) 1bona002toryo 73 omori8765-0-30
2015-12-08 14:02 (csa) uke16stepfv50toryo 84 omori8765-0-30
2015-12-08 13:54 (csa) 1bona002toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-08 13:40 (csa) uke16stepfv50toryo 108 omori8765-0-30
2015-12-08 13:31 (csa) 1bona002toryo 195 omori8765-0-30
2015-12-08 13:22 (csa) 1bona002toryo 105 omori8765-0-30
2015-12-08 13:15 (csa) uke16stepfv50toryo 74 omori8765-0-30
2015-12-08 13:07 (csa) 1bona002toryo 127 omori8765-0-30
2015-12-08 12:56 (csa) 1bona002toryo 181 omori8765-0-30
2015-12-08 12:46 (csa) uke16stepfv50toryo 104 omori8765-0-30
2015-12-08 12:31 (csa) 1bona002toryo 81 omori8765-0-30
2015-12-08 12:25 (csa) 1bona002toryo 137 omori8765-0-30
2015-12-08 12:22 (csa) 1bona002toryo 77 omori8765-0-30
2015-12-08 12:07 (csa) 1bona002toryo 119 omori8765-0-30
2015-12-08 12:01 (csa) uke16stepfv50toryo 112 omori8765-0-30
2015-12-08 11:57 (csa) 1bona002toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-08 11:47 (csa) uke16stepfv50toryo 62 omori8765-0-30
2015-12-08 11:42 (csa) 1bona002toryo 95 omori8765-0-30
2015-12-08 11:39 (csa) 1bona002toryo 85 omori8765-0-30
2015-12-08 11:25 (csa) 1bona002toryo 153 omori8765-0-30
2015-12-08 10:52 (csa) 1bona002toryo 123 omori8765-0-30
2015-12-08 10:48 (csa) uke16stepfv50toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-08 10:34 (csa) 1bona002toryo 65 omori8765-0-30
2015-12-08 10:31 (csa) uke16stepfv50toryo 88 omori8765-0-30
2015-12-08 10:29 (csa) 1bona002toryo 59 omori8765-0-30
2015-12-08 10:24 (csa) uke16stepfv50toryo 126 omori8765-0-30
2015-12-08 10:16 (csa) 1bona002toryo 69 omori8765-0-30
2015-12-08 10:12 (csa) uke16stepfv50toryo 90 omori8765-0-30
2015-12-08 10:05 (csa) uke16stepfv50toryo 146 omori8765-0-30
2015-12-08 09:51 (csa) uke16stepfv50toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-08 09:43 (csa) uke16stepfv50toryo 158 omori8765-0-30
2015-12-08 09:37 (csa) 1bona002toryo 125 omori8765-0-30
2015-12-08 09:32 (csa) uke16stepfv50toryo 126 omori8765-0-30
2015-12-08 09:26 (csa) 1bona002toryo 133 omori8765-0-30
2015-12-08 09:21 (csa) uke16stepfv50toryo 114 omori8765-0-30
2015-12-08 09:09 (csa) uke16stepfv50toryo 130 omori8765-0-30
2015-12-08 08:59 (csa) 1bona002toryo 111 omori8765-0-30
2015-12-08 08:52 (csa) 1bona002toryo 147 omori8765-0-30
2015-12-08 08:28 (csa) 1bona002toryo 51 omori8765-0-30
2015-12-08 08:11 (csa) 1bona002toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-08 08:05 (csa) uke16stepfv50toryo 114 omori8765-0-30
2015-12-08 07:54 (csa) 1bona002toryo 55 omori8765-0-30
2015-12-08 07:47 (csa) uke16stepfv50toryo 130 omori8765-0-30
2015-12-08 07:39 (csa) 1bona002toryo 121 omori8765-0-30
2015-12-08 07:28 (csa) uke16stepfv50toryo 142 omori8765-0-30
2015-12-08 07:09 (csa) uke16stepfv50toryo 94 omori8765-0-30
2015-12-08 07:01 (csa) 1bona002toryo 151 omori8765-0-30
2015-12-08 06:59 (csa) uke16stepfv50toryo 68 omori8765-0-30
2015-12-08 06:49 (csa) 1bona002toryo 95 omori8765-0-30
2015-12-08 06:43 (csa) 1bona002toryo 135 omori8765-0-30
2015-12-08 06:40 (csa) uke16stepfv50toryo 84 omori8765-0-30
2015-12-08 06:32 (csa) 1bona002toryo 123 omori8765-0-30
