1bona0yg-ukezenfv80f

ukezenfv80f-1bona0yg

dateresultmovesgame
2015-12-11 15:56 (csa) ukezenfv80ftoryo 113 omori512-0-30
2015-12-11 15:41 (csa) 1bona0ygtoryo 84 omori512-0-30
2015-12-11 15:22 (csa) 1bona0ygtoryo 62 omori512-0-30
2015-12-11 15:19 (csa) ukezenfv80ftoryo 83 omori512-0-30
2015-12-11 15:13 (csa) 1bona0ygtoryo 142 omori512-0-30
2015-12-11 15:04 (csa) ukezenfv80ftoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 15:02 (csa) ukezenfv80ftoryo 69 omori512-0-30
2015-12-11 14:59 (csa) ukezenfv80ftoryo 65 omori512-0-30
2015-12-11 14:57 (csa) ukezenfv80ftoryo 81 omori512-0-30
2015-12-11 14:32 (csa) ukezenfv80ftoryo 81 omori512-0-30
2015-12-11 14:27 (csa) ukezenfv80ftoryo 119 omori512-0-30
2015-12-11 14:22 (csa) ukezenfv80ftoryo 121 omori512-0-30
2015-12-11 13:56 (csa) 1bona0ygtoryo 152 omori512-0-30
2015-12-11 13:47 (csa) ukezenfv80ftoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 13:45 (csa) 1bona0ygtoryo 78 omori512-0-30
2015-12-11 13:37 (csa) ukezenfv80ftoryo 169 omori512-0-30
2015-12-11 13:32 (csa) ukezenfv80ftoryo 53 omori512-0-30
2015-12-11 13:30 (csa) ukezenfv80ftoryo 61 omori512-0-30
2015-12-11 13:23 (csa) ukezenfv80ftoryo 109 omori512-0-30
2015-12-11 13:18 (csa) ukezenfv80ftoryo 119 omori512-0-30
2015-12-11 13:12 (csa) 1bona0ygtoryo 104 omori512-0-30
2015-12-11 13:07 (csa) 1bona0ygtoryo 76 omori512-0-30
2015-12-11 13:01 (csa) 1bona0ygtoryo 66 omori512-0-30
2015-12-11 12:43 (csa) ukezenfv80ftoryo 129 omori512-0-30
2015-12-11 12:29 (csa) 1bona0ygtoryo 94 omori512-0-30
2015-12-11 12:23 (csa) 1bona0ygtoryo 84 omori512-0-30
2015-12-11 12:20 (csa) 1bona0ygtoryo 72 omori512-0-30
2015-12-11 12:13 (csa) drawsennichite 90 omori512-0-30
2015-12-11 12:11 (csa) ukezenfv80ftoryo 65 omori512-0-30
2015-12-11 12:07 (csa) 1bona0ygtoryo 86 omori512-0-30
2015-12-11 12:04 (csa) 1bona0ygtoryo 86 omori512-0-30
2015-12-11 11:51 (csa) 1bona0ygtoryo 86 omori512-0-30
2015-12-11 11:41 (csa) 1bona0ygtoryo 142 omori512-0-30
2015-12-11 11:33 (csa) 1bona0ygtoryo 92 omori512-0-30
2015-12-11 11:28 (csa) 1bona0ygtoryo 100 omori512-0-30
2015-12-11 11:17 (csa) drawsennichite 53 omori512-0-30
2015-12-11 11:13 (csa) ukezenfv80ftoryo 97 omori512-0-30
2015-12-11 11:10 (csa) ukezenfv80ftoryo 71 omori512-0-30
2015-12-11 11:06 (csa) ukezenfv80ftoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 11:03 (csa) ukezenfv80ftoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 11:01 (csa) 1bona0ygtoryo 68 omori512-0-30
2015-12-11 10:50 (csa) 1bona0ygtoryo 108 omori512-0-30
