1bonaytg-ukezenbonanzafv50

ukezenbonanzafv50-1bonaytg

dateresultmovesgame
2015-12-08 14:14 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 95 omoriujl-0-30
2015-12-08 14:11 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 85 omoriujl-0-30
2015-12-08 14:02 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 111 omoriujl-0-30
2015-12-08 14:00 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 89 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:21 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 99 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:13 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 55 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:06 (csa) 1bonaytgtoryo 100 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:02 (csa) 1bonaytgtoryo 106 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:58 (csa) 1bonaytgtoryo 126 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:55 (csa) 1bonaytgtoryo 84 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:45 (csa) 1bonaytgtoryo 140 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:35 (csa) 1bonaytgtoryo 140 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:25 (csa) 1bonaytgtoryo 72 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:22 (csa) 1bonaytgtoryo 90 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:14 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 111 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:03 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 75 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:50 (csa) 1bonaytgtoryo 144 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:45 (csa) 1bonaytgtoryo 126 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:39 (csa) 1bonaytgtoryo 90 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:29 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 109 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:24 (csa) 1bonaytgtoryo 106 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:21 (csa) 1bonaytgtoryo 80 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:16 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 125 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:04 (csa) 1bonaytgtoryo 142 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:00 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 127 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:46 (csa) 1bonaytgtoryo 122 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:27 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 139 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:07 (csa) 1bonaytgtoryo 62 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:51 (csa) 1bonaytgtoryo 72 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:48 (csa) 1bonaytgtoryo 100 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:40 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 137 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:38 (csa) 1bonaytgtoryo 84 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:32 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 131 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:30 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 59 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:22 (csa) 1bonaytgtoryo 98 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:16 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 125 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:12 (csa) 1bonaytgtoryo 92 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:06 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 69 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:55 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 99 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:47 (csa) 1bonaytgtoryo 108 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:39 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 89 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:36 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 103 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:31 (csa) 1bonaytgtoryo 122 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:28 (csa) 1bonaytgtoryo 86 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:06 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 189 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:59 (csa) 1bonaytgtoryo 136 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:52 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 91 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:49 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 75 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:47 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 63 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:44 (csa) 1bonaytgtoryo 76 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:32 (csa) 1bonaytgtoryo 140 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:25 (csa) 1bonaytgtoryo 154 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:04 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 159 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:55 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 47 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:43 (csa) 1bonaytgtoryo 124 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:38 (csa) 1bonaytgtoryo 114 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:34 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 97 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:31 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 87 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:22 (csa) 1bonaytgtoryo 104 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:17 (csa) 1bonaytgtoryo 138 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:08 (csa) 1bonaytgtoryo 196 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:04 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 101 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:57 (csa) 1bonaytgtoryo 90 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:46 (csa) 1bonaytgtoryo 102 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:35 (csa) 1bonaytgtoryo 144 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:28 (csa) 1bonaytgtoryo 108 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:23 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 93 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:21 (csa) 1bonaytgtoryo 64 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:18 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 75 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:11 (csa) 1bonaytgtoryo 112 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:02 (csa) 1bonaytgtoryo 108 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:48 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 67 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:41 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 133 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:22 (csa) 1bonaytgtoryo 76 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:18 (csa) 1bonaytgtoryo 110 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:05 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 131 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:56 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 73 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:48 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 91 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:44 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 93 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:40 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 95 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:10 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 161 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:56 (csa) 1bonaytgtoryo 94 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:44 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 97 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:38 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 135 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:35 (csa) 1bonaytgtoryo 78 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:30 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 81 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:21 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 121 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:53 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 107 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:44 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 103 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:38 (csa) 1bonaytgtoryo 126 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:33 (csa) 1bonaytgtoryo 88 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:29 (csa) 1bonaytgtoryo 88 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:20 (csa) 1bonaytgtoryo 116 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:15 (csa) 1bonaytgtoryo 106 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:11 (csa) 1bonaytgtoryo 86 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:50 (csa) 1bonaytgtoryo 122 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:44 (csa) 1bonaytgtoryo 140 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:37 (csa) 1bonaytgtoryo 194 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:34 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 71 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:10 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 59 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:07 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 87 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:54 (csa) 1bonaytgtoryo 96 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:48 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 141 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:32 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 103 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:29 (csa) 1bonaytgtoryo 112 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:19 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 117 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:11 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 113 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:04 (csa) 1bonaytgtoryo 158 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:58 (csa) 1bonaytgtoryo 122 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:51 (csa) 1bonaytgtoryo 78 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:44 (csa) 1bonaytgtoryo 108 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:40 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 105 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:31 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 181 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:28 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 85 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:26 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 53 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:23 (csa) 1bonaytgtoryo 96 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:16 (csa) 1bonaytgtoryo 136 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:05 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 119 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:58 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 87 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:55 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 81 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:48 (csa) 1bonaytgtoryo 74 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:38 (csa) 1bonaytgtoryo 104 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:35 (csa) 1bonaytgtoryo 68 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:32 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 95 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:27 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 83 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:22 (csa) 1bonaytgtoryo 100 omoriujl-0-30
61/65/0/0

