elmo_WCSC27_479_100k-tenuki

tenuki-elmo_WCSC27_479_100k

dateresultmovesgame
2020-02-19 09:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 82 floodgate-300-10F
2020-02-19 05:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 116 floodgate-300-10F
2020-02-19 04:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 68 floodgate-300-10F
2020-02-18 16:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 72 floodgate-300-10F
2020-02-18 05:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 80 floodgate-300-10F
2020-02-18 03:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 84 floodgate-300-10F
2020-02-18 00:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 96 floodgate-300-10F
2020-02-17 18:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 74 floodgate-300-10F
2020-02-17 16:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 100 floodgate-300-10F
2020-02-16 21:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 100 floodgate-300-10F
2020-02-16 17:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 48 floodgate-300-10F
2020-02-16 03:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 102 floodgate-300-10F
2020-02-16 02:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 106 floodgate-300-10F
2020-02-15 17:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 84 floodgate-300-10F
2020-02-15 14:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 132 floodgate-300-10F
2020-02-15 12:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 110 floodgate-300-10F
2020-02-14 21:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 82 floodgate-300-10F
2020-02-14 14:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 86 floodgate-300-10F
2020-02-14 07:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 56 floodgate-300-10F
2020-02-14 05:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 88 floodgate-300-10F
2020-02-14 02:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 118 floodgate-300-10F
2020-02-14 00:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 84 floodgate-300-10F
2020-02-13 22:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 98 floodgate-300-10F
2020-02-13 18:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 56 floodgate-300-10F
2020-02-13 17:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 104 floodgate-300-10F
2020-02-13 16:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 90 floodgate-300-10F
2020-02-13 02:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 132 floodgate-300-10F
2020-02-12 23:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 44 floodgate-300-10F
2020-02-12 20:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 56 floodgate-300-10F
2020-02-12 04:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 42 floodgate-300-10F
2020-02-11 23:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 86 floodgate-300-10F
2020-02-11 13:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 90 floodgate-300-10F
2020-02-11 09:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 106 floodgate-300-10F
2020-02-11 08:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 82 floodgate-300-10F
2020-02-10 15:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 54 floodgate-300-10F
2020-02-10 09:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 42 floodgate-300-10F
2020-02-10 08:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 150 floodgate-300-10F
2020-02-08 04:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 82 floodgate-300-10F
2020-02-07 21:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 88 floodgate-300-10F
2020-02-07 02:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 84 floodgate-300-10F
2020-02-06 16:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 88 floodgate-300-10F
2020-02-06 10:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 120 floodgate-300-10F
2020-02-06 04:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 118 floodgate-300-10F
2020-02-05 23:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 54 floodgate-300-10F
2020-02-05 15:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 182 floodgate-300-10F
2020-02-05 09:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 106 floodgate-300-10F
2020-02-04 23:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 88 floodgate-300-10F
2020-02-04 22:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 70 floodgate-300-10F
2020-02-04 04:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 80 floodgate-300-10F
2020-02-03 21:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 90 floodgate-300-10F
2020-02-01 15:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100kkachi 151 floodgate-300-10F
2020-02-01 14:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 86 floodgate-300-10F
2020-02-01 12:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 96 floodgate-300-10F
2020-02-01 07:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 88 floodgate-300-10F
2020-02-01 06:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 116 floodgate-300-10F
2020-02-01 02:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 86 floodgate-300-10F
2020-02-01 02:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 96 floodgate-300-10F
0/57/0/0

elmo_WCSC27_479_100k-tenuki

dateresultmovesgame
2020-02-19 08:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 75 floodgate-300-10F
2020-02-19 01:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 77 floodgate-300-10F
2020-02-18 19:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 97 floodgate-300-10F
2020-02-18 08:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 53 floodgate-300-10F
2020-02-18 07:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 81 floodgate-300-10F
2020-02-17 21:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 105 floodgate-300-10F
2020-02-17 03:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 115 floodgate-300-10F
2020-02-15 01:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 149 floodgate-300-10F
2020-02-14 15:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 137 floodgate-300-10F
2020-02-14 06:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 141 floodgate-300-10F
2020-02-13 13:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 75 floodgate-300-10F
2020-02-13 07:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 59 floodgate-300-10F
2020-02-12 22:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 53 floodgate-300-10F
2020-02-12 12:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 73 floodgate-300-10F
2020-02-12 11:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 81 floodgate-300-10F
2020-02-12 05:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 73 floodgate-300-10F
2020-02-11 19:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 87 floodgate-300-10F
2020-02-11 06:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 113 floodgate-300-10F
2020-02-10 10:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 127 floodgate-300-10F
2020-02-09 12:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 117 floodgate-300-10F
2020-02-09 07:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 67 floodgate-300-10F
2020-02-08 21:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 65 floodgate-300-10F
2020-02-08 10:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 59 floodgate-300-10F
2020-02-08 05:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 95 floodgate-300-10F
2020-02-07 17:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 105 floodgate-300-10F
2020-02-07 14:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 95 floodgate-300-10F
2020-02-06 02:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 69 floodgate-300-10F
2020-02-06 02:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 99 floodgate-300-10F
2020-02-06 01:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 81 floodgate-300-10F
2020-02-06 00:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 145 floodgate-300-10F
2020-02-05 18:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 75 floodgate-300-10F
2020-02-05 07:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 61 floodgate-300-10F
2020-02-05 04:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 61 floodgate-300-10F
2020-02-05 01:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 67 floodgate-300-10F
2020-02-04 15:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 153 floodgate-300-10F
2020-02-04 08:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 121 floodgate-300-10F
2020-02-04 07:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 85 floodgate-300-10F
2020-02-03 07:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 123 floodgate-300-10F
2020-02-03 03:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 87 floodgate-300-10F
2020-02-03 00:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 65 floodgate-300-10F
2020-02-02 10:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 93 floodgate-300-10F
2020-02-02 05:30 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 149 floodgate-300-10F
2020-02-01 05:00 (csa) elmo_WCSC27_479_100ktoryo 125 floodgate-300-10F
43/0/0/0

total

  • tenuki win: 0
  • elmo_WCSC27_479_100k win: 100

shogi-server@wdoor