2015-12-11 10:46 (csa) ukezenfv80ftoryo 101 omori512-0-30
2015-12-11 10:42 (csa) ukezenfv80ftoryo 93 omori512-0-30
2015-12-11 10:33 (csa) 1bona0ygtoryo 136 omori512-0-30
2015-12-11 10:29 (csa) drawsennichite 119 omori512-0-30
2015-12-11 10:22 (csa) 1bona0ygtoryo 106 omori512-0-30
2015-12-11 10:19 (csa) ukezenfv80ftoryo 91 omori512-0-30
2015-12-11 10:15 (csa) ukezenfv80ftoryo 81 omori512-0-30
2015-12-11 09:52 (csa) 1bona0ygtoryo 82 omori512-0-30
2015-12-11 09:50 (csa) ukezenfv80ftoryo 61 omori512-0-30
2015-12-11 09:46 (csa) 1bona0ygtoryo 84 omori512-0-30
2015-12-11 09:43 (csa) 1bona0ygtoryo 88 omori512-0-30
2015-12-11 09:40 (csa) ukezenfv80ftoryo 111 omori512-0-30
2015-12-11 09:38 (csa) ukezenfv80ftoryo 43 omori512-0-30
2015-12-11 09:28 (csa) ukezenfv80ftoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 09:17 (csa) ukezenfv80ftoryo 67 omori512-0-30
2015-12-11 09:08 (csa) ukezenfv80ftoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 09:05 (csa) ukezenfv80ftoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 08:54 (csa) 1bona0ygtoryo 140 omori512-0-30
2015-12-11 08:50 (csa) ukezenfv80ftoryo 79 omori512-0-30
2015-12-11 08:34 (csa) 1bona0ygtoryo 88 omori512-0-30
2015-12-11 08:26 (csa) 1bona0ygtoryo 96 omori512-0-30
2015-12-11 08:20 (csa) 1bona0ygtoryo 156 omori512-0-30
2015-12-11 08:16 (csa) ukezenfv80ftoryo 103 omori512-0-30
2015-12-11 08:14 (csa) 1bona0ygtoryo 88 omori512-0-30
2015-12-11 08:10 (csa) 1bona0ygtoryo 82 omori512-0-30
2015-12-11 08:01 (csa) 1bona0ygtoryo 134 omori512-0-30
2015-12-11 07:40 (csa) 1bona0ygtoryo 100 omori512-0-30
2015-12-11 07:37 (csa) ukezenfv80ftoryo 91 omori512-0-30
2015-12-11 07:25 (csa) ukezenfv80ftoryo 117 omori512-0-30
2015-12-11 07:22 (csa) 1bona0ygtoryo 88 omori512-0-30
2015-12-11 07:16 (csa) ukezenfv80ftoryo 79 omori512-0-30
2015-12-11 07:13 (csa) 1bona0ygtoryo 72 omori512-0-30
2015-12-11 07:06 (csa) 1bona0ygtoryo 96 omori512-0-30
2015-12-11 07:03 (csa) ukezenfv80ftoryo 77 omori512-0-30
2015-12-11 07:01 (csa) 1bona0ygtoryo 48 omori512-0-30
2015-12-11 06:52 (csa) ukezenfv80ftoryo 69 omori512-0-30
2015-12-11 06:38 (csa) 1bona0ygtoryo 82 omori512-0-30
2015-12-11 06:31 (csa) ukezenfv80ftoryo 125 omori512-0-30
2015-12-11 06:27 (csa) 1bona0ygtoryo 106 omori512-0-30
2015-12-11 06:05 (csa) 1bona0ygtoryo 146 omori512-0-30
2015-12-11 06:02 (csa) 1bona0ygtoryo 86 omori512-0-30
2015-12-11 05:50 (csa) ukezenfv80ftoryo 113 omori512-0-30
2015-12-11 05:47 (csa) 1bona0ygtoryo 68 omori512-0-30
