Shogi Server Rating

Group: 0
name rate win loss % last_modified (rate24)
Gikou_6950XEE 3659 36 4 0.890 2016-07-01 N/A
CryptXXX 3638 21 2 0.913 2016-06-24 N/A
Azul_abnormalOu 3561 38 10 0.786 2016-07-01 N/A
nifuty 3559 49 9 0.839 2016-07-01 N/A
Gikou-5820k 3520 67 26 0.720 2016-06-27 N/A
Bonanza_6.1.2_core2duo_test 3500 59 16 0.783 2016-07-01 N/A
SILENT_MAJORITY_6950XEE 3499 42 18 0.697 2016-07-01 N/A
HarrySan 3466 10 4 0.700 2016-06-19 N/A
YaneuraOu2016midFinal 3456 24 5 0.817 2016-06-24 N/A
Re_Apery_f1_6800k 3441 32 10 0.762 2016-07-01 N/A
Titanda_L 3440 16 13 0.552 2016-06-24 N/A
SILENT_MAJORITY_6700K 3437 49 25 0.662 2016-07-01 N/A
YaneuraOu_3.20_6950X 3393 19 5 0.780 2016-06-28 N/A
gikou-i5-4590 3387 14 8 0.630 2016-06-22 N/A
Tomabechi 3385 72 54 0.571 2016-06-26 N/A
Re_apery_1606d_6800k 3384 26 12 0.684 2016-06-30 N/A
BLITZ 3383 16 16 0.500 2016-07-01 N/A
komajiro 3370 44 20 0.685 2016-06-25 N/A
YaneuraOu-2016-Mid_6950X 3368 56 29 0.657 2016-07-01 N/A
ac2 3365 28 7 0.800 2016-06-26 N/A
CryptoLocker 3350 20 7 0.732 2016-06-21 N/A
Apery_WC26_6950XEE 3318 35 16 0.686 2016-07-01 N/A
SM-980X 3315 52 37 0.584 2016-06-25 N/A
TheShockwaveRider 3309 35 29 0.546 2016-06-25 N/A
Gikou_20160606_i7-4510U 3309 10 5 0.656 2016-06-27 N/A
yygiko-2c 3304 178 141 0.558 2016-07-01 N/A
Yane_2016_mid_gcc_6700K 3299 12 3 0.800 2016-07-01 N/A
Nozomi_6950XEE 3290 23 21 0.522 2016-07-01 N/A
SILENT_MAJORITY_i7-3517U 3281 77 68 0.531 2016-07-01 N/A
Gikou_i3_5010U 3266 21 23 0.477 2016-06-30 N/A
3ken_SM_i5-3317 3252 56 27 0.675 2016-06-25 N/A
SM-i5-5200u 3242 27 32 0.458 2016-06-26 N/A
celery2_gikou 3229 20 11 0.641 2016-06-22 N/A
gikou-i5-5200u 3214 39 35 0.527 2016-06-24 N/A
agai 3178 14 13 0.519 2016-07-01 N/A
smmpv-1c 3128 19 17 0.527 2016-06-22 N/A
god_whale_i7-4510U 3124 14 6 0.700 2016-06-30 N/A
YaneuraOu_classic-tce_4790K 3122 14 15 0.483 2016-06-22 N/A
Azul_demo_pentium_1c 3117 81 143 0.362 2016-07-01 N/A
SILENT_MAJORITY_i7-4510U 3106 6 14 0.310 2016-07-01 N/A
Ydebug185 3068 38 20 0.653 2016-07-01 N/A
kosotto 3067 23 19 0.548 2016-06-29 N/A
God_Whale_sdt4a_6950XEE 2930 10 5 0.667 2016-06-26 N/A
Usa2_on_Photon2 2926 21 19 0.524 2016-06-19 N/A
gpsfish_normal_1c 2800 199 205 0.493 2016-07-01 N/A
KifuWarabe_i7_WCSC26 2598 198 204 0.493 2016-07-01 N/A
Gikou_deth10 2556 21 37 0.362 2016-07-01 N/A
gps_l 2424 239 332 0.419 2016-07-01 N/A
Sunfish4_alpha10 1515 81 360 0.184 2016-06-29 N/A
pinaniwa 770 5 83 0.062 2016-06-19 N/A
Tesrinthus 735 4 70 0.060 2016-06-28 N/A

Group: Not-Yet-Rated Players
name rate win loss % last_modified (rate24)
YaneuraOu_319TEST N/A 5 2 0.688 2016-06-30 N/A
CTU N/A 0 3 0.000 2016-06-30 N/A
BNJ N/A 0 2 0.167 2016-06-30 N/A
got_whale_i7-4510U N/A 0 1 0.000 2016-06-30 N/A
AREA_Z N/A 8 4 0.667 2016-06-29 N/A
z N/A 1 2 0.333 2016-06-29 N/A
wine_humen N/A 3 3 0.500 2016-06-29 N/A
78KIN N/A 1 2 0.333 2016-06-28 N/A
CUT N/A 0 2 0.000 2016-06-27 N/A
TMOQ_64bit N/A 0 1 0.000 2016-06-26 N/A
CCD N/A 0 2 0.000 2016-06-26 N/A
Gikou32_z8300tablet-4c N/A 1 3 0.300 2016-06-25 N/A
WeddingHIRAOKA N/A 1 0 1.000 2016-06-25 N/A
Broadwell-E N/A 2 1 0.667 2016-06-25 N/A
CRAZYKING N/A 4 8 0.333 2016-06-24 N/A
SM-i5-5200u N/A 9 1 0.900 2016-06-24 N/A
Black_Earth N/A 5 4 0.556 2016-06-23 N/A
OkaraManju N/A 3 6 0.333 2016-06-23 N/A
Re_apery_4770k_4c_201606 N/A 10 2 0.808 2016-06-23 N/A
xDedic N/A 10 1 0.909 2016-06-23 N/A
YaneuraOu2016midV317b N/A 2 1 0.667 2016-06-23 N/A
YaneuraOu-2016-Mid_i7-4510U N/A 3 0 1.000 2016-06-23 N/A
atoz N/A 4 1 0.750 2016-06-22 N/A
G2700k N/A 0 1 0.000 2016-06-20 N/A
PoliticalCorrectness_860 N/A 2 1 0.667 2016-06-19 N/A
TAKUYA--HIRAOKA N/A 2 0 0.833 2016-06-19 N/A
6950_test N/A 9 4 0.692 2016-06-19 N/A
Gikou-980X N/A 9 5 0.643 2016-06-18 N/A
ponderman N/A 4 7 0.364 2016-06-18 N/A

Groups are independently rated. You can not compare rates across them.

The rate of gpsfish_normal_1c is fixed to 2800.

[ shogi-server@wdoor | floodgate | recent games | rating | rating (14 days) ]


Last modified at 2016-07-01 22:17:02 +0900

$Revision$