2015-12-08 06:14 (csa) 1bona002toryo 95 omori8765-0-30
2015-12-08 06:10 (csa) 1bona002toryo 113 omori8765-0-30
2015-12-08 06:06 (csa) 1bona002toryo 111 omori8765-0-30
2015-12-08 06:02 (csa) 1bona002toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-08 05:56 (csa) 1bona002toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-08 05:47 (csa) 1bona002toryo 105 omori8765-0-30
2015-12-08 05:38 (csa) uke16stepfv50toryo 166 omori8765-0-30
2015-12-08 05:32 (csa) 1bona002toryo 93 omori8765-0-30
2015-12-08 05:27 (csa) 1bona002toryo 107 omori8765-0-30
2015-12-08 05:16 (csa) 1bona002toryo 129 omori8765-0-30
2015-12-08 05:13 (csa) uke16stepfv50toryo 68 omori8765-0-30
2015-12-08 04:56 (csa) 1bona002toryo 135 omori8765-0-30
2015-12-08 04:47 (csa) 1bona002toryo 181 omori8765-0-30
2015-12-08 04:42 (csa) uke16stepfv50toryo 106 omori8765-0-30
2015-12-08 04:40 (csa) 1bona002toryo 61 omori8765-0-30
2015-12-08 04:29 (csa) uke16stepfv50toryo 92 omori8765-0-30
2015-12-08 04:23 (csa) uke16stepfv50toryo 120 omori8765-0-30
2015-12-08 04:19 (csa) drawsennichite 89 omori8765-0-30
2015-12-08 04:14 (csa) 1bona002toryo 93 omori8765-0-30
2015-12-08 04:00 (csa) 1bona002toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-08 03:53 (csa) 1bona002toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-08 03:48 (csa) uke16stepfv50toryo 94 omori8765-0-30
2015-12-08 03:45 (csa) uke16stepfv50toryo 60 omori8765-0-30
2015-12-08 03:41 (csa) 1bona002toryo 85 omori8765-0-30
2015-12-08 03:25 (csa) 1bona002toryo 95 omori8765-0-30
2015-12-08 03:12 (csa) 1bona002toryo 103 omori8765-0-30
2015-12-08 03:04 (csa) uke16stepfv50toryo 158 omori8765-0-30
2015-12-08 02:47 (csa) 1bona002toryo 111 omori8765-0-30
2015-12-08 02:35 (csa) 1bona002toryo 123 omori8765-0-30
2015-12-08 02:30 (csa) uke16stepfv50toryo 114 omori8765-0-30
2015-12-08 02:20 (csa) uke16stepfv50toryo 84 omori8765-0-30
2015-12-08 01:59 (csa) 1bona002toryo 141 omori8765-0-30
2015-12-08 01:55 (csa) 1bona002toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-08 01:50 (csa) 1bona002toryo 117 omori8765-0-30
2015-12-08 01:48 (csa) 1bona002toryo 73 omori8765-0-30
2015-12-08 01:38 (csa) 1bona002toryo 149 omori8765-0-30
2015-12-08 01:12 (csa) uke16stepfv50toryo 96 omori8765-0-30
2015-12-08 01:05 (csa) uke16stepfv50toryo 150 omori8765-0-30
2015-12-08 01:00 (csa) 1bona002toryo 69 omori8765-0-30
2015-12-08 00:56 (csa) 1bona002toryo 71 omori8765-0-30
2015-12-08 00:51 (csa) 1bona002toryo 119 omori8765-0-30
2015-12-08 00:48 (csa) uke16stepfv50toryo 68 omori8765-0-30
2015-12-08 00:39 (csa) uke16stepfv50toryo 96 omori8765-0-30
2015-12-08 00:32 (csa) 1bona002toryo 103 omori8765-0-30
2015-12-08 00:28 (csa) uke16stepfv50toryo 74 omori8765-0-30
2015-12-08 00:20 (csa) 1bona002toryo 157 omori8765-0-30
2015-12-08 00:10 (csa) uke16stepfv50toryo 116 omori8765-0-30
2015-12-07 23:57 (csa) 1bona002toryo 109 omori8765-0-30
2015-12-07 23:49 (csa) 1bona002toryo 93 omori8765-0-30
2015-12-07 23:36 (csa) uke16stepfv50toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-07 23:32 (csa) 1bona002toryo 87 omori8765-0-30
2015-12-07 23:08 (csa) 1bona002toryo 121 omori8765-0-30