2015-12-11 05:35 (csa) 1bona0ygtoryo 158 omori512-0-30
2015-12-11 05:28 (csa) ukezenfv80ftoryo 109 omori512-0-30
2015-12-11 05:22 (csa) ukezenfv80ftoryo 105 omori512-0-30
2015-12-11 05:16 (csa) 1bona0ygtoryo 112 omori512-0-30
2015-12-11 05:11 (csa) 1bona0ygtoryo 140 omori512-0-30
2015-12-11 05:08 (csa) ukezenfv80ftoryo 71 omori512-0-30
2015-12-11 05:04 (csa) ukezenfv80ftoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 04:57 (csa) ukezenfv80ftoryo 85 omori512-0-30
2015-12-11 04:55 (csa) 1bona0ygtoryo 80 omori512-0-30
2015-12-11 04:48 (csa) ukezenfv80ftoryo 65 omori512-0-30
2015-12-11 04:36 (csa) ukezenfv80ftoryo 81 omori512-0-30
2015-12-11 04:10 (csa) 1bona0ygtoryo 116 omori512-0-30
2015-12-11 04:04 (csa) 1bona0ygtoryo 142 omori512-0-30
2015-12-11 04:00 (csa) ukezenfv80ftoryo 97 omori512-0-30
2015-12-11 03:53 (csa) ukezenfv80ftoryo 77 omori512-0-30
2015-12-11 03:42 (csa) 1bona0ygtoryo 118 omori512-0-30
2015-12-11 03:37 (csa) ukezenfv80ftoryo 119 omori512-0-30
2015-12-11 03:35 (csa) ukezenfv80ftoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 03:30 (csa) 1bona0ygtoryo 118 omori512-0-30
2015-12-11 03:24 (csa) 1bona0ygtoryo 160 omori512-0-30
2015-12-11 03:18 (csa) ukezenfv80ftoryo 121 omori512-0-30
2015-12-11 03:05 (csa) 1bona0ygtoryo 96 omori512-0-30
2015-12-11 02:59 (csa) ukezenfv80ftoryo 95 omori512-0-30
2015-12-11 02:45 (csa) 1bona0ygtoryo 114 omori512-0-30
2015-12-11 02:21 (csa) ukezenfv80ftoryo 73 omori512-0-30
2015-12-11 02:16 (csa) ukezenfv80ftoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 02:04 (csa) 1bona0ygtoryo 104 omori512-0-30
2015-12-11 01:53 (csa) ukezenfv80ftoryo 143 omori512-0-30
2015-12-11 01:47 (csa) 1bona0ygtoryo 126 omori512-0-30
2015-12-11 01:34 (csa) 1bona0ygtoryo 198 omori512-0-30
2015-12-11 01:32 (csa) 1bona0ygtoryo 76 omori512-0-30
2015-12-11 01:15 (csa) 1bona0ygtoryo 98 omori512-0-30
2015-12-11 01:12 (csa) ukezenfv80ftoryo 113 omori512-0-30
2015-12-11 01:03 (csa) 1bona0ygtoryo 78 omori512-0-30
2015-12-11 00:49 (csa) ukezenfv80ftoryo 109 omori512-0-30
2015-12-11 00:40 (csa) ukezenfv80ftoryo 61 omori512-0-30
2015-12-11 00:38 (csa) ukezenfv80ftoryo 81 omori512-0-30
2015-12-11 00:31 (csa) ukezenfv80ftoryo 103 omori512-0-30
2015-12-11 00:28 (csa) 1bona0ygtoryo 76 omori512-0-30
2015-12-11 00:24 (csa) ukezenfv80ftoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 00:14 (csa) 1bona0ygtoryo 96 omori512-0-30
2015-12-10 23:57 (csa) drawmax_moves 256 omori512-0-30
2015-12-10 23:54 (csa) 1bona0ygtoryo 74 omori512-0-30