1bonaytg-ukezenbonanzafv50

dateresultmovesgame
2015-12-08 14:29 (csa) 33 omoriujl-0-30
2015-12-08 14:27 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 70 omoriujl-0-30
2015-12-08 14:23 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 98 omoriujl-0-30
2015-12-08 14:19 (csa) 1bonaytgtoryo 101 omoriujl-0-30
2015-12-08 14:07 (csa) 1bonaytgtoryo 71 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:57 (csa) 1bonaytgtoryo 71 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:52 (csa) 1bonaytgtoryo 105 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:47 (csa) 1bonaytgtoryo 117 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:43 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 110 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:41 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 76 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:36 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 108 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:29 (csa) 1bonaytgtoryo 143 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:25 (csa) 1bonaytgtoryo 113 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:15 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 126 omoriujl-0-30
2015-12-08 13:09 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 98 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:51 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 80 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:42 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 96 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:28 (csa) 1bonaytgtoryo 169 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:18 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 96 omoriujl-0-30
2015-12-08 12:06 (csa) 1bonaytgtoryo 183 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:59 (csa) 1bonaytgtoryo 107 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:56 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 64 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:43 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 72 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:34 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 114 omoriujl-0-30
2015-12-08 11:11 (csa) 1bonaytgtoryo 107 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:56 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 106 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:51 (csa) 1bonaytgtoryo 113 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:44 (csa) drawsennichite 52 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:38 (csa) 1bonaytgtoryo 141 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:32 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 122 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:22 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 98 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:17 (csa) 1bonaytgtoryo 135 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:14 (csa) 1bonaytgtoryo 85 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:09 (csa) 1bonaytgtoryo 111 omoriujl-0-30
2015-12-08 10:05 (csa) 1bonaytgtoryo 73 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:59 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 114 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:54 (csa) 1bonaytgtoryo 115 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:27 (csa) 1bonaytgtoryo 73 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:09 (csa) 1bonaytgtoryo 77 omoriujl-0-30
2015-12-08 09:04 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 82 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:58 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 120 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:52 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 62 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:42 (csa) 1bonaytgtoryo 95 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:21 (csa) 1bonaytgtoryo 151 omoriujl-0-30
2015-12-08 08:15 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 144 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:55 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 108 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:39 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 126 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:21 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 96 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:16 (csa) 1bonaytgtoryo 95 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:11 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 124 omoriujl-0-30
2015-12-08 07:00 (csa) 1bonaytgtoryo 103 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:57 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 78 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:53 (csa) drawsennichite 56 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:48 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 100 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:26 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 108 omoriujl-0-30
2015-12-08 06:01 (csa) 1bonaytgtoryo 83 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:53 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 106 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:50 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 66 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:42 (csa) 1bonaytgtoryo 111 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:32 (csa) 1bonaytgtoryo 75 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:15 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 96 omoriujl-0-30
2015-12-08 05:07 (csa) 1bonaytgtoryo 81 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:58 (csa) 1bonaytgtoryo 87 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:51 (csa) 1bonaytgtoryo 165 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:46 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 94 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:35 (csa) 1bonaytgtoryo 113 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:32 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 116 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:29 (csa) 1bonaytgtoryo 71 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:24 (csa) 1bonaytgtoryo 115 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:15 (csa) 1bonaytgtoryo 101 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:11 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 92 omoriujl-0-30
2015-12-08 04:03 (csa) drawsennichite 59 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:59 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 98 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:51 (csa) 1bonaytgtoryo 103 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:38 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 68 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:32 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 136 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:28 (csa) 1bonaytgtoryo 95 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:26 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 80 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:21 (csa) 1bonaytgtoryo 115 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:17 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 102 omoriujl-0-30
2015-12-08 03:05 (csa) 1bonaytgtoryo 115 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:59 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 140 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:50 (csa) 1bonaytgtoryo 155 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:47 (csa) 1bonaytgtoryo 89 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:32 (csa) 1bonaytgtoryo 83 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:27 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 92 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:17 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 120 omoriujl-0-30
2015-12-08 02:03 (csa) drawmax_moves 256 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:58 (csa) 1bonaytgtoryo 101 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:48 (csa) 1bonaytgtoryo 139 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:36 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 104 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:25 (csa) 1bonaytgtoryo 91 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:09 (csa) 1bonaytgtoryo 79 omoriujl-0-30
2015-12-08 01:06 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 100 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:59 (csa) 1bonaytgtoryo 153 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:56 (csa) 1bonaytgtoryo 95 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:28 (csa) 1bonaytgtoryo 135 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:24 (csa) 1bonaytgtoryo 97 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:21 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 110 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:16 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 102 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:13 (csa) 1bonaytgtoryo 87 omoriujl-0-30
2015-12-08 00:03 (csa) 1bonaytgtoryo 87 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:58 (csa) 1bonaytgtoryo 121 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:44 (csa) 1bonaytgtoryo 83 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:40 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 100 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:36 (csa) 1bonaytgtoryo 119 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:26 (csa) 1bonaytgtoryo 87 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:22 (csa) 1bonaytgtoryo 89 omoriujl-0-30
2015-12-07 23:15 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 92 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:53 (csa) 1bonaytgtoryo 113 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:47 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 94 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:10 (csa) 1bonaytgtoryo 127 omoriujl-0-30
2015-12-07 22:02 (csa) 1bonaytgtoryo 93 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:51 (csa) 1bonaytgtoryo 85 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:43 (csa) ukezenbonanzafv50toryo 102 omoriujl-0-30
2015-12-07 21:30 (csa) 1bonaytgtoryo 95 omoriujl-0-30
61/50/4/1

total

  • ukezenbonanzafv50 win: 111
  • 1bonaytg win: 126
  • draw: 4
  • other: 1

shogi-server@wdoor