2015-12-07 23:05 (csa) 1bona002toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-07 22:58 (csa) 1bona002toryo 137 omori8765-0-30
2015-12-07 22:56 (csa) uke16stepfv50toryo 64 omori8765-0-30
2015-12-07 22:52 (csa) uke16stepfv50toryo 86 omori8765-0-30
2015-12-07 22:40 (csa) uke16stepfv50toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-07 22:37 (csa) 1bona002toryo 113 omori8765-0-30
2015-12-07 22:31 (csa) 1bona002toryo 115 omori8765-0-30
2015-12-07 22:17 (csa) uke16stepfv50toryo 110 omori8765-0-30
2015-12-07 22:06 (csa) 1bona002toryo 115 omori8765-0-30
2015-12-07 22:03 (csa) 1bona002toryo 61 omori8765-0-30
2015-12-07 21:54 (csa) 1bona002toryo 103 omori8765-0-30
2015-12-07 21:36 (csa) 1bona002toryo 103 omori8765-0-30
2015-12-07 21:25 (csa) 1bona002toryo 117 omori8765-0-30
2015-12-07 21:21 (csa) 1bona002toryo 99 omori8765-0-30
2015-12-07 21:05 (csa) uke16stepfv50toryo 68 omori8765-0-30
2015-12-07 20:57 (csa) uke16stepfv50toryo 94 omori8765-0-30
2015-12-07 20:53 (csa) drawsennichite 107 omori8765-0-30
2015-12-07 20:49 (csa) uke16stepfv50toryo 88 omori8765-0-30
2015-12-07 20:29 (csa) uke16stepfv50toryo 118 omori8765-0-30
2015-12-07 20:21 (csa) uke16stepfv50toryo 74 omori8765-0-30
2015-12-07 20:12 (csa) uke16stepfv50toryo 88 omori8765-0-30
2015-12-07 20:08 (csa) uke16stepfv50toryo 78 omori8765-0-30
2015-12-07 19:57 (csa) 1bona002toryo 129 omori8765-0-30
2015-12-07 19:40 (csa) uke16stepfv50toryo 84 omori8765-0-30
2015-12-07 19:21 (csa) 1bona002toryo 105 omori8765-0-30
2015-12-07 19:10 (csa) uke16stepfv50toryo 140 omori8765-0-30
2015-12-07 19:03 (csa) 1bona002toryo 91 omori8765-0-30
2015-12-07 18:57 (csa) 1bona002toryo 113 omori8765-0-30
2015-12-07 18:50 (csa) uke16stepfv50toryo 86 omori8765-0-30
2015-12-07 18:42 (csa) uke16stepfv50toryo 104 omori8765-0-30
2015-12-07 18:33 (csa) 1bona002toryo 105 omori8765-0-30
2015-12-07 18:25 (csa) 1bona002toryo 171 omori8765-0-30
2015-12-07 18:22 (csa) 1bona002toryo 79 omori8765-0-30
2015-12-07 18:18 (csa) 1bona002toryo 93 omori8765-0-30
2015-12-07 18:15 (csa) 1bona002toryo 69 omori8765-0-30
2015-12-07 18:10 (csa) 1bona002toryo 105 omori8765-0-30
2015-12-07 18:07 (csa) uke16stepfv50toryo 98 omori8765-0-30
2015-12-07 18:04 (csa) 1bona002toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-07 17:57 (csa) uke16stepfv50toryo 156 omori8765-0-30
2015-12-07 17:51 (csa) 1bona002toryo 123 omori8765-0-30
2015-12-07 17:46 (csa) 1bona002toryo 95 omori8765-0-30
2015-12-07 17:44 (csa) 1bona002toryo 61 omori8765-0-30
2015-12-07 17:34 (csa) 1bona002toryo 175 omori8765-0-30
2015-12-07 17:31 (csa) 1bona002toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-07 17:25 (csa) 1bona002toryo 121 omori8765-0-30
2015-12-07 16:57 (csa) 1bona002toryo 97 omori8765-0-30
2015-12-07 16:48 (csa) 1bona002toryo 89 omori8765-0-30
2015-12-07 16:33 (csa) uke16stepfv50toryo 92 omori8765-0-30
2015-12-07 16:26 (csa) uke16stepfv50toryo 98 omori8765-0-30
2015-12-07 16:14 (csa) uke16stepfv50toryo 142 omori8765-0-30
2015-12-07 16:10 (csa) 1bona002toryo 79 omori8765-0-30
95/65/2/0

total

  • uke16stepfv50 win: 133
  • 1bona002 win: 164
  • draw: 3

shogi-server@wdoor