2015-12-10 23:44 (csa) ukezenfv80ftoryo 99 omori512-0-30
2015-12-10 23:41 (csa) 1bona0ygtoryo 116 omori512-0-30
2015-12-10 23:36 (csa) ukezenfv80ftoryo 133 omori512-0-30
2015-12-10 23:32 (csa) 1bona0ygtoryo 84 omori512-0-30
2015-12-10 23:04 (csa) 1bona0ygtoryo 62 omori512-0-30
2015-12-10 22:53 (csa) ukezenfv80ftoryo 167 omori512-0-30
2015-12-10 22:50 (csa) ukezenfv80ftoryo 77 omori512-0-30
2015-12-10 22:46 (csa) ukezenfv80ftoryo 107 omori512-0-30
2015-12-10 22:37 (csa) ukezenfv80ftoryo 119 omori512-0-30
2015-12-10 22:33 (csa) ukezenfv80ftoryo 105 omori512-0-30
2015-12-10 22:29 (csa) 1bona0ygtoryo 86 omori512-0-30
2015-12-10 22:17 (csa) ukezenfv80ftoryo 109 omori512-0-30
2015-12-10 22:13 (csa) 1bona0ygtoryo 92 omori512-0-30
2015-12-10 22:10 (csa) ukezenfv80ftoryo 67 omori512-0-30
2015-12-10 22:05 (csa) 1bona0ygtoryo 144 omori512-0-30
2015-12-10 21:48 (csa) 1bona0ygtoryo 94 omori512-0-30
2015-12-10 21:35 (csa) 1bona0ygtoryo 86 omori512-0-30
2015-12-10 21:26 (csa) 1bona0ygtoryo 128 omori512-0-30
2015-12-10 21:18 (csa) 1bona0ygtoryo 96 omori512-0-30
2015-12-10 21:12 (csa) ukezenfv80ftoryo 163 omori512-0-30
2015-12-10 21:00 (csa) ukezenfv80ftoryo 93 omori512-0-30
2015-12-10 20:52 (csa) ukezenfv80ftoryo 107 omori512-0-30
2015-12-10 20:48 (csa) ukezenfv80ftoryo 81 omori512-0-30
2015-12-10 20:37 (csa) 1bona0ygtoryo 88 omori512-0-30
2015-12-10 20:32 (csa) ukezenfv80ftoryo 63 omori512-0-30
2015-12-10 20:22 (csa) ukezenfv80ftoryo 131 omori512-0-30
78/72/4/0

1bona0yg-ukezenfv80f

dateresultmovesgame
2015-12-11 16:04 (csa) 1bona0ygtoryo 121 omori512-0-30
2015-12-11 16:02 (csa) ukezenfv80ftoryo 74 omori512-0-30
2015-12-11 15:59 (csa) 1bona0ygtoryo 77 omori512-0-30
2015-12-11 15:50 (csa) ukezenfv80ftoryo 112 omori512-0-30
2015-12-11 15:43 (csa) ukezenfv80ftoryo 156 omori512-0-30
2015-12-11 15:38 (csa) ukezenfv80ftoryo 92 omori512-0-30
2015-12-11 15:34 (csa) 1bona0ygtoryo 81 omori512-0-30
2015-12-11 15:27 (csa) 1bona0ygtoryo 163 omori512-0-30
2015-12-11 15:25 (csa) ukezenfv80ftoryo 68 omori512-0-30
2015-12-11 15:09 (csa) ukezenfv80ftoryo 104 omori512-0-30
2015-12-11 14:51 (csa) 1bona0ygtoryo 127 omori512-0-30
2015-12-11 14:45 (csa) 1bona0ygtoryo 143 omori512-0-30
2015-12-11 14:41 (csa) 1bona0ygtoryo 73 omori512-0-30
2015-12-11 14:35 (csa) 1bona0ygtoryo 125 omori512-0-30
2015-12-11 14:21 (csa) 1bona0ygtoryo 53 omori512-0-30
2015-12-11 14:18 (csa) 1bona0ygtoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 14:12 (csa) 1bona0ygtoryo 127 omori512-0-30
2015-12-11 14:08 (csa) ukezenfv80ftoryo 92 omori512-0-30
2015-12-11 14:03 (csa) 1bona0ygtoryo 127 omori512-0-30
2015-12-11 13:52 (csa) 1bona0ygtoryo 123 omori512-0-30
2015-12-11 13:33 (csa) ukezenfv80ftoryo 90 omori512-0-30
2015-12-11 13:26 (csa) 1bona0ygtoryo 83 omori512-0-30
2015-12-11 13:09 (csa) ukezenfv80ftoryo 82 omori512-0-30
2015-12-11 13:03 (csa) 1bona0ygtoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 12:59 (csa) 1bona0ygtoryo 67 omori512-0-30
2015-12-11 12:57 (csa) ukezenfv80ftoryo 82 omori512-0-30
2015-12-11 12:53 (csa) ukezenfv80ftoryo 102 omori512-0-30
2015-12-11 12:49 (csa) 1bona0ygtoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 12:36 (csa) ukezenfv80ftoryo 162 omori512-0-30
2015-12-11 12:33 (csa) 1bona0ygtoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 12:26 (csa) 1bona0ygtoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 12:14 (csa) ukezenfv80ftoryo 126 omori512-0-30
2015-12-11 12:00 (csa) 1bona0ygtoryo 95 omori512-0-30
2015-12-11 11:54 (csa) 1bona0ygtoryo 103 omori512-0-30
2015-12-11 11:48 (csa) ukezenfv80ftoryo 86 omori512-0-30
2015-12-11 11:36 (csa) 1bona0ygtoryo 127 omori512-0-30
2015-12-11 11:25 (csa) 1bona0ygtoryo 93 omori512-0-30
2015-12-11 11:22 (csa) 1bona0ygtoryo 63 omori512-0-30
2015-12-11 11:19 (csa) ukezenfv80ftoryo 84 omori512-0-30
2015-12-11 10:57 (csa) ukezenfv80ftoryo 90 omori512-0-30
2015-12-11 10:54 (csa) 1bona0ygtoryo 69 omori512-0-30
2015-12-11 10:40 (csa) ukezenfv80ftoryo 82 omori512-0-30
2015-12-11 10:26 (csa) 1bona0ygtoryo 63 omori512-0-30
2015-12-11 10:10 (csa) ukezenfv80ftoryo 134 omori512-0-30
2015-12-11 10:06 (csa) 1bona0ygtoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 10:01 (csa) 1bona0ygtoryo 103 omori512-0-30
2015-12-11 09:56 (csa) 1bona0ygtoryo 117 omori512-0-30
2015-12-11 09:31 (csa) 1bona0ygtoryo 149 omori512-0-30
2015-12-11 09:25 (csa) ukezenfv80ftoryo 76 omori512-0-30
2015-12-11 09:19 (csa) 1bona0ygtoryo 155 omori512-0-30
2015-12-11 09:13 (csa) 1bona0ygtoryo 105 omori512-0-30
2015-12-11 09:00 (csa) 1bona0ygtoryo 93 omori512-0-30
2015-12-11 08:46 (csa) ukezenfv80ftoryo 94 omori512-0-30
2015-12-11 08:40 (csa) 1bona0ygtoryo 149 omori512-0-30
2015-12-11 08:38 (csa) 1bona0ygtoryo 79 omori512-0-30
2015-12-11 08:31 (csa) 1bona0ygtoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 08:08 (csa) ukezenfv80ftoryo 58 omori512-0-30
2015-12-11 08:07 (csa) 1bona0ygtoryo 37 omori512-0-30
2015-12-11 07:59 (csa) ukezenfv80ftoryo 92 omori512-0-30
2015-12-11 07:52 (csa) ukezenfv80ftoryo 158 omori512-0-30
2015-12-11 07:48 (csa) ukezenfv80ftoryo 96 omori512-0-30
2015-12-11 07:44 (csa) 1bona0ygtoryo 95 omori512-0-30
2015-12-11 07:33 (csa) ukezenfv80ftoryo 102 omori512-0-30
2015-12-11 07:31 (csa) 1bona0ygtoryo 61 omori512-0-30
2015-12-11 07:29 (csa) ukezenfv80ftoryo 88 omori512-0-30
2015-12-11 07:19 (csa) ukezenfv80ftoryo 78 omori512-0-30
2015-12-11 07:10 (csa) 1bona0ygtoryo 85 omori512-0-30
2015-12-11 06:58 (csa) 1bona0ygtoryo 91 omori512-0-30
2015-12-11 06:55 (csa) ukezenfv80ftoryo 78 omori512-0-30
2015-12-11 06:44 (csa) ukezenfv80ftoryo 150 omori512-0-30
2015-12-11 06:41 (csa) 1bona0ygtoryo 69 omori512-0-30
2015-12-11 06:24 (csa) ukezenfv80ftoryo 100 omori512-0-30
2015-12-11 06:16 (csa) 1bona0ygtoryo 171 omori512-0-30
2015-12-11 06:11 (csa) ukezenfv80ftoryo 98 omori512-0-30
2015-12-11 05:54 (csa) ukezenfv80ftoryo 138 omori512-0-30
2015-12-11 05:42 (csa) 1bona0ygtoryo 117 omori512-0-30
2015-12-11 05:33 (csa) ukezenfv80ftoryo 70 omori512-0-30
2015-12-11 05:25 (csa) 1bona0ygtoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 05:00 (csa) 1bona0ygtoryo 91 omori512-0-30
2015-12-11 04:50 (csa) 1bona0ygtoryo 119 omori512-0-30
2015-12-11 04:44 (csa) 1bona0ygtoryo 85 omori512-0-30
2015-12-11 04:40 (csa) 1bona0ygtoryo 121 omori512-0-30
2015-12-11 04:33 (csa) ukezenfv80ftoryo 100 omori512-0-30
2015-12-11 04:30 (csa) ukezenfv80ftoryo 114 omori512-0-30
2015-12-11 04:25 (csa) ukezenfv80ftoryo 98 omori512-0-30
2015-12-11 04:22 (csa) ukezenfv80ftoryo 110 omori512-0-30
2015-12-11 04:18 (csa) 1bona0ygtoryo 95 omori512-0-30
2015-12-11 04:15 (csa) 1bona0ygtoryo 103 omori512-0-30
2015-12-11 03:57 (csa) 1bona0ygtoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 03:48 (csa) ukezenfv80ftoryo 128 omori512-0-30
2015-12-11 03:15 (csa) ukezenfv80ftoryo 84 omori512-0-30
2015-12-11 03:11 (csa) ukezenfv80ftoryo 106 omori512-0-30
2015-12-11 03:08 (csa) 1bona0ygtoryo 61 omori512-0-30
2015-12-11 03:02 (csa) 1bona0ygtoryo 87 omori512-0-30
2015-12-11 02:56 (csa) ukezenfv80ftoryo 78 omori512-0-30
2015-12-11 02:53 (csa) 1bona0ygtoryo 69 omori512-0-30
2015-12-11 02:50 (csa) 1bona0ygtoryo 71 omori512-0-30
2015-12-11 02:42 (csa) 1bona0ygtoryo 77 omori512-0-30
2015-12-11 02:37 (csa) ukezenfv80ftoryo 102 omori512-0-30
2015-12-11 02:32 (csa) 1bona0ygtoryo 113 omori512-0-30
2015-12-11 02:25 (csa) 1bona0ygtoryo 153 omori512-0-30
2015-12-11 02:12 (csa) 1bona0ygtoryo 109 omori512-0-30
2015-12-11 02:09 (csa) ukezenfv80ftoryo 74 omori512-0-30
2015-12-11 02:00 (csa) 1bona0ygtoryo 95 omori512-0-30
2015-12-11 01:43 (csa) 1bona0ygtoryo 99 omori512-0-30
2015-12-11 01:28 (csa) 1bona0ygtoryo 85 omori512-0-30
2015-12-11 01:25 (csa) ukezenfv80ftoryo 86 omori512-0-30
2015-12-11 01:20 (csa) 1bona0ygtoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 01:07 (csa) ukezenfv80ftoryo 96 omori512-0-30
2015-12-11 01:00 (csa) 1bona0ygtoryo 107 omori512-0-30
2015-12-11 00:57 (csa) ukezenfv80ftoryo 74 omori512-0-30
2015-12-11 00:54 (csa) 1bona0ygtoryo 69 omori512-0-30
2015-12-11 00:42 (csa) 1bona0ygtoryo 159 omori512-0-30
2015-12-11 00:34 (csa) 1bona0ygtoryo 89 omori512-0-30
2015-12-11 00:18 (csa) ukezenfv80ftoryo 128 omori512-0-30
2015-12-11 00:11 (csa) ukezenfv80ftoryo 92 omori512-0-30
2015-12-11 00:08 (csa) ukezenfv80ftoryo 88 omori512-0-30
2015-12-10 23:51 (csa) 1bona0ygtoryo 75 omori512-0-30
2015-12-10 23:48 (csa) ukezenfv80ftoryo 82 omori512-0-30
2015-12-10 23:28 (csa) ukezenfv80ftoryo 110 omori512-0-30
2015-12-10 23:23 (csa) ukezenfv80ftoryo 106 omori512-0-30
2015-12-10 23:19 (csa) 1bona0ygtoryo 99 omori512-0-30
2015-12-10 23:17 (csa) drawsennichite 58 omori512-0-30
2015-12-10 23:11 (csa) ukezenfv80ftoryo 128 omori512-0-30
2015-12-10 23:07 (csa) 1bona0ygtoryo 95 omori512-0-30
2015-12-10 23:00 (csa) ukezenfv80ftoryo 128 omori512-0-30
2015-12-10 22:42 (csa) ukezenfv80ftoryo 102 omori512-0-30
2015-12-10 22:24 (csa) 1bona0ygtoryo 133 omori512-0-30
2015-12-10 22:21 (csa) 1bona0ygtoryo 81 omori512-0-30
2015-12-10 22:02 (csa) 1bona0ygtoryo 75 omori512-0-30
2015-12-10 21:56 (csa) ukezenfv80ftoryo 140 omori512-0-30
2015-12-10 21:51 (csa) 1bona0ygtoryo 113 omori512-0-30
2015-12-10 21:44 (csa) ukezenfv80ftoryo 86 omori512-0-30
2015-12-10 21:39 (csa) ukezenfv80ftoryo 158 omori512-0-30
2015-12-10 21:32 (csa) ukezenfv80ftoryo 104 omori512-0-30
2015-12-10 21:22 (csa) ukezenfv80ftoryo 104 omori512-0-30
2015-12-10 21:08 (csa) ukezenfv80ftoryo 118 omori512-0-30
2015-12-10 21:03 (csa) 1bona0ygtoryo 133 omori512-0-30
2015-12-10 20:55 (csa) ukezenfv80ftoryo 110 omori512-0-30
2015-12-10 20:43 (csa) 1bona0ygtoryo 107 omori512-0-30
2015-12-10 20:40 (csa) ukezenfv80ftoryo 94 omori512-0-30
2015-12-10 20:34 (csa) 1bona0ygtoryo 67 omori512-0-30
2015-12-10 20:28 (csa) 1bona0ygtoryo 105 omori512-0-30
2015-12-10 20:21 (csa) 1bona0ygtoryo 75 omori512-0-30
2015-12-10 20:15 (csa) ukezenfv80ftoryo 122 omori512-0-30
2015-12-10 20:09 (csa) 1bona0ygtoryo 111 omori512-0-30
81/64/1/0

total

  • ukezenfv80f win: 142
  • 1bona0yg win: 153
  • draw: 5

shogi-server@wdoor